Stort studie: Snus kobles ikke til slagtilfælde eller hjertesygdomme
Norske og svenske snusbrugere har ikke øget risiko for hjertesygdomme eller slagtilfælde, ifølge et nyt metastudie. Snus er ikke sundt, men »der er store sundhedsmæssige fordele at hente ved at skifte rygningen ud med snus,« siger norsk hjertespecialist.
Snus

Et stort metastudie finder ikke øget risiko for hjertekar-lidelser ved brug af svensk snus. (Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Hayden K. Hyatt)

Et stort metastudie finder ikke øget risiko for hjertekar-lidelser ved brug af svensk snus. (Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Hayden K. Hyatt)

Evidensbarometer
Hvor meget kan jeg umiddelbart stole på denne forskning?
Evidensbarometer
Hvor meget kan jeg umiddelbart stole på denne forskning?
Peer reviewed
(Peer review betyder, at andre forskere har kvalitetssikret den videnskabelige artikel før udgivelse. Læs mere)

Videnskab.dk har vurderet forskningen ud fra 4 kriterier:
  • Videnskabelig publicering
  • Undersøgelsens metode
  • Forskerens erfaring
  • Særlige bemærkninger

Forskning bliver udgivet, ofte i tidsskrifter, som bliver rangordnet. Kun ganske få tidsskrifter opnår 3 BFI-point. Nogle af de mest anerkendte er Science, Nature og New England Journal of Medicine.

En BFI-score på 2 er også høj. En række gode tidsskrifter gemmer sig i denne kategori.

En BFI-score på 1 er normal. Forskningen har været igennem peer review og er troværdig.

Solid forskning er altid peer reviewed. Det betyder, at uvildige forskere har læst og sagt god for indholdet. Uden peer review indgår tidsskriftet ikke i rangordenen, og konklusionerne er i bedste fald usikre.

Det har stor betydning for konklusionerne, hvilken metode, forskerne har benyttet.

Nogle undersøger ting på mus eller måske blot på enkelte personer, mens andre kigger på data fra hele befolkninger eller de sammenligner måske data fra en hel masse forskellige undersøgelser.

Selvom alle typer forskning kan være lige godt udført, så er vægten af resultaterne større, jo længere oppe i dette evidenshieraki, forskningen ligger.

Jo længere oppe i hierakiet – desto mere kan vi basere behandlinger, politik og livsstilsvalg på forskningen.

H-index er et mål for, hvor meget en forsker fylder i det videnskabelige landskab.

H-index er antallet af gange, forskeren har udgivet videnskab i f.eks. et tidsskrift, parret med antal gange hvert stykke videnskab er blevet refereret af andre forskere.

Kun de mest refererede – citerede – stykker videnskab tæller med for hver forsker. Jo mere forskning, du har udgivet, des større vil chancen være for at have et højt H-index.

Urutinerede forskere med lavt H-index kan dog sagtens lave solid forskning. Derfor tæller H-indexet forholdsvis lavt i grundlaget for evidensbarometret. Klik på 'Læs mere' for uddybning.

Bemærk, at studierne, som danner grundlag for analysen, er observationsstudier.

Det vil sige, at man ikke kan sige noget sikkert om årsagsammenhængen.

Man kan i nogen grad stole på konklusionerne i dette studie

Læs mere

Mange nordmænd holder op med at ryge ved at gå over til snus. På denne måde mindskes den store risiko for lungekræft.

Alligevel advarer sundhedsmyndighederne imod snus på grundlag af antagelsen om, at det øger risikoen for andre sundhedsskadelige effekter.

Nu afkræfter et nyt metastudie, at svensk snus øger riskoen for hjerte-karsygdomme eller slagtilfælde; forskerne fandt ikke en øget risiko i et højindkomstland som Sverige.

Bemærk, at der er stor forskel på svensk snus, som man bruger i Norge, og anden røgfri tobak. Det vender vi tilbage til.

Der er tale om observationsstudier

Det nye metastudie er publiceret i tidsskriftet Open Heart, som bliver udgivet af foreningen af britiske hjertelæger.

Ifølge overlæge Eli Heggen fra afdeling for præventiv kardiologi ved Oslo Universitetshospital bekræfter metastudiet tidligere studier om emnet.

»Det er glædeligt, at denne metaanalyse ikke finder en øget risiko for kardiovaskulær sygdom ved brug af svensk snus,« siger hun.

Eli Heggen gør dog opmærksom på, at studierne, som danner grundlag for analysen, er observationsstudier.

»Derfor kan man ikke sige noget sikkert om årsagsammenhængen,« tilføjer hun.

LÆS OGSÅ: Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng?

Studierne er baseret på deltagernes egne oplysninger om brugen af tobaksvarer og snus.

»Måske er det udelukkende tidspunktet for brugen, der er opgivet, helt uden mængdeangivelser,« påpeger hun.

Studierne har heller ikke objektive målinger af eksempelvis udåndingsluft eller stofskifteprodukter af nikotin i spyt, urin eller lignende.

Snus tobak risiko skråtobak nikotin kræftfremkaldende kræft bugspytkirtelkræft studie advarer sundhedsmyndigheder Norge Folkehelseinstituttet nikotinforbrug mundhule spiserør

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem brug af snus og øget risiko for hjerte-kar-lidelser. (Foto: Shutterstock)

Svensk snus er underlagt streng kontrol

Forskerne fandt, at brugerne af røgfri tobak i USA har en lidt øget risiko for hjertesygdom og øget risiko for slagtilfælde,

Det stemmer overens med tidligere resultater, der afslører en forskel mellem snusbrug i henholdsvis Sverige og USA, fortæller Eli Heggen.

»Forskellen kan forklares ved, at svensk snus er underlagt strengere kontrol af indholdet af blandt andet nitrosaminer, toksiske metaller og andre carcinogener (kræftfremkaldende stoffer, red). Den (svensk snus, red.) inderholder desuden mindre nikotin end den amerikanske«, påpeger Eli Heggen.

Fordi Sverige har en lang snus-tradition, er der antageligt flere svenske brugere, som aldrig har røget, hvilket også mindsker risikoen.

LÆS OGSÅ: Passiv rygning dræber 600.000 årligt

Baseret på studier fra Europa og Nordamerika

Metastudiet er baseret på en systematisk gennemgang af 25 studier omhandlende forskellige varianter af røgfri tobak.

Studierne er fra Europa og Nordamerika og handler alle om snusens mulige effekt på udviklingen af hjertekarsygdomme.

»Den øgede risiko, man finder i studierne fra USA, er selvfølgelig årsag til bekymring, fordi så mange unge mennesker bruger snus,« mener Eli Heggen.

Men der er som nævnt stor forskel på den snus, som bruges i Norge, og anden røgfri tobak.

Norske og svenske snusbrugere har ikke en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, slår forskerne fast.

Dermed kan årsagssammenhængen mellem snus og øget risiko for hjertekarsygdomme og slagtilfælde muligvis være forældet eller ufuldstændig, når det gælder højindkomstlande som Sverige, mener forskerne bag metaanalysen.

Forskellige slags snus

Alt snus, som bliver solgt i Norge, er produceret i Sverige. Forskerne påpeger, at den svenske snus skiller sig ud som følge af de kvalitetskrav, som bliver stillet i produktionen.

»Der findes mange forskellige slags snus, og som nævnt i metaanalysens debat, er røgfri tobak i andre lande ikke underlagt samme kontrol som i Sverige,« siger Eli Heggen.

Strenge krav og en høj standard minimerer indholdet af uønskede stoffer i den svenske snus.

I svensk snus benytter man udelukkende lufttørret tobak. Derudover bliver snusen varmebehandlet ved en proces, der kan minde om den pasteuriseringsproces, som mælkeprodukter gennemgår for at dræbe eventuelle skadelige mikroorganismer.

LÆS OGSÅ: Tidligt snusforbrug beskytter ikke mod rygning

snus tobat ikke så farligt som troet

I Norge og Sverige har snus vist sig at være en effektiv metode til rygestop. (Foto: Shutterstock)

Snus er effektiv metode til rygestop

Forskerne benyttede data om deltagernes cigaretforbrug, brug af røgfrie tobaksprodukter samt deres helbredstilstand.

De ledte især efter symptomer på eller risikofaktorer for hjertekarsygdomme.

Forskerne mener, at studiet afslører, at lægerne bør informere brugerne i Nordamerika om sundhedsrisikoen associeret med røgfri tobak samt råde dem til at holde op.

I Norge og Sverige har snus vist sig at være en effektiv metode til rygestop.

Tal fra Statistisk sentralbyrå (den centrale institution for indsamling, bearbejdning og formidling af officiel statistik i Norge, parallelt til Danmarks Statistiks rolle i Danmark, red.) viser, at én ud af tre nordmænd, som holdt op med at ryge, bruger snus som hjælpemiddel.

Stor sundhedsgevinst ved at udskifte rygning med snus

»Der er fortsat ingen tvivl om, at risikoen for hjertekarsygdomme er meget større blandt rygere. Der er stor en sundhedsgevinst at hente ved at udskifte rygning med snus for mange,« forklarer overlæge Eli Heggen ved Oslo universitetshospital.

Den øgede risiko fundet i de amerikanske studier er selvfølgelig bekymrende, fordi mange unge i USA også bruger snus, mener hun.

Men det er ikke så bekymrende, som hvis de i stedet ville havde røget.

Øger ikke risikoen for bugspytkirtelkræft

Det nye metastudie slutter sig til rækken af studier, som viser, at snus ikke er så farligt som tidligere troet.

I 2017 viste svenske forskere ved Karolinska institutet i Stockholm, at snus ikke øger risikoen for bugspytkirtelkræft som tidligere antaget.

LÆS OGSÅ: Stort studie frikender snus: Er ikke årsag til frygtet kræftform

Studiet, som er publiceret i International Journal of Cancer, fulgte 420.000 svenske mænd i en årrække.

Snus er ikke sundt, men har ikke ført til dødsfald

I 2018 beregnede det internationale samarbejde Global Burden of Disease antallet af dødsfald som følge af tobak.

Mens rygning alene slog 6,3 millioner mennesker ihjel, og passiv rygning var ansvarlig for knap 900.000 dødsfald, fandt forskerne ikke, at snus havde dødsfald på samvittigheden.

Brug af snus i løbet af en graviditet kan føre til alvorlige fosterskader, understreger Helsedirektoratet i Norge.

Dagens Medisin skriver sundhedsdirektøren, at snus øger risikoen for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og for dødfødsel.

Norges Folkehelseinstitut (som svarer til Sundhedsstyrelsen, red.) er i gang med at opdatere deres snusrapport fra 2014 med den store mængde forskning, som er udført siden udgivelsen.

Publikation af rapporten sker ifølge planen i efteråret 2019.

Seniorforsker Karl Erik Lund som forsker i rusmidler og tobak ved Folkehelseinstituttet, har videresendt det nye metastudie til de ansvarlige for rapportens sygdomsafsnit, oplyser han til forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite.

Langt mindre skadeligt end rygning

Hvert år dør 6.000 nordmænd som følge af rygning. Men sundhedsmyndighederne har ikke fundet dødsfald associeret med snus.

Skadeligheden ved snus og e-cigaretter bliver anslået til at ligge i området 1 til 10 procent af skadeligheden ved rygning. 

Nikotinlægemidler har angiveligt endnu lavere risiko, ifølge Folkehelseinstituttet i rapporten Feiloppfatninger om risiko ved tobakksbruk.

Befolkningen og rygere lader til at anse nikotinlægemidler, snus og e-cigaretter som langt mere sundhedsskadelige, end lægefaglige eksperter gør.

Sverige har EU's laveste andel rygere. I aldersgruppen 30-44 år ryger 5 procent. Svenske mænd har den laveste risiko for at blive ramt af tobaksrelateret sygdom og død.

I Norge ligger andelen, som ryger, på cirka ti procent.

I Danmark, hvor man ikke ikke må markedsføre eller sælge snus, steg andelen af rygere for første gang i 20 år i 2018. Hele 23 procent røg i 2018.

©Forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

LÆS OGSÅ: Bacongate: Er bacon lige så farligt som rygning?

LÆS OGSÅ: Hvad får os til at ryge mindre?

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.