Du lever i en anti-romantisk tid: Tinder og SoMe går ud over kærligheden
»Vi tror, at selviscenesættelse er afgørende for, at nogen kan elske os. Men det er en massiv misforståelse,« siger en filosof.
kærlighed selviscenesættelse some tinder dating apps elske parforhold instagram

Pyha! På Tinder kan vi blive tilfredsstillet uden at involvere os i et andet menneske. Derfor har dating appen succes, siger en sociolog. (Foto: Shutterstock)

Pyha! På Tinder kan vi blive tilfredsstillet uden at involvere os i et andet menneske. Derfor har dating appen succes, siger en sociolog. (Foto: Shutterstock)

Er du på Tinder, Instagram, Grinder, YouTube, Facebook eller en anden social platform? Får du likes, og bliver du matchet? Så er du en del af en kultur, som kendetegner den tid, vi lever i.

I tidens onlinekultur hungrer vi efter likes, og vi elsker at få matches. Vi iscenesætter os selv og vores liv for at blive elsket, siger filosof Anne-Marie Søndergaard Christensen: 

»Vi lever i en gennemsyret visuel tid. Vi præsenterer hele tiden os selv på billeder, og vi stræber efter, at andre ser os på den helt rigtige måde.«

»Behovet for at blive set bunder grundlæggende i et ønske om at blive elsket. Vi tror, at selviscenesættelse er afgørende for, at nogen kan elske os. Men det er en massiv misforståelse,« siger Anne-Marie Søndergaard Christensen, der er lektor i filosofi på Syddansk Universitets Institut for Kulturvidenskaber.   

Vi lever i en anti-romantisk tid

Anne-Marie Søndergaard Christensen er en af forskerne bag en nyligt afholdt konference, Love Etc, på Syddansk Universitet. 

På konferencen præsenterede kulturforskere fra en række lande deres tolkninger af det moderne menneskes syn på kærlighed, som det kommer til udtryk i ungdomsfællesskaber, i ny skønlitteratur, i reality-TV og på film. 

Dating apps, sociale medier og forbrugersamfundet præger det moderne menneskes kærlighedsopfattelse, sagde flere af forskerne. 

I populærkulturen ser de tegn på, at vi lever i en anti-romantisk tid, hvor: 

  • Kærlighed er besværligt og risikofyldt.

  • Kærlighed og parforhold spænder ben for karrieren.

  • Kærlighed og sex ses som et krav eller en præstation.   

  • Kærlighed bliver forbundet med selviscenesættelse.  

  • Valg af partner foregår på markedsvilkår. Hvis en potentiel partner ikke lever op til vores kriterier, shopper vi videre efter en anden.    

Selviscenesættelse sikrer ikke kærlighed

Ifølge Anne-Marie Søndergaard Christensen fører online kulturen til den fatale fejlslutning, at man kan sikre sig kærlighed ved at fremstille sig selv på en bestemt måde, som man gerne vil ses af andre.    

»Men ligegyldigt hvor meget tid man bruger på at gøre sig synlig og iscenesætte sig selv, kan man aldrig være sikker på, at man bliver set, og slet ikke at man bliver elsket,« siger hun. 

Hvis man vil være sikker på at have kærlighed i sit liv, er det bedste, man kan gøre, at rette blikket udad mod andre, i stedet for indad mod sig selv og sit eget image, argumenterer Anne-Marie Søndergaard Christensen:

»Man kan ikke styre andres blik, men man kan styre sit eget. Man kan sikre kærligheden ved at se andre, ikke kun på billeder, men tæt på - se dem ordentlig,« siger hun.

LÆS OGSÅ: Kærlighed gør os mindre neurotiske

SoMe bringer afstand frem for nærhed 

Nærhed, nysgerrighed og gensidig forståelse er en forudsætning for ægte kærlighed og for, at andre ser en, som den man virkelig er, på godt og ondt. 

Online kulturen, for eksempel dating apps og sociale medier, spænder ben for tætte relationer og giver et forvrænget billede af, hvad det vil sige at blive elsket, mener Anne-Marie Søndergaard Christensen:  

»I stedet for at bringe os tættere på andre mennesker, får dating apps og sociale medier os længere væk fra hinanden, for det handler hele tiden om at positionere sig selv og redigere sit selvbillede,« siger hun og tilføjer:

Kærlighed i skønlitteratur og filosofi

Det moderne menneskes syn på kærlighed bliver afspejlet i nyere skønlitteratur, siger Anne-Marie Søndergaard Christensen, som i sit oplæg tog udgangspunkt i romaners karakterbeskrivelser og dialoger. Hun nævner blandt andet romanen 'Se på mig' (Look at Me) af den amerikanske forfatter Jenifer Egan. Læs mere om romanen i boksen under artiklen. 

I lyset af filosofiske tekster om kærlighed - Anne-Marie Søndergaard Christensen nævner blandt andet Platon og den britiske filosof Iris Murdoch - er idéen om, at man kan opnå kærlighed alene ved at iscenesætte sig selv og blive set, helt forkvaklet, siger hun.

»Det bliver et enormt egocentreret projekt, som skaber afstand frem for nærhed.«

Tinder forfører brugerne

Tinder - tidens mest populære dating app - giver os mulighed for at blive set og matchet.

På Tinder kan vi vælge og vrage potentielle partnere. Vi kan mødes med dem i virkeligheden, eller vi kan lade være. 

Ifølge den italienske sociolog Carolina Bandinelli har appen succes, fordi den får brugerne til at føle sig set.   

»Mange af dem, jeg har talt med, fortæller, at de får et selvtillidsboost og føler sig attraktive, når de får et match,« sagde Carolina Bandinelli, da hun var til konferencen i Odense.

»Tinder forfører brugerne, så de hele tiden må tilbage og tjekke. Man bliver tilfredsstillet, uden at man behøver mødes med nogen i virkeligheden,« sagde hun også.

Matches får folk til at føle sig attraktive

Carolina Bandinelli har lavet fokusgruppeinterviews med britiske unge på Tinder, og hun har talt med folk i sin omgangskreds om deres brug af dating appen.

Mange af dem, hun har snakket med, mødes aldrig med de personer, de bliver parret med på Tinder. Følelsen af at blive matchet er tilfredsstillende nok i sig selv.

»En af de vigtigste funktioner ved dating apps som Tinder er, at de matcher mennesker. De folk, jeg har talt med, siger, at et match får dem til at føle sig mere attraktive, i hvert fald i nogle sekunder,« sagde Carolina Bandinelli. 

netdating tinder dating parforhold kærlighed

I 2017 havde 7 procent af den danske befolkning brugt netdating indenfor de seneste 3 måneder, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til 320.000 personer. 34 procent af dem var mellem 16-24 år. (Illustration: Danmarks Statistik)

Kærlighed er besværligt

På baggrund af sine interviews har Carolina Bandinelli opstillet en hypotese om, at Tinder har succes, ikke fordi appen hjælper folk med at mødes, men fordi den giver tilfredsstillelse, uden at man behøver at mødes.

Mange mennesker opfatter for tiden fysisk kærlighed som besværligt, så de nøjes med drømmen om den romance, dating appen stiller i udsigt, argumenterer hun.

Hypotesen begrunder Carolina Bandinelli med en sociologisk idé om, at kærlighed i vor tid bliver set som risikofyldt: Romantik spiller ikke sammen med ambitioner om at præstere, opnå en god karriere og være selvstændig. 

At matche på Tinder er risikofrit, men at mødes i virkeligheden er risikofyldt, argumenterer Carolina Bandinelli med henvisning til blandt andre den tyske sociolog Ulrich Beck. 

LÆS OGSÅ: Kan videnskaben forudsige kærligheden?

Man behøver ikke møde sine matches

Parforhold, kærlighed og lidenskabelig sex er ikke længere lystbetonet, men bliver opfattet som et krav - et imperativ - lyder Carolina Bandinellis tese: Det perfekte parforhold føles som et pres eller en præstation.   

Når noget er påkrævet, som kærligheden er blevet, har man ikke lyst til det, argumenterer hun. 

Tinder er derfor et hit, mener Carolina Bandinelli, fordi appen giver folk en følelse af, at de bliver set og er attraktive, helt uden at de behøver bruge tid og energi på at mødes og se den anden. 

»Min tese er, at dating apps er succesfulde, ikke fordi de hjælper folk med at mødes, men fordi de tillader, at folk ikke mødes. Dating apps virker altså ved, at de ikke virker. Det er på grund af dysfunktionen, at de er succesfulde,« argumenterer Carolina Bandinelli.   

LÆS OGSÅ: Kan man lave en kur mod ulykkelig kærlighed?

TV-show er patriarkalsk

En anden af de forskere, der for nyligt var til konference på Syddansk Universitet, har analyseret den populære amerikanske reality-TV-serie The Bachelor, som indtil videre har kørt i 23 sæsoner. 

I The Bachelor skal en single mand vælge en kæreste blandt 25 kvinder. I løbet af en sæson, hvor kvinderne bor sammen og skal igennem en række test, eliminerer manden én efter én kvinderne, indtil kun hans foretrukne partner er tilbage. 

Medieforskeren Biswarup Sen fra University of Oregon har undersøgt, hvilket kærlighedssyn der kommer til udtryk i The Bachelor. 

»The Bachelor er et af de mest sete og længst kørende TV-shows nogensinde. Mange siger, at det er patriarkalsk, og jeg er enig. Men vi ser det alligevel. Hvorfor?« indledte Biswarup Sen sin præstation på konferencen. 

The Bachelor er anti-romantisk 

Biswarup Sen har selv et bud på, hvorfor The Bachelor er populært, selv om det clasher fuldstændig med kvindefrigørelsen: Grundlæggende afspejler TV-showet, at kærlighed i vor tid er anti-romantisk og præget af dating apps algoritmer, mener han.

Showet er populært, fordi vi kan relatere til det anti-romantiske kærlighedssyn, der kommer til udtryk, argumenterer Biswarup Sen. 

Ligesom Carolina Bandinelli mener han, at mange i dag opfatter parforhold som risikofyldte. Præcis som i The Bachelor er vores partnervalg baseret på en række kriterier, der skal være opfyldt. 

»Vi er en generation, der ikke vil nøjes. Vi vil ikke blive med en kæreste, hvis vi kan forudse nogen form for konflikter eller problemer,« sagde Biswarup Sen.

Tendensen er opstået i takt med, at dating apps vinder frem, mener han. 

HØR OGSÅ: Podcast om kærligheds-kemi: Hjerne-hormon gør, at du elsker din kæreste

Partnervalg baseres på objektive kriterier

I The Bachelor overlader kvinderne det til manden at træffe valget om, hvem der skal være sammen. Manden træffer valget ud fra, hvordan kvinden har klaret sig i showets forskellige test.

I virkelighedens verden er vi på samme måde gået bort fra tilliden til, at vi kan træffe et subjektivt valg om, hvem vi skal være sammen med. 

I stigende grad overlader vi vores partnervalg til dating appens algoritmer ud fra en idé om, at vi får det bedste parforhold, hvis vi baserer det på objektive kriterier, lyder Biswarup Sens hypotese.

Han sammenligner det med arrangerede ægteskaber.

»The Bachelor afspejler, at objektiviteten er kommet tilbage, mens subjektiviteten er død. Genistregen i The Bachelor er det kneb, hvormed showet præsenterer en algoritmisk, objektiv årsag (til kærlighed; red.),« siger han. 

I The Bachelor er kærligheden iscenesat, som om den er et subjektivt valg via:

»...en hel serie af erstatningsintimitet, crushes, gnavne skænderier, en rose.- Alt sammen er med til at skjule det faktum, at en iboende og beregningsmæssig verdslig logik bliver plantet i det dybeste af vor sjæl,« sagde Biswarup Sen.

Forskere udvekslede ideer

Konferencen Love Etc blev afholdt af forskningscentret ‘Uses of Literature. The Social Dimensions of Literature’ på Syddansk Universitet. Centret er ledet af professor Rita Felski, som har modtaget et Niels Bohr professorat fra Danmarks Grundforskningsfond. Læs mere om det i artiklen Professor skal udforske, hvordan litteratur påvirker os.  

På konferencen, som varede i to dage, præsenterede en række forskere fra Danmark og udlandet deres hypoteser om, hvad populærkulturen fortæller om vor tids kærlighedsopfattelse. 

Idéen med konferencen var at udveksle hypoteser og idéer til forskningsprojekter, fortæller Anne-Marie Søndergaard Christensen. Derfor er de læsninger, der blev fremlagt på konferencen, endnu ikke publiceret i videnskabelige tidsskrifter. 

LÆS OGSÅ: Snorker mænd mindre efter sex?

LÆS OGSÅ: Er det farligt ikke at få sex?

Disse romaner afspejler tidens hang til selviscenesættelse

Ideen om, at det moderne menneske forveksler ‘at blive set’ med at blive elsket, kommer ifølge Anne-Marie Søndergaard Christensen til udtryk blandt andet i følgende romaner:

‘Se på mig’ (Look at Me) af den amerikanske forfatter Jennifer Egan. 

Bogens hovedperson en meget smuk, kvindelig model, som sælger sin identitet til en online tjeneste og filmer alle dele af sit liv med et live kamera. 

»Hun bruger al sin energi på at blive set og iscenesætte sig selv, men hun har ingen tætte relationer til nogen,« siger Anne-Marie Søndergaard Christensen. 

Alt ændrer sig for romanens hovedperson, da hun er involveret i et trafikuheld, som ødelægger hendes ansigt. 

»Efter uheldet får hun lavet en masse kirurgi, så hun ikke længere er ekstremt smuk, men bliver helt almindelig at se på,« siger Anne-Marie Søndergaard Christensen og fortsætter:

»Stille og roligt begynder hun at få relationer, og til sidst finder hun kærligheden, fordi hun ikke længere er så optaget af billedet af sig selv, men i stedet bliver optaget af andre mennesker, og hvordan verden ser ud.« 

Romantrilogien ‘Vinter’, ‘Efterår’ og ‘Forår’ af den skotske forfatter Ali Smith.

I romanerne spænder besættelsen af eget image på forskellig vis ben for karakterernes tætte relationer, finder Anne-Marie Søndergaard Christensen. 

(Endnu en roman med titlen ‘Sommer’ er på vej, så Ali Smiths trilogi bliver en kvartet). 

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om det utroligt velbevarede dinosaur-foster, som du kan se herunder.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk