100.000 dør årligt: Dieselbilers udstødning dræber langt flere end troet
Dieselbiler forurener meget mere end antaget, og de giftige udstødningsgasser slår titusinder af mennesker ihjel om året, viser nyt studie. Danske forskere er ikke overraskede.
diesel, nox, forurening

NOx-gasser fra dieselbiler slår titusindvis af mennesker ihjel hvert år. Udledningen af NOx-gasser fra dieselbiler er meget højere i virkeligheden, end hvad bilfabrikanterne lover, og det slår mange flere menensker ihjel end ellers, viser ny forskning. (Foto: Shutterstock)

NOx-gasser fra dieselbiler slår titusindvis af mennesker ihjel hvert år. Udledningen af NOx-gasser fra dieselbiler er meget højere i virkeligheden, end hvad bilfabrikanterne lover, og det slår mange flere menensker ihjel end ellers, viser ny forskning. (Foto: Shutterstock)

Dieselbiler udleder meget mere af de giftige NOx-gasser, end bilfabrikanterne lover.

På verdensplan bliver det til 50 procent mere NOx-gasser, end hvad man kunne forvente på baggrund af laboratorietests af bilernes udstødning.

Historien kort
 • Dieselbiler udleder mange flere giftige gasser, end producenternes egne tests viser.
 • Det skyldes til dels, at testene bliver laver i kontrolerede laboratorieforsøg og til dels, at nogle mennesker snyder med motorerne.
 • Den ekstra udlening af giftige gasser slår over 100.000 mennesker ihjel om året, og dødstallet vil stige, hvis vi ikke gør noget ved problemet nu.

Den store mængde ekstra NOx-gas betød, at 107.600 mennesker, hvilket vil sige estimerede 38.000 flere end antaget, døde i 2015 på grund af sygdomme, som kan relateres til den ekstra udledning fra dieselbilerne.

Det viser et nyt studie, som også viser, at dødstallet vil stige til 174.000 om året i 2040, hvis vi ikke gør noget ved problemet nu.

»Problemet og konsekvenserne er langt større end antaget. Målinger af udstødning i laboratorietests matcher slet ikke virkeligheden, og det slår rigtig mange mennesker ihjel om året. Samtidig bliver problemet kun værre år for år fremadrettet, og derfor er det nødvendigt at gøre noget ved det nu,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, Susan Anenberg, der leder Environmental Health Analytics i USA.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

LÆS OGSÅ: Diesel-forurening kan påvirke fostre i flere generationer

Snyd som i Volkswagen-skandalen bærer en del af skylden

Dieselbiler forurening udledning udstødsningsgasser sygdom død lungesygdom smog

Volkswagen-skandalen har været med til at forvride billedet af, hvor mange udstødningsgasser diselbilerne egentlig udleder. (Foto: Shutterstock)

Ifølge Susan Anenberg er der flere forskellige årsager til, at dieselbiler forurener meget mere, end hvad bilfabrikanterne lover.

 1. For det første bliver bilerne testet i laboratorier, hvor forsøgene ikke afspejler kørsel i den virkelige verden, hvor biler konstant gasser op, bremser og holder i kø.
 2. Desuden reparerer mange bilejere eller værksteder rundt om i verden på deres biler med uautoriserede reservedele, hvilket gør, at bilerne udleder mere NOx.
 3. Nedslidte biler og manglende vedligeholdelse er også en faktor.

Endelig kan en del af årsagen findes i skandaler som Volkswagen-skandalen, hvor bilfabrikanter udstyrer deres biler med sensorer, som gør, at de udleder færre udstødningsgasser, når de bliver testet, i forhold til når de kører på vejene.

 1. Det vil sige, at når bilerne er til syn, ser alting fint ud, men når de forlader synshallen, udleder de flere udstødningsgasser end målt.

»Det er nok overraskende for mange mennesker, at det her er virkeligheden, men for os, som studerer det, kommer det desværre ikke som den store overraskelse, at det er så galt fat. Problemet er meget større med større konsekvenser for folkesundheden, end folk tror,« siger Susan Anenberg.

LÆS OGSÅ: Her er Danmarks mest forurenede vej

Dieselbiler forurening udledning udstødsningsgasser sygdom død lungesygdom smog

Studiet viser tydeligt, hvor vigtigt det er at have en lovgivning, der virker, omkring regulering af emission af NOx-gasser fra alle typer af dieselkøretøjer, hvis man skal nedbringe antal dødsfald. (Foto: Shutterstock)

Forskerkollega: Grundigt studie

Morten Winther er seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og forsker i luftforurening.

Han har læst det nye studie og valideret tallene omkring den ekstra udledning af NOx-gasser fra dieselbiler.

Om NOx-gasser

NOx-gasser er en fællesbetegnelse for forurenende gasser bestående af nitrogen og oxygen. Det drejer sig blandt andet nitrogenoxid og nitrogendioxid.

Disse gasarter bidrager til dannelse af smog, syreregn og ozon tæt på jorden.

NOx-gasser kan sammen med fugt og andre stoffer danne partikler, der kan trænge ind i lungerne og ødelægge dem. Det kan i værste fald lede til dødsfald blandt ældre og personer med svage lunger. Ozon kan ødelægge lungefunktionen blandt børn, ældre og personer med astma.

I det hele taget synes han, at studiet er grundigt, hvorfor han ikke ser nogen grund til at betvivle konklusionerne.

»De har fat i det rigtige datamateriale for at kunne regne det her præcist ud. Derfor viser studiet også tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi har en lovgivning, der virker, omkring regulering af emission af NOx-gasser fra alle typer af dieselkøretøjer. Det er et problem, at NOx-niveauerne i den virkelige verden overskrider grænserne i forhold til retningslinjerne fra EU, som jo gerne skulle hjælpe til at bringe udledningen ned, så vi ikke oplever de mange dødsfald,« siger Morten Winther.

LÆS OGSÅ: Støj og bilos øger muligvis risikoen for svangerskabsforgiftning

4.000 mennesker dør i Danmark om året

Studiet er rettidigt, da det kommer ud på et tidspunkt, hvor der har været flere eksempler på omfattende snyd med dieselbiler, der udleder meget mere NOx, end de må.

NOx-gasser og dødsfald

Til at beregne antallet af dødsfald på grund af NOx-gasser har forskerne benyttet sig af etablerede sammenhænge mellem forureningsniveauer og konsekvenser for folkesundheden.

Tallene fik de fra det anerkende Global Burden of Disease study, der er verdens største studie af årsager til dødsfald blandt mennesker.

Forskere ved med andre ord, hvad givne niveauer af NOx-gasser, partikelforurening og ozon har af betydning for antallet af døde på grund af forurening.

Det vil sige, at Susan Anenberg med kollegaer på baggrund af deres resultater kunne afgøre direkte, hvor stor forureningen var, og hvad det betød for antallet af dødsfald i både scenariet uden den ekstra forurening og i scenariet, der var mere realistisk.

Det mener Ole Hertel, der er professor og sektionsleder på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og ligesom Morten Winther har læst det nye studie.

Han fortæller, at snyd med eksempelvis SRC-katalysatorer (renser udstødningen) på tunge køretøjer gør, at vognejere kan spare på udgifterne til de tilsætningsstoffer, som skal få katalysatorerne til at virke. Det gør, at de udleder meget mere NOx end de burde.

Desværre chokerer resultatet ham alligevel ikke.

»Resultatet er ikke overraskende, men det nye er, at man nu har samlet informationen i et omfattende materiale og har beregnet de helbredsmæssige konsekvenser. Jeg finder, at det er et grundigt og vigtigt arbejde,« siger Ole Hertel.

Professoren fortæller, at alene i Danmark dør 4.000 mennesker hvert år for tidligt på grund af luftforurening, hvor transportsektoren står for 40 procent af kvælstofudledningen.

LÆS OGSÅ: Sviner knallerter værre end biler?

Dieselbiler forurening udledning udstødsningsgasser sygdom død lungesygdom smog

4.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. (Foto: Shutterstock)

50 procent flere udstødningsgasser

Det nye studie er det første af sin slags til at komme med solide tal for forskellen mellem, hvad dieselbiler ifølge producenterne udleder af NOx-gasser, og hvad de rent faktisk udleder på vejene.

80 procent af verdens dieselbiler kører på vejene i Australien, Brasilien, Canada, Kina, EU, Indien, Japan, Mexico, Rusland, Sydkorea, og USA.

Her burde de ifølge bilfabrikanternes egne tal udlede 8,6 millioner ton NOx-gasser om året.

I den virkelige verden ser tingene dog meget anderledes ud, for her bliver der ifølge det nye studie udledt hele 13,2 millioner ton NOx-gasser, hvilket er 50 procent over det forventede.

Sådan gjorde forskerne

I studiet har forskerne indsamlet en stor mængde videnskabelig litteratur over udledningen af NOx-gasser i forskellige lande under virkelige vejbetingelser - det vil sige udledning fra alle mulige slags køretøjer i hverdagssituationer.

Data har de sammenlignet med de tal for udledning af NOx-gasser, som bilfabrikanterne laver i laboratorietests.

På den måde kunne forskerne se forskellen i NOx-gasudledning mellem laboratoriet og den virkelige verden.

Tallene viser, at de undersøgte regioner udleder 4,6 millioner ton mere NOx, end de bør.

Ved at kende til den ekstra udledning af NOx kunne forskerne beregne, hvor meget ekstra ozon og partikler luften i de respektive lande blev fyldt med, og hvad det betød for antallet af folk, som døde på grund af forureningen.

Tallene viser, at det globalt drejer sig om 38.000 ekstra dødsfald.

De 13,2 millioner ton NOx-gasser ledte i 2015 til 107.600 for tidlige dødsfald, hvoraf de 38.000 kan krediteres de 4,6 millioner 'ekstra' ton NOx-gasser.

»Konsekvenserne for folkesundheden er slående. I EU ville dødstallet på grund af NOx være 10 procent mindre, hvis udledningen i virkeligheden var på linje med, hvad man måler i laboratoriet. Det er et spørgsmål om at implementere og håndhæve strammere regler på området,« fortæller Susan Anenberg.

LÆS OGSÅ: Grønne teknologier og eldrevne biler forurener også

I Kina dør flest af udstødningsgasser

Det nye studie kommer desuden med en masse skræmmende tal for, hvor slemt det står til med udledningen af NOx-gasser.

 • Kina står for den største andel af dødsfald relateret til NOx. 31.400 ud af 107.600 for tidlige dødsfald i 2015 skete i Kina. Herefter kommer EU med 28.500 og Indien med 26.700.
 • I EU står udledningen fra personbiler for 6 ud af 10 dødsfald relateret til NOx-gasser.
 • Selvom dieselbiler lever op til kravene i laboratorietests, producerer personbiler 2,3 gange så meget NOx i virkeligheden, mens tallet er 1,45 gange for busser og lastbiler.
 • Lastbiler og busser står for langt størstedelen af problemet. De er ansvarlige for 76 procent af den ekstra udledning af NOx-gasser, hvoraf 90 procent sker i Brasilien, Kina, EU, Indien og USA. For mindre køretøjer står EU for næsten 70 procent af den ekstra udledning.

»Og så skal man huske på, at det her studie kun kigger på NOx-gasser. Dertil kommer effekten af andre udstødningsgasser fra både diesel- og benzinbiler,« uddyber Susan Anenberg.

Tallene har forskerne frembragt ved en gennemgribende analyse af tidligere publiceret datamateriale på området.

LÆS OGSÅ: Luftforurening sender små børn på hospitalet

Dieselbiler forurening udledning udstødsningsgasser sygdom død lungesygdom smog

Kina står for den største andel af dødsfald relateret til udstødningsgasser fra dieselkøretøjer. Lastbiler og busser er de værste syndere. (Foto: Shutterstock)

183.600 vil dø om året i 2040

Medmindre der sker ændringer i reguleringen af udledningen af NOx-gasser fra dieselbiler, kommer fremtiden til at se endnu værre ud, fortæller Susan Anenberg.

Således beregner forskerne, at udledning af NOx-gasser vil være skyld i 183.600 for tidlige dødsfald i 2040 – altså om blot 23 år.

Om Euro 6

Euro 6 er EU’s retningslinjer for, hvor meget nye biler i EU må udlede af blandt andet CO2 og NOx.

Ifølge en rapport fra European Environmetal Agency døde mere end 500.000 mennesker i EU i 2015 på grund af luftforurening. En stor del af dødsfaldene skyldes partikelforurening fra benzin- og dieselbiler.

Heraf kan man forhindre de 174.000 af dem ved at implementere strikse regelsæt for, hvor meget NOx dieselbiler må udlede. Det gælder især lastbiler og busser.

»Kombineret med teknologiske fremskridt kan det næsten eliminere mængden af NOx-udledningen, og vi kan undgå 174.000 luftforureningsrelaterede dødsfald og 3 millioner tabte leveår om året. Vi har allerede regelsættene, som gør det muligt, men de bliver ikke håndhævet godt nok,« siger Susan Anenberg.

Blandt andet findes der ’Euro 6’, der er et EU-direktiv for, hvor meget udstødningsgas personbiler må udlede. Ifølge Susan Anenberg kan man reducere antallet af dødsfald markant, hvis alle lande i EU og resten af verden implementerer og håndhæver Euro 6 eller lignende retningslinjer.

Vi arbejder på at få en politisk kommentar til håndhævningen af Euro 6 i Danmark.

LÆS OGSÅ: Trafikos ved Søerne i København kan påvirke hjerte-kar-systemet på få timer

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk