Godt nyt fra havet: Vandlopper fravælger mikroplast som føde
Forskere har frygtet, at vandlopper æder og dermed bringer mikroplast ind i havets fødekæder. Men den lille vandloppe ser ud til at være smartere, end vi troede.
Vandloppe

Vandloppen er blevet limet fast til et hårstrå, så den sidder stille i vandet, og forskerne kan fange den på video, mens den filtrerer mikroplankton – og langt mindre mikroplast, end frygtet. (Foto: Dr. Jiayi Xu)

Vandloppen er blevet limet fast til et hårstrå, så den sidder stille i vandet, og forskerne kan fange den på video, mens den filtrerer mikroplankton – og langt mindre mikroplast, end frygtet. (Foto: Dr. Jiayi Xu)

En albatros med maven fuld af plastaffald. En død strandet hval, som har ædt 40 kilo plast.

Der er efterhånden mange kendte eksempler på dyr, der æder plast, med skadelige effekter og endda død til følge.

Men hvad sker der, når de små dyr i havet, som ikke nemt kan ses med det blotte øje, møder mikroplast?

Vandlopper er små krebsdyr, som udgør fundamentet i havets fødekæder. De lever af planteplankton og er centrale i havets kulstof-kredsløb.

Og så bliver de selv spist af fiskeyngel og fisk, som kan havne på vores tallerkener. Du kan læse mere om de små dyr i boksen under artiklen.

I en verden, hvor plast udgør en global forurening i havmiljøet, er der udbredt bekymring for, at vandlopper forveksler mikroplast med plankton, æder det, selv bliver ædt og derved fører mikroplast op gennem fødekæden.

I sidste ende også til fisken på din middagstallerken.

Nye resultater fra DTU Aqua udfordrer dog denne bekymring. De viser sig nemlig, at vandlopper er i stand til at sortere deres føde, mens de æder, og dermed afvise 80 procent af den mikroplast, som de fanger.

Og det er et lys i mørket, når vi taler om de negative effekter af plastaffald i havene.

Serie: Et hav af plast

I fire år har forskere på tværs af institutioner samarbejdet om at undersøge forurening med mikroplast i danske hav under projektet ‘MarinePlastic’. 

Projektet er slut, og det er blevet tid til at gøre status. I denne artikel-serie fortæller forskerne om nogle af de fund, de har gjort i løbet af projektperioden. 

Du kan læse om vandloppers vilde evner til at sortere deres mad, globale beslutninger om at reducere plastaffald, børsteorme og cigaretskodder, engangsplast i køkkenskuffen, plast på danske strande og meget mere.

Læs mere om forskningsprojektet og serien i artiklen Et hav af plast: Hvad fire års forskning i plast og mikroplast har lært os.

Udbredt bekymring for vandloppernes spisevaner

Tidligere laboratorieundersøgelser har vist, at vandlopper kan æde mikroplast, hvilket har fået forskere til at foreslå, at vandlopper er væsentlige ’vektorer’ for mikroplast i havets fødekæder.

Det betyder, at man har antaget, at vandlopperne æder mikroplasten, hvorved de bliver bærere af disse små partikler. Når vandlopperne sidenhen bliver ædt af større dyr, vil mikroplasten følge med op gennem fødekæden.

Disse studier er højt citerede, hvilket reflekterer en udbredt bekymring for, hvordan mikroplast påvirker havets økosystemer.

Konsekvenserne kan da også være potentielt vidtrækkende, idet både vandlopper og plastforurening findes overalt på kloden.

Tidligere forsøg er en ’sort boks’

De fleste laboratorieforsøg, som har undersøgt optag af mikroplast i vandlopper, er lavet i flasker, hvor vandlopperne svømmer rundt i en opløsning af mikroplast og planteplankton (mikroalger).

Sådanne forsøg er typisk udført med meget høje koncentrationer af mikroplast, mange gange højere end målte koncentrationer i havet.

Ud fra hvor mange mikroplast partikler, der ’forsvinder’ fra opløsningen over tid, beregner man optaget af mikroplast i dyrene.

På den måde får man således indirekte målinger for vandloppernes evne til at æde de små plastpartikler – men det er en ’sort boks’, hvor man ikke får detaljeret viden om, hvad der egentlig foregår i flaskerne.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler deres forskning, viden og holdninger til et bredt publikum – med hjælp fra redaktionen.

Forskerzonen bliver udgivet takket være støtte fra vores partnere: Lundbeckfonden, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet og Region Hovedstaden.

Forskerzonens redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af partnerne. Læs mere om Forskerzonens mål, visioner og retningslinjer her.

Banebrydende forskning med højhastighedskamera og hårstrå

Til forskel fra dette, har vi direkte observeret, hvordan vandlopperne håndterer og æder mikroplast ved brug af et højhastighedskamera, der kan tage ekstraordinært mange billeder i sekundet.

Princippet er, at en vandloppe, der er limet fast på et hårstrå, bliver filmet i en opløsning af mikroplast og mikroalger. Fordi vandloppen er fikseret, er det muligt at filme, hvordan den håndterer forskellige typer af mikroplast eller alger, som den fanger.

Forskere har tidligere brugt højhastighedskameraer til at undersøge vandloppers respons, når de møder giftige planteplankton.

Dette var inspirationen til at prøve samme metode til at observere, hvordan vandlopper håndterer mikroplast.

Små sorteringsmaskiner

Omhyggelige analyser af timevis af videomateriale har dokumenteret, at vandlopper af arten Temora longicornis ikke æder alt, de fanger.

Faktisk er de i stand til at afvise størstedelen (80 procent) af de mikroplast partikler, som de indfanger og håndterer.

For at underbygge disse observationer blev optag af mikroplast efterfølgende undersøgt i andre grupper af vandlopper, som har andre måder at søge føde på.

Vi ville gerne vide, om evnen til at afvise mikroplast er en mere generel egenskab på tværs af arter.

Ud over Temora longicornis, undersøgte vi således også vandlopper af arterne Centropages hamatus, Oithona davisae, og Acartia tonsa (læs mere i boksen under artiklen).

Alle typer af vandlopper åd kun mikroplast i begrænset omfang: Indtaget at mikroplast var således lavere end deres indtag af mikroalger.

 

Videoen foregår i 20 X slow motion og viser vandloppen håndtere en mikroplast-partikel. Vandloppen fanger partiklen ca. 00:00:14 inde i videoen og afviser den ca. 00:0015. (Video:  Dr. Jiayi Xu)

Hvor meget mikroplast er der i danske farvande?

Forudsætningerne for, at en vandloppe æder mikroplast er: 1) At de møder dem, og 2) at de indfanger dem.

Vores studier har påvist, at vandlopper er i stand til at indfange mikroplast, men at langt størstedelen bliver afvist og dermed ikke ædt.

Hvis vi i stedet ser på den første forudsætning, så afhænger vandloppens møde med mikroplast af koncentrationen af mikroplast i havmiljøet.

I projektet MarinePlastic har vi som de første indsamlet og dokumenteret koncentrationerne af mikroplast i indre danske farvande. Disse koncentrationer er i størrelsesordenen 50 til 100 mikroplast-partikler per kubikmeter havvand.

Behøver vi egentlig bekymre os?

Plankton-partikler, som har samme størrelse som mikroplasten (10-300 µm), findes i meget højere koncentrationer end mikroplast i havet. Det vil med andre ord sige, at mikroplasten er meget fortyndet i plankton.

Så sandsynligheden for, at en vandloppe - eller et andet dyr som lever i vandsøjlen - møder netop en mikroplast-partikel, er meget lille.

Af den mikroplast, vandloppen møder, vil den i 80 procent af tilfældene spytte partiklen ud, ifølge vores resultater.

Det er på denne baggrund, at vi konkluderer, at vandloppers rolle som vektor (bærer) for mikroplast ind i marine fødekæder, må tages op til genovervejelse.

Vi skal stadig bremse mængden af mikroplast i havene

Uagtet vandloppernes evne til at fravælge mikroplast som føde er omfanget af generel plastforurening (som også fører til mikroplast-forurening) i havet et seriøst miljøproblem.

Mikroplast findes i tarmen på fisk i havet. De større stykker af plastaffald i havet, såsom kasserede nylonfiskenet, har vist sig at dræbe mange havpattedyr, fisk og fugle.

Samtidig ved vi, at havbunden er et sted, hvor plastaffald akkumuleres over tid.

Der findes allerede nu områder i verdenshavene med høje koncentrationer af plastaffald. Det drejer sig blandt andet om et område i det nordlige Atlanterhav og om Middelhavet.

Kombineret med en stadigt stigende produktion af plast på verdensplan vil mængderne af plastaffald i havet – og på havets bund – også stige i fremtiden.

Vores resultater tænder et lys i mørket, men det er stadig vigtigt at bremse udledninger af plastaffald til miljøet for at passe godt på havets flora og fauna.

Fakta om vandlopper

Vandlopper er små krebsdyr, som lever i enten ferskvand eller saltvand. De undersøgte arter er alle ’marine pelagisk vandlopper’. Det betyder, at de lever frit i vandsøjlen i havet.

Deres livscyklus gennemgår 6 nauplii larve-stadier og 5 copepodit larve-stadier, før de bliver kønsmodne voksne og lægger æg.

Arterne beskrevet nedenfor er i stand til at æde et bredt spektrum af mikroskopisk plankton, med størrelser fra 10 til 60 µm (tusindedele millimeter).

Temora longicornis er en ’ feeding current feeder’; de genererer en vandstrøm, hvorfra de filtrerer deres bytte. De findes hovedsageligt i det nordlige Atlanterhav. Den gennemsnitlige størrelse er på 1,1 mm for voksne.

Centropages hamatus er en ’cruising feeder’; de svømmer mens de æder de byttedyr, som de møder. De er særligt udbredte langs Atlanterhavet, Nordsøen og Østersøen. Gennemsnitlig størrelse på 1,1 mm for voksne

Oithona davisae er en ’ambush feeder’; den lægger sig i bagholdsangreb og angriber de byttedyr, som genererer bevægelser i vandet, når de svømmer forbi. Arten stammer fra Stillehavet, men den har spredt sig med ballastvand til blandt andet middelhavet og er for nylig blevet observeret i Vadehavet. Gennemsnitlig størrelse er på 0,53 mm for voksne.

Acartia tonsa er en ’mixed feeder’; den kan skifte fra ’feeding-current feeder’ til ’ambush feeder’, afhængigt af mængden af føde. De er globalt udbredt, men de er almindelige i Atlanterhavet, Det Indiske Ocean og Stillehavet. Gennemsnitlig størrelse på 1,1 mm for voksne.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk