Rettigheder over indhold på Videnskab.dk

Ophavsret

Indholdet på Videnskab.dk er beskyttet efter Lov om Ophavsret.

Brug af redaktionelt indhold

Videnskab.dk opfordrer til, at man linker til indhold på vores site, såfremt den sammenhæng, linkene placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik. 

Citater

Medier og andre organisationer er velkomne til at citere artikler fra Videnskab.dk – dog ikke i reklameøjemed eller lignende. Citaterne skal være korte og i overensstemmelse med god citatskik, og artikler forventes at indeholde et tydeligt link til den citerede Videnskab.dk-artikel. Videnskab.dk skal tydeligt være angivet som kilde, og citatet skal være korrekt gengivet, så indholdet ikke forvanskes.

Kopi af materiale

Det er tilladt at printe enkelte eksemplarer af materiale fra Videnskab.dk til privat – ikke erhvervsmæssig – brug.

Videreudnyttelse af artikler

Hvis du ønsker at fremstille en række kopier eller særtryk af artikler fra Videnskab.dk til kommercielt brug, så kontakt den journalist, der er krediteret for historien. Journalisten skal i første omgang godkende videreudnyttelsen og vil muligvis tage sig betalt for den. Når aftalen med journalisten er på plads, skal udgiveren – det vil sige Videnskab.dk’s chefredaktør – ligeledes godkende videreudnyttelsen. Først når der ligger en skriftlig godkendelse fra både journalist og udgiver, må videreudnyttelsen finde sted.

Hvis du ønsker også at bringe de illustrationer, der er brugt i forbindelse med historien, skal du ligeledes indhente en godkendelse fra den krediterede fotograf/illustrator.

\  Alle må bruge og viderebringe artikler i genren ‘Forskerne formidler’

På Videnskab.dk skriver forskere selv om deres forskning i artikler, der er opmærket som ‘Forskerne formidler‘. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe ‘Forskerne formidler’-artikler ud fra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: ‘Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk, hvor forskerne selv formidler’. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Videnskab.dk.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Husk også i disse tilfælde at indhente godkendelse fra den krediterede fotograf/illustrator, hvis du ønsker at bringe billeder fra artiklen.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen “Republish this article” ude til højre, derefter klikke på ‘Advanced’ og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Videnskab.dk’s oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer indhold fra Forskerne formidler (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerne formidler og vores redaktionelle retningslinjer her.

Bliv mediepartner

Videnskab.dk har faste samarbejder med en række medier, som vi jævnligt sender versioner af vores artikler til. Blandt vores mediepartnere er både fagblade, ugeblade, lokalaviser og landsdækkende aviser.

Kommer du fra et medie, der ønsker en fast aftale om at bringe Videnskab.dk’s indhold, så skriv til chefredaktør Vibeke Hjortlund på vh@videnskab.dk.

Kontakt os

Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger kan håndhæves af såvel Videnskab.dk som de pågældende journalister og kan medføre straf, nedlæggelse af forbud og erstatningsansvar. Begrænsningerne er fuldt ud gældende, selv om den part, der ønsker at kopiere eller videreudnytte materialet, på nogen måde har bidraget i forbindelse med udarbejdelsen af det.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere, citere, osv. af materiale fra Videnskab.dk, så send en e-mail til redaktion@videnskab.dk.