Skal jeg holde pause med p-pillerne?
P-piller beskytter mod graviditet. Men hvis man i en periode ikke er seksuelt aktiv, bliver man jo ikke gravid. Bør man så holde pause fra de hormonfyldte p-piller, indtil man igen har udsigt til lagengymnastik?

Cirka 400.000 danske kvinder tager p-piller. Bør de holde pause fra pilleindtaget ind imellem for at undgå blodpropper eller andre skadevirkninger? (Foto: Colourbox)

Cirka 400.000 danske kvinder tager p-piller. Bør de holde pause fra pilleindtaget ind imellem for at undgå blodpropper eller andre skadevirkninger? (Foto: Colourbox)

Kvinder med kærester, kvinder uden kærester, kvinder med mange kærester, og kvinder der har engangsknald. Hundredetusinder danske kvinder tager hver dag en p-pille.

Pillerne forhindrer uønskede graviditeter og kan afhjælpe uregelmæssige og smertefulde menstruationer. Men alligevel: Kan det virkelig være sundt at proppe sig med hormonpiller dagligt måske i årevis?

Bør man ikke holde pause ind imellem for eksempel i perioder, hvor man ikke har udsigt til lagengymnastik med det modsatte køn?

Læger giver forskellige svar om pause

Marie Jørgensen og hendes veninder har fået forskellige svar hos læger og gynækologer: Nogle siger, det er sundt at holde en p-pille-pause, hvis man i en periode er single og ikke har udsigt til seksuel aktivitet. Andre læger fraråder, at man holder pause fra de små hormonbomber, selv om man har valgt at gå i cølibat for en tid, skriver Marie i en mail til Spørg Videnskaben.

»Nu vil jeg gerne vide, hvad der er op og ned. Skal man lægge pillerne på hylden, når man er på et tidspunkt i sit liv, hvor det giver mening - eller er det bedst bare at fortsætte med dem, uanset hvordan ens sexliv ser ud?« lyder spørgsmålet fra Marie.

Spørg Videnskaben tager udfordringen op og ringer til nogle af Danmarks førende gynækologiske forskere i håb om at få et klart svar på, om der er fordele ved at holde pause fra p-pillerne en gang imellem.

Aborter er værre end p-piller

Den første forsker er Charlotte Wilken Jensen. Ud over at være ledende overlæge på Hvidovre hospitals Gynækologisk/Obstetrik Afdeling er hun leder af Sex og Samfunds præventionsklinik, hvor hun vejleder kvinder i, hvordan de bedst kan beskytte sig mod uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme.

I klinikken møder hun ofte kvinder, som overvejer at stoppe med at tage p-piller i en periode, fordi de er blevet singler efter at have været i forhold. Charlotte Wilken Jensen fraråder kvinderne at holde p-pille-pause.

Fakta

Omkring 400.000 danske kvinder bruger p-piller. Det er cirka en tredjedel af kvinderne mellem 15 og 44 år. P-piller kan være medvirkende årsag til såkaldt venøs tromboembolisk sygdom (VTE) eller venøs trombose. Det er typisk blodpropper i benene eller lungerne.

»Vi fraråder det, for vi ser alt for ofte, at kvinder bliver uønskede gravide, når de holder pause fra p-pillerne. Vi ser tit, at et langt forhold går over, kvinden er fri på markedet, og så bliver hun uønsket gravid, fordi hun har lagt p-pillerne på hylden. Man skal undgå uønskede graviditeter. Det er ikke sjovt at få en abort,« siger Charlotte Wilken Jensen.  

»Man skal ikke afholde sig fra sex«

Hvis man i en periode er single og derfor tager en pause fra det daglige p-pille-indtag, kan det også føre til, at man bliver nervøs og afholder sig fra nye eventyr, advarer hun:

»Heldigvis går der sjældent ret længe, før man igen møder en, man gerne vil lære at kende på det seksuelle område. Men hvis man har lagt sine p-piller på hylden, kan der ske det, at man får graviditetsfrygt og ikke kaster sig ud i noget nyt. Man skal ikke gå og afholde sig fra sex,« siger Charlotte Wilken Jensen.

Læs også artiklen 'Skræmmehistorie giver forkert billede af p-piller'.

Risiko for blodprop er øget efter pause

Når man tager p-piller, er der en let forhøjet risiko for at få en blodprop, viser undersøgelser (se faktaboks). Man kunne få den tanke, at risikoen bliver højere, jo længere tid man tager pillerne, og at det derfor er sundt at holde pauser ind imellem. Men sådan hænger det ikke sammen.

For risikoen for blodpropper er højest i de første måneder, efter man er startet på pillerne, derefter falder den markant, viser forskning.

»Mange kvinder får den tanke, at det er usundt at tage p-piller i årevis. De tror, det er sundt at holde en pause. Men hvis man holder pause fra pillerne i tre måneder eller mere, bliver risikoen for at få blodpropper forhøjet i det første år, efter man begynder på pillen igen,« siger Charlotte Wilken Jensen. 

»Man kan selvfølgelig skifte til en anden præventionsform, men der er ikke sundhedsmæssige fordele ved at holde pause fra p-pillerne og så begynde på dem igen efter nogle måneder. Tværtimod,« fortsætter hun.

Overlæge: Pauser er risikofri

Hvis man har lagt sine p-piller på hylden, kan der ske det, at man får graviditetsfrygt og ikke kaster sig ud i noget nyt på den seksuelle front. »Man skal ikke gå og afholde sig fra sex,« lyder det fra Charlotte Wilken. (Foto: Shutterstock)

Charlotte Wilken Jensen fraråder altså p-pille-pauser, men måske er hun farvet af sine erfaringer fra præventionsklinikken. Hvad siger andre forskere mon?

Vi ringer til én, der ved en masse om hormonprævention og risikoen for blodpropper. Øjvind Lidegaard er overlæge på Gynækologisk klinik på Rigshospitalet og professor ved Københavns Institut for Klinisk Medicin.

I 2011 stod han bag en stor undersøgelse, som viste, at der er en langt højere risiko for at få en blodprop, hvis man tager de nyeste p-piller på markedet (3. og 4. generation-p-piller) end de ældre 1. og 2. generation-piller

Vi spørger Øjvind Lidegaard, om man kan sænke risikoen for at få blodpropper, hvis man holder pause fra p-pillerne ind imellem:

»Man kan sige følgende om den sag: Hvis man i en længere periode – mindst et halvt år - ikke har behov for p-piller, fordi man ikke er seksuelt aktiv, er det en god idé at holde pause. For i pauseperioden undgår man de risici, brugen af p-pillerne indebærer. Deriblandt risikoen for blodpropper,« svarer Øjvind Lidegaard.

Samlet risiko stiger ved langvarig brug

Risikoen for at få en blodprop er op til 50 procent forhøjet i det første halve år, efter man starter på p-piller. I det følgende år falder risikoen og forbliver på et stabilt, men dog let øget niveau sammenlignet med, hvis man ikke bruger p-piller.

Hvis man holder pause fra pillen i nogle måneder, vil risikoen for blodpropper blive ekstra øget i en kortvarig periode, når man starter på dem igen.

Men selvom risikoen for blodpropper er højere, efter man har holdt pause, kan det være en god idé at lægge pillen på hylden, hvis man i en lang periode ikke er seksuelt aktiv, mener Øjvind Lidegaard. For samlet set er risikoen for blodpropper højere, jo længere tid man bruger p-piller:

Fakta

Blandt 20-årige kvinder, der ikke benytter p-piller, er der hvert år cirka 1-2 tilfælde af venøs trombose per 10.000.

Hos 20-årige kvinder, der bruger 1. og 2.-generations p-piller, er risikoen tre gange højere. Der er 3-6 tilfælde per 10.000 kvinder.

Ved brug af de nyere 3. og 4.-generations p-piller er risikoen seks gange højere. Der er 6-12 blodpropstilfælde per 10.000.

Risikoen for at få en blodprop er endnu højere, hvis man er gravid. Dyb venøs trombose forekommer således i 0,5 til 3 ud af 1000 graviditeter.

Risikoen for at få en blodprop er ca. 50 procent højere det første år, man bruger p-piller, end i de følgende år. De risici, som er angivet ovenfor, gælder det første år.

Med alderen stiger risikoen for blodpropper. Risikoen er også højere, hvis man er overvægtig eller er arveligt disponeret for blodpropper.

»Hvis man ser på det samlede billede, vil der stadig være en lavere totalrisiko for blodpropper, hvis kvinden holder lange pauser i sit p-pille-indtag, end hvis hun tager dem konstant i årevis. For risikoen er helt væk i den periode, de ikke tages,« siger Øjvind Lidegaard.

Han tilføjer, at der ikke er nogen ekstra risiko for at få blodpropper, hvis man skifter fra én type p-piller til en anden.

I praksis frarådes p-pille-pauser

Således oplyste er vi tilbage ved artiklens udgangspunkt: Forvirrede og ikke ret meget klogere. Vi bliver nødt til at tale med flere, der ved noget om emnet.

Vi får fat i Thomas Larsen, der er ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og næstformand i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Måske kan han udrede forvirringen.

»Overordnet set er det min holdning, at det ikke er nødvendigt at holde p-pille-pauser. Der er ingen medicinsk grund til det. Øjvind Lidegaard har en statistisk, videnskabelig tilgang, og han kan have ret i, at risikoen for blodpropper overordnet set falder, jo kortere tid man sammenlagt tager pillerne. I den forstand kan det på det teoretiske plan være en god idé at holde pauser.« 

»Men hvis man skal nuancere hans argument, øger graviditet faktisk risikoen for en blodprop endnu mere end p-piller. I praksis anbefaler vi, at man ikke holder p-pille-pause, medmindre man prøver at blive gravid, for der er ikke noget, der tyder på, at der er en sundhedsmæssig gevinst ved det,« siger Thomas Larsen.

Risikoen for at få en blodprop er cirka 4-6 gange højere, hvis man er gravid, i forhold til hvis man er en ikke-gravid, fertil kvinde.

P-piller sænker ikke fertiliteten

Thomas Larsen afviser også en anden bekymring, han ofte møder hos kvinder, der har et langvarigt p-pille-forbrug bag sig.

P-piller og kræft

Langvarigt p-pille-forbrug sænker risikoen for blandt andet tyktarmskræft, kræft i æggestokkene og livmoderkræft, viser forskning.

Hos kvinder, der har en virusinfektion med HPV, giver p-piller en let øget risiko for livmoderhalskræft.

»Der er nogle, som tror, det er sværere at blive gravid, hvis man har taget p-piller i årevis. Nogle overvejer at holde en pause, fordi de lige vil sikre sig, at deres hormonproduktion fungerer, som den skal. Men undersøgelser viser, at langvarig p-pille-brug ikke påvirker fertiliteten,« siger Thomas Larsen.

Gentagne pauser kan ikke tilrådes

Pilen peger altså i retning af, at der ikke er sundhedsmæssige fordele ved at holde pause fra pillen, selvom man i en periode ikke dyrker lagengymnastik.

For en sikkerheds skyld ringer vi lige til Kresten Rubeck Petersen. Han er overlæge på Syddansk Universitetshospitals gynækologisk-obstetrisk afdeling. Vi lader ham få det sidste ord:

»Det er ikke en god idé at holde pause og så starte på p-piller igen for eksempel efter 3-6 måneder. For det er sådan, at risikoen for at få blodpropper i venesystemet er særligt forøget i den første tid, efter at man starter på pillerne igen,« siger Kresten Rubeck Petersen.

»Små gentagne pauser på nogle måneder, kan man derfor ikke tilråde, men jeg kan ikke udelukke, at det kan være fornuftigt at holde en pause i en længere periode, altså i et år eller flere. Det kan muligvis godt svare sig, når man overordnet ser på den samlede risiko for at få blodpropper,« fortsætter han.

Vær klar over risikoen

Summa summarum: Hvis du overvejer at holde en pause fra p-pillerne, skal du være opmærksom på, at risikoen for blodpropper er forøget i det første halve til hele år, efter du starter på pillen igen.

Hvis du alligevel beslutter dig for en pause, så brug lige anden prævention i den pillefri periode – medmindre du vil være gravid. Og husk: P-piller beskytter ikke mod kønssygdomme.

Du kan læse flere svar i Spørg Videnskaben eller selv stille et spørgsmål, som du gerne vil have forskere til at svare på, ved at sende en mail til sv@videnskab.dk.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk