Sex med en medicineret HIV-smittet er sikrere end at færdes i trafikken
Risikoen for at få AIDS, hvis man dyrker ubeskyttet sex med en HIV-smittet i medicinsk behandling, er minimal. Men der er endnu ikke evidens for, at medicinen helt fjerner smittefaren, pointerer en professor.

Sex kan godt være trygt, selvom din partner er HIV-smittet. Behandlingen mod HIV er nemlig blevet så effektiv, at den minimerer chancen for, at virussen kan overføres seksuelt. (Foto: Shutterstock)

Sex kan godt være trygt, selvom din partner er HIV-smittet. Behandlingen mod HIV er nemlig blevet så effektiv, at den minimerer chancen for, at virussen kan overføres seksuelt. (Foto: Shutterstock)

 

Du kan roligt dyrke ubeskyttet sex med en HIV-smittet, som tager sin daglige medicin og møder op til jævnlige kontrolbesøg hos lægen uden at frygte, at du selv bliver syg, viser forskning.

Tre årtier efter, at HIV blev opdaget, er behandlingen nemlig blevet så effektiv, at den minimerer risikoen for, at virussen bliver overført seksuelt.

»Det er farligere at gå på gaden end at dyrke ubeskyttet sex med en velbehandlet HIV-smittet. Vi melder klart ud, at risikoen for at blive smittet er forsvindende lille, hvis man har ubeskyttet sex med én, der tager sin medicin,« siger Susan Cowan, der er afsnitsleder på Statens Serum Instituts infektionsepidemiologiske afdeling, som blandt andet overvåger udbredelsen af HIV.

Medicin gør HIV-virustallet umåleligt  

Når en HIV-smittet har været i behandling i tre til seks måneder, falder virustallet så meget, at det ikke længere kan måles, og så er det stort set umuligt at smitte, selvom man dyrker sex uden at bruge kondom, forklarer Susan Cowan, som har været med til at lave seks store sexlivsundersøgelser for Statens Serum Insitut og organisationen STOP AIDS.

»Forskere undersøger, hvor smitten kommer fra hos de mange mennesker verden over, der har HIV, og de har ikke kunnet finde en eneste person, som er blevet smittet af en person, der er velbehandlet,« siger hun.

Gennembrud: HIV-medicin gør sex sikker

Der er dog flere grunde til, at SSI melder ud, at faren for at blive smittet, hvis man har ubeskyttet sex med en velbehandlet HIV-patient, er mindre end at komme til skade i trafikken. 

Instituttet baserer også sin vurdering på en undersøgelse, der vakte opsigt for et par år siden. Undersøgelsen viste, at risikoen for at overføre HIV, når man dyrker ubeskyttet sex, bliver reduceret med 96 procent, hvis man får den såkaldte antiretrovirale medicin, som slår HIV-virussen ned. (Se faktaboks) 

I 2011 blev undersøgelsen udråbt som 'Årets Gennembrud' af det videnskabelige tidsskrift Science

»Man sammenlignede en gruppe HIV-patienter med dårligt immunforsvar, som ikke kom i behandling med det samme, med en anden gruppe, som man satte i behandling øjeblikkeligt. Der var ekstremt få (fire procent, red.) i den gruppe, som kom i behandling med det samme, og som smittede deres partnere,« forklarer Susan Cowan.

Smittefaren er ikke lig nul

Senere har forskerne fundet ud af, at de fire procent af testpersonerne, som trods alt smittede deres partner, selvom de var i behandling, havde overført virussen, før deres medicin begyndte at virke.

Fakta

World Aids Day sætter fokus på HIV-smittede I hele verden samles folk i dag, 1. december 2013, til World Aids Day for at støtte op om kampen mod HIV – virusset, der første gang viste sit grimme ansigt i 1980'erne og siden har dræbt over 25 millioner mennesker. Man har stadig ikke fundet en vaccine mod HIV, og i dag er der omkring 34 millioner smittede mennesker på verdensplan. I de 26 år, der er gået, siden den første World Aids Day blev afholdt i 1988, er der dog sket en markant forbedring for de HIV-smittede - i hvert fald i den rige del af verden: Udviklingen af den såkaldte antiretrovirale medicin, som nedbryder virusset, betyder, at HIV ikke længere behøver at være en dødsdom, men en kronisk sygdom, som kan holdes nede, hvis man tager sin medicin og går til regelmæssige kontrolbesøg hos lægen.

»Det vil altså sige, at der ikke var en eneste af dem, som havde virksom medicin i kroppen, der smittede,« siger Susan Cowan.

Professor Jens Lundgren, der er leder af forskningscentret Copenhagen HIV Programme (CHIP) på Rigshospitalet og Københavns Universitet, mener dog ikke, at undersøgelsen, som i 2011 blev udråbt som Årets Gennembrud, kan bruges som evidens for, at det er helt risikofrit at dyrke sex uden kondom, hvis man som HIV-smittet er i behandling.

»Undersøgelsen fra 2011 er ikke tilstrækkelig, blandt andet fordi 90 procent af de par, der blev undersøgt, sagde, at de fortsat brugte kondom. Men det er rigtigt, at smitsomheden falder væsentligt, når man får den rigtige behandling. Det ved vi, at den gør.«

»Der er dog forskel på, at den falder væsentligt, og at den overhovedet ikke eksisterer. At det er fuldstændigt ufarligt at dyrke ubeskyttet sex med en HIV-smittet i behandling, er der endnu ikke evidens for. Det vil være useriøst at komme med sådan en udmelding,« siger Jens Lundgren.

Professor afventer mere evidens

De videnskabelige beviser for, at der slet ikke er smittefare, er stadig yderst begrænsede, mener professoren, som afventer resultatet af en omfattende international undersøgelse, som han og et hold kollegaer er igang med, før han vil komme med en klar udmelding.

I undersøgelsen, som er den største af sin slags, følger forskerne 1.200 henholdsvis hetero- og homoseksuelle sexpar, hvor den ene part er HIV-smittet og i antiretroviral behandling, mens den anden ikke er smittet.

»For at være sikre på at vi kan studere den højeste risiko for overførsel af HIV, har vi kun medtaget sexpar, der har valgt at droppe kondomet. Vi opfordrede dem naturligvis til at bruge kondom, men mange af dem fortsatte alligevel med at have sex uden. Efter at have fulgt dem i et par år vil vi være klar til at offentliggøre foreløbige resultater om smitterisikoen i marts 2014,« siger Jens Lundgren.

Det er stadig en god idé at bruge kondom

Selvom undersøgelsen fra Jens Lundgrens center CHIP altså endnu ikke er færdig, tøver hverken SSI, HIV-læger eller patientforeningen HIV Danmark med at melde ud, at det er sikkert at dyrke ubeskyttet sex med en HIV-smittet, der får den rigtige medicin. Evidensgrundlaget for, at den antiretrovirale behandling dræber smittefaren, er solidt nok til at udbrede budskabet, mener de.

»I HIV Danmark har vi gjort meget for at få budskabet ud gennem forskellige kampagner. Det er selvfølgelig ikke, fordi man skal droppe opfordringen til at bruge kondom, men i forhold til de farer, vi dagligt er udsat for, er risikoen for at blive smittet minimal,« siger Bent Hansen, der er sekretariatschef i HIV Danmark.

Bent Hansen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at sprede budskabet:

Fakta

Antiretroviral behandling HIV er et type virus, som kaldes retrovirus. Antiretrovirale medikamenter er præparater, som virker mod den type virus. Medikamenterne helbreder ikke HIV, men de hæmmer væksten af virus og derved mindskes skaden, som HIV forårsager på immunsystemet. Man starter i antiretroviral behandling, når HIV begynder at ødelægge immunsystemet. Behandlingen varer resten af livet. Kilde: Sundhed.dk

»De svenske myndigheder melder klart ud, at risikoen er minimal, og det mener vi også, at de danske bør gøre, for det har en stor betydning for de HIV-smittede, at den danske befolkning får det at vide. Hvis budskabet kommer ud, vil det reducere den frygt for HIV-smittede, der har været i befolkningen siden de store kampagner i 1980'erne,« siger han.

Oplysning kan fjerne frygt for HIV-test

Hvis flere mennesker får at vide, at behandlingen nu er blevet så god, at man kan dyrke ubeskyttet sex uden at smitte, kan det fjerne frygten for at blive testet, håber både HIV Danmark og Susan Cowan. Det er vigtigt, for mange undlader at få taget den frygtede blodprøve.

»Cirka halvdelen af dem, der får diagnosen, skulle have haft den for flere år siden, viser vores Sexlivsundersøgelser. Det har konsekvenser for deres helbred, at de ikke får stillet diagnosen, for jo længere HIV-virussen er i kroppen uden at blive behandlet, jo større skade gør den på immunforsvaret. Og så er der selvfølgelig risiko for, at de smitter andre, mens de har ubehandlet HIV i blodet,« siger Susan Cowan.

Sundhedsstyrelsen har dog ikke tænkt sig at lave en kampagne, som oplyser befolkningen om, at velbehandlede HIV-smittede ikke overfører virus ved ubeskyttet sex, oplyser afdelingslæge Jan Fouchard, der beskæftiger sig med seksuelt overførte sygdomme i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesafdeling.

»Vi har ikke kampagner specifikt om HIV længere. Vi oplyser unge om, at de skal bruge kondom for at undgå sexsygdomme generelt, og desuden kanaliserer vi vores indsats og penge ud i de miljøer, hvor smittefaren for HIV er størst,« siger Jan Fouchard.

HIV-smittede i behandling kan have andre sygdomme

Det er en god idé at bruge kondom, hvis man har skiftende sexpartnere, uanset om man er HIV-smittet i behandling eller ej, er Sundhedsstyrelsens hovedbudskab, når det handler om at begrænse antallet af kønssygdomme.

»Vores fokus er på folkesundheden generelt, så vi siger, at i enhver situation, hvor der er risiko for, at man kan overføre en sygdom, skal man bruge kondom. Selvom der kun er minimal risiko for, at HIV-smittede i behandling overfører virusset til deres partner, kan de jo godt smitte med andre kønssygdomme,« siger Jan Foucard.

Undersøgelser viser, at en del HIV-smittede i Danmark også har syfilis og gonore, pointerer Jan Foucard, som vil overlade det til lægerne at rådgive de enkelte patienter om, hvorvidt det er sikkert for dem at dyrke sex med deres partner uden kondom.

Grafisk oversigt over udviklingen af vores viden om HIV og AIDS

Grafikken kommer fra det engelske Understanding Animal Research.

Billeder: Trocaire, Gates Foundation, iStock/LordLunar, Harwell

HIV-smittede har også ret til et godt sexliv

Alle bør vide, at det ikke er farligere at dyrke sex uden kondom med velbehandlede HIV-smittede end med alle mulige andre, mener kultursociologen Jakob Haff.

»Det er vigtigt, at budskabet kommer ud i første omgang til HIV-smittede og deres partnere og i næste omgang til hele befolkningen, fordi det kan bidrage til, at de HIV-smittede får et mere skyldfrit og tryggere sexliv. Undersøgelser viser, at en del HIV-smittede har problemer med deres sexliv,« siger Jakob Haff.

»Mange danskere har en tendens til opfatte sexlivet som noget, der ikke er lige så vigtigt som andre dele af livet: Det bliver set på lidt som et luksusgode. Måske er det derfor, at myndighederne ikke synes, det er så vigtigt at oplyse om, at smitterisiko er minimal, hvis man dyrker ubeskyttet sex med en HIV-smittet i behandling,« fortsætter han.

Jakob Haff fik i 2010 AIDS-Fondets forskningspris for seks Sexlivsundersøgelser, som han siden 2000 har lavet i samarbejde mellem Statens Serum Institut og STOP AIDS - en organisation, der indtil 2011 lavede oplysning til mænd, som har sex med mænd, men som i dag er fusioneret med de øvrige danske HIV-organisationer.

Sexlivsundersøgelserne er Danmarks største studier af seksuel adfærd hos homoseksuelle mænd.

Smittede holder sygdommen hemmeligt

Mange HIV-smittede føler sig stigmatiserede og lever skjult med deres sygdom, forklarer Jakob Haff, som mener, at stigmatiseringen kan afholde nogle fra at blive testet.

Han henviser også til en undersøgelsen 'Sentestere', som  blev udgivet af HIV Danmark i 2010.

»Forskerne bag undersøgelsen har spurgt folk, der først blev testet så sent, at deres immunforsvar allerede var blevet temmelig nedbrudt af HIV, hvorfor de ikke blev testet tidligere. Mange svarer, at de har haft en mistanke om, at de var blevet smittet, men har holdt sig tilbage, fordi de er bange for at blive stigmatiseret,« fortsætter han.

HIV er ikke længere en dødsdom

Stigmatiseringen opstod i 1980'erne, da AIDS var en dødsdom, fordi man stadig ikke anede, hvordan man kunne nedkæmpe den nyopdagede virus. I dag er situationen anderledes:

HIV er ikke længere en dødsdom, men en kronisk sygdom, der kan holdes nede med den rigtige behandling.

»I 1980'erne lavede man kampagner, som har installeret en massiv frygt for HIV i befolkningen, og der skal meget til for at aflive frygt: Det er ikke nok bare at sige en gang i TV-avisen, at velbehandlet HIV ikke smitter. Der skal oplyses massivt om det i flere år,« mener Jakob Haff.

Det bør ikke overlades til den enkelte læge at videregive budskabet, men komme fra officiel hold, mener kultursociologen.

»En officiel udmelding vil kunne revolutionere folks opfattelse af HIV – på lang sigt kan det fuldstændig lukke luften ud af de fordomme, der stadig florerer i befolkningen. Hvis der kommer en officiel udmelding om, at HIV-smittede i behandling ikke engang smitter ved ubeskyttet sex, så bliver det helt klart, at man heller ikke kan blive smittet, hvis man deler kop eller håndklæde,« siger Jakob Haff.

Annonce

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det bizarre havdyr her.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk