Motionsfodbold kan afværge diabetes
Nyt studie fra Færøerne afslører, at fodbold kan være med til at forebygge mange livsstilssygdomme blandt midaldrende og ældre prædiabetikere.
fodbold fitness medicin insulinresistens fedt muskelmasse bredspektret motionsform motionsfodbold mænd kvinder midaldrende ældre prædiabetikere diabetes-2 kostomlægning hjerte-kar-sygdomme

Professor ved Syddansk Universitet Peter Krustrup har specialiseret sig i motionsfodboldens effekt på sundheden. (Foto: Peter Krustrup)

Professor ved Syddansk Universitet Peter Krustrup har specialiseret sig i motionsfodboldens effekt på sundheden. (Foto: Peter Krustrup)

Motionsfodbold kan bane vejen for et langt sundere liv for ældre prædiabetikere.

Vores studie er det første, som viser, hvordan vi ved at kombinere særlige motionsformer og kostomlægning kan afværge udviklingen af type 2-diabetes blandt ældre patienter, der allerede lider af prædiabetes; en forløber for udviklingen af diabetes.

Størstedelen af prædiabetikerne udvikler senere type 2-diabetes, og gennem helbredsforbedringer kan vi adressere stigningen i forekomsten af fedme og type 2-diabetes verden over.

Prædiabetikere lider ofte af en lang række andre helbredsproblemer som fedme, svækket fysisk fitness og arteriel hypertension, altså forhøjet blodtryk i arterierne samt blodsukkerværdier, som er højere end normalt.

Derfor er styrke- eller udholdenhedstræning alene ikke den mest optimale behandling.

Denne patientgruppe kræver ofte kostomlægning i kombination med komplekse motionsprogrammer for at tabe sig, men på samme tid undgå at miste muskelmasse.

Det er hér, fodbold kommer ind i billedet.

Historien kort
 • Et nyt studie fra SDU viser, at to ugentlige fodboldtræninger i kombination med kostvejledning kan reducere risikoen for hjertekarsygdom med 50 procent for utrænede ældre med prædiabetes.
 • Forsøgsdeltagerne nød både motionens sociale, mentale og fysiske effekter.
 • Studiet viser, at vi kan forebygge type 2-diabetes gennem tiltag, der kombinerer motion og kostomlægning.

Fodbold er nærmest en mirakelkur

Motionsfodbold, eller 'Football as Medicine' som programmet kaldes, er blevet gransket omhyggeligt i de forløbne ti år. 

Motionsfodbold har vist sig at være en kompleks motionsform med en bredspektret positiv effekt som forbedret blodsukkerregulering og derved lavere risiko for at udvikle prædiabetes.

Det fører til forbedret kondition, positive forandringer i kropskompositionen samt lavere blodtryk.

Du kan læse mere om 'Football as Medicine'-konceptet under artiklen.

Vores studie er det første, der tester, hvor effektiv fodboldtræning kan være i behandlingen af fysisk svækkede og ældre mænd og kvinder med det formål at afværge, at lidelsen udvikler sig til type 2-diabetes.

Vi fandt, at motionsfodbold kan spille en signifikant rolle i at forbedre forsøgsdeltagernes sundhedstilstand.

Vi estimerede, at motionsfodbold mindsker risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme med 50 procent, hvis deltagerne holdt ved med både træning og kostomlægning.

Også for ældre

Studiet, der blev udført på Færøerne, havde 50 forsøgsdeltagere – 25 af hvert køn – rekrutteret fra en national kohorte af prædiabetikere. 

 • 27 gennemgik et forløb, der varede i 16 uger med kostrådgivning og motionsfodboldsessioner på 30 til 60 minutter to gange ugentligt.
 • En kontrolgruppe på 23 personer gennemgik kun et kostmæssigt forløb.
 • Motionfodboldsessionernes varighed steg fra 30 minutter per session i de første to uger til 60 minutter per session i de følgende ti uger.
 • Deltagerne var mellem 55 og 70 år gamle.
 • De var alle diagnosticeret som prædiabetikere og havde dårlig kondition. Desuden var størstedelen af dem overvægtige.
 • Knap 2/3 af forsøgsdeltagerne havde osteopeni (let knogleafkalkning).

Studiets resultater er publiceret i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, som del af et 'Football is Medicine'-særoplag.

fodbold fitness medicin insulinresistens fedt muskelmasse bredspektret motionsform motionsfodbold mænd kvinder midaldrende ældre prædiabetikere diabetes-2 kostomlægning hjerte-kar-sygdomme

Forsøgsdeltagerne oplevede, at træningen styrkede muskler, knogler og kredsløb, og at træningen også var vigtig både mentalt og socialt. (Foto: Peter Krustrup)

Motionsfodbold forbedrede sundheden

Type 2-diabetes
 • Type 2-diabetes er en af de helt store helbredsmæssige udfordringer i verden i dag.
 • Sygdommen udgør også en signifikant økonomisk byrde på verdens sundhedsvæsener.
 • Det globale antal af type 2-diabetes-patienter er estimeret til at nærme sig 400 millioner, når vi når frem til 2030.
 • Alene i USA forventer man, at 1 ud af 3 voksne vil udvikle sygdommen, hvis udviklingen fortsætter.
 • Prædiabetes, hvor blodsukkeret er højere end normalt, er et forstadie til type 2-diabetes.

Vi så, at en kombination af motionsfodbold og kostvejledning havde en særdeles positiv effekt; faktisk en langt bedre effekt, end vi havde håbet.

Forsøgsdeltagerne oplevede en markant forbedring af både deres kardiovaskulære og metaboliske helbred samt kropskomposition.

I gruppen, der spillede fodbold, så vi signifikante helbredsforbedringer og forøgelse af den fysiske sundhedstilstand samt lavere blodtryk.

Forbedringerne korrelerede med, hvad vi og vores internationale kollegaer fandt i forbindelse med tidligere studier.

Resultaterne af det seneste studie estimerer, at risikoen for hjerte-kar-sygdomme kan reduceres med 50 procent, hvis deltagerne forsætter med kostomlægning og motion.

Vi har tidligere demonstreret, at man kan opretholde de positive helbredseffekter ved blot at motionere et par gange om ugen efter tre til fire måneders motionsfodboldtræning, hvor deltagerne trænede to til tre gange om ugen.

I vores nye studie oplevede deltagerne en forbedret kropskomposition og blodprofil med sænket kolesterol og fedtprocent i forhold til den gruppe, der udelukkende modtog kostvejledning.

Begge grupper oplevede et lignende fald i langtidsblodsukkeret, men motionsfodboldgruppen viste tegn på større forbedring i regulering af blodsukkeret i forhold til den gruppe, der kun omlagde kosten.

'Football as Medicine' podcast med Professor Peter Krustrup. (Podcast: BMJ talk medicine)

En succeskombination

Vi så, at en kombination af fodboldtræning og sunde spisevaner er en sundere vægttabsstrategi end udelukkende at lægge kosten om.

For eksempel tabte deltagerne i gruppen, der spillede fodbold, mindst to kilo kropsfedt mere end kostomlægningsgruppen, mens de forøgede muskelmassen med et kilo i løbet af forsøgsperioden på 16 uger i forhold til gruppen, der udelukkende lagde kosten om.

Med andre ord kan personer, der kombinerer kostomlægning med motion som eksempelvis fodbold, opleve et markant vægttab og samtidig en forøget muskelmasse og funktionskapacitet.

Det står i modsætning til udelukkende at gå på slankekur, hvor man ganske vist taber sig, men samtidigt bliver fysisk svagere som følge af tab af fedt og muskelmasse.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Fodbold som behandling for prædiabetes

Vores studie indikerer, at vi kan afværge type 2-diabetes gennem et forløb, der kombinerer motion og kost.

Studiet viser også, at fodbold er en effektiv og bredspektret motionsform, der gavner både mænd og kvinder. Det er muligvis en rigtig vinderstrategi.

Måske er det usædvanligt at anbefale fodbold til 60- eller 70-årige kvinder, men vores studie viste, at alle deltagerne nød det såkaldte Football Fitness-regime – en form for fodbold, hvor fokus er grundig opvarmning, dribling i par og kampe på en lille bane.

Ingen af deltagerne pådrog sig alvorlige skader på muskler, knogler eller led, og fremmødet var enestående, selv om træningen fandt sted om vinteren.

Desuden formede deltagerne venskaber, de havde det sjovt sammen og nød boldspillets sociale aspekter; faktisk så meget at mange af dem stadig deltager i Football Fitness. 

Vores studie viser, at kostomlægning i kombination med motion har et stort potentiale i behandlingen af prædiabetikere, selv når de er ældre, overvægtige og i dårlig fysisk form.

Læs denne artikel på engelsk på vores internationale søstersite ScienceNordic.com. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

‘Football as Medicine’

'Football as Medicine'-konceptet er udviklet af idrætsforskerne Peter Krustrip, Magni Mohr, Morten B. Randers og kollegaer fra mere end 20 andre lande.

Studiet er udført i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Færøernes Universitet med støtte fra Færøernes Forskningsråd (Sjúkakassagrunnurin), Færøernes fodboldforbund (FSF) og Den Færøske Diabetesforening (Diabetesfelag Føroya).

150 videnskabelige artikler i 35 tidsskrifter om motionsfodboldens fitness og sundhedseffekter er blevet publiceret i løbet af de seneste ti år.

På nuværende tidspunkt bliver der udført sundhedsstudier i 15 lande i Europa, Nordamerika, Sydamerika og Asien.

Studierne involverer såkaldt 'Football Fitness' – en slags fodbold med fokus på en grundig opvarmning, boldøvelser i par og spil på små baner.

De nyeste forskningsresultater blev præsenteret på den internationale konference 'Football is Medicine', som blev afholdt i i Portugals hovedstad Lissabon i januar 2018.

Den næste konference bliver afholdt i Odense 25. og 26. januar 2019.

Læs mere om 'Football is medicine' i British Journal of Sports Medicine og Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

Metabolisk syndrom og diabetes

Metabolisk syndrom er forstyrrelser i kroppens normale drift og omsætning af næringsstoffer.

Metabolisk syndrom er ingen sygdom i sig selv. Det er en samling af uheldige forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer (metabolisme). Forstyrrelserne gør, at:

 • Patienten får for højt blodtryk.
 • Patientens følsomhed for kroppens egen insulinproduktion falder.
 • Patientens kolesteroltal vil være forhøjet.

Årsagen til denne samling af risikofaktorer er modstand mod insulinets virkning (insulinresistens) – et svækket insulin.

Det er muligt at bremse eller standse udviklingen alene gennem en fornuftig ændring af sin livsstil. 

På den måde kan patienten selv medvirke til at forsinke eller helt undgå at udvikle de nævnte sygdomme.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.