Filosof: Benægtelse af klimavidenskab hører ikke hjemme i landsdækkende medier
Men vi svigter vores opgave som fri presse, hvis vi ikke lader skeptikere komme til orde, siger redaktører fra Radio24Syv og Kristeligt Dagblad.
klimaforskning skepsis klimaskeptikere mediedækning videnskabsformidling

Lægmand kan have svært ved at gennemskue, hvad der er op og ned på klimaområdet, når medierne viderebringer forkerte påstande. (Foto: Shutterstock)

Lægmand kan have svært ved at gennemskue, hvad der er op og ned på klimaområdet, når medierne viderebringer forkerte påstande. (Foto: Shutterstock)

I de sidste par uger har flere landsdækkende medier givet taletid til et par pensionerede professorer, som hævder, at klimakrisen er overdrevet, og at klimaforskere tager fejl, når de siger, at udledning af drivhusgasser er den primære årsag til den globale opvarmning. 

Først bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg med titlen ‘Geolog: Klimakrisen er stærkt overdrevet.’ 

Ugen efter satte Radio24Syv Morgen sig for at tale med »eksperter, der er skeptiske overfor den udlægning af klimakrisen, der er fremtrædende blandt eksperter og politikere.«

Radioens morgenvært Asger Juhl sagde om sin journalistiske prioritering: 

»Nogle mener, at de her mennesker ikke burde få taletid. Det, synes jeg, er ret vildt. Derfor er jeg stolt over, at vi i denne uge inviterer klimaeksperter i studiet, som mener, at IPCC (FN’s klimapanel; red.) overdriver klimakrisen og tier kritiske forskere ihjel.«

Radio24Syv's ansvarshavende chefredaktør Jørgen Ramskov forsvarer prioriteringen, med henvisning til at kernen i en fri presse er, at der bliver stillet spørgsmål, også til det, der er videnskabelig konsensus om. Læs hele Jørgen Ramskovs svar i boksen under artiklen. 

Fra Kristeligt Dagblads debatredaktør Johannes Henriksen lyder det ligeledes: 

»Hvis vi kun skulle debattere ud fra, hvad der er videnskabelig konsensus om, ville vi efter min opfattelse svigte vores opgave som en fri, oplyst og kritisk presse, og i virkeligheden nærme os noget små-totalitært,« skriver Johannes Henriksen i en mail til Videnskab.dk

Vi vender tilbage til Johannes Henriksen længere nede i artiklen. Først gennemgår vi en række argumenter imod at lade pensionerede geologer, som betvivler videnskabelige fakta, få taletid i medierne. 

»Medier svigter deres ansvar«

I Videnskab.dk's artikel 'Medier lader pensionerede geologer sprede unødig tvivl om klimakrisen' kritiserer en række klimaforskere medierne for at videreformidle forkerte påstande.

En anden, som heller ikke mener, at ufagkyndige, der bestrider videnskabelige fakta, bør optræde i medierne, som om de var klimaeksperter, er Mikkel Gerken, der har en doktorgrad i filosofi og er i gang med et stort forskningsprojekt om videnskabskommunikation. 

Kristeligt Dagblad og Radio24Syv svigter deres ansvar, når de bringer fejlagtige påstande om klimavidenskab, siger han.

I politisk journalistik er det god stil at høre begge sider af en sag. Men videnskab bør ikke behandles ud fra det journalistiske balanceprincip om, at alle synspunkter skal høres på lige vilkår, lyder det fra filosoffen.   

»I værdidebatten er det et vigtigt journalistisk princip, at man hører forskellige synspunkter,« siger Mikkel Gerken, der er lektor på Syddansk Universitet. 

»Men det er dybt kritisabelt, at medierne også anvender balanceprincippet, når de formidler videnskabelige fakta. På den måde kan de give de ammunition til konspirationsteorier og mistillid til videnskab,« fortsætter han.

LÆS OGSÅ: Skal vi kalde klimaforandringer for 'klimakrise'?

Skaden er sket

Teorien om, at udledning af drivhusgasser fører til opvarmning af Jordens atmosfære, er blevet testet igen og igen med videnskabelige metoder.

Førende klimaforskere er ikke i tvivl om, at den globale opvarmning primært er menneskeskabt, som du kan læse i artiklen Er 97 procent af forskerne enige om, at klimaforandringer er menneskeskabte?

Når medierne lader folk, der ikke har »state-of-the-art-kompetencer« i klimaforskning, udbrede alternative teorier om, at menneskers CO2-udledning ikke spiller en væsentlig rolle, er det ifølge Mikkel Gerken misforstået brug af balanceprincippet.

»Selv om medierne bagefter bringer et modsvar fra en aktiv klimaforsker, der har fingrene ned i substansen, er skaden sket, hvis de i forvejen har givet ligeværdig spalteplads til en, der ikke har styr på det videnskabelige,« siger Mikkel Gerken. 

Læsere og lyttere kan ikke gennemskue det

Problemet er, at de fleste radiolyttere og avislæsere ikke har en chance for at gennemskue, hvem der har ret.  

Når Radio24Syv omtaler to pensionerede geologi-professorer som ‘klimaeksperter med tilknytning til universiteter’, kan det for en lægmand komme til at fremstå, som om der er belæg for deres påstande om, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte. 

Det samme gælder, når Kristeligt Dagblad præsenterer den ene af de to som »lic.scient., adjungeret professor, tidligere statsgeolog og direktør for Forskningsstyrelsen,« som der står under den kronik, den pensionerede professor Jens Morten Hansen har haft i avisens spalter. 

Avislæsere og radiolyttere, der i forvejen mener, at klimaforandringer fylder for meget på politikernes dagsorden, vil være tilbøjelige til at stole på de ufagkyndiges påstande - også selv om påstandene bagefter bliver modsagt af anerkendte klimaforskere, siger Mikkel Gerken:

»Forskning indikerer meget klart, at vi allesammen har en bias, kaldet confirmation bias, som træder i kraft, når vi bliver præsenteret for to sider af en sag.« 

Det betyder, lidt forsimplet, at modtageren har en tendens til at tro på den side af en sag, der stemmer overens med de holdninger, vedkommende allerede har. 

»Forskningen indikerer også, at denne bias forstærkes, når det angår politiske og sociale værdier,« siger Mikkel Gerken og fortsætter:

»Når medierne bruger balanceprincippet til at dække videnskabelige fakta, vil folk tro, at den fremlægning af sagen, som understøtter deres personlige værdier, også er den, der er stærkest videnskabelig evidens for.«

LÆS OGSÅ: »Bekymrende« tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver autisme – og om månelanding fandt sted

Falske påstande er svære at tilbagevise

Dertil kommer, at aktive forskere, som bruger en stor del af deres tid på at forske og undervise, ikke altid har tid til at svare fyldestgørende på den ene forkerte påstand efter den anden, der bliver bragt i medierne. 

»Intuitivt vil mange nok sige, at man skal have en åben debat, og at alle har ret til at komme til orde, for hvis der bliver sagt noget faktuelt forkert, kan klimaforskere jo bare gendrive det bagefter,« siger Mikkel Gerken og fortsætter:

»Men forskningen på området giver gode grunde til at tro, at sådan en dækning er med til at øge skepsissen over for videnskab. Samtidig er det meget ressourcekrævende for folk, der rent faktisk forsker i det pågældende emne, at de skal bruge deres tid på at modbevise falske påstande i medierne.«

LÆS OGSÅ: Sådan undergraver fake news og konspirationer demokratiet

Kristeligt Dagblad: Det er vedkommende, relevant og interessant for vores læsere

Videnskab.dk har spurgt Kristeligt Dagblads debatredaktør, Johannes Henriksen, hvorfor avisen valgte at trykke en kronik af den pensionerede geolog Jens Morten Hansen, som flere gange er blevet kritiseret for at sprede falske påstande om klimaet. 

Geologens forskning, der angiveligt skulle kunne modbevise, at klimaforandringer fører til vandstandstigninger, er tilmed blevet mødt med hård kritik i det videnskabelige miljø, kan du læse her.

»Når vi har valgt at bringe Jens Morten Hansens indlæg i klimadebatten, er det med afsæt i samme begrundelse, som gælder for alle debatindlæg, vi bringer. At de er vedkommende, relevante og interessante for vores læsere,« skriver debatredaktøren Johannes Henriksen i en mail til Videnskab.dk.

»Debatindlægget er udtryk for Jens Morten Hansens holdning og bygger på den viden, han har til rådighed. Det står naturligvis andre frit for at argumentere anderledes,« skriver han også og fortsætter:

»Således har også journalist og hortonom Benno Hansen haft et indlæg i avisen, som går i rette med Jens Morten Hansens argumenter. Det er en debat, vi gerne lægger spalter til - og som et publicistisk medie, der værdsætter en både saglig og vedkommende debat med højt til loftet, håber vi, at også klimadebatten vedbliver at kunne rumme andet end ‘rigtige’ klimaforskeres videnskabelige udsagn.«

»Debatredaktionerne har et ansvar«

Mikkel Gerken har læst svaret, og han køber ikke debatredaktørens præmis om, at Jens Morten Hansen bør får spalteplads til at skrive, hvad han vil i et debatindlæg, der blandt andet indeholder påstande om klimavidenskaben.   

»Hvis der var tale om en ren værdidebat, skal man selvfølgelig kunne skrive, hvad man vil. Men når det gælder videnskabelige fakta, har debatredaktionerne et ansvar for, at det, der bliver bragt, er videnskabeligt redeligt. Videnskab skal diskuteres på videnskabens præmisser,« siger filosoffen og tilføjer:

»Det centrale er, at der er et redaktionelt ansvar. Når man blander videnskabsformidling sammen med værdidebat i en kronik, er der nødt til at være høje krav til, hvad man kan skrive om videnskabelige hypoteser.«

LÆS OGSÅ: Professor: Medierne udelader den vigtigste historie om klimaet

Værdidebat har frie rammer

En stor del af Jens Morten Hansens debatindlæg er en kritik af, at klimaforskere og politikere ifølge ham spreder overdreven frygt for klimaforandringer og dermed risikerer at begrænse basale frihedsrettigheder.

Den del af kronikken er helt legitim, mener Mikkel Gerken.

Problemet er, at Jens Morten Hansen også kommer med videnskabelige påstande, der ikke er belæg for - for eksempel at klimaforandringerne ligger »helt inden for de hyppigt tilbagevendende naturlige udsving, vi kender fra de seneste 5.000 år.«

»Hvis han bare argumenterede for sin holdning om, at det store fokus på klimaforandringer giver anledning til en politik, som begrænser basale frihedsrettigheder, ville jeg ikke have et problem med indlægget, for så ville det være en del af en politisk debat,« siger Mikkel Gerken. 

»Problemet opstår, fordi kronikøren også viderebringer udokumenterede videnskabelige påstande,« afslutter han.  

I boksen lige under artiklen kan du læse, hvad Radio24Syvs ansvarshavende chefredaktør Jørgen Ramskov siger til kritikken af radiostationens interviews med pensionerede geologer, der er skeptiske overfor klimavidenskaben.

Og i den nederste boks under artiklen får du de to professor emeritusser, Jens Morten Hansens og Johannes Krügers, svar på kritikken af, at de optræder som klimaeksperter i medierne.

LÆS OGSÅ: Lektor: Danske medier underminerer #MeToo i jagten på hurtige klik

LÆS OGSÅ: Derfor er det afgørende, hvordan medier skriver om selvmord

LÆS OGSÅ: Myndigheder og medier skal lære at forstå hinanden – for borgernes skyld

Radio24Syv: »Vigtigt med en fri debat, også på klimaområdet«

I denne artikel og i en tidligere artikel på Videnskab.dk bliver Radio24Syv kritiseret for at lave live interviews med to pensionerede geologer, der er skeptiske over for den videnskabelige konsensus på klimaområdet. 

Videnskab.dk har forelagt Radio24Syvs ansvarshavende chefredaktør, Jørgen Ramskov, kritikken. 

Jørgen Ramskov står på mål for 24Syv-morgens journalistiske dækning: 

»Jeg synes, kritikken af vores dækning bygger på en række fejlslutninger. Der er ikke tale om, at vi i vores generelle dækning af klimaforandringerne giver lige meget vægt til begge sider. Vi dækker klart klimaforandringer langt mere intensivt, end vi dækker skepsissen mod dem,« siger Jørgen Ramskov.

Journalisten Asger Juhl stillede kritiske spørgsmål undervejs i interviewene med de to geologer. Desuden understregede Asger Juhl flere gange, at de interviewede tilhører et mindretal af forskere, der er skeptiske overfor den videnskabelige konsensus på klimaområdet.

»Det var jo ikke et debatindlæg, hvor der ikke blev stillet kritiske spørgsmål,« siger Jørgen Ramskov.

»Skeptikerne skal til orde i et demokrati«

Radio24Syv valgte at invitere de to geologer i studiet, fordi det med chefredaktørens ord er vigtigt med en fri debat, også på klimaområdet.

»Kernen i at have en fri presse, er, at der kan stilles spørgsmål til det, flertallet mener - det gælder også på det videnskabelige område. Det er helt grundlæggende, at skeptikerne kommer til orde i et demokrati,« siger Jørgen Ramskov.

»Konsekvensen af ikke at lade dem komme til orde er, at debatten, som jo alligevel foregår på de sociale medier, ikke bliver modereret. Debatten på sociale medier kan være meget stærkere end i de traditionelle medier, og jeg mener, det er mediernes opgave at gå kritisk til dem, der påstår, at flertallet tager fejl,« fortsætter han. 

Hvis man ikke giver skeptikere taletid, er det et brud på demokratiet, mener Jørgen Ramskov:

»Det nytter ikke noget, at vi stikker hovedet i busken, når nogen har en mening, vi ikke bryder os om. Holdningen om, at videnskabelige diskussioner skal holdes i videnskabelige kredse, fordi vi andre er for dumme til at forstå dem, synes jeg er skræmmende og helt grundlæggende i modstrid med, hvordan en fri presse fungerer,« siger han.

Jens Morten Hansen: FN's klimapanel er en eksklusiv klub

Videnskab.dk har per mail spurgt Jens Morten Hansen og Johannes Krüger, om de har betænkeligheder ved at argumentere imod den gældende klimavidenskab på landsdækkende medier, når de dermed bevæger sig ind på et område, de ikke selv har forsket i.

Jens Morten Hansen ringede os op og forklarede, at han stillede op til live interview på Radio24Syv, fordi radioen bad ham om det. 

»Når man bliver bedt om at optræde offentligt, så gør man det. Radio24Syv kontaktede mig, fordi jeg havde haft en kronik i Kristeligt Dagblad, og så stillede jeg op. Det gør jeg stadig, selv om jeg er pensioneret, i det omfang jeg har tid og lyst,« siger Jens Morten Hansen. 

Publikationsliste er ikke offentligt tilgængelig

Jens Morten Hansen har tidligere i sin karriere lavet studier af historiske vandstandsniveauer, blandt andet et, der viser, at der er periodiske havniveaustigninger med cirka 70 års mellemrum, og at vi befinder os på toppen af en sådan i dag. Studiet er et af hans argumenter for, at IPPC overdriver forudsigelserne af havniveaustigningerne, skrev DR, da det blev publiceret i 2011.

Jens Morten Hansen har dog ikke en offentlig tilgængelig publikationsliste, så det er svært at vurdere, hvor solid hans forskning er.

»Jeg har ikke haft lyst til at have en publikationsliste liggende offentligt,« siger han.

(Tilføjelse 19. juli 2019: Jens Morten Hansen har, efter denne artikel er udkommet, oplyst, at hans videnskabelige artikler kan findes på Det Kongelige Biblioteks REX ved at søge på hans navn, at de fleste af hans øvrige artikler kan findes Bibliotek.net., og at hans CV findes i Den Blå Bog. Hans publikationsliste findes også på Google Scholar her.

Diskussion er som Indremissions krig på skriftsteder

Jens Morten Hansens forskning og alternative forklaringer på klimaforandringerne har tidligere fået massiv kritik blandt andet her på Videnskab.dk i artiklen Klimaforskere til modangreb: Månen forklarer ikke havets stigning.

Til kritikken af, at han optræder i medierne som en ekspert i klimaforandringer, siger Jens Morten Hansen: 

»At sige, at jeg ikke må udtale mig i medierne, er en totalitær holdning. Sebastian Mernild og flere andre klimaforskere udtaler sig også tit om ting, de ikke forsker i. At de ikke giver andre samme ret, synes jeg er plat,« siger Jens Morten Hansen.

»Jeg har tidligere diskuteret vidt og bredt med nogle af forskerne fra Niels Bohr Institutet. De har ret i, at vores diskussioner minder om Indremissions krig på skriftsteder.«

FN's klimapanel har Jens Morten Hansen ikke meget til overs for: 

»Klimapanelet er en eksklusiv klub, der vælger sig selv. Panelets overbestyrelse er et politisk organ med en masse interesser. IPCC tænker kun på det, der kan modelleres for fremtiden. De burde også vende modellerne om og se, om de kan rekonstruere den fortid, der har været,« siger han. 

Klimaforskernes modelberegninger er slet ikke gode nok, mener Jens Morten Hansen.  

»Deres modelsystem er meget forsimplet og kommer frem til nogle gakkede værdier,« siger han. 

»Vh Jens Morten Hansen - hvid, gammel mand«

I en efterfølgende mail til Videnskab.dk's journalist skrev Jens Morten Hansen:

»Jeg burde have sagt til dig, at når de fleste klimaskeptikere er pensionerede forskere, skyldes det ganske enkelt, at vi ikke mere er sårbare for trusler på brødet.«

»Vh Jens Morten Hansen, hvid, gammel mand.«

Johannes Krüger: Ensidighed udfordrer demokratiet

Johannes Krüger skriver i en mail til Videnskab.dk: 

Min opgave er - ligesom mange andre, der har fingrene nede i klimaforskningen, at formidle den forskning, som er ubekvem for IPCC og som offentligheden ikke har kendskab til og kan her henvise til bl.a. NIPCC´s omfattende rapporter, climate4you med originale klimadata, klimarealisterne.no, m.v.«

»Jeg er medlem af klimarealisternes videnskabelige råd i Norge og advisory board hos klimarealisterne i Danmark. 90 italienske forskere har netop underskrevet et åbent brev med punkter, der svarer til det brev, som 20 norske og svenske atmosfærefysikere, havforskere, glaciologer og klimaforskere har underskrevet og sendt til den norske statsminister. Desuden mener jeg vi - ifølge grundloven - endnu har ytringsfrihed i Danmark. Ensidigheden i klimadebatten udfordrer det oplyste demokrati,« skriver Johannes Krüger.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk