Forskere afslører personlighedens mørke kerne
Hvorfor er nogle mennesker bare ondere end andre?
Onde øjne

Det lyder måske umuligt at sætte et tal på, hvor ondt et menneske er, men dansk-tyske forskere har gjort netop det i et nyt studie. Du kan teste, hvor træls en person du selv er, længere nede i artiklen. (Foto: Shutterstock) 

Det lyder måske umuligt at sætte et tal på, hvor ondt et menneske er, men dansk-tyske forskere har gjort netop det i et nyt studie. Du kan teste, hvor træls en person du selv er, længere nede i artiklen. (Foto: Shutterstock) 

Er det en god ide at holde styr på information, som du kan bruge mod folk senere?

Er du villig til at tage et slag, hvis det betyder, at nogen, du ikke kan lide, får to?

Eller har du ydmyget andre for at holde dem under kontrol?

Hvis du svarer ja på de tre spørgsmål, er der risiko for, at du har en grundlæggende usympatisk personlighed.

Usympatiske personlighedstræk, som for eksempel egoisme, ondskabsfuldhed eller psykopati, er, på trods af at være forskellige, meget tæt koblet sammen i en fælles mørk kerne, viser et nyt studie.

Det vil sige, at hvis du har ét mørkt personlighedstræk, er der meget stor sandsynlighed for, at du også har adskillige andre.

»I princippet betyder det, at folk, der lyver, også har tendens til at snyde, prale og være sadistiske,« siger Ingo Zettler, professor MSO ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Han er en af forskerne bag det nye studie, som er bragt i Psychological Review.

Negative karaktertræk skyldes den dunkle faktor

Den mystiske, mørke kerne, som de negative karaktertræk stammer fra, er blevet døbt D-faktoren af forskerne bag det nye dansk-tyske studie. Det står for ‘the dark factor’ (den mørke faktor, red.). 

D-faktoren er et slags underliggende personlighedstræk, som betyder, at du er tilbøjelig til at opføre dig skidt.

»Derfor giver det ikke så meget mening at skelne imellem forskellige mørke personlighedstræk, når man skal forstå, hvor forskellige former for etisk, moralsk og socialt tvivlsom opførsel stammer fra,« siger Ingo Zettler.

Om D-faktoren
 • D-faktoren er et begreb, som forskerne bag undersøgelsen selv har fundet på, til at beskrive det fælles element i de 9 mørke personlighedstræk.
 • De har fundet den ved at lave statistiske udregninger af, hvor stor sandsynlighed der er for, at de 9 mørke personlighedstræk overlapper.
 • D-faktoren er derfor en slags paraplybetegnelse for de 9 mørke personlighedstræk.

Kilde: Moshagen, Hilbig & Zettler

D-faktoren består af tre aspekter:

 1. Du stræber efter at opnå mest muligt. For eksempel lykke, status, penge eller lignende.

 2. Det gør du på bekostning af andre mennesker. For eksempel ved at stjæle, snyde eller påføre andre skade eller smerte.

 3. Du retfærdiggør din opførsel ved for eksempel at tænke, at du er mere værd end andre, eller at alle opfører sig eller burde opføre sig ligesådan.

»Hvis du har en høj D-faktor, er du typisk en person, der går nådesløst efter dine egne mål og er ligeglad med, at de påvirker andre negativt, eller også gør du det decideret for at skade andre. Samtidig er du overbevist om, at din opførsel er retfærdig,« opsummerer Ingo Zettler.

Personlighedsblomst

»Med blomsten ville vi illustrere, at D-faktoren er kernen i forskellige mørke personlighedstræk, og at trækkene derfor overlapper hinanden. For eksempel er narcissistisk og sadistisk opførsel forskellige fra hinanden, men det fælles grundlag for de to typer af opførsel er D-faktoren,« siger Ingo Zettler. (Illustration: Moshagen, Hilbig & Zettler)

De ni mørke personlighedstræk

For at finde ud af hvor tæt forbundet de forskellige negative karakterbrister er, har forskerne bag det nye studie udvalgt ni såkaldte mørke personlighedstræk og testet, hvor stor sandsynligheden er, for at man har flere af dem ad gangen.

 1. Egoisme - at tænke på sig selv på bekostning af andre
 2. Machiavellisme - at mene, at målet helliger midlet
 3. Mereværdsfølelse - at føle sig bedre end andre
 4. Selvpromovering - at ville forøge og vise sin status overfor andre
 5. Narcissisme - at være selvoptaget 
 6. Ondsindethed - at skade andre med vilje
 7. Psykopati - at mangle empati
 8. Sadisme - at nyde at skade andre
 9. Skruppelløshed - at være samvittighedsløs

De mørke personlighedstræk er allesammen karaktertræk, som vi anser for at være negative, men de er meget forskellige. De er blevet studeret grundigt af psykologer, men oftest bliver de undersøgt hver for sig.

»Indenfor psykologien forskes der meget i for eksempel egoisme eller psykopati separat,« fortæller Stefan Pfattheicher, lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Han forsker i sadisme - et af de ni mørke personlighedstræk.

Mørke personlighedstræk hænger meget sammen

Stefan Pfattheicher har ikke været med til at lave det nye studie, men har vurderet resultatet for Videnskab.dk. Både han og Ingo Zettler slår fast, at forskerne længe har vidst, at forskellige karaktertræk har tendens til at hænge sammen i klynger.

Det nye i det dansk-tyske studie er, at forskerne har dokumenteret, hvor tæt forbundne de mørke personlighedstræk er, mener Stefan Pfattheicher.

Forskerne bag det nye studie fandt, at det var lige meget, om de testede for eksempel egoisme eller selvpromovering - de ni træk var stort set lige forbundne med hinanden og med den underliggende D-faktor.

Den mørke triade

Den mørke triade er sammenkoblingen af de tre mørke personlighedstræk narcissisme, machiavellisme og psykopati. Forskellige studier viser, at disse personlighedstræk er stærkt repræsenteret blandt andet hos folk i lederstillinger og blandt internettrolde. (Foto: Shutterstock)

Bag om studiet
 • Det nye forskningsresultat er baseret på 3 forskellige online-spørgeskemaundersøgelser med i alt 2.500 svarpersoner.

 • Nogle af spørgeskemaundersøgelserne blev brugt til at teste, om det samme resultat kunne gentages flere gange for at gøre forskningen mere solid.

 • Forskerne varierede, om man skulle svare ‘enig’ eller ‘uenig’ i nogle af spørgsmålene for at få en lav D-faktor. Sådan kunne forskerne opdage, hvis nogen bare havde svaret ‘ja’ på alle spørgsmålene uden at læse dem ordentligt.

Kilde: Moshagen, Hilbig & Zettler

Hvordan opfører du dig, hvis du har en høj D-faktor?

Hvis du har en høj D-faktor, er det tænkeligt, at du lyver, stjæler, snyder, skader andre, praler og nyder at se andre lide. Det er også sandsynligt, at du er ekstremt aggressiv eller voldelig, fortæller Ingo Zettler.

Men ordet ‘sandsynligt’ er vigtigt i denne sammenhæng:

»Det kommer an på, hvilken situation du befinder dig i. Personer med en høj D-faktor er statistisk set mere tilbøjelige til at opføre sig moralsk forkert, men vi kan ikke forudsige, om en enkeltperson også vil opføre sig sådan,« forklarer Ingo Zettler.

Det er, fordi der kan være individuelle forhold såsom miljø, der har betydning for, hvordan folk opfører sig.

Hvis du er nysgerrig efter, hvor høj din egen D-faktor er, har forskerne bag det nye studie udviklet et spørgeskema, så du kan få sat tal på din egen ondskab. Tag testen her: Test dig selv: Hvor ond er du?​

Skema om personlighedstræk

Forskerne har brugt spørgeskemaer og definitioner af de 9 mørke træk fra tidligere forskning til at beregne D-faktoren. Her er en oversigt over hvilke forskeres arbejde, de har brugt. (Figur: Moshagen, Hilbig & Zettler)

Stryger man let igennem livet, hvis man er rå og brutal?

Ingo Zettler og de andre forskere bag studiet har spekuleret på, hvorfor nogle mennesker har en højere D-faktor end andre.

Det er ikke et spørgsmål, de har undersøgt videnskabeligt, men deres bud er, at der kan være evolutionære fordele ved at være ond og gemen.

D-faktor figur

De firkantede kasser med forkortelser og tal er de spørgsmål, forskerne har stillet forsøgspersonerne. Eg1 er f.eks. det første spørgsmål, der måler egoisme. Pilene peger i begge retninger hen til spørgsmålene for at vise, at spørgsmålene både måler D-faktoren og de enkelte mørke personlighedstræk. (Figur: Moshagen, Hilbig & Zettler)

I den naturlige selektion er det de bedst tilpassede, der overlever. I fortiden har 'bedst tilpasset' måske betydet, at have råstyrke, så er de urmennesker, der har været genetisk disponerede for at gokke deres fjender i hovedet med køller, kommet længere frem i verden end dem, der var sympatiske?

Ifølge Henrik Høgh-Olesen er der ikke et entydigt svar på, om evolutionen favoriserer mørke personligheder. Han er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus BSS - School of Business and Social Sciences og forsker i evolutionspsykologi.

Op igennem historien er der masser af eksempler på, at der er blevet født folk med karakterbrister, men det er ikke ensbetydende med, at der er nogen langsigtet evolutionær fordel ved at være usympatisk, mener han.

»Selvfølgelig kan du komme et stykke vej med sådan nogle egenskaber, men vi mennesker har altid skilt os af med folk, vi ikke bryder os om,« siger Henrik Høgh-Olesen.

Player

Personer med personlighedstræk fra den mørke triade bliver typisk vurderet som mere attraktive end gennemsnittet, afslører studier. Det taler ind i en evolutionær teori om, at usympatiske personlighedstræk er en fordel i forhold til at finde sexpartnere. (Foto: Shutterstock)   

Egoistisk opførsel giver kortsigtet succes

Så selvom evolutionsforskere har fundet, at du kan opnå stor success i samfundet, hvis du har de tre ovennævnte personlighedstræk i den mørke triade, er succesen som regel kortsigtet.

»I en mindre gruppe vil dårlig opførsel rygtes og blive straffet, hvis du er kynisk og behandler andre dårligt. Du kan føre det tilbage til aberne, for selv aber er afhængige af alliancer med andre. Er du kold, kynisk og selvberoende, så bliver du smidt ud,« siger Henrik Høgh-Olesen, som har forsket i abers personlighedstræk.

Der kan være situationer, hvor det kan være smart at være hensynsløs, hvis det handler om at håndtere mødet med fjender uden for sin egen gruppe.

Men i forhold til flokken er det ifølge Henrik Høgh-Olesen kun smart op til en vis grænse at opføre sig egoistisk og asocialt.

Ligger ondskaben i dit DNA?

Spørgsmålet er, hvorfor nogle mennesker har langt flere usympatiske karaktertræk end andre. Er det arv eller miljø, der gør udslaget i det store personlighedslotteri?

D-faktoren er først lige blevet defineret af de dansk-tyske forskere, så der er af gode grunde ikke blevet forsket i dens oprindelse endnu.

Der er til gengæld blevet forsket i tre af de mørke personlighedstræk,narcissisme, machiavellisme og psykopati, som samlet kaldes den mørke triade. De tre træk lader i høj grad til at være betingede af din genetik.

Derimod lader miljøet, du befinder dig i, ikke til at være lige så udslagsgivende. Forskning viser, at miljøet kan kobles til de tre mørke personlighedstræk, men ikke i lige så høj grad som genetik.

I denne Videnskab.dk-artikel kan du læse om, hvordan vores syn på, hvorfor nogle mennesker bliver onde, har forandret sig gennem tiden: På jagt efter ondskabens DNA.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk