Forskerzonen partnerskaber

Vil du være med til at styrke den offentlige samtale med skarpe bidrag fra forskningen? Forskerzonen er sat i verden med netop dette formål.

Som partner støtter du en formidlingsplatform, hvorfra forskere selv kommunikerer med befolkningen. Forskerne kommer i trygge hænder og får hjælp til at vinkle og formulere deres populærvidenskabelige indhold af Forskerzonens medarbejdere.

Redaktionen er forankret hos Videnskab.dk, som siden 2008 har formidlet forskning og videnskab og i dag når ud til en million brugere hver måned. Vi har hjulpet over 1.000 forskere med at få deres historier ud over rampen på Forskerzonen.

Besøg Videnskab.dk’s Forskerzonen her

Vores partnere

Uden økonomisk støtte fra vores partnere var Forskerzonen ikke en realitet.

Tak for at se værdien i at sikre kvalitet og konstant udvikling af en almennyttig uafhængig formidlingsplatform, som samtidig viser det talent og den viden, universitets- og forskningssektoren rummer.
Hvem kan blive partner?

Du repræsenterer en forskningsinstitution eller en organisation, som tillægger det værdi, at forskere deler deres indsigter med et bredt publikum - for at synliggøre forskningen og styrke den demokratiske debat samt vækst og velfærd i samfundet.

Du er måske et universitet, en professionshøjskole, en region, en fond, en fag- eller arbejdsgiverforening eller noget syvende, som vi ikke har tænkt på. 

Hvorfor indgå i et partnerskab?

Først og fremmest er du med til at sikre en platform, der deler begejstringen for videnskab med samfundet og konstant arbejder med troværdig formidling af høj kvalitet. Og du hjælper forskerne til at blive dygtigere formidlere og komme ud med deres viden.

Afledte effekter af formidlingen på Forskerzonen:

  • de bedste studerende, forskere og medarbejdere tiltrækkes til forskningsinstitutionerne 
  • et yngre publikum får adgang til forskning, da Videnskab.dk har en million besøgende hver måned, hvoraf 1/3 er under 30 år
  • indhold bruges ofte som inspiration til undervisningen på landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
  • forskerne opnår synlighed hos fonde og andre interessenter
  • andre medier samler historierne op og udvider deres kildenetværk med bidragyderne 
  • artikler får tilknyttet DOI-nummer og kan tilknyttes forskernes publiceringsliste
  • vi skaber en fælles indgang til dansk forskning, hvor politikere, erhverslivet og mange flere kan hente viden baseret på forskning
  • forskerne deler deres passion og inspirerer befolkningen til at være nysgerrig

Hvad består et partnerskab med Forskerzonen i?

Som partner bidrager du økonomisk til, at forskere har en velbesøgt platform at kommunikere fra med egne tekster. Inden publicering får forskerne kyndig vejledning og redigeringshjælp fra specialister i videnskabsformidling.

Indholdet distribueres på Forskerzonen, på forsiden af Videnskab.dk, gennem Videnskab.dk’s nyhedsbreve og tilstedeværelse på sociale medier. Herudover oplever op mod halvdelen af forskerne efterfølgende at blive kontaktet af andre medier, politikere, erhvervslivet m.fl., viser vores spørgeskemaundersøgelse.

Er du en forskningsinstitution, tilbyder vi dig desuden en workshop og coaching i formidling. Og vi har et nært samarbejde med dig om at sikre, at de vigtigste historier fra forskningen finder vej til platformen.  

Den redaktionelle linje

På Videnskab.dk’s Forskerzonen formidler forskere fra alle discipliner deres forskning, viden og holdninger til et bredt publikum – med hjælp fra redaktionelle medarbejdere på Forskerzonen.

Redaktionen prioriterer indholdet, spørger ind til fakta og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af Lundbeckfonden og øvrige partnere. Læs mere om Forskerzonens mål, visioner og retningslinjer her.

Kontakt

Hold dig ikke tilbage, hvis du har spørgsmål. Kontakt os:

Teamleder og journalist
Matilde Hørmand-Pallesen
E-mail: mhp@videnskab.dk
Mobil: 2049 4616
Redaktør på Forskerzonen
Anders Høeg Lammers
Mobil:  2974 5263
E-mail: ahl@videnskab.dk
Chefredaktør for Videnskab.dk og Forskerzonen
Vibeke Hjortlund 
Mobil:  4050 7765
E-mail: vh@videnskab.dk