Optøjer eller modstandskamp? Mediernes vinkling kan forme holdningen til protestaktionerne i USA
Medierne står med et kæmpe ansvar, når de rapporterer om betændte spørgsmål som eksempelvis politibrutalitet og racisme, skriver forsker.

Politiet har slået hårdt ned på protestaktionerne, der har spredt sig over hele USA, efter George Floyd angiveligt døde som følge af en brutal anholdelse. (Foto: Shutterstock)

Politiet har slået hårdt ned på protestaktionerne, der har spredt sig over hele USA, efter George Floyd angiveligt døde som følge af en brutal anholdelse. (Foto: Shutterstock)

Partner The Conversation

Videnskab.dk oversætter artikler fra The Conversation, hvor forskere fra hele verden selv skriver nyheder og bringer holdninger til torvs

George Perry Floyd døde angiveligt af kvælning, da en politibetjent pressede sit knæ mod hans hals under en brutal anholdelse, som blev filmet af en teenagepige. Optagelsen gik viralt.

Hvad der siden er sket, har udspillet sig igen og igen i amerikanske byer efter højtprofilerede tilfælde af beskyldninger om politibrutalitet:

Minneapolis og talrige andre byer i USA har lige siden været kulisse for mindehøjtideligheder og protestaktioner, hvor demonstranterne kræver, at politiet bliver stillet til ansvar. 

Selvom der blev manet til tålmodighed fra myndighedernes side, kogte urolighederne over, og nyhedsreportager begyndte snart at vise optagelser af voldsoptøjer og betjente iført ansigtsvisirer, hjelme og skudsikre veste.

Holdninger bliver formet af, hvad vi ser og læser

Offentlighedens holdning til protestaktioner og sociale bevægelser bliver i høj grad formet af, hvad man ser og læser i medierne, så journalisterne har stor magt i forhold til det narrativ, de formidler om protestaktionerne. 

Journalister kan lægge vægt og fokus på, hvor meget protestaktionerne forstyrrer, eller citere visse politikere, der beskriver demonstranterne som 'rå, simple bisser'.

Eller de kan vælge at minde os alle om, at protesterne er konsekvensen af endnu et uberettiget drabet på endnu en sort person. Det flytter fokus fra ødelæggelserne til politiets straffrihed og konsekvenserne af racisme.

Journalisterne spiller en uvurderlig rolle for bevægelsernes legitimitet og fremdrift, og det lægger et stort pres på journalisterne om at ramme plet.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Mere vanskeligt for visse protestbevægelser af opnå legitimitet

Min forskning har fundet, at det er mere vanskeligt for visse protestbevægelser af opnå legitimitet end andre. 

Sammen med min medforfatter, Summer Harlow, har jeg studeret, hvordan lokalaviser og større aviser dækker protestaktioner.

Vi fandt, at narrativerne omkring Women’s March (der ønsker at fremme lighed og beskyttelsen af rettigheder for kvinder, flygtninge og marginaliserede grupper, red.) og anti-Trump- protestaktionerne var et talerør for demonstranterne, og at deres klagepunkter blev gransket godt og grundigt.

Det forholdt sig helt anderledes for protestaktioner om anti-sort racisme og indfødte folks rettigheder, som begge modtog den mindst legitimerende dækning og ofte blev set som truende og voldelig.

Mediedækningen fokuserer på uorden fremfor protestaktionernes substans

For flere årtier siden identificerede James Hertog og Douglas McLeod, hvordan nyhedsdækningen af protestaktioner bidrager til opretholdelsen af status quo; et fænomen kaldet 'protestparadigmet'. 

De mener, at medienarrativerne har en tendens til at lægge vægt på drama, gener, ulemper og forstyrrelser forbundet med protestaktionerne i stedet for demonstranternes krav, klagepunkter og dagsorden.

Narrativerne trivialiserer protestaktionerne og mindsker den offentlige opbakning.

Sådan udspiller det sig i teorien i dag: Journalisterne har ikke meget tid til overs for protestaktioner, som ikke er dramatiske eller ukonventionelle.

Med det for øje, finder demonstranterne forskellige måder at fange mediernes og offentlighedens bevågenhed, men dækningen er ofte overfladisk og ikke-legitimerende. Den fokuserer på taktik, uorden og forstyrrelse og giver ikke plads til den sociale bevægelses substans.

Trumps første år på præsidentposten var et år med store protestaktioner.

Vi ønskede at undersøge, om denne klassiske teori passer på mediedækning fra 2017 – Donald Trumps første år på præsidentposten og et år med store protestaktioner.

Vi analyserede forskellige avisers rammesætning af protestaktionerne – måden, der skabes rammer for kommunikationen, som kan bidrage til fortolkning af de meddelte informationer. 

De valgte aviser var alle hjemmehørende i Texas, da delstatens størrelse og diversitet gør den til en god repræsentant for USA som helhed.

Undersøgte 777 artikler

Vi identificerede 777 artikler ved at benytte søgeord som 'protestaktion', 'demonstranter', 'Black Lives Matter' og 'Women’s March'. 

Artiklerne var skrevet af journalister ved 20 redaktioner i Texas, eksempelvis El Paso Times og Houston Chronicle, såvel som syndikerede artikler fra kilder som Associated Press.

Vi så på, hvordan artiklerne rammesatte protestaktionerne i overskriften, den indledende sætning og historiestrukturen. 

Vi klassificerede rapporteringen ved hjælp af fire velkendte rammesætninger af protestaktioner:

  • Optøjer: Lægger vægt på forstyrrende adfærd, brug af vold eller trusler om vold.
  • Konfrontation: Beskriver demonstranterne som kamplystne, fokuserer på anholdelser eller 'sammenstød' med politiet.
  • 'Show': Fokuserer på beklædning, tegn eller dramatisk og følelsesladet adfærd blandt demonstranterne.
  • Debat (legitimering): Nævner i høj grad demonstranternes krav, dagsorden, målsætning og klagepunkter.

Stor forskel på dækningen af emner

Der var større sandsynlighed for, at aviserne i Texas skrev positivt om målsætningen bag protestaktioner, der relaterede til immigration eller sundhedsmæssige anliggender end protestaktioner, der relaterede til racisme.

Journalistik rapportering George Floyd Black Lives Matter Donald Trump USA presse protestaktioner demonstrationer demonstranter myndigheder rammesætning retorik narrativ vold kamp objektiv subjektiv

Der var større sandsynlighed for, at aviserne i Texas legitimerede protestaktioner, der relaterede til immigration eller sundhedsmæssige anliggender end protestaktioner, der relaterede til racisme. (Graf: The Conversation, CC-BY-ND/Kilde: Danielle K. Kilgo, Indiana University/Get the data)

Vi holdt også øje med kildemønstre for at identificere skævheder, som ofte giver myndighederne mere troværdighed end demonstranter, talspersoner og forkæmpere.

Dækningen havde en tendens til at trivialisere protestaktionerne ved at fokusere mest på dramatiske handlinger, men visse protestaktioner fik en hårdere medfart af medierne end andre. 

Rapporteringen fokuserede mere på spektaklerne ('show-værdien', red.) end på årsagen til protestaktionen. 

Der blev gjort et stort nummer ud af, hvad demonstranterne var iført, størrelsen på mængden – stor eller lille –  om en kendt person var involveret, og om stemningen var oppisket.

Mediedækningen er ikke balanceret

Visse protestaktioners klagepunkter fik større opmærksomhed end andre. 

For omkring halvdelen af protestaktionerne, der var anti-Trump, eller som handlede om immigration, kvinderettigheder eller miljøet, fik information om klagepunkterne og årsagen bag demonstrationerne signifikant opmærksomhed i rapporteringen.  

Størstedelen af dækningen fra redaktionerne i Texas i 2017 var ikke objektiv. 

Officielle kilder optrådte oftere forbindelse med visse protestaktioner. I forbindelse med andre demonstrationer fik demonstranterne mere plads.

Dakota Pipeline (en underjordisk olie-rørledning, der har været årsag til mange protestaktioner som følge af bekymringer om rørledningens effekt på miljøet og lokationer af betydning for USA’s oprindelige befolkning, red.) og anti-sort racisme-relaterede protestaktioner fik legitimerende dækning mindre end 25 procent af tiden. 

Der var også større sandsynlighed for, at de blev beskrevet som forstyrrende og konfrontatoriske.

Journalistik rapportering George Floyd Black Lives Matter Donald Trump USA presse protestaktioner demonstrationer demonstranter myndigheder rammesætning retorik narrativ vold kamp objektiv subjektiv

Dækningen var ikke balanceret. (Graf: The Conversation, CC-BY-ND/Kilde: Danielle K. Kilgo, Indiana University/Get the data)

Mediedækning kan efterlade læserne med forkerte indtryk

I dækningen af en protestaktion i St. Louis, hvor en betjent blev frikendt efter at have slået en sort mand ihjel, var vold, anholdelse, uro og forstyrrelse de mest benyttede beskrivende ord, mens bekymringer om politibrutalitet og racemæssig uretfærdighed blev reduceret til enkelte bemærkninger.

Begravet langt nede i artiklen kunne man så læse lidt kontekst:

»De nylige protestaktioner i St. Louis følger et mønster, vi har set siden drabet på Michael Ferguson i august 2017. Selvom de er vrede, er størstedelen af demonstranterne lovlydige og retskafne.«

Som følge af forskellig mediedækning kan læserne få et indtryk af, at visse protestaktioner er mere legitime end andre.

Det bidrager til en såkaldt 'hierarchy of social struggle' (den sociale kamps hierarki, red.)

Skævvridning lurer under overfladen

Journalisterne bidrager til dette hierarki ved at følge industrinormerne, der ikke er til fordel for mindre veletablerede protestbevægelser.

Hvis deadline lurer lige om hjørnet, kan journalisterne måske føle sig fristede til udelukkende at citere officielle kilders udtalelser og data. Det giver myndighederne større kontrol over rammesætningen. 

Det kan være et problem for bevægelser som Black Lives Matters, der modargumenterer politiet og andre myndigheder.

Implicit bias (skævvridning, red.) lurer også under overfladen. Manglen på diversitet har længe plaget redaktionerne.

diversitet redaktioner amerikanske aviser

På de fleste amerikanske redaktioner er der ansat færre medarbejdere med sort hudfarve sammenlignet med befolkningssammensætningen. Klik på billedet for at zoome ind, eller se flere tal fra The Newspaper Diversity Survey i interaktiv version her.

Journalister har en bydende nødvendig opgave

The Newspaper Diversity Survey måler procentandelen af kvinder og minoriteter på redaktionerne rundt omkring i USA. 

I 2017 var andelen af hvide journalister ved The Dallas Morning News og Houston Chronicle mere end dobbelt så stor som andelen af hvide indbyggere i henholdsvis Dalla og Houston.

Protestaktioner identificerer legitime klagepunkter i samfundet. De takler ofte spørgsmål, der berører mennesker, som ikke kan adressere klagerne på anden vis.

Derfor er det bydende nødvendigt, at journalister ikke tyer til overfladisk rammesætning af narrativerne, der fornægter plads til de ramtes bekymringer, mens de på samme tid sikrer, at status quo bliver opretholdt.

Danielle K. Kilgo modtager støtte fra Association for Education in Journalism and Mass Communication. Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation og er oversat af Stephanie Lammers-Clark.

 
Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk