Sex

Sex er et lige dele tabuiseret og fascinerende emne, der af mange anses som noget meget privat.
Men sex er mange ting.
Det er det rent biologiske omkring formering, hormoner, drifter og livsfaser. Det er det sociale og psykologiske i nydelse og partnerskab. Det er status, normer og tabu, og det er seksuel orientering. Det er porno og seksualisering af menneskekroppen - og meget, meget mere.
På Videnskab.dk interesserer vi os for alle aspekter af emnet. Derfor kan du altid orientere dig i den nyeste forskning om sex hos os. Fra det sjove til det alvorlige, fra det rent biologiske til det pure psykologiske - og alt derimellem.

Alle artikler om sex: