Lækket FN-rapport: Klimaet løber løbsk allerede ved 1,5 grads stigning
Det foreløbige referat samt enkelte dele af indholdet af en længe ventet IPCC-rapport er blevet lækket til offentligheden. Der skal handles NU.

Troede du også, at så længe vi holdt de globale temperaturstigninger under 2 grader, var vi på den sikre side? Så tro om igen. 

Allerede hvis vi rammer 1,5 grad stigning, vil vi have igangsat processer i naturen, som ikke kan gøres om igen. Det fremgår af et lækket udkast til resumeet på den rapport, som FNs klimapanel, IPCC, offentliggør på mandag 8. oktober 2018.

Ifølge det lækkede resume rammer vi 1,5 grad stigning i 2040, hvis vi fortsætter med de nuværende CO2-udledninger. 

IPCC

'The Intergovernmental Panel on Climate Change' (IPCC) hører under FN’s klimapanel.

IPCC forsyner verdens beslutningstagere med videnskabelig vurdering af klimaændringer og deres konsekvenser.

IPCC udfører ikke selvstændig forskning eller dataindsamling og giver ikke anbefalinger, men stiller udelukkende politisk relevant information til rådighed.

»Det går rigtig hurtigt nu. Der er ikke voldsomt meget tid til at tænke over vores handlemuligheder længere,« lyder det fra Thomas Friborg, der forsker i økosystemer og klimapåvirkninger og er viceinstitutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Han understreger, at han ikke har adgang til hverken den færdige rapport eller resumeet i sin endelige form, men udelukkende kommenterer på den foreløbige konklusion fra det lækkede udkast.  

Resume-udkastet, der er blevet lækket til flere medier, blandt andet Reuters, stammer fra 4. juni og kan altså se betydeligt anderledes ud, når det offentliggøres på mandag. Netop nu sidder forskere og delegerede fra hele verden og gennemgår - ord for ord - det endelige referat til politiske beslutningstagere.

Opdatering: Den endelige rapport er frigivet, og du kan læse om indholdet i artiklen her.

Stor bevågenhed allerede inden udgivelse

Den kommende rapport, som går under navnet ‘SR15’, blev bestilt i 2015, da 195 lande underskrev Paris-aftalen og samtidig forpligtede sig til at nedbringe deres CO2-udledninger. Rapporten handler netop om de globale konsekvenser ved en temperaturstigning på 1,5 grad.

Parisaftalen
  • I 2015 indgik medlemslandene i FN’s klimakonvention (UNFCCC) Parisaftalen til COP21 i Paris.
  • Aftalen er juridisk bindende og forpligter alle 195 medlemslande til at reducere deres CO2-udledning.
  • Målet er, at temperaturen globalt ikke må stige med mere end maksimalt 2 grader celcius, men helst ikke mere end 1,5 grad siden 1850.
  • Resultaterne af SR15-rapporten, som blev bestilt ved COP21, skal fremlægges på næste klimatopmøde (COP24) i december 2018.

Konkret gik landene med til at stræbe efter temperaturstigninger på mindre end 2 grader, og helst kun 1,5, i forhold til førindustrielt niveau, dvs. år 1850.

Ifølge de lækkede dokumenter skal der dog særdeles drastiske tiltag til, hvis vi virkelig er seriøse omkring 1,5-målsætningen.

Til trods for, at der formentlig ikke kommer mange videnskabelige overraskelser i den nye rapport, har den allerede inden sin udgivelse fået stor bevågenhed, fortæller professor Jens Hesselbjerg Christensen, som arbejder ved Niels Bohr Institutet og tidligere selv har været hovedforfatter på FNs klimarapporter.

»Normalt plejer min opmærksomhed at blive rettet mod FNs rapporter, efter de er offentliggjort, men jeg er allerede nu blevet kontaktet af flere journalister, der har spurgt ind til denne rapport,« siger professoren og fortsætter:

»Jeg tror, at det hænger sammen med, at der er kommet et stærkt fokus på, at nu skal der ske noget; den besked er ligesom trængt ind. Men også fordi, at vi nu snakker 1,5 grad, hvor vi altid tidligere har snakket 2 grader. Allerede i 2015 stod det klart, at sådan en ambitiøs udmelding kommer til at kræve seriøs handling.«

2 grader er ikke længere en 'sikker grænse'

Det lækkede udkast har allerede kastet mange reaktioner af sig fra det internationale samfund.

Ifølge den britiske klimaforsker Bill Hare, som også var forfatter på en af de tidligere, store FN-rapporter, viser udkastet med al tydelighed, at verdens lande skal handle langt hurtigere, end de tidligere har gjort.

Vi har allerede nu rundet 1 grads stigning, og med den nuværende udledning kommer temperaturen til at stige med 0,2 grad hvert årti. Denne påstand er der ‘very high confidence’ - dvs. meget stærkt videnskabeligt belæg - for, fremgår det af resume-udkastet.

Samtidig viser resumeet, at konsekvenserne af globale temperaturstigninger stiger dramatisk, hvis vi ikke kan holde os til 1,5 grad og alligevel rammer de 2 grader, fortæller Bill Hare til The Guardian.

6.000 videnskabelige referencer

'SR15'-rapporten indeholder over 6.000 videnskabelige referencer, oplyste IPCCs formand Hoesung Lee i sin åbningstale for den 48. IPCC-session, som fandt sted i mandags, 1. oktober 2018.

Der er ingen danskere blandt hovedforfatterne på rapporten, men adjunkt ved CBS Maria Figueroa er bidragydende forfatter på kapitel 5 om bæredygtig udvikling, afskaffelse af fattigdom og reducering af ulighed.

Tidligere har man ellers betragtet en stigning på 2 grader som en form for ‘sikker grænse’, som ville afværge de værste klimakonsekvenser. Sådan tænker det internationale forskersamfund ikke længere, forklarer Bill Hare til The Guardian, og bruger verdens koralrev som eksempel:

»Med en stigning på 2 grader har de tropiske koralrev dybest set ikke en chance – 1,5 grad, og så har de en lille til beskeden overlevelseschance,« siger Bill Hare ifølge The Guardian.

»Bemærkelsesværdige udeladelser« i nyt udkast

En af de mere kritiske reaktioner på det lækkede udkast stammer fra Bob Ward, som arbejder ved det britiske Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. Han var ‘reviewer’ på et tidligt udkast til rapporten samt referatet og arbejder til daglig med at oversætte forskernes svære ord til offentligheden.

Pointen med at lave et resume af rapporten er at oversætte indholdet til et sprog, som politikerne forstår og kan omsætte til handling.

Men ifølge Bob Ward er det nye udkast særdeles udvandet i forhold til det tidligere, han selv var involveret i. Nogle af de væsentligste risikofaktorer såsom migration og såkaldte ‘tipping points' (se boks) er blevet slettet.

Tipping points

‘Tipping points’ dækker over, at dele af det globale klima skifter fra én stabil tilstand til en ny stabil tilstand.

Det kan sammenligned med, når et vinglas vælter. Efterfølgende er der ingen vej tilbage; glasset forbliver tomt, selvom man rejser det op igen.

»Resumeet skal fremhæve de vigtigste dele af den meget tekniske rapport for de politiske beslutningstagere. Det er vigtigt, at de største risici fremgår tydeligt af resumeet og ikke er begravet dybt i rapporten, som de fleste politikere ikke kommer til at læse,« siger Bob Ward til Videnskab.dk.

»Der er tale om bemærkelsesværdige udeladelser, og det kan undergrave indsatsen for at få verdens regeringer til at øge deres indsatser for at nedbringe CO2-udledningen,« tilføjer han.

Klimarapport FN IPCC klimaforandringer global opvarmning

Vi skal handle her og nu

Rapporten, som udkommer mandag, kommer formentlig ikke med noget endegyldigt svar på, om det rent faktisk er muligt at nå 1,5 grad-målet.

»Der er ikke noget simpelt svar på spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grad og at tilpasse sig konsekvenserne, fordi svaret har flere dimensioner, der skal overvejes samtidig og systematisk,« lyder det resume-udkastet.

Men alle de forskere, som Videnskab.dk har talt med, er enige om, at hvis det skal lykkes, skal der handles her og nu.

»Vi skal ikke kaste håndklædet i ringen. Vi kan stadig nå at overholde Parisaftalen, hvis verdens regeringer virkelig går efter det,« siger Torben Røjle Christensen, der er professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og ligeledes tidligere forfatter på IPCC-rapporter.

»Men det kræver politisk mandsmod og handling lige nu og her, for ellers begynder naturen at lave selvforstærkende processer i den forkerte retning,« siger han.

Løsninger: CO2-lagring og nye energikilder

Hvis vi skal lykkes med at blive under 1,5C stigning, skal vi blandt andet fokusere på øget energieffektivitet, lagring af CO2 og nye energikilder, fremgår det af resume-udkastet.

Men de helt konkrete udmeldinger kommer først mandag 8. oktober, når rapporten offentliggøres.

Videnskab.dk følger mandagens offentliggørelse af FN’s særraport 'SR15' og følger op på, hvad der rent faktisk skal til, hvis vi skal nå i mål med at blive under 1,5C.

 

Over 42.000 kommentarer fra forskere og regeringsfolk

Lige nu sidder 300-400 forskere i Korea for i fællesskab at lægge sidste hånd på resumeet af den store særrapport fra IPCC. Alle skal kunne godkende det endelige referat, som er rettet mod politiske beslutningstagere, så der er forhandling om hvert eneste ord.

Selve rapporten er på nuværende tidspunkt færdig, og på mandag skal alt - inklusive resume - ligge klar til offentliggørelse.

Den kommende særraport er en gennemgang af al den eksisterende forskning på området, fylder op mod 400-500 sider og indeholder over 6.000 videnskabelige referencer. 

91 forfattere fra over 40 forskellige lande har været involveret i processen, og yderligere 133 forskere har hjulpet til.

De 91 forfattere har spillet forskellige roller, som du kan se på grafikken herunder. 

IPCC særraport FN klimaforandringer 1,5C Parisaftalen

Rapporten er primært samlet, skrevet og redigeret af 91 forfattere, der har haft forskellige roller. (Figur: FN, 'Understading the IPCC Special Report on 1,5 C')

14 har koordineret research og skrivearbejde, 60 forskere har siddet med næsen i videnskabelige artikler og skrevet rapportens indhold, mens 17 har stået for at sikre, at rapporten og resumeet efterfølgende er blevet gennemlæst og kommenteret fra andre forskere og regeringer.

I alt har der været hele 42.001 kommentarer til rapporten og resumeet gennem de tre review-faser, som du kan se herunder: 

IPCC Parisaftalen klimaforandringer 1,5C

Der er blevet indgivet ikke mindre end 42.001 kommentarer i alt til både rapport og resume. (Figur: FN, Understanding the IPCC Special Report on 1,5C)

Ved første review-face fik rapporten næsten 13.000 kommentarer fra 500 eksperter fra 61 læger, fortæller IPCCs formand Hoesung Lee i sin åbningstale for den 48. IPCC-session, som fandt sted i mandags, 1. oktober 2018.

»Regeringer og eksperters review af det andet udkast i januar til februar i år, tiltrak over 25.000 kommentarer fra 570 eksperter og embedsmænd fra 71 lande. Regeringer bidrog med tæt på 4.000 kommentarer til det sidste udkast,« siger han.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk