Skal vi kalde klimaforandringer for 'klimakrise'?
Den britiske avis The Guardian skifter ordvalg. Bør Videnskab.dk og andre medier følge efter? Forskere giver deres syn på sagen.
Klimakrise, klimaforandringer, klimasammenbrud, ordvalg, retorik, forskning, videnskab.

Isen smelter, temperaturen stiger, fremtiden bliver formet af, hvor hurtigt vi kan bremse CO2-udledningen. Er det en klimakrise? Et klimasammenbrud? Giv os din mening nederst i denne artikel eller i Facebook-gruppen Red Verden. (Foto: Shutterstock)

Isen smelter, temperaturen stiger, fremtiden bliver formet af, hvor hurtigt vi kan bremse CO2-udledningen. Er det en klimakrise? Et klimasammenbrud? Giv os din mening nederst i denne artikel eller i Facebook-gruppen Red Verden. (Foto: Shutterstock)

Klimakrise. Klimasammenbrud. Global ophedning.

Den 200 år gamle britiske avis The Guardian toner rent flag og dropper brugen af gængse ord som klimaforandringer og global opvarmning.

Vi har brug for skarpere, mere katastrofe-klingende ord, der indrammer klodens sande tilstand, sådan som videnskaben beskriver den – skriver avisen om sin beslutning.

»Vi vil sikre, at vi er videnskabeligt præcise, samtidig med at vi kommunikerer tydeligt til vores læsere (…) For eksempel lyder udtrykket ’klimaforandringer’ ret passivt og mildt, i forhold til at forskere taler om en katastrofe for menneskeheden,« forklarer chefredaktør Katharine Viner.

The Guardians beslutning kommer i kølvandet på store FN-rapporter, som blandt andet konkluderer, at der skal handles radikalt og lige nu, hvis vi skal undgå, at temperaturen på Jorden stiger drastisk på grund af primært menneskeskabt opvarmning med CO2.

LÆS OGSÅ: Er 97 procent af forskerne enige om, at klimaforandringer er menneskeskabte?

Handler vi ikke, vil det forandre verden, som vi kender den i dag, i en grad så mennesker, dyr og planter får sværere ved at overleve, lyder budskabet for eksempel i den seneste rapport fra IPCC. Den kan du læse om i en anden artikel på Videnskab.dk.

»Videnskab.dk bør gøre som The Guardian«

Meldingen fra det anerkendte dagblad vækker eftertanke langt ind i danske forskermiljøer og bør måske også gøre det hos danske medier.

Esben Bjerggaard Nielsen forsker i klima-sprogbrug som lektor ved Aarhus Universitet.

Han fortæller, at et grundprincip i retorik er, at vores valg af ord påvirker både vores syn på verden og vores lyst til at handle. Når man har i baghovedet, at videnskaben kræver handling, burde et medie som Videnskab.dk følge efter The Guardian, mener Esben Bjerggaard Nielsen.

»Det er klart, at nogle mennesker vil se en stramning af ordvalget som en rød klud. Men man kan sige, at det typisk vil være de folk i debatten, som i forvejen ønsker, at det skal dreje sig om, hvorvidt der er klimaforandringer eller ej.« 

LÆS OGSÅ: Klimaskeptikere er ikke dumme, de har bare andre værdier

»Til gengæld er det en mobiliseringsfaktor for alle andre, for de ord, man vælger, bliver også dagsordenskabende. Hvis man pludselig taler om klimakrise, bliver det lettere for befolkningen at holde politikerne op på at handle, for så har man givet dem ordforrådet til at gøre det,« konstaterer Esben Bjerggaard Nielsen, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur – Retorik ved Aarhus Universitet.

Yngre generationer verden over omtaler allerede klimaforandringer i stærkere ord, her illustreret ved 16-årige Greta Thunberg.

England, Skotland, Wales og Irland har i foråret lagt sig i samme spor og erklæret »undtagelsestilstand« for klimaet for at signalere, at der akut er brug for drastiske handlinger.

Klima-ord er politisk ladede

Ifølge chefredaktør Vibeke Hjortlund er en særlig bekymring for et videnskabsmedie som Videnskab.dk, der gerne vil skrive korrekt og præcist, at en beslutning om at ændre sprogbrugen kan blive opfattet som politisk.

Klimaet er ét af de vigtigste emner i valgkampen, hvor skel bliver udstillet mellem venstre- og højrefløjen i forhold til, hvor stor prioritet klimaet skal have.

The Guardian er kendt for at have et politisk afsæt som centrum-venstre-avis og kan måske bedre tillade sig at tage aktivt stilling til sager med stort politisk fokus?

LÆS OGSÅ: Videnskab.dk mener: Politikere, lyt til klimaforskerne. Kom i gang!

Esben Bjerggaard Nielsen understreger, at det er vigtigt, at et ændret ordvalg har rødder i den retorik, der allerede bliver brugt af videnskabsfolk.

Han peger også på, at nutidens klimasprog allerede er farvet af politik.

Når vi over en bred kam taler om ’klimaforandringer’ i stedet for ’global opvarmning’, skyldes det ifølge forskeren blandt andet, at amerikanske republikanere omkring årtusindskiftet lavede en massiv indsats for at afdæmpe vores sprogbrug, så vi tog klimaproblemet en lille smule mindre alvorligt.

»Vi bruger i dag et sprog, farvet af aktører med en interesse i et mindre alarmerende sprog. Vi, der forsker i klimakommunikation, har i mange år talt om, det er svært at skabe et menneskeligt nærvær og få folk til at forholde sig til noget, som først for alvor vil sætte ind om mange år. Det er det, The Guardian forsøger nu,« mener Esben Bjerggaard Nielsen.

Professor: Fornuftigt at gå imod klimabenægtelse

Professor Jens Hesselbjerg Christensen har været hovedforfatter på en række rapporter fra FN’s klimapanel, IPCC. Han ligger på linje med retorik-forskeren.

Jens Hesselbjerg Christensen mener, at The Guardian har truffet en vigtig beslutning, ikke mindst fordi brede termer som ’klimaforandringer’ er blevet »shanghajet« af folk, som forsøger at overbevise om, at klimaet ændrer sig på grund af naturlige fænomener.

The Guardian dropper samtidig brug af ordet ’klimaskeptiker’ til fordel for ’klimabenægter’; en beslutning, som Jens Hesselbjerg Christensen er helt enig i. Ordet skeptiker fjerner nemlig fokus fra, at videnskabsfolk selv hele tiden er kritiske over for deres eget arbejde, lyder det fra professoren.

»Sådan en begrebsforvirring er ikke befordrende for at kommunikere problemets karakter. The Guardians forslag til en markant ændring i sprogbruget hilses derfor velkommen,« konkluderer Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, i en mail til Videnskab.dk.

LÆS OGSÅ: Farvede ord ødelægger den politiske debat

Professoren tilføjer, at ord kan have forskellige nuancer og værdier på engelsk, som ikke altid lader sig oversætte til dansk.

'Climate denier' eller 'global heating' har nogle indbyggede forståelser og referencer på engelsk, som de danske ord 'klimabenægter' og 'global ophedning' ikke helt indfanger.

»Derfor skal man skal være meget omhyggelig, når man vælger sine ord,« mener Jens Hesselbjerg Christensen.

DMI holder fast i etableret sprog

Andre forskere har større bekymringer. For hvordan vil skarpere ord påvirke klimadebatten?

På Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) forsker man bredt i vejr og klima. DMI er desuden indgang til FN’s klimapanel i Danmark.

Her vælger man at holde sproget, hvor det er, for at holde en vis balance i debatten.

»Umiddelbart er 'krise' og 'nedbrud' nogle meget værdiladede ord, og DMI tænker ikke at ændre sprogbrug i forbindelse med klimastof – og i hvert fald ikke erstatte neutrale ord med værdiladede ord, idet vi risikerer at sætte vores troværdighed på spil,« skriver klimavidenskabelig rådgiver i DMI, Tina Christensen, i en mail til Videnskab.dk.

»Hvis DMI skal tages alvorligt som en vigtig kilde indenfor klimavidenskab, skal vi dosere vores ordvalg. Yderligere kan det skabe forvirring, hvis vi pludselig introducerer nye ord, som refererer til de scenarier, som før er omtalt med andre ord,« lyder det i mailen.

Kan skarpe ord få folk til at handle mindre?

Erlend Moster Knudsen har en ph.d. i klimadynamik fra Universitetet i Bergen, Norge.

Han har forsket i blandt andet klimaforandringer og forskningskommunikation ved universiteter i Norge, USA, New Zealand og Tyskland og er især optaget af, om ord får os til at handle aktivt; noget, som videnskabsfolk er enige om, at der er brug for, når vi taler klima.

LÆS OGSÅ: Forsker: Drop de skræmmende klimahistorier!

Den centrale overvejelse for Erlend Moster Knudsen er, om dommedagsord som ’krise’ og ’katastrofe’ ganske vist vil begejstre visse mennesker og få dem til at handle, men til gengæld vil afskrække andre og få dem til at slå opgivende ud med armene og i stedet handle mindre.

Red Verden


I en stor serie ser Videnskab.dk nærmere på, hvordan mennesket kan redde verden. Vi tager fat på en lang række emner – fra atomkraft over GMO til, hvad man selv kan gøre hjemme fra sofaen. Hvad siger videnskaben?

Du er altid velkommen til at kommentere under de enkelte artikler. Du kan også følge med på Facebook i overvejelser om artikler eller debattere måder at redde verden på.

»Man risikerer bare at prædike for koret og gøre nogle glade, men det vil ikke nødvendigvis føre til mere handling. Samtidig vil andre kunne angribe ordvalget og styrke deres position og skabe mere polarisering,« funderer Erlend Moster Knudsen.

Han tilføjer på den anden side, at stærkere ord kunne give en tiltrængt fornyelse og måske langt om længe få politikere til at træffe store og svære, nødvendige beslutninger på klimaets vegne.

»Ligegyldigt hvad tror jeg, det er meget vigtigt at have en tydelig dialog om, hvad man gør og hvorfor. Og hvis man bruger ord som ’krise’ og ’katastrofe’, skal man sørge for samtidig at fortælle, hvordan man kan handle for at løse problemerne,« lyder det fra Erlend Moster Knudsen, som i dag er ansat hos firmaet StormGeo.

LÆS OGSÅ: Begrebet 'krise' er konstrueret

En sidste overvejelse lyder, at klimaforandringerne efter al sandsynlighed bliver værre i fremtiden.

Hvis vi omtaler klimaforandringerne i dag med ord som krise og katastrofe, hvilke ord skal vi så bruge om 10 år, spørger Erlend Moster Knudsen. Han frygter, at der går inflation i sproget, så vi udhuler betydningen af ordene.

»Der er jo ingen vej tilbage. Vi kan ikke senere kalde det klimaforandringer igen, for det er et mildere ord, som ville sende et signal om, at problemet ikke er vigtigt længere,« påpeger Erlend Moster Knudsen.

Hvad med alt det andet, der også er i krise?

På Københavns Universitet forsker professor Katherine Richardson i klimaforandringer. Hun er til dels enig i, at det giver mening at skrue op for dramatikken.

»Ord betyder rigtig meget, og jeg synes, Guardian har en pointe,« indleder Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, en mail til Videnskab.dk. Mailen glider dog hurtigt videre over i forbehold.

Som bredt anerkendt forsker laver Katherine Richardson nemlig også meget andet videnskabeligt arbejde end klimaforskning, senest som én af ganske få udvalgte medlemmer af en arbejdsgruppe nedsat af FN.

Arbejdsgruppen undersøger, hvordan det går på hele Jorden med at nå FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene er lavet for at sikre en bæredygtig planet og dækker et væld af emner fra mere rent vand og vindenergi til mindre fattigdom og forbrugsfest.

LÆS OGSÅ: Forsker: Red verden med verdensmål frem for fairtrade-bananer

Katherine Richardson frygter, at stærkere ord i klimadebatten kan fjerne fokus fra, at mange andre områder også skriger på handling. Vi forurener, vi udnytter miljøet og udrydder dyr og planter og meget andet liv på planeten.

Katherine Richardson ser faktisk udryddelsen af blandt andet dyr og planter – ’biodiversitetskrisen’ – som »endnu mere bekymrende end klimakrisen«. Når en art er uddød, kommer den aldrig tilbage igen.

Flere ord bliver skiftet ud

The Guardian ændrer også sit ordbrug om biodiversitet, så avisen for eksempel i stedet kalder det 'wildlife', der kan oversættes til dyre- og planteliv, for at gøre krisen lettere at forholde sig til for læserne.

Læs mere om The Guardians nye ordvalg på avisens hjemmeside.

I øjeblikket er en million arter truet af udryddelse.

»Klimaet er i mine øjne bare et udtryk for en meget større udfordring, samfundet har – nemlig, at vi for vores egen skyld skal begynde aktivt at forvalte vores forhold til miljøet på planetært niveau. Klimaet er absolut ikke den eneste krise, vi har med at gøre,« skriver klimaforskeren.

Samtidig står vi over for den store udfordring, at vi mennesker på kloden slet ikke har forstået, hvor vigtigt det er at prioritere 'bæredygtighed' – altså planetens velfærd på en lang række områder – som helt centralt for samfundets og vores børns eksistens i fremtiden, skriver Katherine Richardson.

Hvad skal vi stille op med sproget på de områder, som på mange måder er mindst lige så vigtige klima?

Hjælp Videnskab.dk!

Uanset hvad svaret er, står tilbage, at Videnskab.dk og andre medier har et vigtigt valg at træffe.

Ifølge chefredaktør Vibeke Hjortlund skal Danmarks førende videnskabsmedie nu i tænkeboks.

»The Guardians beslutning giver absolut stof til eftertanke og er anledning til, at vi nu drøfter internt, om – og i givet fald hvordan – vi skal justere vores ordvalg, når vi skriver om klima.«

»Det kræver omtanke og indsigt, for vi er ikke aktivister og har ingen partipolitisk observans. Som medie er vi på videnskabens side, og vi har evidens i højsædet. Derfor er det vigtigste for os at være så præcise som muligt i vores sprogbrug,« siger Vibeke Hjortlund og tilføjer:

»Nu har vi fået forskernes input, men vil også meget gerne høre fra vores brugere.«

Hvad synes du, vi bør gøre?

Du kan stemme herunder - og er meget velkommen til at uddybe din holdning i vores Facebook-gruppe Red Verden, der er åben for alle

 

 

LÆS OGSÅ: Forskere: Sådan kan du redde insekterne

LÆS OGSÅ: FN's klimapanel: Vi er nødt til at trække CO2 ud af luften for at redde klimaet

Flere pointer fra chefredaktøren

Videnskab.dk’s chefredaktør, Vibeke Hjortlund, har et par uddybende overvejelser:

»Vi lægger stor vægt på at sikre, at vores indhold ikke er til at misforstå. Det indebærer blandt andet, at vi ikke laver store og radikale ændringer af vores sprogpolitik fra den ene dag til den anden. Men i takt med, at der skabes ny viden, skal vi naturligvis være parate til ændre på, hvordan vi beskriver verden.«

»De sproglige overvejelser er i øvrigt en parallel til, at vi tidligere har ændret vores journalistiske praksis, så vi ikke længere automatisk bringer en klimaskeptiker – eller klimabenægter – på banen og tillægger den pågældendes udtalelser lige så stor vægt som en repræsentant for den etablerede videnskab. Tvivlen om, hvorvidt den globale opvarmning – eller ophedning – er menneskeskabt, må siges at være udryddet,« konstaterer Vibeke Hjortlund.

LÆS OGSÅ: 99,99 procent sikkert, at global opvarmning er menneskeskabt

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk