Findes der lesbiske dyr?
En læser har ofte hørt om homoseksualitet blandt dyrehanner, men aldrig blandt hundyr. Hun spørger derfor, om der findes lesbiske dyr. Læs om de overraskende sexvaner i dyreverdenen.

Giraffer, delfiner, aber, frøer, fisk, fugle... Homoseksuel adfærd er blevet beskrevet i en lang række forskellige dyrearter. (Foto: <a href=http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=da&search_source=search_form&...)

 

Hangiraffer, som 'kærtegner' hinanden med halsen, mens de ignorerer hungiraffer.

En gruppe unge handelfiner, som har gruppesex i Amazonefloden.

Eller bare naboens hanhund, som forsøger at parre sig med en anden hanhund.

Der findes masser af eksempler på dyr, som udviser en eller anden form for homoseksuel adfærd. Men Videnskab.dk’s læser Astrid Grunnet mener at have lagt mærke til, at der altid tales om hanner i forbindelse med homoseksuelle dyr.

»Vi har de sidste par år hørt en del om homoseksuelle dyr - oftest fugle og fisk,« skriver Astrid Grunnet i en e-mail til Videnskab.dk.

»Men jeg har ikke hørt nogle historier om homoseksualitet mellem hunner. Er det kun hanner? (…) Kort sagt, kender man til lesbiske dyr?« lyder hendes spørgsmål.

Forskel på mennesker og dyr

Videnskab.dk vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med at opklare spørgsmålet, og det har ført os på en rundrejse i en dyreverden fyldt med overraskende sexvaner.

Inden vi får svar på Astrid Grunnets spørgsmål, skal vi dog lige have et par grundlæggende betragtninger omkring sex i dyreverdenen.  

Forskningsleder og biolog Peter Gravlund påpeger nemlig, at man skal passe på med at overføre sin viden om homoseksualitet blandt mennesker til dyreverdenen.

»Det er svært at sammenligne mennesker og dyr, for når vi taler om homoseksualitet blandt mennesker, handler det om kærlighed, parforhold, følelser og mange andre ting end bare sex. Vi ved praktisk set ingenting om, hvorfor vi ser homoseksuel adfærd blandt dyr.«

»Men hvis vi udelukkende taler om det seksuelle, så har man fundet mere end 1.500 arter, hvor der er seksuel adfærd mellem dyr af samme køn,« siger Peter Gravlund, som er forskningsleder ved det københavnske akvarium Den Blå Planet.

Er hunden homoseksuel?

Også professor og biolog ved Københavns Universitet, Björn Forkman, påpeger, at man skal tænke sig om, før man udråber et dyr til at være homoseksuelt.

»Det er velkendt at se to hanhunde, som bestiger hinanden. Er det så to homo-hanhunde? Man skal tænke sig om, inden man begynder at definere seksualitet blandt dyr.«

»Vi vil gerne dele verden op i klokkeklare kategorier, hvor der er heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle. Men så pænt er dyreverdenen ikke ordnet. Her passer de kategorier, som vi kender fra mennesker, ikke rigtigt ind,« siger Björn Forkman.

»Selvfølgelig« er dyr også lesbiske

Når det så er sagt, har de to forskere et klart svar på, hvorvidt der findes lesbiske dyr:

»Ja, det gør der da,« lyder det fra Björn Forkman fra Københavns Universitet.

»Selvfølgelig gør der det,« fastslår Peter Gravlund fra Den Blå Planet.

'Lesbiske' aber har seksuel nydelse

Et kendt eksempel på homoseksuel adfærd mellem hundyr finder vi blandt en af menneskets nærmeste nulevende slægtninge bonoboen - også kendt som dværgchimpansen. Hun-bonoboerne kan blandt andet finde på at gnubbe deres kønsorganer frontalt mod hinanden fra side til side.

Fakta

Seksuel adfærd mellem dyr af samme køn er dokumenteret i mange forskellige dyrearter – lige fra koalaer, fugle og giraffer til fisk, frøer og insektarter. I bogen 'Biological Exuberance: Animal Homosexuality And Natural Diversity' dokumenteres homoseksualitet i forskellige dyrearter af den amerikanske forsker og biolog Bruce Bagemihl, der selv er homoseksuel. Han skriver, at der er fundet homoseksuel adfærd blandt 1.500 forskellige dyrearter, hvoraf det er veldokumenteret i 500 arter.

Ifølge Peter Gravlund skiller homoseksualiteten blandt disse aber sig ud fra mange andre dyr, fordi der er tale om seksuel nydelse ved akten.

»Bonoboerne har en meget veludviklet seksualitet, og man ser homoseksualitet både mellem hanner og hunner. Og i begge tilfælde involverer det seksuelle en form for nydelse,« fortæller Peter Gravlund fra Den Blå Planet.

Han får opbakning fra professor Björn Forkman fra Københavns Universitet.

Bonoboer »har det hele« seksuelt set

»Bonoboer udviser nærmest alle typer af seksuelle forhold – set fra en menneskelig synsvinkel ville vi måske kalde det for homoseksualitet, biseksualitet, pædofili, og der er sågar nogle forskere, som har beskrevet en form for prostitution.«

»Så de har det hele, men de lever ikke i forhold. Tværtimod. De er utroligt aktive seksuelt set, og det er blevet tolket som en måde at løse spændinger og konflikter i flokken. De etablerer sociale relationer ved hjælp af sex,« forklarer Björn Forkman.

Ifølge Björn Forkman er der altså ikke tale om ’lesbiske bonoboer,’ i den forstand, at de udelukkende går efter andre hunner, men derimod har bonobo-hunnerne (og hannerne) en bred smag seksuelt set.

Måger danner lesbiske par

Hvis man skal tale om dyr, som foretrækker at danne par med andre hunner, nævner Björn Forkman måger.

»Det er ikke helt ualmindeligt med lesbiske måger, som lever i deciderede parforhold. Det er altså to hunner, som lever sammen i en parrelation, og deres adfærd over for hinanden er helt den samme, som hvis der havde været tale om to måger af forskelligt køn,« forklarer Björn Forkman.

Når de ’lesbiske’ mågepar skal have unger, får de dog en han-måge til at levere sæden, tilføjer han.

»På den måde kunne man vel også sige, at disse måger er biseksuelle, men det er kun selve parringen, som foregår med hannerne, mens hele parrelationen foregår mellem hunnerne. Det har vist sig, at de her lesbiske måger kan lægge rigtig mange æg men ikke alle er befrugtede. Nogle af de lesbiske måger kan opnå en god reproduktionsfremgang,« siger Björn Forkman.

Albatrosser er 'lesbiske' i stor stil

Også blandt albatrosser findes der lignende lesbiske pardannelser. Albatrosser er en fugleart, som er kendt for at danne livslange par, og i 2008 viste en undersøgelse blandt albatrosser fra en stor rugekoloni på Hawaii, at omkring en tredjedel af koloniens albatrosser levede i forhold bestående af to hunner. Ved hjælp af DNA-analyser kunne forskerne dokumentere, at albatros-hunnerne havde dannet par i op til 19 år med den samme partner.

Et lidt mere hjemligt eksempel på lesbisk adfærd blandt dyr kan de fleste landmænd formentlig nikke genkendende til.

»Hvis du udelukkende taler om lesbisk adfærd som en form for seksuel adfærd mellem hunner, så er det meget velkendt blandt både køer og søer. I virkeligheden er det et stort problem blandt løsgående søer, for hvis en stor so bestiger en mindre so, er der meget stor risiko for, at benene tager skade. Så det er et velkendt fænomen, også for landmanden. Men hvis du spørger ham, om hans køer eller grise er lesbiske, vil han nok sige ’nej – de er bare i brunst’,« siger Björn Forkman.

Flere dyr er sprunget ud af skabet

Björn Forkman påpeger, at flere og flere dyr i det hele taget er sprunget ud af skabet – eller i hvert fald er der i de senere år kommet øget fokus blandt mennesker på homoseksualitet i dyreverdenen.

»Det er forholdsvist nyt, at man er begyndt at tale om homoseksualitet hos dyr. Tidligere har man sagt, at det var en effekt af at holde dyr i zoologisk have, og ’det findes nok ikke hos vilde dyr’.«

»Men der er helt klart sket en ændring, og det er blevet mere tilladt at tale om homoseksualitet blandt dyr. I dag er det fundet i utroligt mange arter. Det er beskrevet hos delfiner, sæler, forskellige hjortearter, pungdyr, insekter, fladmus, gæs, svaner og en hel masse andre dyr,« siger Björn Forkman.

Findes der flere bøsser end lesbiske blandt dyr?

Men er der en grund til, at Videnskab.dk’s læser Astrid Grunnet synes, at hun altid hører om homoseksualitet blandt dyreverdenens hanner – altså er det rigtigt, at handyr er mere tilbøjelige til at være homoseksuelle end hundyr?

»Jeg har ikke hørt om, at nogen forskere skulle have vist, at homoseksualitet er mest udbredt mellem hanner. Men man kan i hvert fald sige, at det ofte vil være mere åbenlyst, når hanner udviser homoseksuel adfærd, end når hunner gør det.«

»Mange hanner kan jo få udløsning, men det får hunnerne ikke. Så hvis et hundyr bestiger et andet hundyr, vil man måske være tilbøjelig til at sige, at det ikke handler om seksualitet, men om at udvise dominans. Men hvis et handyr bestiger et andet handyr og får udløsning, er det svært at sige, at der ikke er tale om seksuel adfærd,« fortæller Björn Forkman.

 

Forskellige årsager til homo-adfærd

På Den Blå Planet er forskningschef Peter Gravlund enig.

»Det er jo oftest hannen, som står for den driftige del af sagerne. Han skal ud at finde en masse hunner og sørge for at få spredt sin sæd. For hunnen handler det mere om at finde den rigtige han. Derfor er hanner ofte mere udfarende, og hvis det er dyr med en penis er det også ham, der foretager den aktive del af parringen. Derfor vil vi nok oftere være tilbøjelige til at se homoseksuel adfærd mellem hanner,« siger Peter Gravlund.

Peter Gravlund påpeger, at der kan være mange forskellige årsager til, at både han- og hundyr udviser homoseksuel adfærd. Her nævner han blandt andet, at homoseksualiteten hos nogle dyrearter kan have socioseksuelle årsager – altså at seksualiteten kan have betydning for dyrenes sociale relationer.

»Hvis et hundyr bestiger et andet hundyr, kan det ofte handle om dominans. Posituren udtrykker simpelthen dominans over det andet dyr,« siger Peter Gravlund.

 

For nogle handler det om at øve sig ...

På den måde kan den homoseksuelle adfærd altså være en måde for dyrene at hævde sig i flokken. Et andet formål, som Peter Gravlund nævner ved homoseksualiteten, er ren og skær øvelse i den seksuelle akt.

»Alt efter hvilken dyreart vi taler om, er det ikke altid det nemmeste rent fysisk at gennemføre akten. Der kunne man forestille sig, at nogle handyr bruger den seksuelle adfærd med andre hanner som en form for øvelse til den dag, hvor den skal parre sig med en hun.«

»Endelig kan den seksuelle nydelse også være et formål i sig selv ved den homoseksuelle adfærd. Det ser vi for eksempel ved abearter som bonoboen,« siger Peter Gravlund.

 

Han-biller voldtager andre han-biller

Ved visse biller ses også en form for homoseksuel adfærd, som har et ganske særligt formål, fortæller Björn Forkman fra Københavns Universitet.

»Der findes nogle mærkelige biller, hvor hannerne voldtager andre hanner for at sperme ind i maven på dem. Dette nye sperm vandrer ned til hannens egen spermoplagring.«

»Så når han første gang parrer sig med en hun, så parrer han sig både med sin egen og den anden billes sperm. Det kan man tolke som en måde for hannerne at være ekstra sikre på, at deres sperm bliver videreført,« siger Björn Forkman.

 

Hvad med evolutionen?

Selvom der altså kan være vidt forskellige årsager til dyrenes homoseksualitet bliver deres adfærd alligevel ofte sammenlignet med menneskenes seksualitet. Og i en artikel om homoseksualitet blandt dyr, er det da også svært at undgå at komme ind på spørgsmålet om det evolutionære formål ved dyrenes homoseksualitet.

»Spørgsmålet om evolution og homoseksualitet kommer næsten altid op at vende, når man taler homoseksualitet blandt dyr.«

»Det er jo ofte et af de argumenter, som er blevet brugt mod homoseksuelle mennesker, at det ikke er naturligt. Her kan man jo så henvise til, at homoseksualitet faktisk ses i mere end 1.500 arter i dyreverdenen og i den forstand er der ikke noget som helst unaturligt i at være homoseksuel.«

»I forhold til evolutionen er der heller ikke noget problem i, at der er en vis procentdel af arten, som ikke får afkom. Det er netop det, som Darwins teori går ud på – at der vil være et overskud af afkom, som ikke viderefører deres gener. Blandt de store hjorte i dyrehaven er det for eksempel kun ganske få hanner, som får lov at komme på tronen i flokken og parre sig med hunnerne,« lyder det fra Peter Gravlund.

 

Sådan får du svar på dine egne spørgsmål

Med disse ord vil vi sige tusind tak til både Peter Gravlund og Björn Forkman for deres gode svar på Astrid Grunnets spørgsmål – nu skulle der i hvert fald ikke længere være tvivl om, at homoseksuel adfærd også ses blandt dyreverdenens hunner.

Astrid Grunnet får også en tak for sit spørgsmål, og så er der en T-shirt på vej til hendes postkasse.

Hvis du selv brænder inde med et spørgsmål, så tøv ikke med at sende det til redaktionen@videnskab.dk, eller dyk ned i vores Spørg Videnskaben-arkiv. Du kan også få 77 af de bedste spørgsmål og svar i vores nyeste bog: 'Hvad gør mest ondt - en fødsel eller et hårdt spark i skridtet?'