Bliver du også fanget af nyheder, som ser flygtninge og indvandrere som et økonomisk problem?
Medierne har ofte fremstillet flygtninge og indvandrere som enten ofre eller sikkerhedstrusler.
flygtninge medier økonomi

En plausibel hypotese i forskningen er, at en mere positiv framing letter integrationen af flygtninge og indvandrere. Men er det mediernes opgave at bidrage til en bedre integration? (Foto: Mstyslav Chernov)

En plausibel hypotese i forskningen er, at en mere positiv framing letter integrationen af flygtninge og indvandrere. Men er det mediernes opgave at bidrage til en bedre integration? (Foto: Mstyslav Chernov)

Husker du den 9. september 2015? Næppe. Men hvad nu, hvis jeg fortæller dig, at det var den dag, at medierne opdagede ca. 300 flygtninge på de danske motorveje i Sønderjylland på deres vej mod Sverige?

Det var en dag, der gjorde et voldsomt indtryk på såvel befolkningen som politikere, og som nok en gang satte spørgsmålet om flygtninge og indvandrere på den politiske dagsorden. 

Den begivenhed skete i slipstrømmen på det, som også internationalt set er blevet kaldt flygtningekrisen. Det ord fandt først for alvor vej til de danske overskrifter i 2015, hvilket meget tydeligt fremgår af denne tabel – især efter d. 9. september; en mediebegivenhed, som klart virker som den udløsende faktor:

Dele af medieforskningen har gennem længere tid undersøgt, hvordan medierne har 'framet' flygtninge- og indvandrerspørgsmål, fordi man har haft en mere eller mindre udtalt hypotese om, at medierne har en del af ansvaret for både, at det spørgsmål har fyldt så meget i eksempelvis den danske debat, men også for den måde, befolkningen og politikerne ser på flygtninge og indvandrere.

Forskningen (senest i Hoewe, 2018) peger på, at såvel befolkningen som medierne ikke skelner mellem flygtninge og indvandrere, hvorfor det følgende gælder for begge grupper, selv om de er væsensforskellige.

Hvad er et frame og framing?

I den danske politiske debat hører man af og til, at en given sag er blevet framet på en bestemt måde. På dansk kan man kalde det at rammesætte. 

Robert M. Entman, hvis navn især er forbundet med begrebet framing, forklarer, at man kan frame en nyhed på en bestemt måde ved at fremhæve og nedtone bestemte aspekter ved en nyhed eller helt se bort fra andre aspekter. En nyhed er altså ikke bare en nyhed, men kan vinkles på flere måder.

Flygtninge og indvandrere – ofre eller trusler?

Ifølge forskningen har der været to grundlæggende forskellige måder at frame flygtninge- og indvandrere på i medierne og i den politiske debat. 

Den ene er, at flygtninge og indvandrere er blevet beskrevet som en uspecificeret trussel mod den offentlige ro og orden. Man har talt om en sikkerhedstrussel eller i nyere forskning endda terror, hvor terrorister kommer til 'vores' lande forklædt som flygtninge (eksempelvis Jacobs m.fl., 2018).

Den anden dominerende frame har været en offerframe ('victim'), hvor flygtninge og indvandrere har været beskrevet som en gruppe, der har været udsat for alskens rædsler, har akutte problemer, og som derfor har brug for al vores støtte og hjælp (et nyere norsk bidrag er her Hognestad & Lamark, 2017).

Flygtninge og indvandrere som en økonomisk byrde

Nyere indholdsanalyser af medieindholdet peger imidlertid på, at i stadigt flere lande har flygtningekrisen gjort et nyt frame særdeles populært i medierne.

Det er et frame, som Greussing & Boomgaarden (2017) har betegnet som 'economisation'.

Fordi der kom over én million flygtninge til Europa på relativt kort tid, blev mængden oplevet som så massiv, at flygtninge og indvandrere i medierne i stadigt højere grad beskrives som en økonomisk underskudsforretning, der har potentialet til at undergrave de europæiske økonomier.

I en dansk sammenhæng er der ikke er noget nyt ved at se på flygtninge- og indvandrere som et økonomisk problem i medierne. 

I forbindelse med den danske Magtudredning i starten af nullerne påviste en anden Madsen end jeg, at i borgerlige medier som B.T. og Jyllands-Posten 'fremstilles flygtninge og indvandrere overvejende som store økonomiske, sociale og kulturelle problemer, der ligger det danske samfund til last'.

LÆS OGSÅ: Påvirkes du af økonomiske nyheder?

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

To frames væves sammen til én

Det, der imidlertid skete fra 2015 og frem, var, at danske medier havde held med at overbevise mediebrugerne om, at flygtningekrisen og det at se flygtninge og indvandrere som et økonomisk problem, er tæt sammenvævet.

Mine data peger på, at denne måske lidt giftige sammenkobling meget hurtigt fik nyheder om flygtninge og indvandrere som økonomisk problem til især i 2016 at få en stor gennemslagskraft på Facebook.

På Facebook deler brugerne historier fra især de traditionelle medier om det, som nu optager dem på et givet tidspunkt. 

At historier om flygtninge og indvandrere optager Facebookbrugerne, har Filip Wallberg fra SDU – en af vores kyndigste iagttagere af, hvad der sker på de sociale medier – påvist på internetsitet: 'de virale nyheder'. 

Heraf fremgår det således, at en af de nyheder, som havde flest interaktioner i netop 2016, var fra 'denkorteavis.dk': ”Dansk imam: ”Kvinder har ikke krav på respekt, når de går rundt uden tørklæde dermed er de selv skyld i det, når de bliver overfaldet”.

LÆS OGSÅ: Forskere kortlægger valgkampen, mens den står på: Flygtningedebatten fylder klart mest på Facebook

Negative frames spredes på Facebook

Samme Wallberg har ud fra sit datasæt for danske nyheder på Facebook hjulpet mig med at undersøge, hvor ofte nyheder med ordet ’flygtningekrise’ skaber interaktioner (defineret som likes, delinger og kommentarer) på internettet. 

Ud fra mine anvisninger har Wallberg ud fra samme datasæt identificeret de generelle økonomiske nyheder, som skaber flest interaktioner på Facebook (defineret som likes, delinger og kommentarer). 

Det undersøgte vi for 100 økonomiske nyhedshistorier for tre år – 2012, 2015 og 2016 – som det fremgår af tabellen nedenfor. De 22 nyhedshistorier har fra 5.816 til 14.919 interaktioner på Facebook.

På trods af en ophedet debat i medierne om indvandrer- og flygtningepolitikken var der i 2012 ingen artikler om de to grupper som et økonomisk problem blandt de artikler, som skabte mest aktivitet på Facebook. 

Først i 2016 ser man på Facebook for alvor nyheder, som betoner, at flygtninge og indvandrere i høj grad udgør et dræn af danske skattekroner, får for meget i overførselsindkomst, skal have begrænsninger heri eller tager ’vores’ arbejdspladser. 

Der er altså tale om et noget bredere økonomisk fænomen end flygtninge og indvandrere som økonomisk byrde, hvorfor jeg har valgt at anvende begrebet et 'økonomisk problem' i stedet. 

I boksen ses tre eksempler på forskellige typer af økonomiske problemer ved flygtninge og indvandrere.

Lidt paradoksalt betyder resultatet, at den internationale flygtningekrise ikke skærper opmærksomheden på Facebook for nyheder om økonomiske aspekter ved den krise. 

Derimod er vægten klart på nyheder, som beskriver de økonomiske problemer, der er forbundet med de flygtninge og indvandrere, der allerede er i Danmark. 

En mulig fortolkning er, at Facebook-brugerne frygter, at der kan være endnu større økonomiske problemer i vente fremover.

LÆS OGSÅ: Omstridt studie: Asylansøgere er ikke en økonomisk byrde

Eksempler på nyheder om flygtninge og indvandrere som økonomisk problem
  • 'Forargelse efter sigøjner-familie stod frem på TV 2: Skatte-betalende danskere er da dybt til grin' (B.T., 2015)
  • 'Indvandrere på kontanthjælp chokerer: 'Det er helt vanvittige tal - det er en katastrofe!'' (B.T., 2016)
  • 'Dyne-Larsen afviser danske ledige og hyrer gratis flygtninge' (Fagbladet 3F, 2016)

Har framing overhovedet en betydning? 

I den case, som jeg her har studeret, var det først, da flygtningenes gang på motorvejene kom i medierne, at økonomiframingen nåede frem til Facebook-brugerne. 

Det peger på, at man i framingforskningen skal passe på med kun at analysere framingen af nyhederne. Der bør i forskningen være mindst lige så meget fokus på, om framingen rent faktisk 'når' mediebrugerne i stedet for at antage, at mediebrugerne automatisk lægger vægt på det samme som medierne. 

Dernæst bør det undersøges om og, hvordan de frames, der rent faktisk når mediebrugerne, påvirker dem.

Her er det en udokumenteret, men plausibel hypotese i forskningen, at en mere positiv framing letter integrationen af flygtninge og indvandrere. 

Men her kan man drilsk spørge: Er det mediernes opgave at bidrage til en bedre integration? Og i givet fald på hvilken måde? Ved at nedtone de problemer, der rent faktisk er? 

Svaret på de spørgsmål vil jeg overlade til læseren. Man kan dog lønligt håbe, at svarene herpå ikke afgøres af enkeltstående mediebegivenheder som 300 flygtninge på de danske motorveje.

Denne artikel bygger på forskning, der endnu ikke er offentliggjort eller fagfællebedømt endnu. Har du spørgsmål eller kommentarer til nogle af pointerne, er du velkommen til at tage fat i Poul Thøis Madsen. 

LÆS OGSÅ: Nyt studie: Spredning af flygtninge kan gøre integration sværere

LÆS OGSÅ: Forskere: Drop frygten for parallelsamfund

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk