Medier lader pensionerede geologer sprede unødig tvivl om klimakrisen
»Det er som at råbe ind i en mur« at diskutere med dem, siger trætte klimaforskere. 
klimaskepsis klimaforskning klimakrise klimaforandringer ipcc klima

I et direkte interview på Radio24Syv sagde Jens Morten Hansen, at menneskers CO2 - udledning ikke spiller en væsentlig rolle for klimaet. (Foto: Screenshot fra Radio24Syv's facebookside)

I et direkte interview på Radio24Syv sagde Jens Morten Hansen, at menneskers CO2 - udledning ikke spiller en væsentlig rolle for klimaet. (Foto: Screenshot fra Radio24Syv's facebookside)

I agurketiden turnerer et par pensionerede geologer i landsdækkende medier med et budskab: 

Klimakrisen er stærkt overdrevet, påstår de. 

I en kronik i Kristeligt Dagblad skrev den pensionerede statsgeolog og tidligere forskningsdirektør Jens Morten Hansen for eksempel, at nutidens klimaforandringer »ligger helt inden for de hyppigt tilbagevendende naturlige udsving, vi kender fra de seneste 5.000 år.«

»CO2’s stærkt begrænsede virkning på klimaet negligeres af politiske grunde,« skrev en anden pensioneret geologi-professor ved navn Johannes Krüger et par dage senere i et debatindlæg i Jyllands-Posten. 

Ugen efter sagde Jens Morten Hansen til Radio24Syv:

»Jeg tror ikke, den menneskelige påvirkning er væsentlig - den er der, men den er ikke væsentlig.« 

LÆS OGSÅ: Er 97 procent af forskerne enige om, at klimaforandringer er menneskeskabte?

Geologernes vurdering: IPCC tager fejl

Jens Morten Hansen var i Radio24Syv, fordi stationens morgenradio i en uge gav mikrofonen til forskere, »der er skeptiske overfor den udlægning af klimakrisen, der er fremtrædende blandt eksperter og politikere,« som studieværten Asger Juhl sagde.

Jens Morten Hansen, der er professor emeritus (pensioneret professor) i maringeologi på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og Johannes Krüger, som er professor emeritus i geologi ved Københavns Universitet, var to ud af tre forskere, han interviewede.

På direkte radio refererede de to pensionerede professorer til det ene studie efter det andet, der angiveligt modbeviser den konklusion, som FN's klimapanel IPCC er kommet frem til:

Konklusionen om, at den globale opvarmning vil eskalere, hvis vi ikke reducerer CO2-udledningen markant. 

Klimaforskere lyttede med vantro

Klimaforskere lyttede til programmerne med vantro: Det, der blev sagt for Radio24Syvs åbne mikrofon, er fuldstændig forkert, siger forskerne, som i modsætning til Jens Morten Hansen og Johannes Kruger rent faktisk studerer de fysiske processer i klimasystemet.

Geologer, som ikke har fingeren på pulsen, bør ikke optræde i medierne som videnskabelige eksperter på klimaområdet, siger de. 

»Hvis det var forskere, der sad med fingrene i maskinrummet, ville jeg og mine kollegaer lytte. Men det er pensionerede professorer i deres karrieres efterår, som går ind og optræder som eksperter på et fagområde, de ikke er eksperter i,« siger en af Danmarks førende klimaforskere Sebastian Mernild til Videnskab.dk. 

Ingen alternative teorier overbeviser

Sebastian Mernild er professor i klimaforandringer og administrerende direktør på et af verdens førende klimaforskningscentre Nansen Center i Norge, samt hovedforfatter på den kommende klimarapport fra IPCC.

Til sammenligning har Jens Morten Hansen og Johannes Krüger studeret afledte effekter af forhistoriske klimaforandringer. De har for eksempel beskæftiget sig med kridt- og tertiærtidens opbygning med særlig henblik på fund og indvinding af olie og naturgas, historiske vandstandstigninger samt glacialmorfologi (landskabsopbygning). 

Fagområder, der intet har at gøre med opbygningen og forståelsen af nutidens klimamodeller eller undersøgelser af fysiske processer i atmosfæren, påpeger Sebastian Mernild: 

»De to geologer bliver ved med at argumentere imod CO2-teorien med argumenter, som for længst er videnskabeligt tilbagevist. Det er bekymrende, at medierne videreformidler deres holdninger, når videnskaben er så klar og entydig, som den er,« siger Sebastian Mernild.

»Drivhusgasteorien (teorien om, at drivhusgasser, eksempelvis CO2, fører til opvarmning af atmosfæren; red.) er naturligvis blevet testet og udfordret utallige gange, i takt med at ny viden er fremkommet. Sådan er videnskab. Vi forholder os altid kritisk til vores hypoteser,« tilføjer han. 

LÆS OGSÅ: 99,9 procent sikkert, at global opvarmning er menneskeskabt

Sune Olander Rasmussen, der er lektor i geofysik på Niels Bohr Institutet i København, supplerer:

»Det er hævet over enhver rimelig tvivl, at menneskets CO2-udledning er hovedårsag til den globale opvarmning. Det er påvist igen og igen. Og ingen er kommet med en overbevisende, alternativ forklaring,« siger lektoren til Videnskab.dk.

Medier: En fri presse har pligt til at høre skeptikere

Videnskab.dk har forelagt Kristeligt Dagblad og Radio24Syv kritikken. Redaktører fra begge medier svarer, at de som fri presse har pligt til at lade skeptikere komme til orde - også selv om de dermed viderebringer tvivl om videnskabelige fakta. 

»Hvis vi kun skulle debattere ud fra, hvad der er videnskabelig konsensus om, ville vi efter min opfattelse svigte vores opgave som en fri, oplyst og kritisk presse, og i virkeligheden nærme os noget små-totalitært,« skriver Kristeligt Dagblads debatredaktør Johannes Henriksen i en mail til Videnskab.dk.

Læs svaret fra Radio24Syv's ansvarshavende chefredaktør Jørgen Ramskov og hele svaret fra Kristeligt Dagblads debatredaktør i artiklen 'Filosof: Benægtelse af klimavidenskab hører ikke hjemme i landsdækkende medier'.

Hujende forkert, at opvarmningen er naturlig 

Geologen Jens Morten Hansen, der ikke har en offentlig tilgængelig publikationsliste, men som står opført som professor emeritus i maringeologi på GEUS’ medarbejderliste og underviser i naturfilosofi på Københavns Universitet, skriver i sit debatindlæg i Kristeligt Dagblad: 

»De fleste videnskabelige afhandlinger taler nu om forventelige klimaændringer, som forskere med klimahistorisk ekspertise kan vise, ligger helt inden for de hyppigt tilbagevendende naturlige udsving, vi kender fra de seneste 5.000 år«

Under kronikken bliver han præsenteret som »lic.scient., adjungeret professor, tidligere statsgeolog og direktør for Forskningsstyrelsen.«

Titlen ser fornem ud, og man kunne foranlediges til at tro, at der er videnskabeligt belæg for Jens Morten Hansens vurderinger. 

Følg med 

Videnskab.dk har kontaktet Kristeligt Dagblads debatredaktør Johannes Henriksen og Radio24Syvs ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør Jørgen Ramskov. 

Deres svar på kritikken kan du læse i artiklen Filosof: Benægtelse af klimavidenskab hører ikke hjemme i landsdækkende medier

»Men det er simpelthen hujende forkert, at de klimaforandringer, vi ser i øjeblikket, ligger inden for de naturlige udsving,« siger Sune Olander Rasmussen, som forsker i iskernedata. 

Iskerner fra Grønland og Antarktis fortæller klimaforskerne, hvordan klimaet har forandret sig over tid.

»Det, vi ser nu, er, at den globale middeltemperatur stiger hurtigere end tidligere. Vi har et solidt sammenligningsgrundlag fra 800.000 års iskernedata,« siger Sune Olander Rasmussen til Videnskab.dk.  

LÆS OGSÅ: 800.000 års klimaforandringer fortalt på 3 minutter

»Som at råbe ind i en mur«

Sune Olander Rasmussen og kollegaer fra Niels Bohr Institutet har tidligere brugt meget tid på at diskutere emnet med blandt andre Jens Morten Hansen.

»Men det er som at råbe ind i en mur,« siger Sune Olander Rasmussen og tilføjer:

»Mange af de argumenter, de pågældende fremfører i medierne, er upræcist formulerede, og de mangler kildeangivelser. Derfor kræver det en masse arbejde at svare fyldestgørende. Og skal man tilbagevise fejlene en for en, bliver svarene så lange, at aviserne ofte ikke gider at trykke dem.«  

Et andet problem er, at Jens Morten Hansen og Johannes Krüger fremfor at se på hele det billede, som klimaforskningen tegner, plukker enkelte studier ud af forskningslitteraturen, som de fortolker, som om de understøtter påstanden om, at klimaforandringerne er overdrevne og ikke skyldes CO2-udledning.

FN’s klimapanel IPCC, som de to pensionerede professorer kritiserer for at være ensidig og politiserende, inddrager derimod den samlede klimaforskning. 

IPCC

IPCC står for 'The Intergovernmental Panel on Climate Change'. Panelet hører til under FN’s klimapanel.

IPCC's rapporter bygger på al den relevante klimaforskning, der er publiceret, og som lever op til videnskabelige standarder.

Den seneste IPCC-rapport bygger således på 6.000 fagfællebedømte studier. Læs mere om, hvordan IPCC arbejder i artiklen ‘Lækket FN-rapport: Klimaet løber løbsk allerede ved 1,5 grads stigning.'

Især ældre ingeniører og geologer er skeptiske

Ingen af de aktive klimaforskere, Videnskab.dk har talt med, er i tvivl om, at den globale opvarmning er en realitet. 

»Men vi møder tit skeptikere. Mange af dem er velformulerede, typisk ældre ingeniører eller geologer. De tænker meget over tingene, og det kan være en udfordring at tilbagevise deres argumenter,« siger Peter Ditlevsen, der er lektor på Niels Bohr Institutets afdeling for Is-, Klima og Geofysik.

Skeptikerne har typisk en konspiratorisk idé om, at IPCC gør alt for at lukke munden på dem, og at klimaforskere fra hele verden er en del af en lukket IPCC-loge, der ikke vil lytte til kritik, siger Sune Olander Rasmussen.

»Men personligt har jeg aldrig oplevet noget, der blot ligner det. Der er bare en masse forskere, som prøver at lave deres arbejde. Hvis man mener, at vi tager fejl, må man komme op med nogle ordentlige studier - det vil sige studier, der ikke kun baseret på håndplukkede data - som modbeviser de gældende teorier.«

»I øvrigt lever vi forskere jo af at finde på noget nyt, så hele loge-ideen strider mod vores arbejdsform,« siger Sune Olander Rasmussen.

LÆS OGSÅ: Forsker: Dit politiske ståsted spiller ind på, om du tror på klimaforskning

IPCC arbejder efter videnskabsprincipper

Sebastian Mernild bekræfter, at FN’s klimapanel IPCC ikke forsøger at lukke munden på nogen eller bevidst at fravælger studier, som peger i en anden retning. 

»IPCC arbejder efter gængse videnskabelige principper og åbenhed. Hvis der bliver publiceret noget, som er overbevisende, tager IPCC det i betragtning,« siger han og fortsætter:  

»Det smukke ved videnskab er jo, at hvis forskere opdager noget, så kan de prøve at få det publiceret. Hvis deres videnskabelige argumenter og bevismateriale er stærkt nok, bliver det publiceret. Så er der ikke noget at komme efter.« 

I de tre bokse under artiklen kan du læse: 

  • Hvordan IPCC’s rapporter bliver til. 
  • Jens Morten Hansens og Johannes Krügers svar på kritikken af deres optræden i medierne

I den oprindelige version af denne artikel kom Kristeligt Dagblad og Radio24Syv ikke til orde. Videnskab.dk har tilføjet svar fra de to medier 17. juli 2019. Ligeledes var Johannes Krüger endnu ikke vendt tilbage på Videnskab.dk's henvendelse, da artiklen blev publiceret. Johannes Krügers svar er også tilføjet dagen efter, artiklen oprindeligt udkom.

LÆS OGSÅ: Åbent brev fra 606 forskere: Danmark kan og bør gå forrest i klimakampen

LÆS OGSÅ: FN's klimapanel: Vi er nødt til at trække COud af luften for at redde klimaet

LÆS OGSÅ: Klimaskeptikere er ikke dumme, de har bare andre værdier

IPCC's rapporter har 6.000 videnskabelige referencer

FN's klimapanel IPCC laver med års mellemrum store rapporter, som gennemgår al den eksisterende, publicerede klimaforskning, som bliver vurderet relevant og af høj nok kvalitet. Den seneste rapport, der udkom i 2018, indeholdt over 6.000 videnskabelige referencer. 

91 forfattere fra over 40 forskellige lande var involveret i rapporten. Yderligere 133 forskere hjalp til.

De 91 forfattere har spillet forskellige roller, som du kan se på grafikken herunder. 

IPCC særraport FN klimaforandringer 1,5C Parisaftalen

60 forskere har gennemgået den videnskabelige litteratur og skrev rapportens indhold. 14 forskere har koordineret research og skrivearbejde, mens 17 har haft ansvaret for, at rapporten og resumeet efterfølgende blev gennemlæst og kommenteret fra forskere og regeringer i hele verden.

I alt har kom 42.001 kommentarer til rapporten og resumeet gennem de tre review-faser, som du kan se herunder: 

IPCC Parisaftalen klimaforandringer 1,5C

Ved første review fik rapporten næsten 13.000 kommentarer fra 500 eksperter, fortalte IPCCs formand Hoesung Lee i sin åbningstale for den 48. IPCC-session, som fandt sted 1. oktober 2018.

»Regeringer og eksperters review af det andet udkast i januar til februar i år, tiltrak over 25.000 kommentarer fra 570 eksperter og embedsmænd fra 71 lande. Regeringer bidrog med tæt på 4.000 kommentarer til det sidste udkast,« sagde han.

Tekst og grafik: Lea Pilsborg for Videnskab.dk. 

Jens Morten Hansen: FN's klimapanel er en eksklusiv klub

Videnskab.dk har per mail spurgt Jens Morten Hansen og Johannes Krüger, om de har betænkeligheder ved at argumentere imod den gældende klimavidenskab på landsdækkende medier, når de dermed bevæger sig ind på et område, de ikke selv har forsket i.

Jens Morten Hansen ringede os op og forklarede, at han stillede op til live interview på Radio24Syv, fordi radioen bad ham om det. 

»Når man bliver bedt om at optræde offentligt, så gør man det. Radio24Syv kontaktede mig, fordi jeg havde haft en kronik i Kristeligt Dagblad, og så stillede jeg op. Det gør jeg stadig, selv om jeg er pensioneret, i det omfang jeg har tid og lyst,« siger Jens Morten Hansen. 

Publikationsliste er ikke offentligt tilgængelig

Jens Morten Hansen har tidligere i sin karriere lavet studier af historiske vandstandsniveauer, blandt andet et, der viser, at der er periodiske havniveaustigninger med cirka 70 års mellemrum, og at vi befinder os på toppen af en sådan i dag. Studiet er et af hans argumenter for, at IPPC overdriver forudsigelserne af havniveaustigningerne, skrev DR, da det blev publiceret i 2011.

Jens Morten Hansen har dog ikke en offentlig tilgængelig publikationsliste, så det er svært at vurdere, hvor solid hans forskning er.

»Jeg har ikke haft lyst til at have en publikationsliste liggende offentligt,« siger han.

(Tilføjelse 19. juli 2019: Jens Morten Hansen har, efter denne artikel er udkommet, oplyst, at hans videnskabelige artikler kan findes på Det Kongelige Biblioteks REX ved at søge på hans navn, at de fleste af hans øvrige artikler kan findes Bibliotek.net., og at hans CV findes i Den Blå Bog. Hans publikationsliste findes også på Google Scholar her.

Diskussion er som Indremissions krig på skriftsteder

Jens Morten Hansens forskning og alternative forklaringer på klimaforandringerne har tidligere fået massiv kritik blandt andet her på Videnskab.dk i artiklen Klimaforskere til modangreb: Månen forklarer ikke havets stigning.

Til kritikken af, at han optræder i medierne som en ekspert i klimaforandringer, siger Jens Morten Hansen: 

»At sige, at jeg ikke må udtale mig i medierne, er en totalitær holdning. Sebastian Mernild og flere andre klimaforskere udtaler sig også tit om ting, de ikke forsker i. At de ikke giver andre samme ret, synes jeg er plat,« siger Jens Morten Hansen.

»Jeg har tidligere diskuteret vidt og bredt med nogle af forskerne fra Niels Bohr Institutet. De har ret i, at vores diskussioner minder om Indremissions krig på skriftsteder.«

FN's klimapanel har Jens Morten Hansen ikke meget til overs for: 

»Klimapanelet er en eksklusiv klub, der vælger sig selv. Panelets overbestyrelse er et politisk organ med en masse interesser. IPCC tænker kun på det, der kan modelleres for fremtiden. De burde også vende modellerne om og se, om de kan rekonstruere den fortid, der har været,« siger han. 

Klimaforskernes modelberegninger er slet ikke gode nok, mener Jens Morten Hansen.  

»Deres modelsystem er meget forsimplet og kommer frem til nogle gakkede værdier,« siger han. 

»Vh Jens Morten Hansen - hvid, gammel mand«

I en efterfølgende mail til Videnskab.dk's journalist skrev Jens Morten Hansen:

»Jeg burde have sagt til dig, at når de fleste klimaskeptikere er pensionerede forskere, skyldes det ganske enkelt, at vi ikke mere er sårbare for trusler på brødet.«

»Vh Jens Morten Hansen, hvid, gammel mand.«

Johannes Krüger: Ensidighed udfordrer demokratiet

Johannes Krüger skriver i en mail til Videnskab.dk: 

Min opgave er - ligesom mange andre, der har fingrene nede i klimaforskningen, at formidle den forskning, som er ubekvem for IPCC og som offentligheden ikke har kendskab til og kan her henvise til bl.a. NIPCC´s omfattende rapporter, climate4you med originale klimadata, klimarealisterne.no, m.v.«

»Jeg er medlem af klimarealisternes videnskabelige råd i Norge og advisory board hos klimarealisterne i Danmark. 90 italienske forskere har netop underskrevet et åbent brev med punkter, der svarer til det brev, som 20 norske og svenske atmosfærefysikere, havforskere, glaciologer og klimaforskere har underskrevet og sendt til den norske statsminister. Desuden mener jeg vi - ifølge grundloven - endnu har ytringsfrihed i Danmark. Ensidigheden i klimadebatten udfordrer det oplyste demokrati,« skriver Johannes Krüger.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk