Om forfatteren

Forskere: »Træplantning er ikke en enkel løsning på klimaforandringerne«

Vi har faktisk set eksempler på, at træplantning kan gå grueligt galt, advarer forskere.

Træer skove regnskov CO2 skovrejsning klimaløsning CO2-aflad skovbrug skovrydning klimaforandringer kvægdrift opvejning

»Det er meget tilfredsstillende at gå ud og plante et træ i jorden. Det er en konkret, håndgribelig ting at gøre,« siger forsker bag ny artikel. (Foto: Shutterstock)

Annonce: