Sådan tager dit immunforsvar kampen op mod infektioner som COVID-19
Dine immunceller findes overalt i din krop og vil uden at tøve gå i kamp for dig til hver en tid. Men hvor meget ved du om dit eget immunforsvar, og hvordan dine immunceller bekæmper infektioner som COVID-19?

Dit immunforsvar spiller en altafgørende rolle for at holde dig sund og rask. (Foto: Shutterstock)

Dit immunforsvar spiller en altafgørende rolle for at holde dig sund og rask. (Foto: Shutterstock)

I disse dage arbejder verdens politikere, videnskabsfolk og sundhedspersonale i døgndrift på at få COVID-19 under kontrol.

Imens kæmper dit immunforsvar en mindst lige så brav kamp for, at du ikke skal blive alvorligt syg, hvis du løber ind i SARS-CoV-2-virussen, der giver COVID-19.

Men dit immunforsvar kan meget mere end det!

Immunforsvarets primære opgave er nemlig at beskytte dig mod alt, der ikke burde være i din krop. Det kan være virus, bakterier og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Det kan også være dine egne celler, hvis de ikke opfører sig, som de skal.

Dine egne celler kan blandt andet blive syge med virus, de kan blive gamle og skal udskiftes, eller der kan opstå i fejl i dem, så de bliver til cancerceller.

Dit immunforsvar kan varetage sine kritiske funktioner, fordi det er et komplekst maskineri med mange celler og molekyler involveret. Det opdeles traditionelt i det medfødte og tillærte immunforsvar.

Men hvordan fungerer det egentlig? Hvordan bekæmper dit immunforsvar infektioner? Det vil vi forsøge at give svar på i denne artikel.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Det består dit medfødte immunforsvar af

Til at starte med er det vigtigt at forstå forskellen på din krops medfødte og tillærte immunforsvar.

Det medfødte immunforsvar har fået sit navn, fordi det er effektivt allerede fra fødslen. Det medfødte immunforsvar består af fysiske og kemiske barrierer samt specialiserede immunceller:

  • De fysiske barrierer er alle din krops ydre lag. Det vil sige de dele, der er i kontakt med luften omkring dig (for eksempel din hud og dine slimhinder).
  • De kemiske barrierer er stoffer, der findes på og i din krop. Det inkluderer dit spyt, mavesyre og tårer. Disse væsker indeholder kemikalier, der gør det svært for de fleste mikroorganismer at overleve.

Tilsammen sørger de fysiske og kemiske barrierer for at adskille mikroorganismer i dine omgivelser fra dine indre organer.

Det medfødte immunforsvar sætter ind mod mikroorganismer

Hvis en mikroorganisme trænger igennem disse barrierer, træder de medfødte immunceller i aktion.

Mikroorganismer har bestemte kendetegn, der adskiller dem fra dine egne celler. Det kan sammenlignes med, at mennesker har hår, mens fisk har skæl. De medfødte immunceller har såkaldte receptorer (sensor-molekyler) på deres overflade, der gør dem i stand til at genkende disse generelle kendetegn.

Receptorer fungerer som skannere. De aktiveres kun, når de registrerer bestemte mønstre, der kendetegner mikroorganismer.

Når receptorerne er aktiveret, sender de signal til immuncellen om, at den har fundet en fremmed celle, og immuncellen igangsætter et respons.

Du har også et tillært immunforsvar, der fungerer som en specialstyrke

Nogle medfødte immunceller er specialiseret i at dræbe mikroorganismer, mens andre indsamler små stykker af mikroorganismerne, så de kan vise dem til og aktivere det såkaldt tillærte immunforsvar, der er mere specialiseret.

Disse små stykker svarer til mikroorganismernes fingeraftryk og kaldes for antigener.

Det medfødte immunforsvar er altså din krops første værn mod mikroorganismer. De fleste infektioner bliver faktisk bekæmpet af det medfødte immunforsvar, inden de når at gøre dig syg.

Men i nogle tilfælde er det medfødte immunforsvar ikke nok, og det bruges så til at slå alarm, så det tillærte immunforsvar kan aktiveres og rekrutteres.

Når immunforsvaret overreagerer

Vidste du, at når du er syg, så skyldes mange af dine symptomer dit immunforsvar?

Feber skyldes kemiske stoffer dannet af dine immunceller. Selvom feber ikke er rart, skal du tage det som et godt tegn. Mange af dine symptomer betyder nemlig, at dit immunforsvar er i fuld gang med at hjælpe dig. Men alt med måde.

Hvis du får en alvorlig infektion, så kan du risikere, at dit immunforsvar begynder at overreagere, og det gør mere skade end gavn.

Hvis en person bliver alvorligt syg med COVID-19, skyldes det netop, at vedkommendes immunforsvar overreagerer. Immunforsvaret danner for mange kemiske stoffer, og det overaktiverer immuncellerne, så de fejlagtigt begynder at ødelægge raskt væv. Hvis ødelæggelsen ikke stoppes, kan det have alvorlige konsekvenser.

Heldigvis kan du få medicin, der dæmper dit immunrespons. Et eksempel er Dexamethasone, der bruges mod COVID-19 i nogle lande.

Det virker måske ulogisk, men immundæmpende medicin, giver dit immunforsvar tid til at fokusere på den rigtige fjende – mikroorganismen, der har inficeret dig.

Coronavirus aktiverer dit tillærte immunforsvar

Det tillærte immunforsvar kan huske dine tidligere infektioner, hvilket vi vender tilbage til om lidt. Allerførst er det vigtigt at tage et kig på, hvilke celler der udgør det tillærte immunsystem, nemlig T- og B-celler.

T- og B-celler har bestemte receptorer på deres overflade, kaldet henholdsvis T- og B-cellereceptorer, der genkender antigener.

Hver T- og B-celle har adskillige kopier af den samme receptor på deres overflade, og cellerne er derfor specifikke overfor ét bestemt antigen.

Der findes milliarder af T- og B-celler i din krop med flere millioner forskellige T- og B-cellereceptorer, hvilket betyder, at dit tillærte immunforsvar kan genkende næsten alle mikroorganismer.

Det tager tid at aktivere det tillærte immunforsvar, da kun få T- og B-celler kan genkende en bestemt mikroorganisme. Aktiveringen tager også tid, fordi dine T- og B-celler primært findes i din milt og lymfeknuder, når de er inaktive.

Hvis du får en infektion, såsom SARS-CoV-2 i dine lunger, skal antigener fra SARS-CoV-2 derfor først transporteres til din milt og lymfeknuder. Antigenerne skal genkendes af de rigtige T- og B-celler, men så kan dit tillærte immunforsvar også aktiveres.

Det sker under aktiveringen af det tillærte immunforsvar

Under aktiveringen deler T- og B-cellerne sig, så der dannes flere celler, og de bliver til enten effektor- eller hukommelsesceller.

Effektor-B-celler har primært til opgave at producere antistoffer. Antistoffer binder antigener, og de kan derfor også binde mikroorganismer som SARS-CoV-2.

Et antistof bundet til en mikroorganisme fungerer som et signal til kroppen om, at her er en fremmed celle, der skal fjernes.

Effektor-T-celler vil yderligere specialisere sig til cytotoksiske eller hjælperceller.

Cytotoksiske T-celler har til opgave at dræbe dine egne celler, hvis de er syge og for eksempel inficeret med SARS-CoV-2.

T-hjælperceller danner kemiske stoffer, der kan aktivere, tiltrække eller på anden vis regulere andre immunceller.

Det tillærte immunforsvar husker, hvilke infektioner du har haft

Det tillærte immunforsvar har fået sit navn, fordi det er i stand til at huske, hvilke infektioner du har haft. Det sker ved hjælp af såkaldte T- og B-hukommelsesceller.

Det smarte ved hukommelsescellerne er, at de lever længere end dine effektor-celler, at de er lette at aktivere, og så genkender de det samme antigen som dine effektor-T- og -B-celler.

Hvis den samme mikroorganisme inficerer dig igen, vil dine hukommelsesceller derfor hurtigt aktiveres.

Dine hukommelsesceller vil nu igangsætte et immunrespons, der er bedre og mere effektivt, end første gang dine tillærte immunceller mødte mikroorganismen. Dit immunforsvar har taget ved lære, og du vil højst sandsynlig ikke nå at blive syg, før dit immunforsvar har udryddet infektionen. Det kaldes også immunitet.

Selvom der er mange forskellige, så er alle dine immunceller vigtige for, at dit immunforsvar fungerer optimalt. (Illustration: Julie Hagedorn Thomsen via Biorender)

Når mikroorganismer muterer, kan du miste din immunitet

Det tillærte immunforsvars evne til at danne hukommelsesceller er baggrunden for, at vacciner kan virke (se faktaboksen).

Men hvorfor er der så brug for nye vacciner mod infektioner som influenza hvert år?

Det skyldes, at influenza-virussen forandrer sig ved mutationer. Når virussen muterer, kan dens antigener ændres, og dine eksisterende hukommelsesceller kan derfor ikke længere genkende dem.

Forskellige mikroorganismer muterer med forskellige hastigheder. Derfor varierer det, hvor længe du er immun over for en bestemt infektion. Influenza-virussen er en af de organismer, der muterer hurtigst. Til sammenligning ændrer SARS-CoV-2-virussen sig kun halvt så hurtigt.

Der er derfor gode indikationer for, at immunitet mod COVID-19 vil vare i et stykke tid. Dog har forskning endnu ikke fastslået, hvor længe man er immun.

Sådan virker vacciner

Vacciner bruger det tillærte immunforsvars evne til at danne hukommelsesceller.

En vaccine præsenterer dit immunforsvar for en mikroorganisme i en form, der ikke kan gøre dig syg, men som stadig kan få dit tillærte immunforsvar til at danne hukommelsesceller.

Det tager tid at udvikle en ny vaccine, fordi forskere skal finde ud af hvilke dele af mikroorganismen, de kan bruge, og hvilke dele, de ikke kan bruge.

Og så skal vaccinen testes grundigt, så man er sikker på, at den ikke kan skade dig. Derfor findes der endnu ikke en vaccine mod COVID-19.

Sådan bliver vi klogere på immunforsvaret og COVID-19

Selvom vi allerede ved en del om immunforsvaret, er der stadig mange uløste mysterier.

Du har måske læst andetsteds, at nogle patienter mangler gode antistoffer mod SARS-CoV-2, selvom de har haft COVID-19, og at man derfor ikke ved, om de er immune.

Heldigvis viser nyere forskning, at patienter med få antistoffer stadig har T-hukommelsesceller mod SARS-CoV-2.

Det ser faktisk ud til, at nogle mennesker har T-hukommelsesceller, der kan genkende SARS-CoV-2, selvom de slet ikke har haft COVID-19.

Forskere tror, at disse T-hukommelsesceller er dannet, fordi personerne engang har været smittet med en forkølelsesvirus, der er i familie med SARS-CoV-2.

Da de to virusser ligner hinanden meget, ser det ud til, at T-hukommelsescellerne kan genkende dem begge. Om disse T-hukommelsesceller gør mennesker mere immune overfor COVID-19, ved vi stadig ikke, men det er ved at blive undersøgt.

En pandemi som COVID-19 er altså med til at understrege, hvorfor vi fortsat har brug for forskning i immunologi (læren om immunforsvaret).

Jo bedre vi lærer vores immunforsvar at kende, desto bedre kan vi behandle infektioner som COVID-19, men også autoimmune sygdomme (hvor immunforsvaret fejlagtigt angriber din egen krop) samt cancer.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk


Det sker