Forskere: Danmark skal have en cannabis-kommission
Danske forskere tror ikke på, at legalisering af cannabis som i Uruguay eller USA vil fjerne kriminalitet eller øge sundheden. Til gengæld kunne afkriminalisering som i Portugal være en vej at gå. Politikerne bør nedsætte en kommission for at ’oversætte’ erfaringerne fra udlandet til danske forhold, lyder det.
hashrygning, hash, cannabis, lovgivning, legalisering, afkriminalisering, uruguay, portugal, colorado, usa

I Uruguay ryger flere unge cannabis efter en legalisering end før. I Colorado i USA er antallet af unge rygere det samme efter en legalisering. Så hvad kan vi forvente os i Danmark, hvis vi ændrer reglerne for hash? (Foto: Shutterstock)

I Uruguay ryger flere unge cannabis efter en legalisering end før. I Colorado i USA er antallet af unge rygere det samme efter en legalisering. Så hvad kan vi forvente os i Danmark, hvis vi ændrer reglerne for hash? (Foto: Shutterstock)

»Uruguays legalisering af hash fortjener en Nobelpris«

»Colorado tjener styrtende på legalisering af cannabis«

»Afkriminalisering af stoffer er en stor succes i Portugal«

Når man læser positive overskrifter på nettet, er det oplagt at tænke, at Danmark bør gøre det samme som visse andre steder i verden: 

Enten gøre det lovligt at eje, købe og dyrke cannabis (legalisering) eller i det mindste fjerne straffen for at bruge den (afkriminalisering).

Vi aner ikke, hvad der ville ske i Danmark

Men vi skal passe på med at se på erfaringer om legalisering af cannabis fra Uruguay eller staten Colorado i USA - eller om afkriminalisering i Portugal - og tro, at vi ville opleve samme effekter i Danmark, hvor vi har en anden rusmiddelkultur.

Artikelserie om cannabis

Videnskab.dk har gennem de seneste uger bragt artikler om erfaringer med cannabis i udlandet.

Her kan du kan læse mange flere detaljer om legalisering i Uruguay, legalisering i den amerikanske stat Colorado og om afkriminalisering i Portugal.

Dansk professor og en overlæge, der dagligt behandler unge hashmisbrugere, anbefaler en afkriminalisering som den i Portugal.

Læs politikernes holdninger til ideen om at nedsætte en cannabis-kommission.

Sådan lyder det fra flere forskere, efter Videnskab.dk har skrevet en artikelserie om erfaringerne med anderledes cannabisregler i udlandet.

»I Colorado ryger hver tiende cannabis hver dag. Det er tal, der slet ikke kan sammenlignes med Danmark, hvor vi ryger meget mindre.«

»Hvis man eksempelvis beslutter sig for at legalisere ud fra den amerikanske model, indfører man for det første et system, der er fuldstændig fremmed i europæisk kontekst og for det andet har et helt andet udgangspunkt, så vi aner i bund og grund ikke, hvad der ville ske,« siger Mads Uffe Pedersen, professor på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

Store kulturforskelle, selv i Norden

Kriminolog Kim Møller er helt enig og trækker paralleller til Norden.

»Kulturmæssigt ligger vi meget tæt på Sverige. Men langt flere ryger og drikker i Danmark, og tilgangen til at bekæmpe og bruge rusmidler er meget forskellig. Derfor ville man ikke bare kunne overføre erfaringer fra det ene land til det andet.«

»Tænk på, hvor svært det så ville være at overføre noget fra Portugal til Danmark. Der er meget større kulturforskel. Fordi deres afkriminalisering ikke har givet stigning i antallet af folk, der ryger cannabis, betyder det ikke, at vi ikke ville se en stigning i Danmark,« siger Kim Møller, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

Positive erfaringer med legalisering i udlandet

Hvis man udelukkende fokuserer på de positive erfaringer fra især Colorado (legalisering) og Portugal (afkriminalisering), er der ellers mange at tage af, blandt andre:

Også værd at huske på

»Det er interessant, at der vedbliver at være et sort marked efter en legalisering. Det understreger, sammen med flere andre aspekter, at en legalisering skal skrues ordentligt sammen.«

- Kim Møller, kriminolog, Aalborg Uni.

 • Folk oplever i Colorado, at cannabis hjælper på sygdomme, som ikke er omfattet af tilladelsen til medicinsk cannabis
 • Colorado tjener mange millioner kroner på indtægterne fra legalisering
 • Antallet er unge rygere er på samme niveau som før legalisering eller afkriminalisering
 • Fængselsvæsnet i landet er mindre bebyrdet
 • Et flertal i begge befolkninger er glade for ordningen
 • I Portugal får misbrugere hjælp
 • Færre bruger cannabis efter afkriminalisering

Hvis et land overvejer at legalisere eller afkriminalisere, er det vigtigste at se på, hvilke erfaringer man har gjort sig i udlandet

Caitlin Hughes, seniorforsker, National Drug and Alcohol Research Centre, Australien i denne artikel

Nedsæt en kommission, så vi får viden

Forskerne opfordrer til, at vi i stedet for at kaste os begejstret over de elementer, der virker andre steder i verden, sætter fagfolk til at fortolke erfaringerne og overveje, om de overhovedet kan bruges i Danmark.

hashrygning, hash, cannabis, lovgivning, legalisering, afkriminalisering, uruguay, portugal, colorado, usa

Cannabis er ifølge Sundhedsstyrelsen fælles betegnelse for forskellige stoffer fra hampplanten. Marihuana er tørrede blomster og frø, som man normalt kalder pot eller græs. Hash er hampplantens harpiks med større virkning end pot. (Foto: Shutterstock)

»Der foreligger ikke forskning, der gør os væsentligt klogere på, hvad virkningerne ville være i Danmark. Vi har brug for en national kommission til at samle de her internationale erfaringer og prøve at overføre dem til danske forhold,« lyder det fra Kim Møller.

Overlæge i psykiatri i Stofrådgivningen Henrik Rindom kalder tanken om en kommission »dybt interessant«.

Også professor ved Københavns Universitet Merete Nordentoft - der blandt andet har stået i spidsen for en undersøgelse af unges hashforbrug under Vidensråd for Forebyggelse - kalder en kommission for en god idé.

Vores politik har fejlet

Ideen får ligeledes opbakning af Mads Uffe Pedersen, som mener, at vores nuværende lovgivning - som straffer alt andet end selve brugen af hash - har spillet fallit.

»Den er helt gal med vores nuværende nul-tolerance-politik, som ikke har virket. Jeg synes også, man skal nedsætte en kommission eller lignende, der kan komme med forslag til, hvordan vi kan gøre det anderledes,« siger han og uddyber:

»Der er en tendens til at tale om, at tilgangen til cannabis på den ene side kun kan være nul-tolerance, hvor vi løber rundt efter socialt udsatte, som bliver mast. Eller på den anden side en fuldstændig legalisering, hvor vi må forvente, at priserne i Danmark vil falde og forbruget stige, ligesom man ser i Colorado.«

»Men man er nødt til at tænke andre modeller ind i det, og her har vi brug for at indhente al den viden, der findes,« mener Mads Uffe Pedersen, der til daglig forsker i årsager til stofmisbrug, dokumentation og behandling.

Professor: Afkriminalisering er vejen frem

Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning hælder selv til, at en afkriminalisering, inspireret af Portugals, er den optimale løsning.

hashrygning, hash, cannabis, lovgivning, legalisering, afkriminalisering, uruguay, portugal, colorado, usa

Baseret på erfaringer fra Uruguay, Colorado og Portugal ser forbruget af cannabis ud til at stige, når man legaliserer. Til gengæld ser det ud til at være upåvirket eller endda falde, når man afkriminaliserer - og behandler. (Foto: Shutterstock)

Løsningen indebærer, at man fjerner straffen for at bruge cannabis og i stedet sætter folk foran en jurist, en læge og en socialarbejder, som vurderer, om der skal sættes ind med hjælp for at det enkelte menneske ud af sit misbrug.

»I Portugal løber de ikke rundt og prøver at fange dem med hash på lommerne, men får fat i dem, der virkelig har fået et misbrug og har brug for hjælp.«

»Vi har i forvejen et velfungerende behandlingssystem, som uden problemer kunne påtage sig den opgave at være kommission og vurdere, om nogen har et misbrug, så det skal ikke opbygges fra bunden,« mener Mads Uffe Pedersen.

I tråd med Mads Uffe Pedersens ide har overlæge i psykiatri Henrik Rindom tidligere på Videnskab.dk foreslået at afkriminalisere hash for unge under 18.

Sundhedsforsker: Cannabis i bås med rygning

Langt fra alle forskere er enige.

Direktør for Statens Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk, kan sagtens se fornuften i, at en politisk nedsat arbejdsgruppe eller kommission bringer god viden om udenlandske erfaringer ind i den danske debat.

Morten Grønbæk understreger dog samtidig, at han som folkesundhedsforsker i udgangspunktet er imod enhver lovændring, der gør cannabis mere tilgængelig eller tilladelig.

»I bund og grund er det en fejl, at man kan købe tobak i Danmark. Det er et levn fra en tid, hvor man ikke vidste, hvor skadelig rygning er. Cannabis er sandsynligvis ikke lige så helbredsskadelig som tobak, men hashrygning er stadig også rygning. Den har mange lignende effekter og oven i købet andre skadende effekter. Desuden er der en stærk sammenhæng mellem at ryge hash og ryge tobak.«

»Når jeg gerne vil have udfaset tobak, sat priserne op og have det forbudt, kan jeg ikke samtidig sige, at vi skal have fri hash. Det giver ingen mening,« lyder det fra Morten Grønbæk, der også er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Forslag: Sælg hash og smøger på apotekerne

Et argument for at legalisere cannabis er, at staten har mulighed for få kontrol over forbrug og salg gennem særlige butikker, der registrerer kunderne.

Morten Grønbæk kan godt se, at det er en mulig vej at gå, hvis man virkelig gerne ville lempe på cannabislovene og tvivler på, at man realistisk set kan få et totalt rygeforbud.

Hash, cannabis, legalisering, stoffer, rygning, hashryger, fri hash, udlandet, erfaringer, debat, apoteker, apotek

Cannabis bør handles under streng kontrol og kun til voksne, måske på apotekerne, mener folkesundhedsforsker. (Foto: Shutterstock)

»Man kunne komme omkring problemet med tobak og samtidig håndtere hash, hvis man for eksempel kun måtte sælge på apoteker. Side om side med medicin kunne kan man købe bestemte mængder tobak og cannabis ved fremvisning af sygesikringsbevis. Derved kunne man ordentligt håndhæve aldersgrænsen på 18 år for salg af tobak, og den kunne være den samme for hash.«

»Med denne model ville inkarnerede rygere af begge typer kunne få adgang til både hash og cigaretter – mens man i langt højere grad ville undgå, at unge starter på at ryge, samt undgå at 16-årige ryger sig skæve og misser deres uddannelse,« funderer Morten Grønbæk.

Det er interessant at se, at der vedbliver at være et sort marked efter en legalisering. Det understreger, sammen med flere andre aspekter, at en eventuel legalisering skal skrues ordentligt sammen.

Kim Møller, Aalborg Universitet

Kriminolog: Tænk på alt det, der kan ske

Kriminolog Kim Møller understreger dog, at enhver lempelse af loven fører til flere overvejelser, man er nødt til at gøre sig.

»Det er let at lave regler for, at man skal være 18, før man må købe cannabis af staten, men hvordan forhindrer man reelt, at cannabis kommer videre til de yngre? Hvordan undgår vi, at forbruget stiger? Hvis vi fjernede afgifter på alkohol i morgen, ville de fleste nok regne med, at forbruget ville stige. Hvorfor skulle det være anderledes med cannabis?«

»Jeg kender ikke svaret, men der er mange usikkerheder at være opmærksom på, og man kan have nogle logiske forventninger, som gør, at bevisbyrden ligger et andet sted, end hvor tilhængere af legalisering synes. Vi må spørge, hvorfor skulle forbruget IKKE stige, og hvorfor skulle unge IKKE ryge mere,« opfordrer Kim Møller og tilføjer:

»Man skal huske at have alle nuancer med. Tit er der meget begejstring omkring det her, og der kan være mange gode ting i at legalisere eller afkriminalisere. Men der er nogle gange en tilbøjelighed til at overse de utilsigtede virkninger.«

Et typisk problem i amerikanske stater har været, hvad der sker i nabostaterne, når man legaliserer. Sverige oplever tilsvarende, at noget af hashhandlen flytter til Malmø, når dansk politi har slået ned på Christiania. Så svenskerne vil også have en holdning til en dansk lovændring.

Kim Møller

Spørgsmålet er, om der er politisk vilje til at nedsætte en kommission, der ’oversætter’ erfaringer fra udlandet til Danmark, så cannabis bliver mere tilgængeligt under former, de fleste kan leve med?

Det kigger vi på i næste og sidste artikel i Videnskab.dk's serie.

Gode råd til debatten om legalisering eller afkriminalisering

Den australske kriminolog Caitlin Hughes har i 15 år fulgt afkriminaliseringen i Portugal tæt.

Debatten om cannabis har været broget i alle lande, hvor man har overvejet at ændre loven. Forsker fortæller her, hvad vi bør have med i overvejelserne, når vi diskuterer i Danmark. (Foto: Shutterstock)

Hun giver følgende råd, når vi i Danmark overvejer, om vi skal legalisere eller afkriminalisere cannabis:

 • Prøv at fjerne ekstremerne i debatten – og uddanne offentligheden, så folk kan bidrage aktivt og have noget kvalificeret at sige
 • Find ud af, hvem der er nøglespillere, hvem der skal have noget at sige, og hvem der er for/imod/er usikre. For eksempel er politiet en kæmpe nøglespiller. Hvis de støtter en reform (ud fra deres tidligere erfaringer), er en del, eller endda halvdelen, af slaget vundet
 • Find ud af, hvad målene skal være for et alternativ lovgivning. Er det legalisering eller afkriminalisering? Hvis det er legalisering, er det så formålet at sænke volden? At tjene penge til staten? Det kan nemlig give forskellige tilgange. Derefter skal man finde ud af, om alle nøglespillere har tilsvarende mål. For hvis ikke, så er der konflikter, der skal løses.
 • Husk på, at det tager tid eller kræver små skridt ad gangen, når man ændrer tilgang til bekæmpelse af narkotika. I Portugal havde man i lang tid talt om, at stoffer skulle afkriminaliseres, men det skete først, da det rette øjeblik indtraf. Jo flere aspekter ved at ændre bekæmpelsen af narkotika man debatterer og diskuterer, des mere muligt bliver det at realisere.
 • Vigtigst af alt: Lær af andre landes erfaringer.

Kilde: Afkriminalisering af stoffer er en stor succes i Portugal 

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk