Tilbagevendende hovedpine bør tænde advarselslamper
4 ud af 10 børn og unge med ugentlig hovedpine har oplevet én eller flere traumatiske hændelser. Mobning, vold og seksuelle overgreb er vigtige risikofaktorer for udvikling af kroniske hovedpineproblemer hos unge.

Forekomsten af vold, overgreb eller mobning er halvanden gang højere hos unge, der lider af tilbagevendende hovedpine, end hos unge der ikke lider af hovedpine. (Foto: Colourbox)

Forekomsten af vold, overgreb eller mobning er halvanden gang højere hos unge, der lider af tilbagevendende hovedpine, end hos unge der ikke lider af hovedpine. (Foto: Colourbox)

Tilbagevendende hovedpine er en af de mest almindelige fysiske problemer blandt unge, og den hæmmer dem ofte i forhold til skolepræstationer og deltagelse og samvær i familien og med venner.

»Mange unge med hovedpine kæmper også med psykiske problemer,« siger stipendiat Synne Øien Stensland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, i Norge.

Hun har gennemført et studie, som viser, at mange børn og unge oplever en eller flere alvorligt belastende hændelser som mobning, vold og/eller seksuelle overgreb.

Forskerne finder en klar sammenhæng mellem sådanne oplevelser, psykiske problemer og hovedpine.

»Sammenhængen mellem vold, overgreb, mobning og hovedpine er noget stærkere for migræne end for spændingshovedpine alene.«

»Fundene indikerer, at mobning, vold og seksuelle overgreb kan være vigtige risikofaktorer for udvikling og vedligeholdelse af hovedpineproblemer hos unge,« siger Synne Øien Stensland.

Skelnede mellem to typer hovedpine

Studiet er en del af sundhedsundersøgelsen i Nord-Trøndelag, hvor 8.200 unge mellem 12 og 20 år deltog.

Deltagerne udfyldte spørgeskemaer om egen sundhed og gennemførte et semistruktureret, klinisk interview om hovedpine.

De unge blev spurgt, om de nogle gange i løbet af livet havde oplevet at være vidne til vold, selv var blevet udsat for vold, seksuelle overgreb eller mobning.

Dernæst blev de unge interviewet af sundhedspersonale om hovedpine, og hvor ofte de eventuelt havde været plaget af sådanne i løbet af det seneste år før undersøgelsen.

»Interviewet skelnede mellem de to mest almindelige hovedpinetyper; spændingshovedpine og migræne,« siger Synne Øien Stensland.

Kan eksponering for vold, overgreb og mobning give hovedpine?

Norsk forsker mener, at vi skal blive bedre til at se sammenhængen mellem unges hovedpine, og om de er blevet udsat for vold, seksuelle overgreb og/eller mobning, da en ny norsk undersøgelse viser en klar sammenhæng. (Foto: Colourbox)

Hun fortæller, at de fandt en klar sammenhæng mellem vold, overgreb og mobning og både månedlig og ugentlig tilbagevendende hovedpine.

40 procent af de unge, som opgav at have ondt i hovedet ugentligt, rapporterede at have været udsat for vold, overgreb eller mobning.

»Forekomsten af sådanne hændelser blandt unge, som var plaget af ugentlig hovedpine, er halvanden gang højere, end blandt unge uden tilbagevendende hovedpine.«

»Blandt unge udsat for flere typer af sådanne hændelser, kæmpede flere med både psykiske problemer og hyppig hovedpine, end blandt unge som ikke rapporterede en sådan eksponering,« siger Synne Øien Stensland.

Studiet er et tværsnitsstudie, hvor de unge har svaret på alle spørgsmålene på én gang. Gennem disse studier kan forskerne påvise sammenhænge, men ikke sige noget sikkert om årsagssammenhænge.

»Når vi finder så stærke sammenhænge mellem vold, overgreb, mobning og hovedpine, er det alligevel mere sandsynligt, at de negative oplevelser kan være medvirkende årsag til, at unge kæmper, end at hovedpinen fører til, at unge udsættes for vold og overgreb,« siger Synne Øien Stensland.

Vi skal turde spørge

»Når unge kommer til sundhedsplejersken på skolen, den praktiserende læge eller bliver henvist til børne- og ungdomspsykiatrien, er det fordi, de kæmper med et eller andet.«

»For at kunne danne os et billede af, hvad den enkelte kæmper med, skal vi være åbne for, at unge kan have både kropslige og psykiske problemer,« siger Synne Øien Stensland.

Hun mener, at fundene fra dette studie understreger, at når vi møder unge, som kæmper med tilbagevendende hovedpineproblemer, skal vi turde spørge både os selv og de unge, om de har været udsat for vold, overgreb eller mobning.

»Vores studie tyder på, at både hovedpine og psykiske problemer kan have en sammenhæng med mobning, vold eller seksuelle overgreb. I så fald hjælper piller kun overfladisk. Der findes gode behandlingsmuligheder, og det fortjener de unge at få,« siger Synne Øien Stensland.

© forskning.no Oversættelse: Julie M. Ingemansson

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.