Forsker: Få kilo ekstra som barn kan give dig diabetes som voksen
Et nyt stort dansk studie viser, at børn, der vejer blot et par kilo for meget, har stærkt forøget risiko for type 2-diabetes som voksne. Denne risiko er mere udtalt hos piger end drenge.
overvægt pige diabetes

En 13-årig pige, der vejer syv kg mere end en anden pige af samme højde, har næsten tre gange så stor risiko for at udvikle type 2-diabetes, viser et nyt dansk studie. (Foto: Shutterstock)

Forekomsten af type 2-diabetes er i kraftig stigning i Danmark. Antallet af diabetikere er fordoblet på 10 år fra 2002 til 2012, hvor 290.000 danskere var diagnosticeret med type 2-diabetes.

Type 2-diabetes opstår, når kroppens insulin af forskellige årsager ikke længere er i stand til at regulere blodsukkeret. Sygdommen er forbundet med alvorlige helbredsmæssige komplikationer og økonomiske konsekvenser.

Historien kort
  • Globalt bliver overvægt og fedme hyppigere. Det øger antallet af folk med type 2-diabetes.
  • Nyt dansk studie viser, at risikoen for at udvikle diabetes senere i livet stiger kraftigt for børn, der blot vejer få kg over normalvægten, men ikke er defineret som overvægtige.
  • Jo mere man vejer mere end gennemsnittet, desto større er risikoen.

Fedme i voksenlivet er en af de vigtigste risikofaktorer for type 2-diabetes, men også overvægtige børn får øget risiko for type 2-diabetes senere i livet.

Tidligere studier har været for små til at vurdere, om børn, der kun vejer moderat for meget, har en øget diabetesrisiko. Desuden har de ikke kunnet sige med sikkerhed, om der er forskel på piger og drenges risiko.

Verdens største studie af sin slags

Med udgangspunkt i højde- og vægtmålinger fra københavnske skolelægejournaler på 144.790 piger og 148.037 drenge i alderen 7 til 13 år undersøgte jeg i samarbejde med blandt andre postdoc Esther Zimmermann og lektor Jennifer L. Baker ovenstående ubesvarede spørgsmål.

Børnene, der var født mellem 1930 og 1983, blev fulgt i landspatientregistret og diabetesregistret. Vi identificerede 7.472 kvinder og 11.548 mænd, der som voksne havde fået en diagnose på type 2-diabetes. Studiet er dermed det største af sin slags i verden.

Blot syv ekstra kg tredobler risikoen

I vores studie viste vi, at drenge og piger i alle aldre fra 7 til 13 år, som vejer mere end en gennemsnitsvægtig jævnaldrende, har en markant forøget risiko for at udvikle type 2-diabetes som voksne.

Som noget nyt fandt vi ud af, at denne sammenhæng er entydig for alle børn, der vejer mere end gennemsnittet (BMI over 18,2 kg/m2 og 17,8 kg/mblandt henholdsvis 13-årige piger og drenge).

Det er altså ikke kun de overvægtige børn, der er i risiko. Jo mere børnene vejer over gennemsnittet, jo større er risikoen.

Helt konkret betyder vores resultater, at en 13-årig pige, der vejer ~syv kg mere end en anden pige af samme højde, har næsten tre gange så stor risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Blandt 13-årige drenge viste vi tilsvarende en 2,5 gange større risiko for at udvikle type 2-diabetes ved en vægtforskel på seks kg (vægtforskel ved en given højde er forskellig for drenge og piger blandt andet på grund af forskelle i, hvornår man indtræder i puberteten).

Læs andre forskeres kommentarer til studiet i artiklen: Overvægtige børn er ikke dømt til diabetes som voksne

Standardafvigelse

De hhv. seks og syv kg svarer til en standardafvigelse, hvilket beskriver, hvad der er almindeligt at afvige fra gennemsnitsvægten for hhv. 13-årige drenge og piger.

Ca. 70 procent befinder sig inden for +/- en standardafvigelse fra gennemsnittet, mens ca. 30 procent ligger udenfor dette område: 15 procent i den lave ende og 15 procent i den høje ende.

I vores studie var 10 procent af børnene født mellem 1966 og 1983 overvægtige, hvilket, via lange og komplekse udregninger, kan omsættes til, at 40 procent af alle tilfælde af type 2-diabetes hos kvinder og 31 procent hos mænd kan forklares ved overvægt i barndommen.

Hvis børnene i studiet havde været lige så overvægtige som i dag, hvor 25 procent er overvægtige i Vesteuropa (og 20 procent i Danmark), ville det svare til, at 71 procent af alle tilfælde af type 2-diabetes hos kvinder og 61 procent blandt mænd, kunne forklares af overvægt i barndommen.

I studiet var der derimod ingen sammenhæng mellem undervægt og type 2-diabetes. Det er altså ikke sådan, at undervægtige har lavere risiko for type 2-diabetes end deres jævnaldrende normalvægtige.

Resultaterne tydeliggør dermed de skadelige virkninger af overskydende vægt i barndommen, selv på niveauer der ligger væsentligt under de internationale grænser, der definerer overvægt hos børn.

Det sætter den nuværende fedmeepidemi i et helt nyt perspektiv og understreger vigtigheden af forebyggelse af overvægt blandt børn.

Overvægtige piger er i størst risiko

Vi fandt en statistisk betydelig højere risiko blandt piger end blandt drenge. Overvægt er altså af større betydning for diabetesrisikoen for de piger, der vejede mere end deres jævnaldrende, end for de drenge, der vejede mere end deres jævnaldrende.

Vi kender ikke årsagerne til denne forskel, som måske skyldes en større fedtprocent hos piger end drenge med den samme kropsvægt. Det er også blevet foreslået, at fedt omkring maven øger risikoen for type 2-diabetes mere hos kvinder end mænd. 

diabetes danmark

Mere end 320.000 danskere har diabetes i dag. 31 procent af alle tilfælde af type 2-diabetes hos mænd i Danmark i dag kan forklares med overvægt i barndommen. (Foto: Shutterstock)

Kigger vi på de absolutte tal, er der faktisk flere drenge end piger, der udvikler diabetes i voksenlivet. Vores studie viser, at det i højere grad end blandt pigerne er faktorer udover vægt i barndommen, der øger drengenes risiko.

Mere forskning i vægtens betydning 

Det er velkendt at overvægtige børn har en forøget risiko for også at være overvægtige som voksne, men mange børn taber sig faktisk inden voksenlivet.

Næste skridt for os er derfor at undersøge, om overvægtige børn, der taber sig, kan mindske den forøgede risiko, de ellers har. Derudover skal vi forske mere i, hvorfor der er forskel på vægtens betydning blandt piger og drenge.

Studiet er finansieret af Det Frie forskningsråd | Sundhed og Sygdom (n° 12-125974), Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram (n° 633595), og Det Europæiske Forskningsråd  (FP7/2007-2013, ERC n° 281419).

Andre danske forskere giver deres kommentarer til studiet:

Ugens Podcast

Lyt til vores ugentlige podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.