Ny liste over truede danske arter: Se billeder af naturens op- og nedture
Arter i den danske natur er generelt blevet mere truede, viser Den Danske Rødliste. Men der er også lyspunkter. Se fem op- og nedture i dansk natur.
sommerfugl biodiversitet natur arter rødlisten

Rødlig perlemorssommerfugl (Boloria euphrosyne) er en truet art i Danmark i følge den opdaterede Rødliste. (Foto: Wikipedia)

Rødlig perlemorssommerfugl (Boloria euphrosyne) er en truet art i Danmark i følge den opdaterede Rødliste. (Foto: Wikipedia)

Havørnen og gråsælen er vendt tilbage, men tre arter af møgbiller er helt forsvundet fra Danmark, og kirkeuglen er kritisk truet.

Enkelte sjældne arter er i fremgang, men overordnet set er biodiversiteten på tilbagegang, viser en ny opdatering af Den Danske Rødliste, som er en videnskabelig vurdering af mere end 13.000 arter af dyr, planter og svampe i den danske natur. 4.439 arter, svarende til 41,6 procent af alle de vurderede arter, er rødlistede, hvilket vil sige, at de er truet i større eller mindre grad.

386 arter er helt forsvundet fra Danmark, og 15 procent af arterne på listen på tilbagegang. Det vil sige, at der bliver færre og færre individer i bestandene. Kun blandt 2,5 procent af de rødlistede arter vokser bestanden, viser den nye liste.

Den Danske Rødliste

Siden 1990 er arter af dyr, planter og svampe blevet opgjort videnskabeligt i den såkaldte Rødliste. Den nye opdaterede liste omfatter 13.300 arter og information om, hvor truede de er. 25 forskere og eksperter har bidraget til arbejdet. 

Deres dataindsamling og vurdering af artsbestandene følger internationale standarder udarbejdet af organisationen International Union for Nature Conservation (IUCN).

Videnskab.dk har i samarbejde med Bettina Nygaard, der er seniorforsker på Aarhus Universitets Institut for Bioscience og en af forskerne bag Rødlisten, fundet eksempler på dyrearter, der ifølge den opdaterede Rødliste er i fremgang, på tilbagegang eller helt er uddøde i den danske natur.

LÆS OGSÅ: Forskere: Husk biodiversiteten når I vil redde klimaet

Arter på optur

Først får du en række lyspunkter. Følgende rødlistede arter er blandt de 2,5 procent, der er i fremgang i den danske natur: 

havørn rødlisten arter biodiversitet

Havørnen (Haliaeetus albicilla) har et vingefang på op til 244 cm. og er Nordeuropas største rovfugl. Efter mange års fravær vendte havørnen tilbage til Danmark for at yngle i 1995. I følge Rødlisten er antallet af havørne i fortsag fremgang. (Foto: Wikipedia) 

 
 
biodiversitet arter natur sæl gråsæl

I gamle dage - indtil begyndelsen af 1900-tallet - var Gråsælen (Halichoerus grypus) udbredt i Danmark, men på grund af jagt har den nærmest været udryddet op gennem det forrige århundrede. I dag arten igen i fremgang, viser Rødlisten. I 2003 blev en levende unge fundet på Rødsand ved Lolland. Det er første gang arten så vidt vides har ynglet i Danmark i mere end 100 år. Siden er flere unger blevet set på Rødsand, og det betragtes som sandsynligt, at arten er ved at genindvandre som stabil yngleart. (Foto: Pixabay)

 
natur biodiversitet truede rødlisten

Bæveren (Castor fiber) har været en udryddet art i Danmark, men blev genudsat i  1999. I dag er bæverbestanden i fremgang ifølge Rødlisten. (Foto: Pixabay)

 
biodiversitet arter biller natur rødlisten

Den skarnbasselignende bille med navnet månetorbist (Copris lunaris) blev i 1983 erklæret uddød i Danmark. Men i 2009 gennemsøgte den kendte biolog og museumsinspektør Morten DD Hansen og en anden billeentusiast 500 kokasser på Samsø og fandt et eksemplar af en månetorbist, skrev Jyllands-Posten. I dag er månetorbisten en art i fremgang ifølge Rødlisten. (Foto: Ole Martin)

 

Se en meget begejstret museumsinspektør, Morten DD Hansen, finde en månetorbist i en kokasse. (Video: Peter Vestereng)

 
biodiversitet arter glente natur rødlisten

Rød glente (Milvus milvus) med kløftet hale betragtes ifølge Dansk Ornitologisk Forening som en af de mest sårbare og truede rovfuglearter i Europa. Men i Danmark har den i en årrække været i fremgang. I 2017 blev bestanden anslået til at bestå af 200 ynglepar, og arten er fortsat i fremgang ifølge Rødlisten. (Foto: Pixabay)

Arter på nedtur

Og så følger nedturen: Her er eksempler på arter, der er uddøde eller er i fare for at forsvinde helt fra den danske natur:
 
biodiversitet arter rødlisten sommerfugle

I Danmark blev Enghvidvingen (Leptidea sinapis) sidst observeret i 2004 på Bornholm. I den opdaterede Rødliste er den registeret som en uddød art. (Foto: Wikipedia)

 
natur biodiversitet truede rødlisten kirkeugle

Kirkeuglen (Athene noctua) er kritisk truet ifølge Rødlisten. Kirkeuglen har yndet at yngle i kirketårne. Dens tilbagegang kan skyldes, at tårnene er blevet lukket ned i de senere år. (Foto: Wikipedia)

 

natur biodiversitet rødlisten arter

Tre arter af møgbiller (Aphodiinae) er uddøde, siden Rødlisten sidst blev opdateret i 2010. Det skyldes formentlig, at der ikke længere ligger så meget lort i naturen, fordi køer sjældent græsser udenfor. Læs mere om møgbiller og lort i boksen under artiklen (Foto: Wikipedia)

biodiversitet arter fisk dyngsmerling natur rødlisten

Dyndsmerlingen (Misgurnus fossilis) findes kun i nogle få moseområder og vandløb i tilknytning til Vidå-systemet i Sønderjylland. Den er i stor fare for at uddø, for bestanden er meget lille, og levestederne er truet blandt andet af udtørring og hårdhændet vedligeholdelse. På Rødlisten er den derfor kategoriseret som kritisk truet. (Foto: Wikipedia) 

biodiversitet arter guldsmed natur rødlisten

Dværgvandnymfen (Nehalennia speciosa) er uden sammenligning Danmarks mest truede guldsmed og er kategoriseret som kritisk truet på Rødlisten. Ifølge listen findes dværgvandnymfen på nuværende tidspunkt kun et bestemt sted, nemlig i en såkaldt hængesæk - et plantesamfund dannet af sammenfiltrede rødder og stængler i overfladen af en mose eller over åbent vand - i Nordsjælland. Hængesækken er stærkt truet af tilgroning, på trods af ihærdige naturplejetiltag. (Foto: Wikipedia)

Planter og svampe er også på Rødlisten

I denne artikel har du fået et lille, tilfældigt udpluk af arter fra Den Danske Rødliste.

Arterne på listen inkluderer karplanter, svampe, mosser, laver, fugle, pattedyr, fisk, padder, krybdyr, sommerfugle, bier, guldsmede, græshopper, døgnfluer, vårfluer, slørvinger, adskillige grupper af biller, græshopper, svirrefluer og edderkopper.

376 arter på listen er kritisk truede, 663 er truede, 802 er sårbare og 568 er næsten truede. Læs mere i boksen under artiklen.

LÆS OGSÅ: Rekord: Danske forskere opdager 142 nye arter

LÆS OGSÅ: Biodiversitet: En million arter er truede - men vil det skade mennesket?

Mangel på levesteder truer arter

Mangel på vild natur er hovedårsagen til, at flere og flere arter er kritisk truet, lyder vurderingen fra en af de forskere, der står bag Rødlisten.

»Hvis vi gerne vil forbedre situationen og sikre mangfoldigheden af arter, skal vi skabe flere sammenhængende naturarealer, hvor naturen får lov til at herske og gå sin egen gang,« siger Jesper Erenskjold Moeslund, der er projektleder på den såkaldte Rødliste og forsker på Aarhus Universitets Institut for Bioscience. 

Kræsne arter ryger først

Arternes levesteder og fødegrundlag forsvinder, for eksempel når land opdyrkes, når vådområder drænes, når gødning ændrer beplantningen, og når skove ikke får lov til at passe sig selv.  

Nogle arter er særligt udsatte, fordi de er afhængige af helt specifikke typer af natur og landskab.

»Kræsne arter, der har særlige krav til levesteder, ryger først,« siger Jesper Erenskjold. 

»Nogle sommerfuglearter er for eksempel specialiserede i at lægge æg på en bestemt planteart. Hvis plantearten ikke længere er tilstede, kan sommerfuglen ikke reproducere sig og så risikerer den at uddø,« fortsætter han. 

Møgbiller mangler lort

Sommerfuglen Enghvidvinge er et eksempel på en art, der er forsvundet helt fra Danmark. Sidst man observerede et ynglende eksemplar var i 2003 på Bornholm, og på den opdaterede Rødliste er Enghvidvinge derfor registreret som en uddød art. 

Enghvidvingen og andre sommerfuglearter lider under, at vilde blomster bliver fortrængt af menneskelig aktivitet.

»Når skovlysninger bliver plantet til med nye træer, er der ingen lys, så blomster kan gro. Så forsvinder levegrundlaget for nogle af de her kræsne sommerfugle, som er afhængige af mad og værtsplanter,« siger Jesper Erenskjold Moeslund. 

Møgbiller, som lever i lort, er et andet eksempel på arter, der ikke længere findes i den danske natur, fordi deres levested er forsvundet. 

»Der er tre arter af møgbiller, som på den sidste liste blev vurderet kritisk truet, men som på den nye liste er vurderet uddøde. Det skyldes formentlig, at der ikke er lort nok i landskabet,« siger Jesper Erenskjold Moeslund.

»I gamle dage havde man køer, der gik alle vegne og sked. I dag går køerne ikke længere udenfor, og de steder hvor køerne går ude, giver man dem ofte ormemidler, som man mener kan være giftig for billerne,« fortsætter han.

Usikkert, hvilke konsekvenser det får

Møgbiller lyder ret ulækre. Er det egentlig ikke meget fint, at de er forsvundet? 

»Det er ikke verdens undergang, at møgbiller uddør. I det hele taget er ingen af de arter, som er uddøde i den danske natur, vigtige for vores overlevelse. Men alle arter er er en del af verdens fantastiske mangfoldighed« siger Jesper Erenskjold Moeslund. 

Forskerne har ikke særlig stor viden om, hvordan det påvirker naturens økosystemer, at enkelte arter uddør, siger Jesper Erenskjold Moeslund:

»Det er ikke særligt velbelyst. Vi ved, at nogle blomster er afhængige af at blive bestøvet af andre arter, men vi har ikke særlig stor indsigt i, hvad de præcise konsekvenser er, når arter uddør,« siger Jesper Erenskjold Lund

Annonce

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det bizarre havdyr her.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk