Annonceinfo

Hash giver måske ikke varige skader i hjernen alligevel

Hash giver varige skader i hjernen, skrev Videnskab.dk for et halvt års tid siden på baggrund af anerkendt international forskning. Nu fører emnet til vild debat: Bliver teenagere virkelig dummere af hash, eller er det sociale forhold, der får IQ’en til at falde?

Skader hashrygning teenageres intelligens? Debatten går på tværs af landegrænser. (Foto: Colourbox)

Hvis du ryger meget sjov tobak, før du fylder 20 år, kan din intelligens tage varig skade, konkluderede forskere efter at have fulgt en hel generation fra den new zealandske ø Dunedin i næsten fire årtier.

Nogle af de newzealandske øboere røg meget cannabis som teenagere. De scorede i gennemsnit seks point lavere i intelligenstests, da de var 38 år i forhold til, da de var 13 år.

Chillum eller dårlige kår?

Hash kan altså have en fordummende effekt, der måske varer resten af livet, hvis man ryger det, før hjernen er færdigudviklet, viste den internationale undersøgelse, som Videnskab.dk skrev om i artiklen: 'Hash giver varige skader i hjernen'.

Senere har kritiske røster imidlertid haglet ned over forskningsprojektet.

Testpersonernes IQ er måske ikke faldet, fordi de skejede ud med chillummen, da de var teenagere, har skeptiske forskere gjort opmærksom på. Det kan være andre forhold, der har gjort de newzealandske øboere dummere med alderen.

»Undersøgelsens metode er ikke i stand til at skelne mellem en kausal effekt af cannabis på IQ og en effekt, som opstår af andre grunde,« har den norske samfundsøkonom Ole Røgeberg fra Ragnar Frisch Centre for Economic Research i Oslo sagt til forskning.no.

Måske er det ikke hash, men sociale forhold i newzealændernes opvækst, der har påvirket deres IQ i en uheldig retning, analyserer Ole Røgeberg sig frem til i en artikel i PNAS - det samme videnskabelige tidsskrift som oprindeligt publicerede Dunedin-forskernes resultater.

(Læs også artiklerne: 'Rusmiddelforsker: Hashmisbrug kan eskalere, hvis unge ikke kommer i praktik' og 'Hashrygere er ikke kun misbrugere')

Lav IQ kom før hash

Newzealandske testpersoner, der røg hash som teenagere, kan være vokset op under dårlige kår. Det har det internationale forskerhold ikke taget hensyn til, påpeger Ole Røgeberg.

I socialt belastede miljøer er der risiko for, at børn ikke får stimuleret deres intellekt tilstrækkeligt. Derfor var testpersonerne måske mindre intelligente end gennemsnittet, allerede før de startede i skole, og altså før de begyndte at fyre den fede, mener Ole Røgeberg.

I skolen kan lærere have sat så meget gang i de socialt dårligt stillede testpersoners hjerneaktivitet, at deres intelligens blev forbedret i løbet af folkeskoleårerne. Deres IQ kan på den måde være rykket op på et normalt niveau, da de som 13-årige gennemførte forskernes intelligenstest.

Men da testpersonerne gik ud af skolen og vendte tilbage til deres vante miljø, kan deres intelligens være faldet til det oprindelige lave niveau, fordi de ikke længere har fået stimuleret deres intellekt, påpeger den norske samfundsøkonom. 

»En del nyere forskning viser, at IQ er lidt som fysisk styrke: Hvis du er i et miljø, hvor du bliver udfordret til at tænke både abstrakt og teoretisk, så stiger din IQ.«

(Forskere er uenige om, om man overhovedet kan bruge intelligenstest til at måle, hvor kloge folk er. Læs 'IQ-test er et dårligt mål for intelligens')

Dårlige kår dræber små grå

Newzealandske testpersoner, som voksede op i fattige hjem med forældre uden uddannelser, har ikke brugt deres små grå i samme grad som de førskolebørn, der dagligt fik stimuleret deres hjerneceller derhjemme, antager Ole Røgeberg.

Da newzealænderne gik ud af skolen, er det sandsynligt, at de socialt belastede er vendt tilbage til deres intellektuelt uinspirerende miljøer, hvor deres hjerner ikke er blevet brugt til at tænke intellektuelt. Det kan have fået deres IQ falde igen, siger Ole Røgeberg: 

»De går kortere tid i skole, diskuterer ideer i mindre grad, har dårligere og mindre krævende jobs, og det gør, at deres IQ som udgangspunkt må forventes at falde relativt i forhold til andre,« siger Ole Røgeberg til forskning.no.

Samfundsøkonomen har brugt en avanceret matematisk computermodel til at beregne, hvordan forskerne bag undersøgelsen på Dunedin kan have overset sociale faktorer, der måske har påvirket testpersonernes intelligens. Den danske neuropsykolog Anders Gade godtager dog ikke hans teori om, at newzealændernes IQ allerede kan have været i den nedre ende af skalaen, før de startede i skole, hvorefter den er blevet påvirket socialt til at stige og senere falde igen.  

Kritikken holder ikke

»Det er vildt gætteri, at det skulle være sådan. Jeg ved ikke, hvor han har fået den antagelse fra, at de socialt dårligt stillede børn skulle få et boost i deres IQ, når de starter i skolen, som de så taber igen. Det er en vild antagelse, som der ikke er noget belæg for,« siger den danske lektor i neuropsykologi Anders Gade.

Newzealændernes IQ er ikke faldet, fordi de er vokset op under dårlige sociale kår, siger Anders Gade, der har nærlæst både det oprindelige Dunedin-studie og Ole Røgebergs kritiske analyse.

»Det er en stærk, men ikke særlig troværdig kritik, Ole Røgeberg kommer med. Han antager for det første, at uforholdsvist mange af de newzealandske testpersoner, som begyndte at ryge hash tidligt i deres liv, kom fra dårlige socioøkonomiske forhold.«

»Men det er ukorrekte antagelser, for sådan var det ikke. Der var kun 23 procent af dem, der kom fra lavindkomstfamilier,« siger Anders Gade. 

Den danske lektor i neuropsykologi mener, at nordmanden kritiserer den internationale hashforskning for egen vindings skyld. Nordmandens kritiske analyse er trykt i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift PNAS. Enhver forsker ved, at det gavner karrieren, når man får en tekst i den slags blade.

»Der har han lavet en genistreg. Ole Røgeberg har kun publiceret fire-fem videnskabelige artikler, og han var helt ukendt før den her sag. Men nu bliver han pludselig kendt af alle, fordi han kommer med den her formelle kritik af nogle af de bedste forskere i verden.«

»Han har gjort sig selv kendt, men det betyder ikke, at han har ret,« siger Anders Gade.

I videnskab er ingen paver

Ole Røgeberg er chokeret over neuropsykologens skarpe kritik. I en mail til Videnskab.dk svarer han:

»Han (Anders Gade; red.) har åbenbart ikke læst, hvad jeg faktisk har skrevet,« skriver Ole Røgeberg og henviser til sin kronik 'Blir man dum av hasjbruk?', som for nylig var i den norske avis Dagbladet.

»Men endnu mere alvorligt er det, at han bryder med en videnskabelig grundholdning. Vi har ikke paver i videnskab – der er ingen, som kan hævde at kende sandheden på magisk vis,« siger Ole Røgeberg.

Om man bliver dum af hash eller ej, kan Ole Røgeberg ikke svare på, men hans analyser viser, at undersøgelsen fra Dunedin kan have en række mangler. Det har han ret til at sige offentligt, mener samfundsøkonomen. For enhver videnskabelig publikation skal kunne diskuteres, og som forsker er det vigtigt, at man ikke forestiller sig, at man kan tage patent på sandheden, bare fordi man har en lang publikationsliste:

»Argumentation og bevis skal afgøre uenighed – ikke status, berømthed, meritliste eller popularitet,« siger han til Videnskab.dk.

En af de bedste undersøgelser nogensinde

Allerede for mere end et halvt år siden, da forskerne bag Dunedin-undersøgelsen konkluderede, at hash kan skade teenagerhjernen, fik de ros fra Anders Gade for at være grundige. Og trods Ole Røgebergs skepsis er lektoren stadig begejstret for undersøgelsen:

»Undersøgelsen er godt nok lavet solidt, var mit første indtryk, allerede da jeg startede med at genlæse deres artikel. De har taget de analyser med, som er vigtige. Ole Røgeberg kritiserer en af de bedste undersøgelser, der nogensinde er lavet af det her emne.«

»Det er en af de eneste undersøgelser, jeg har set, hvor man har målt testpersoners IQ både før og efter, de startede med at ryge hash, og der findes ingen andre, som er gennemført så flot som den her,« siger Anders Gade.

Amerikanske forskere fra Duke University i USA var med til at lave den omstridte undersøgelse, som viste, at hash skader teenagerhjernen. I forskning.no svarer de også igen på Ole Røgebergs kritik. 

Kun middelklassesbørn er med

Nordmandens kritik er uberettiget, siger de amerikanske forskere, for undersøgelsen fra Dunedin tager allerede hensyn til, at socialt dårligt stillede børns hjerner kan blive påvirket negativt af det miljø, de vokser op i. Blandt andet inkluderer undersøgelsen kun testpersoner fra middelklassen, skriver den amerikanske neuropsykolog Terrie Moffit til forskning.no. 

»Når vi begrænser vores analyser til middelklassefamilier, forbliver IQ-nedgangen blandt dem, som begynder med cannabis i teenagerårerne, uændret. Det antyder, at nedgangen i IQ ikke kan skyldes socioøkonomiske faktorer alene,« skriver Terrie Moffitt. 

Hvis testpersonernes små grå har taget skadet af sociale forhold, ville man kunne se det på resultaterne af de intelligenstest, de tog som 13-årige og igen som 38-årige, fortsætter den amerikanske neuropsykolog.

Bestemte dele af intelligensen bliver nemlig mere påvirket af uddannelse og miljø end andre, og derfor ville der være forskel på, hvor godt newzealænderne klarede sig i IQ-testens forskellige kategorier, hvis det er dårlige sociale kår, som har gjort dem dummere med alderen.  

»Men vi fandt ingen beviser, som tyder på, at nogle dele af intelligensen blev uforholdvist meget påvirket. Det styrker teorien om, at IQ-faldet ikke kan skyldes socioøkonomiske faktorer alene,« skriver Terrie Moffitt. 

Den danske professor Jørn Olsen, som Videnskab.dk har talt med, er dog enig med norske Ole Røgeberg i, at de amerikanske forskere kan have været for hurtige til at konkludere, at der er en sammenhæng mellem hashrygning og en lav IQ.

Folk lyver om hashforbrug

En enkelt undersøgelse, som den der er lavet på Dunedin, er ikke nok til at finde en sammenhæng, mener Jørn Olsen, der er professor i epidemiologi på Aarhus Universitet. Forskerne bør lave flere undersøgelser, som bekræfter deres resultat, før de konkluderer, at hash kan skade teenagerhjernen:

»Hvis man går sådan en undersøgelse nøje igennem, vil man finde en række kritiske punkter, og der er en stor chance for, at en anden undersøgelse om sammenhængen mellem hash og IQ vil komme frem til en anden konklusion, fordi en række faktorer påvirker resultatet,« siger han.

Et problem er, at testpersonerne fra Dunedin måske ikke har fortalt hele sandheden om deres hashforbrug, påpeger Jørn Olsen, der selv har været med til at undersøge, hvordan det påvirker et barns IQ, at moderen tog forskellige former for medicin eller drak alkohol, mens hun var gravid.

Det er helt normalt, at folk lyver eller pynter lidt på tallene, hvis de bliver spurgt om deres forbrug af rusmidler, har Jørn Olsen fundet ud af.

»Vi har også spurgt testpersonerne om sådan noget som hash, men vi har ikke så stor tillid til de svar, vi får. Vi ved, at oplysninger om alkoholforbrug bliver underrapporteret, enten fordi folk er flove over, hvor meget de drikker, eller fordi de selv undervurderer deres forbrug – det, vil jeg også tro, er tilfældet med hash,« siger Jørn Olsen.

Noget andet er, at Dunedin-undersøgelsen ifølge Jørn Olsen er statistisk svag, fordi den bygger på data om en relativ lille gruppe mennesker.

IQ kan ligge i generne

Jørn Olsen bruger selv data om 100.000 danskere, der er opført i et nationalt register, når han skal finde sammenhænge mellem det ene og det andet. Til sammenligning har Dunedin-forskerne kun fulgt, undersøgt og interviewet 1.073 personer.

»Det er ikke et særlig stort studie, for der vil ikke være ret mange ud af de 1.073 personer, som har røget hash, før de fyldte 20 år. Det giver en statistisk usikkerhed,« siger Jørn Olsen.

Måske er det slet ikke hash, der har fået testpersonernes IQ til at falde, er Jørn Olsen også inde på. Det kan være, at de har arvet deres lave intelligens, siger han.

»Hvis forskerne også havde testet forældrenes intelligens, ville de have et stærkere design, for så ville de kunne se, om testpersonernes lave IQ er genetisk betinget,« siger Jørn Olsen om Dunedin-forskerne.

Jørn Olsen har tidligere lavet en undersøgelse, hvor det så ud til, at børn scorede en lavere IQ end deres jævnaldrende, fordi deres mor havde drukket under graviditeten.

Men da Jørn Olsen og hans kolleger testede børnenes forældre, viste det sig, at deres intelligenskvotienter også var relativt lave. Børnene kan altså have fået deres lave IQ med generne, og ikke fordi deres mor har drukket, mens hun var gravid.

Det er virkelig spændende med

Det er virkelig spændende med al den forskning og ikke mindst debat, der er på området. Og med den seneste politiaktion bliver situationen bare endnu mere skærpet. Det bliver spændende at følge, hvorvidt det bliver legaliseret. Jeg tror, det er dér, vi er på vej hen - men det er naturligvis blot mit spinkle bud.

Komphash...

Jeg vil bare sige... Lad være med at bruge komphash som bevisførelse for noget som helst, deres hjemmeside er fyldt med faktuelle fejl, misforståelser og fordomme.

Hvordan hash påvirker din kognition

Jeg har selv røget i et par år og for mig er der ingen tvivl.

Hash fucker med din hjerne...

Men på en langsom og meget diskret måde, der gør det svært at opdaget.

Det betyder dog ikke at det udelukkende er skadeligt. For mig er jeg sikker på det hjalp på min depression. Med det fucker stadig med hjernen (Det er vel også det der pointen for dem der ryger)

Jeg har fundet en ret god video der beskriver hvad hashen gør for ens kognition:

https://www.youtube.com/watch?v=ESDOu4uMp6U

Selv røget den fede i mange år.

Jeg har røget siden jeg var 14 og er lige stoppet i en alder af 27.
Jeg er på ingen måde blevet dummere af at ryge 10 joints om dagen, men min kortids-hukommelse, ja den har sgu taget skade. Sidste IQ test jeg tog for godt og vel et år siden, ja der scorede jeg 118 point???
Intelligens har meget at gøre med gener men også med om du har en interesse i at læse og lære eller om du bare vil ud og spille bold hele dagen og se paradise hotel (hvilket er mere skyld i IQ fald end noget andet)
Hash blev gjort ulovligt i USA pga. en smædekampagne. http://www.kollebasker.dk/32285108.
Læs det selv og dan et indtryk.
Cannabis og THC og CBD kan have gavnlige effekter på mange ting, undtagen min pokkers korttidshukommelse.
Er jeg helt hen i vejret og usammenhængende må i lige sige til. Har kun været røgfri i 10 dage på nuværende tidspunkt. Måske vi kan lave vores eget eksperiment herinde?
Ellers god sommer til jer alle.

m.m.

Det var dog lidt interessant hvad m.m. gemte her, men ud over det skadelige ved stofferne, så er det jo også økonomisk kriminalitet, for de betaler næppe skat af fortjenesten.

Hash er lovligt i Nordkorea

Besiddelse af hash er ulovligt i de fleste lande og har været det siden 1930'erne, ifølge wikipedia. I nogle lande, f.eks. Nordkorea, er det lovligt, i andre lande ser man gennem fingre med besiddelse. I USA ser marijuana ud til at være lovligt i staterne Colorado og Washington. De strengeste straffe gives i lande som Japan, Philippinerne, Malaysia, De forenede arabiske Emirater og Indonesien, hvor der afsiges domme på fire-fem års fængsel for et enkelt joint. I nogle lande er der dødsstraf for besiddelse af større mængder hash.

I København blev der i marts 2013 afsagt dom i en sag som indsmugling af 250 kg hash fra Danmark til Sverige og Norge, hvor seks mænd fik henholdsvis 5, 3, 2, 2, 2 og 1½ års fængsel. Derudover blev to mænd i Sverige idømt i alt 8½ års fængsel og fire mænd i Norge i alt 13 års fængsel. I alt 37 år.

De fleste steder bedømmer myndighederne tydeligvis hash til at være skadeligt. Men i Nordkorea er salg lovligt og ikke reguleret af Den Store Leder og hans søn, Den Kære Leder, og anses derfor næppe for skadeligt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country

Sidste:
I går fik en mand i Aarhus 10 års fængslel for indsmugling af 400 kg hash m.m. fra Spanien.

http://jyllands-posten.dk/indland/krimi/ECE5389669/narkobagmand-fik-10-a...

De diskuterer slet ikke skadelighed. Afsiger bare domme.

Alkohol som det farligste rusmiddel

Alkohol har et brugsområde og et misbrugsområde. Det er en rimelig antagelse at alle andre stoffer også har det. Alkohols brugsområde er veldefineret af videnskaben og i Danmark af Sundhedstyrelsen. Undersøgelser om et stofs farlighed er baseret på skader som kan relateres til stoffet personligt og for samfundet.

MEN. Øget udbredelse af et stof som LSD vil automatisk føre til flere som forlader dette stofs brugsområde med alle de skader der vil være konsekvensen. Det er med andre ord umuligt konkret at sammenligne LSD og alkohol før LSD har en udbredelse der svarer til alkohols. Men man kan i høj grad forestille sig det, og det mangler den engelske undersøgelse som DR3 nu propaganderer for totalt. De leger med ilden i et omfang de ikke er klar over.

Jeg har her skrevet om LSD som ekstremet på en skala, men det gælder selvfølgelig også for hash sammelignet med øl.

(jeg er klar over at kommentaren egentlig skulle stå et andet sted, men jeg synes den er nødvendig lige nu og trods alt har lidt at gøre med om man bliver dummere af at ryge hash)

Illustreret videnskab har på en måde ret

Ens intelligens er nogenlunde fastlagt, med det i mente at det ikke er bevist da både gener og miljø har indflydelse på intelligensen.

Personligt tror jeg ikke intelligensen er fastlagt i ungdommen. Logisk tænkning har meget at side for intelligensen og logisk tænkning kan vi alle blive bedre til i takt med at vi lærer hvordan verden logisk fungerer.

Men når vi bliver ældre bliver vores kognitive funktioner dårligere, specielt hvis vi ikke bruger dem, og det modvirker intelligensen.

Man kan sige at imellem 30-50års alderen for de fleste, der vender det og begynder at gå ned af bakke.

Fra Illustreret Videnskabs magasin

"Hvor klog bliver min ven?

Min ven scorede 128 i jeres IQ-test på nettet. Han er 16 år og vil gerne vide, hvad hans IQ ender med at være, da hjernen jo først er færdigudviklet for mænd omkring 30 års alderen."

Ill. Vid's svar:

"Den dårlige nyhed er, at din vens IQ ligger stort set fast, når han er fyldt 16 år - og endda begynder at dale igen fra omkring 30-40 års alderen (...)."

Glemmer forskere bare sådanne ting, som at ens IQ tilsyneladende daler en smule når man kommer op i årene? Eller er det Ill. Vid. der er forkert på den?

Hash og hjerneskader Kurt

Hash giver ikke hjerneskader,

Hvis du tilgengæld ryger imens du er 14-16år hvor der sker en stor oprydning i de forbindelser hjernen har skabt igennem barndommen, Så risikerer du at udvikle skizofreni da denne oprydningsprocces vi kalder teenage årene, bliver forstyrret. Dette gælder stort set alle rusmidler lovlige som ulovlige.

At et stof som hash skulle kunne give hjerneskader er lidt til grin, hvis man forstår hvordan hash/thc virker i kroppen på receptorene. Tværtimod skulle det kunne forhindre hjerneskader da det skruer ned og regulerer signalstofferne, hvilket i sig selv beskytter imod celledød. Hvorfor det også bliver brugt som medicin ved visse autoimmune sygdomme

Hash Mensa

Der er også medlemmer af Mensa på i dag + 30-40 år, som har røget hash næsten dagligt siden de var teenagere, som alligevel kan holde en matematisk/logisk IQ på +/- 150. Så samme må også kunne gøre sig gældende for de andre områder af intelligensen, der ikke er direkte målbare.

Når man siger man ikke har

Når man siger man ikke har taget skade af at ryge hash drager man selv sin egen person ind i en debat. Så selvfølgelig vil jeg se efter tegn på det i hans skriv.

Indlæg slettet - hold tonen

En række indlæg er slettet, da de ikke havde noget med artiklens emne at gøre og desuden indeholdt nedladende kommentarer, der ikke hører hjemme i debatten.

Venligst respektér reglerne, hvis I vil deltage:

http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Hilsen
Redaktionen

Dumhed og stavefejl

Kurt, at vurdere folks indlæg ud fra antal stavefejl siger mere om en selv end den der har skrevet indlægget.

Jeg er ikke en af de mest omgængelige når det kommer til at debattere videnskabelige fakta - men en ting jeg har som princip og det er aldrig at vurdere folk indlæg ud fra hvordan de staver men udelukkende forholde mig til det de rent faktisk skriver.

Det er en kendsgerning at mange har af en eller anden årsag problemer med stavning og det afholder ellers begavede mennesker fra at deltage i de forskellige debatter fordi de er bange for at blive til grin og der er en skam. Rent faktisk vil jeg heller læse indlæg fra folk der har noget på hjertet og måske lidt problemer med grammatikken end jeg gider at læse indlæg fra folk der kan stave men i bund og grund er snotdumme.

Så prøv at løfte dig selv et niveau op og forhold dig til det folk skriver og ikke om de kan stave eller ej.

ordblind...

Nej jeg skriver bare på en tlf med automatisk stavekontrol der ikke er perfekt og så er jeg generelt ligeglad med hvordan jeg selv eller andre staver, da jeg selv er kvik nok til at regne ud hvad personen mener.

Jeg håber du er ordblind?

Jeg håber du er ordblind?

Har røget siden jeg var 16år.

Og er væsentligt klogere og hurtigere end mine omgivelser. Som alt andet kommer det an på hvad du bruger din tid på generalt samt imens du er påvirket.

Jeg finder at cannabis væsentligt øger min koncentrationsevne, hvorfor jeg mest bruger min tid på at udvikle feks elektronik samt udvidde min horisont. Finder heller ikke det påvirker min hukkommelse negativt, tværtimod er jeg supergod til at huske detaljer og må tit rette mennesker fordi de husker forkert.

Eneste minus er at jeg til tider kan være distræt, men det var jeg også inden jeg begyndte at ryge, og ja så bliver ens søvnbehov også større hvis man ryger tigere. Personligt ryger jeg pt. Ca kun en dag om ugen.

Er det skadeligt

Jeg kan kun tale for mig selv, men jeg anser det absolut som skadeligt. Jeg røg en del hash i mine teeagerår, og fik et sløret uvirkeligt forhold til mine omgivelser. Da jeg stoppede helt som 19 årig, kunne jeg mærke en klart forbedret tilstand, og kunne tænke betydeligt klarere. Om det har noget at gøre med IQ ved jeg ikke, men jeg ved at jeg var en sløv padde, og det holdt jeg op med, da jeg stoppede hashen.

Er Anders Gade dum?

Flere af hans argumenter holder jo ikke!

Feks kan en middelklasse familie sagtens fungerer dårligt socialt.

For det andet er det et velkendt faktum at intelligens stiger når den bliver stimuleret, imens den falder hvis den ikke bliver stimuleret i længere tid. Da hjernen virker som en muskel.

Så hans kritik punkter er vist mere bundet i religøs overbevisning, eller også mangler han selv sociologisk indsigt.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg