Rekordgamle fund afslører: Mennesker forlod Afrika længe før troet
180.000 år gamle menneskefossiler i Israel stiller vores arts udviklingshistorie i et helt nyt lys og fortæller, at Homo sapiens formentlig er ældre end antaget og må være brudt ud af Afrika flere gange.
hershkovitz menneske fossiler Homo sapiens Israel Mislaya-hulen evolution købe

Den venstre overkæbe med tænder. Formen og størrelsen viser, at det er Homo sapiens. (Foto: Israel Hershkovitz, Tel Aviv University)

Den venstre overkæbe med tænder. Formen og størrelsen viser, at det er Homo sapiens. (Foto: Israel Hershkovitz, Tel Aviv University)

Karmelbjerget i Israel nær havnebyen Haifa er et godt sted at slå sig ned med familien - man kan skue ud over et åbent, frodigt, fladt landskab og nyde solnedgangen over Middelhavet.

»Det er en af de bedste udsigter i verden - som den franske Riviera,« siger Mina Weinstein-Evron.

Hun kunne lyde som en ejendomsmægler, men Mina Weinstein-Evron er arkæolog ved Haifa Universitet. Den bolig, hun interesserer sig for, er en for længst sammenstyrtet hule kaldet Misliya-hulen.

Sammen med et internationalt forskerhold har hun siden 2001 udgravet hulen, og nu offentliggør de fundet af det hidtil ældste fossil af et moderne menneske uden for Afrika.

Det er en halv overkæbe med en næsten intakt tandrække, som er udgravet sammen med smukke flinteredskaber, levn af flettede 'madrasser', forkullede rester af et bålsted og hundredevis af dyreknogler.

»De har siddet rundt om bålet og grillet dådyr, gazelle, urokse og en gang i mellem delikatesser som hare og skildpadde. Vi finder også strudseæggeskaller, så du kan skrive, at de spiste kæmpeomeletter til morgenmad,« griner Mina Weinstein-Evron muntert i telefonen fra Israel.

Historien kort
  • Menneskefossil fra Israel er det hidtil ældste moderne menneske, der er fundet uden for Afrika.
  • Fundet er det første konkrete bevis på at vores art, Homo sapiens, migrerede ud af Afrika allerede for 200.000 år siden.
  • Det ændrer billedet og viser, at vores udviklingshistorie går væsentligt længere bagud i tiden end antaget.

Ændrer hele konceptet for menneskets udviklingshistorie

Fundene er dateret til at være omkring 180.000 år gamle og de er det første konkrete bevis på, at moderne mennesker allerede forlod Afrika i perioden for ca. 200.000 år siden og ikke først for ca. 100.000 år siden, som man har troet.

»Det ændrer hele konceptet for menneskets udviklingshistorie og viser, at den er mere kompleks og længere, end man har troet,« siger Weinstein-Evrons kollega Israel Hershkovitz, som er med på telefonlinjen fra Tel Aviv Universitet.

Ved Aarhus Universitet er lektor i forhistorisk arkæologi Felix Riede imponeret.

»Det er et rigtig flot nyt fossilfund. Der er klart tale om det ældste Homo sapiens-fossil i denne vigtige biogeografiske korridor. Dette fund bekræfter på fornem vis forestillingen om flere og gentagne udvandringer af Homo sapiens fra Afrika,« siger arkæolog Felix Riede, som ikke har deltaget i studiet, til Videnskab.dk.

Fundet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science.

hershkovitz menneske fossiler Homo sapiens Israel Mislaya-hulen evolution købe

Misliya-hulen, som den ser ud i dag, når man klatrer op ad Karmelbjerget fra kystsiden. Hulen er ca. 90 meter over havet, og herfra har menneskene kunnet skue ud over et fladt landskab rigt på bytte. Havniveauet var lavere end i dag, så Middelhavet var 8-10 km væk, men fossilfund viser, at menneskene udnyttede alle ressourcer fra havet, steppen og bjerget bag hulen. (Foto: Mina Weinstein-Evron, Haifa University)

Migrationsbrikkerne passer sammen

Inden det nye fund var de tidligste moderne mennesker fundet i Afrika:

  • Dels i Omo Kibish og Herto i Etiopien dateret til henholdsvis 195.000 og 160.000 år
  • Dels i Jebel Irhoud i Marokko og Florisbad i Sydafrika på henholdsvis 315.000 år og 260.000 år.

Uden for Afrika stammer de hidtil ældste fund fra de to huler Qafzeh og Skhul nær Misliya i Israel, men de er kun dateret til mellem 90.000 og 120.000 år. Disse tidlige 'israelske' udvandrere blev anset som levn af en fejlslagen migration inden den store udvandringsbølge, som alle nulevende ikke-afrikanere er efterkommere af, for ca. 70.000 år siden.

»Det er superspændende, og det er jo mange år, der pludselig bliver lagt til tiden for de første moderne mennesker uden for Afrika, fra 120.000 til 180.000 år,« siger professor Mikkel Heide Schierup ved Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

»Men i min verden begynder brikkerne faktisk at passe godt sammen.«

»Der er i den grad grøde i menneskets historie.«

De seneste år har forskere i fossilt DNA som Schierup nemlig set tegnene på tidlige migrationer af moderne mennesker gemt i arvematerialet fra neandertalfossiler i Europa og Asien.

Blandt andet har analysen af de to første komplette neandertalgenomer afsløret et lille genetisk bidrag fra mennesker, som skønnes at være blandet ind for 120-150.000 år siden.

Dertil kommer, at alle de ca. 20 neandertalere, man har kortlagt DNA fra, ser ud til at have fået den lille del af genomet, som ligger uden for cellekernen - mitokondriet - fra mennesker for 200-300.000 år siden.

Endelig er der også nye fossilfund fra Daoxian i Kina af blandt andet 80.000 år gamle mennesketænder, som har ledt nogle forskere til at pege på tidlige migrationsbølger af moderne mennesker.

Og professor i evolutionshistorie og direktør ved Statens Naturhistoriske Museum, Peter Kjærgaard, tilføjer.

»Et andet helt nyt klimastudie af sedimentkerner fra Tana-søen i Etiopien har vist perfekte betingelser for udvandring af Afrika for 90-150.000 år siden. Og nu dette fund, der måske rykker Homo sapiens tilstedeværelse uden for Afrika til omkring 200.000 års grænsen, som vi, for blot et år siden, mente, var alderen for artens opståen‚« siger Peter Kjærgaard.

»Der er i den grad grøde i (udvikling, vækst, red.) menneskets historie.«

hershkovitz menneske fossiler Homo sapiens Israel Mislaya-hulen evolution købe

Kort med fund af tidlige Homo sapiens i Afrika og Mellemøsten. Foto viser den nye kæbe og de tilknyttede flinteredskaber fra Misliya-hulen. (Illustration: Rolf Quam, Binghamton University)

Held havde bevaret kæben

Det nye studie begyndte for knap 20 år siden, da Israel Hershkovitz og Mina Weinstein-Evron besluttede at starte en udgravning af Misliya-hulen, efter stenredskaber var dukket op.

»De redskaber var af en kultur, som kendes i perioden for 150-250.000 år siden, og vi ville finde oprindelsen af de første Homo sapiens‚« siger Mina Weinstein-Evron.

Forskerne håbede at finde forfædrene til de mennesker, som beboede de to berømte huler Skhul og Qafzeh, der allerede blev udgravet i 1930'erne.

Misliya-hulen var oprindeligt en stor hule, men erosion har fået taget til at styrte sammen.

»Det er meget heldigt for os, fordi de arkæologiske lag lå ved overfladen og blev godt beskyttet under sammenstyrtningen fra loftet, så de bare har ligget og ventet på os,« siger Mina Weinstein-Evron.

Kæben er ikke sunket ned i lagene

De fandt faktisk allerede kæben i 2002, men forskerne har været ekstremt grundige med at udgrave og beskrive hele konteksten og omhyggelige med at sikre hvert et bevis.

»Allerede da vi fandt kæben, var vi forbløffede over, hvor meget den lignede et moderne menneskes,« fortæller Mina Weinstein-Evron.

De havde ventet, at finde noget ældre eller mere primitivt udseende, og det er også en af grundene til, at arbejdet har taget så lang tid.

De ville f.eks. sikre sig, at kæben ikke var en yngre kæbe, som var blevet begravet i ældre lag.

For at undersøge det brugte de tre forskellige dateringsmetoder og har både dateret sedimenterne i jordlagene omkring fossilet og fossilet direkte fra en af tænderne.

Tre uafhængige laboratorier stod for dateringerne for at sikre mod fejl, og samlet set var både fossilet og sedimenterne mellem 177.000 og 194.000 år gamle, så der er ingen tvivl om, at det er et meget gammelt levn.

Forskerne fortæller om fundet og dets betydning. (Video: Israel Hershkovitz, Tel Aviv University)   

Trækkene er Homo sapiens, ikke neandertaler

Men så er der spørgsmålet om, hvorvidt det er Homo sapiens og ikke f.eks. neandertal, der også har boet i huler på Karmelbjerget.

Selve fossilet er den venstre halvdel af en overkæbe med otte flotte tænder, som ikke er ret slidte, så forskerne anslår, at kæben stammer fra et yngre individ.

Lidt af ganen er også bevaret, og den underste del af næsehulen ligeså.

»Overkæben med så mange tænder er rigtig god i forhold til diagnostiske anatomiske træk,« siger Felix Riede.

Både størrelsen og formen på kæbebenet samt ganebuen og detaljer ved næsehulen falder således alle inden for det kendte spektrum af Homo sapiens.

Omvendt mangler der træk, som er karakteristiske for neandertalere og ældre mennesketyper.

Flotte tænder afslører: Er klart menneske

Forskerne har også brugt mikro-CT skanning, som med røntgenstråler så at sige kan skrælle lagene af knoglerne og sætte det sammen til en 3D-computermodel, hvor man se den indre anatomi af tandrødderne.

Både rødder og tænder minder meget om de senere fossiler fra Skhul og Qafzeh, og omend man kan finde enkelte træk, der også findes hos ældre mennesketyper, er den samlede kombination af træk karakteristisk for fuldt moderne mennesker.

»Jeg tror ikke, at nogen vil være i tvivl om, at det virkelig er et moderne menneske,« siger Israel Hershkovitz.

hershkovitz menneske fossiler Homo sapiens Israel Mislaya-hulen evolution købe

3D-rekonstruktion og spejlbillede for at vise hele overkæben af Misliya-individet. Forskerne ved ikke, om det var en mand eller en kvinde, men de tror, det var en ung person, fordi tænderne ikke er ret slidte. (Grafik: Gerhard Weber, University of Vienna)

Skubber vores oprindelse længere tilbage i historien

Hershkovitz peger til gengæld på, at ingen af de tidlige moderne mennesker i Afrika har nær så moderne træk som Misliya-fossilet, men er, hvad forskerne kalder, 'næsten Homo sapiens'.

»Så vi har moderne mennesker her i Israel, men kun næsten moderne mennesker i Østafrika. Det betyder, at vores arts biologiske historie ikke går 200.000 eller 250.000 år tilbage - men må gå meget længere, mindst 500.000 år tilbage,« siger Israel Hershkovitz.

I en tilhørende perspektivartikel i Science gør de to palæoantropologer Chris Stringer og Julia Galway-Witham fra Natural History Museum i London opmærksom på fragmentariske fund i andre huler i Israel af ca. 400.000 år gamle tænder, som potentielt kan bekræfte den idé.

Redskaber sladrer: Mislaya-folket var avancerede

Også redskabsfundene er interessante.

»Knyttet til fossilet er redskaber i Levallois-stil, som ofte kædes sammen med neandertalerne, men som i virkeligheden opstår mange gange og mange steder. Og i Afrika ses de sammen med fund af tidlige Homo sapiens,« siger Felix Riede.

De er bl.a. fundet i forbindelse med det gamle fossil i Jebel Irhoud, og Misliya-hulen er den tidligste kobling til moderne mennesker i den region.

»Det rejser den mulighed, at fremkomsten af levallois-redskaber er knyttet til vores arts oprindelse og siden spredning i Afrika og Lilleasien,« skriver Stringer og Galway-Witham.

I forhold til tidligere tiders store grove håndøkser er levallois-redskaberne meget forfinede og mere effektive redskaber, der f.eks. har kunnet hæftes på kastevåben.

Selve frembringelsen stiller store krav til redskabsmageren, blandt andet fordi der skal lægges en slagplan, hvor stenen først formes med en serie slag, inden det endelige redskab kan dannes.

Så fremkomsten af teknologien vidner også om en ny og mere avanceret tænkning - og måske endda æstetisk sans.

»For mig at se er Misliya-folket ligeså meget Homo sapiens, som vi er,« siger Mina Weinstein-Evron.

Vil lede efter tegn på symbolsk tankegang hos Misliya-folket

Mina Weinstein-Evron håber i fremtiden at kunne finde flere levn fra dem og måske beviser for symbolsk tankegang som f.eks. okker, der typisk har været brugt i ceremonier og begravelser.

Symbolsk tankegang har længe været set som en lakmus-prøve for den indre kvalitet af hjernen og noget, der for alvor skiller moderne mennesker ud fra tidligere menneskearter.

»Et nyt studie af Homo sapiens’ hjerner viser, at størrelsen var på plads for omkring 300.000 år siden, men at formen ændrede sig på et eller andet tidspunkt mellem 35-100.000 år siden. Det gør både den lidt dybere familiehistorie og perioden omkring 100.000 år siden utrolig interessante, fordi vi også her kan notere et skift i symbolsk adfærd,« siger Peter Kjærgaard.

For Mina Weinstein-Evron kan det skift allerede være sket hos Misliya-folket.

»Deres flinteredskaber er så smukke, så måske behøver de ikke okker for at bevise, at de havde symbolsk adfærd,« siger Mina Weinstein-Evron.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk