Annonceinfo

Hvorfor må man ikke sige neger?

Spørg VidenskabenEn orkan af kritik rammer den person, der vover at sige 'neger' i det offentlige rum. Men hvorfor må man egentlig ikke bruge ordet? Spørg Videnskaben har bedt forskerne om svar.

Mange mennesker med afrikansk oprindelse synes, det er stødende at blive kaldt 'neger'. Derfor er ordet blevet politisk ukorrekt. (Foto: Shutterstock)

»I morgen får du en niggerdreng, og ham må du bruge som rangle,« lød det oprindeligt i den danske børnesang 'Elefantens vuggevise' fra 1947. 'Niggerdrengen' er siden blevet til en kokosnød.

Flødeboller må heller ikke længere hedde 'negerkys', og hvis nogen vover offentligt at bruge betegnelsen 'neger' om en person med en mørk hudfarve, udløser det i bedste fald en heftig mediedebat og i værste fald en retssag.

Grethe Anæus fra Viborg undrer sig: »Det er ikke politisk korrekt at kalde en sort for 'neger'. Men hvorfor er det, at man ikke må bruge ordet?« spørger hun.

Neger betyder sort

Godt spørgsmål. Før vi finder ud af, om forskerne kan svare på det, slår vi lige op i Gyldendals åbne encyklopædi, hvor vi finder ud af, at 'neger' kommer fra det latinske ord 'niger', som slet og ret betyder 'sort'. Ifølge encyklopædien er det »en betegnelse for folk med sort eller brun hudfarve, fortrinsvis i Afrika syd for Sahara og i Nord- og Sydamerika.«

Umiddelbart lyder det uskyldigt. Hvordan er et ord, der betyder sort, mon blevet kontroversielt? Videnskab.dk griber knoglen og ringer til Dansk Sprognævns forskningsafdeling for at få mere at vide om, hvad der er med det N-ord. 

»Du skal have fat i vores neger-ekspert. Jeg kalder lige på ham. Et øjeblik,« lyder det i den anden ende af røret.

Negerekspert: Det er blevet værre at sige 'neger'

Heldigvis er negereksperten lige i nærheden. Han hedder Jørgen Schack og er seniorforsker i Dansk Sprognævn, hvor han har været med til at redigere retskrivningsordbogen. Det er snart 20 år siden, at han første gang dykkede ned i neger-debatten og analyserede ordets udvikling i artiklen 'Om ordet neger,' som blev trykt i fagbladet Nyt Fra Sprognævnet i 1995.

Artiklen skrev han på baggrund af en debat, der var blusset op i medierne, efter at Københavns Politi i en konkret sag havde kaldt en person med afrikansk oprindelse for neger.

»Politimesteren kunne ikke se noget forkert i at sige neger. Det var et ord, han betragtede som en neutral betegnelse på folk med afrikansk oprindelse. Men Dokumentations- og rådgivningscenter om racediskrimination anbefalede, at politiet i stedet brugte ordet 'sort'. Siden har der været en del af den slags debatter i pressen, og der er ikke sket så meget, bortset fra at det i de flestes øjne er blevet endnu værre at sige neger, end det var dengang,« siger Jørgen Schack.

Martin Luther King kaldte sig selv for neger

Op til 1970'erne var der ellers overhovedet ikke noget galt i at bruge ordet 'neger', siger sprogforskeren. Det var en neutral betegnelse, som folk med afrikansk oprindelse foretrak at bruge om sig selv.

Fakta

Politisk korrekthed er et udtryk, der opstod i den sidste halvdel af 1980'erne i bestræbelse på at opnå en ligeværdig, ikke-diskriminerende behandling af minoriteter - for eksempel handicappede og etniske mindretal.

Politisk korrekthed bruges blandt andet til at tage afstand fra og få ord udskiftet, hvis de opfattes som belastende og stødende af den gruppe, de beskriver.

Kilde: Gyldendals åbne encyklopædi

For eksempel kaldte Martin Luther King sig selv og sine tilhørere for 'negroes'.

Ordet blev først sparket ud til højre, da den sorte borgerrettighedsbevægelse efter Martin Luther Kings død lagde afstand til det og i stedet begyndte at kalde sig selv for 'black'. 

»Borgerrettighedsbevægelsen skiftede 'negro' ud med 'black' for at signalere en ny racebevisthed, og der skete en afsmitning herhjemme: 'Neger', som er den danske variant af 'negro', blev politisk ukorrekt, og i dag står man bedst ved ikke at bruge ordet, fordi mange opfatter det som nedsættende,« siger Jørgen Schack.  

'Neger' ryger ud af vores sprogbrug

Ifølge Jørgen Schack er det et velkendt fænomen, at en befolkningsgruppe på et givent tidspunkt begynder at opfatte et ord som stødende. Så bliver det politisk ukorrekt at bruge det, og det bliver gradvist skiftet ud med et andet.

»I en periode vil der være nogen, som holder fast i at bruge det, enten fordi de ikke synes, det er stødende, eller fordi de er skeptiske over for at skifte ord ud med et andet. Men til sidst ryger det helt ud af vores sprogbrug som en neutral betegnelse.«

»Vi har set det med ord som 'muhammedaner' og 'fremmedarbejder', og efterhånden er der også sket det med 'neger', at det er gået fra at blive opfattet som neutralt til at blive stødende. Der er stadig ældre mennesker, som siger 'neger' uden at mene noget nedsættende med det, men som det er sket med 'muhammedaner,' er der efterhånden få unge, der siger 'neger', medmindre det er for at provokere,« siger Jørgen Schack.

Politisk korrekthed opstår blandt os alle

Oprindeligt var det altså den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, der frabad sig at blive kaldt 'negroes'. Men hvem har bestemt, at vi ikke må sige neger herhjemme i Danmark?

»Tja, det er i hvert fald ikke Sprognævnet og heller ikke staten. Det er sprogsamfundet, altså alle os, der bruger sproget, som bestemmer, hvilke ord der er korrekte at bruge,« svarer Jørgen Schack.

Neger bliver forbundet med raceopdeling

Neger-betegnelsen er altså gradvist blevet politisk ukorrekt, fordi der er mennesker, som føler, at den er stødende. Men hvorfor er den det? Ifølge Encyklopædien betyder neger jo bare sort. På Aalborg Universitets Institut for Kultur og Globale Studier sidder professor Poul Duedahl. Han har blandt andet forsket i, hvordan man op gennem historien har beskrevet forskellige etniske grupper.

Vi ringer til ham og spørger, hvorfor nogle mennesker føler sig provokerede af blive kaldt for negere.

Fakta

Hvad skal man sige i stedet for neger?

Hvis man vil være politisk korrekt, bør man kalde folk med en mørk hudfarve for det, de selv ønsker at blive kaldt, anbefaler de forskere, Videnskab.dk har talt med.

Jørgen Schack anbefaler, at man bruger ordet 'sort', hvis man virkelig har behov for at sige noget om en persons hudfarve. I de fleste tilfælde vil det allerbedste dog være, at man betegner folk efter deres nationalitet for eksempel 'amerikaner', 'kenyaner', 'somalier' osv. Hvis det er en person med somaliske forfædre, som er født og opvokset i Danmark, kan man for eksempel sige 'dansker med somalisk baggrund.'

»Det hænger sammen med, at litteraturen op gennem historien har anvendt betegnelsen til at opdele folk i et hierarki baseret på hudfarve,« svarer Poul Duedahl.

Negroid var godt nok oprindeligt en neutral farvebetegnelse, som man allerede i 1300-tallet brugte om folk med en mørk hudfarve, men da europæiske antropologer i kolonitiden begyndte at opstille race-hierarkier, hvor nogle racer blev beskrevet som mere værd end andre, blev ordet værdiladet, fortæller Poul Duedahl. 

Negative konnotationer klistrer til 'neger'

Antropologerne forklarede mentale og kulturelle forskelle ud fra den menneskelige biologi og som noget, der var forbundet med hudfarve. De brugte betegnelsen 'negere' om folk med afrikansk oprindelse.

»Den negroide race eller 'negerne' blev beskrevet som naturmennesker med barnlige fysiske træk og mentale evner som børn, mens den hvide race var veludviklet og skabt til at herske over dem. Man brugte race-hierarkiet til at retfærdiggøre alt fra økonomisk og seksuel udbytning til kolonisering, slaveri, drab og folkemord,« siger Poul Duedahl.

I dag hænger de negative konnotationer ved betegnelsen 'neger', mener professoren, som i øvrigt er enig i, at dele af den amerikanske borgerrettighedsbevægelse har en stor del af æren for, at ordet er blevet direkte politisk ukorrekt.

»Afkoloniseringen og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse spiller en stor rolle: Forsøget på at afskaffe brugen af neger-betegnelsen er nøje forbundet med bevægelsens krav om ligeværd.«

»I dag er det blevet sådan, at hver gang nogen nævner det ord, tænker mange på hudfarve, race og hierarki. Det er politisk ukorrekt at bruge det, især på steder hvor man har store minoritetsgrupper, for historien har gjort det til et værdiladet ord med negative konnotationer,« siger Poul Duedahl.

Er 'neger' altid politisk ukorrekt?

Men hvad nu hvis man ikke har onde hensigter, når man siger 'neger'. For eksempel er det da meget sødt at kalde en flødebolle for et 'negerkys' og 'Elefantens vuggevise' er jo bare en uskyldig børnesang. Har den politiske korrekthed taget overhånd, når man fjerner ordet 'neger' overalt?

Spørg Videnskaben hiver fat i Rikke Andreassen. Hun er lektor på Roskilde Universitet og har blandt meget andet undersøgt, hvordan børnelitteratur historisk set har portrætteret afrikanere.

Når man fjerner ordet 'neger' i børnesange og litteratur, er det på sin plads, mener Rikke Andreassen. Hun siger, at man opretholder nogle uheldige forestillinger om afrikanere som en underlegen race, hvis man ser gennem fingrene med, at forfattere enten har skrevet 'neger' for mange år siden – dengang det stadig var ok – eller har brugt ordet for sjov som en nuttet betegnelse:

citatI Danmark har vi jo slet ikke har set den samme racediskrimination, som der har været i USA. For mig at se, er det da meget værre at kalde en person for 'sort'.
- Professor Per Durst-Andersen

»Man kan sige, at vi bærer historien i os, og at de ord, vi bruger, bærer historiske betydninger. Når 'neger' er en betegnelse, man historisk har brugt til at beskrive folk fra Afrika som mindre intelligente og udviklede end hvide europæere, er det mere hensigtsmæssigt at bruge andre ord.«

»Hvis vi bruger ordet for eksempel i børnelitteratur, opretholder vi nogle forestillinger om afrikanere og sorte som mindre begavede, eksotiske og naive. Det er forestillinger, som vi egentlig mener, at vi har lagt bag os, men som vi alligevel reproducerer hos vores børn, hvis vi insisterer på at anvende dem i de bøger, de får læst højt, og i de sange de synger,« siger Rikke Andreassen.

Det handler om respekt

Mange afrikanere og andre med en mørk hudfarve synes, det er ubehageligt at blive kaldt for 'neger' eller at støde på ordet i det offentlige rum, fordi de forbinder det med en raceopdeling, hvor sorte er mindre værd end hvide, siger Rikke Andreassen. 

»Politisk korrekthed handler om respekt for andre mennesker. Selvom man ikke siger 'neger' i en ond hensigt, er det en betegnelse, som er så ladet med betydninger, at det er mest respektfuldt ikke at bruge det. Især når mange mennesker selv frabeder sig at blive kaldt det.«

Forsker: 'Neger' er ikke politisk ukorrekt i Danmark

Tænk dig om en ekstra gang, før du siger 'neger' – også selvom du ikke mener noget ondt med det, anbefaler de forskere, Videnskab.dk indtil videre har haft i røret altså: Historien har mærket ordet, så det hos nogle bringer associationer til et racesyn, der positionerer sorte mennesker som mindre værd end hvide.

Men som Jørgen Schack fra Sprognævnet var inde på, er det hverken myndigheder eller forskere, der bestemmer, hvad der er politisk korrekt. Så for en god ordens skyld slutter vi af med en bemærkning fra en af hans fagfæller, Per Durst-Andersen, som blandt andet forsker i sprog og kultur på Copenhagen Business School (CBS). Han har nemlig en helt anden opfattelse af betegnelsen 'neger':

»Jeg kan overhovedet ikke se, at det er politisk ukorrekt at sige neger. Det er rigtigt, at et ord kan bære historiske og kulturelle betydninger, som bliver bragt videre fra generation til generation, og ordet 'neger' har formentlig en negativ betydning for en amerikaner. Men det har ikke sin gang på jord at kalde det politisk ukorrekt i dansk kontekst.«

»I Danmark har vi jo slet ikke har set den samme racediskrimination, som der har været i USA. For mig at se, er det da meget værre at kalde en person for 'sort,'« siger professor Per Durst-Andersen fra CBS's Department of International Business Communication.

Således oplyste takker vi forskerne og sender en T-shirt til Grethe Anæus i Viborg. Du kan selv spekulere lidt over, om du vil bruge ordet 'neger' fremadrettet, mens du går på opdagelse i Spørg Videnskabens arkiver her på sitet. Du kan også læse de 77 bedste spørgsmål og svar i vores seneste bog: 'Hvad gør mest ondt - en fødsel eller et hårdt spark i skridtet?'

Re: Synspunkter

Allerførst: Jeg har allerede sagt det et par gange, f.eks. i mit svar til Ken langt herunder ... men jeg bruger selv "sort", når jeg taler i det offentlige rum.

Jeg er - ganske som Vagn også skriver det - ikke ude på at genere nogen. Derfor.

Men det ville gavne alle parter langt mere at "generobre" ordet neger - end at kæmpe for at afskaffe det.

Du påstår, at alle sorte i dag har det svært med det ord. Du har muligvis ret, muligvis ikke. Men selv om det formelt også betyder "sort", så er ordet "neger" både mere korrekt, og historisk set det mest neutrale udtryk om folk af afrikansk-etnisk afstamning. Det skaber ikke det samme unuanceret mørke farvebillede i folks hoveder, og det er konkret det eneste udtryk som i sig rent faktisk bærer et forsøg på at gøre op med raceadskillelse - i modsætning til "sort".

Spørgsmålet om respekt er enkelt: Respekt er udgangspunktet. Det er det samfund, hvor folk føler at de skal rende rundt og "forlange" respekt af hinanden, der er det dårlige samfund. Det er der ingen twisted logik i.

Problemet er, at den gensidige respekt så kan gøres op i ét spørgsmål: Skal en indfødt befolkning ændre sin brug af et ord, som langt de fleste her i landet er vokset op med som et neutralt ord - eller skal et mindretal gøre op med den misforståelse, at ordet i sig selv er negativt, fordi der er nogen (i USA), som har råbt op om det?

Jeg synes ikke, det er respektfuldt for flertallet, hvis mindretallet beder om det første. Det er tværtimod mindretallets opgave at lære at kende forskel på, om det neutrale udtryk bruges korrekt og dermed på ingen måde stødende, eller - ukorrekt - bruges som om det er nedsættende.

Det fælles hensyn er jeg enigt med dig om - men ikke i hvad konsekvensen er. For mig er konsekvensen klart, at man må droppe berøringsangsten og "krænketheden" omkring et ord, som her i landet er neutralt i store dele af befolkningens øjne - og dermed også droppe at "genopdrage" sine medborgere.

Og i øvrigt: Nej, jeg kan ikke bare vælge at tage mine briller af - alternativet er at famle mig rundt. Det er ikke meget af et valg. Ligesom Vagn ikke kan fravælge at være rødhåret. I den udstrækning dét er valg, så kan de mørkhudede også bare vælge at få gjort huden lysere.

Den holder jo bare ikke, vel?

Med hensyn til "når jeg hører en taler adskille eller "ekskluderede" folk af andre hudfarver har jeg forståelse":

Så: Well - det har jeg ikke!

De sorte som ekskluderer de hvide fortjener ikke et hak bedre, end de hvide som ekskluderer de sorte. Og omvendt. Eksklusion er ikke foreneligt med "fælles ansvar" og "gensidig respekt" - uanset hvem det kommer fra og hvad der er gået forud.

Det er der heller ingen twisted logik i. Er du ikke enig i dét, så er vi uenige, og kommer næppe længere.

Og som også Vagn påpeger: De sorte er altså ikke de eneste, der kender til smerte. Det er ikke særligt respektindgydende at gøre sin "historiske smerte" til et image; hverken her eller i USA.

Det er (desværre for alle parter) blevet svært at bruge ordet "neger", og du har helt ret i, at man bør tænke sig om. Min pointe er så blot, at det er mere ubetænksomt at "kæmpe" for at ændre på en sprogbrug, som oftere er ment neutralt end nedsættende - og som endda historisk set er bedre - end det er at kæmpe for at (gen)skabe respekten om ordet!

Også god weekend til dig.

God Weekend.

God Weekend.

Synspunkter

Ud fra dit indlæg kan jeg forstå at din tankegang er "hvis man ikke vil kaldes neger må man ikke have et stort selvværd eller være glad for at være som man er.." Den opfattelse kunne ikke være mere forkert set fra min synsvinkel. Jeg kender ikke én sort dansker der ville ændre noget på sig selv hvis de kunne, men de har alle stadig et problem med at blive kaldt neger. Jeg tror det har meget at gøre med at ordet bliver misbrugt meget i dansk kultur og at man høre det blive brugt i mange sammenhæng, nogle negative, andre ikke. Jeg må være ærlig og sige jeg synes dine sammenligninger er svage, jeg forstår du har taget noget fra dig selv for at kunne "prøve" at relatere. Men sandheden er at du altid vil have det valg at kunne tage dine briller af, hvis du føler de gør dig til mål for unødvendige bemærkninger. Det er selvfølgelige ikke ens betydning med at du skal gøre det for at tilfredsstille andre eller for at give ind for dem der tideligere har "drillet" dig.. Men det er et valg du har til rådighed. Det er ikke noget man kan gøre med sin krop hvis man skulle være så dum og ha lyst. Oven i det er jeg sikker på at "brilleabe" ikke er et ord de fleste voksne har i deres ordforråd. Det er lidt 3.klasse.

Jeg forstår din pointe i at du selv kontrollere hvordan et ord påvirker dig, men jeg synes også det er et fælles ansvar som samfund at tage hensyn til hinanden, i stedet for at prøve at overbevise en bestemt gruppe at et ord ikke er frastødene hvis de oplever det sådan til hverdag.

En anden af dine lidt twisted logikker jeg ikke forstod er hvordan det at respektere hinanden og at forvente respekt er at stille et højt krav.. Det ville ikke være et særligt venlig samfund vi lever hvis det var sandt.

"We, the Black"
Kender ikke til din oplevelse, men det er selvfølgelig nemt at dømme andre ud fra noget man ikke kan sætte sig ind i... special hvis du kommer fra den anden side af kloden og har en anden historie. USA og Danmark er meget forskellige lande. I USA har de altid adskillet hinanden efter race systematisk og gør det stadig.. Det er blevet brugt til at åbne og lukke døre afhængigt af din baggrund.. Sorte amerikanere er historisk blevet undertrykt så når jeg hører en taler adskille eller "ekskluderede" folk af andre hudfarver har jeg forståelse. Det er en individuel oplevelse og smerte som i mine øjne umuligt kunne manifestere sig i en person der ikke har rødder i den.

Min holdning er at man kan tale som det passer sig.. Det er ikke ulovligt at kalde en person neger, men hvis du på fårhånd ved du træder ind på et usikkert fundament hjælper det ikke spille uvidende hvis det korlapser foran dig.

Vi kan vende den om

Mit eget indlæg om briller, mit tidligere indlæg med henvisning til Salman Rushdies afstandtagen fra censur og påtaget "krænkethed", flere indlæg fra andre; Vagns indlæg om rødhårede med videre ...

... alt peger indirekte på en ting:

Når nogen har biller, rødt hår eller mørk hud, så er der ingen grund til at sige: "Din brilleabe", "Din rødtop" eller "Din neger" til pågældende.

Men der er heller ikke nogen grund til ikke at sige "han har briller", han er rødhåret" eller han er neger", når man omtaler personen.

Det første er at vade unødigt i, hvad enhver kan se. Det andet er rent deskriptivt.

At bruge en betegnelse er ikke forkert. At bruge den unødvendigt, eller vrængende "for at drille" - det er forkert.

Men fra den vrængende misbrug at gå videre til at føle, at selve betegnelsen så er "krænkende", alene fordi nogle klaphatte har brugt den til at drille med ... det er fuldt ud lige så forkert! Det er dér, det hele bliver "vendt om". Det er nemlig at lade klaphattene sætte dagsordenen. Det bliver man faktisk bare selv til endnu en klaphat af. Dette kaldes også "at gå i den modsatte grøft".

Reaktionen: "Jeg vil ikke kaldes, hvad jeg er, det er krænkende" er ikke konstruktiv. Og reaktionen "jeg gør meget ud af at fortælle andre, hvad jeg vil kaldes" - er lige så dum.

Ligeværdighed ligger klippefast på, at man ikke har problemer med at være sig selv og heller ikke pådutter andre, at de skal have problemer med hverken ens egen, deres egen eller andres identitet.

Vagns betragtninger om bøsser kommer lidt pudsigt ind her, for jeg har tænkt på præcis det samme. Jeg har intet imod bøsser, men er træt af dem, som absolut skal gøre opmærksomme på at "Jeg er forresten bøsse".

Og jeg har intet imod negere (og kalder dem selv, som tidligere nævnt, sorte - men modvilligt, fordi ordet neger er bedre og mere neutralt og kun er blevet "belastet" af meget dumme mennesker) - men jeg mister respekten, når de har travlt med at fortælle mig, hvordan jeg skal betegne deres hudfarve. Og helt på samme måde (hverken mere eller mindre) mister jeg respekten, hvis andre stiller sig op og fortæller mig hvordan jeg "skal" eller "må" omtale en tredjepart.

Så interessant er det for pokker ikke!

I USA til en konference talte en sort kvinde hele tiden om "We, the Black".

Jeg syntes, hun var en idiot. Ikke fordi hun var "neger" - men fordi hun omtalte sig selv og andre med samme hudfarve som "noget særligt som andre ikke kunne have del i". Hun satte sig selv op på en piedestal fordi hendes tip-tipoldeforældre havde været slaver, og ekskluderede på ægte racistisk vis folk med andre hudfarver. Ja, hurra, hurra ... min mangel på beundring ville i hvert fald ingen ende tage.

Jeg er udmærket klar over, at der har været store problemer med racisme i USA. Men at gå i den modsatte grøft ... det er stadigvæk lige så dumt og usympatisk som det, der reageres imod. Det var jo også lige præcis det, Martin Luther King forsøgte at komme ud over med sit "I have a dream"! Men det har eftertiden godt og grundigt fået spoleret.

Det er nøjagtigt det samme som i eksemplet med bøsserne:

Hvis man definerer sig selv ud fra sin seksualitet eller sin hudfarve ... så skal man ikke også bagefter komme rendende og forlange, at alle andre skal lade som ingenting. Så specielle og interessante er der sgu' ingen, der er.

Og hvis man stiller sig op og ud af det blå "forlanger respekt" - så har man da stensikkert mistet den hos enhver, der er ved sine fulde fem.

Jeg er bedøvende ligeglad med folks hudfarve og seksualitet. Jeg tager først stilling, hvis folk råber op om den. Men så bliver min stillingtagen også ren afstandtagen. Ikke til seksualiteten eller hudfarven, men helt specifikt til den, der råber op om, hvordan andre "må" tænke og tale. Og det ganske og aldeles uanset pågældendes hudfarve eller seksualitet! Og ligeledes ganske uanset om pågældende taler om sig selv eller "nogle andre".

Summa summarum: Det kan vendes om. Det er det, jeg har prøvet at gøre hele tiden, når jeg pegede på, at al berøringsangsten og tabuiseringen kun skaber mere udskillelse og intet ligeværd. Hvis man selv gør det til et problem, at man selv eller andre har etniciteten X eller hårfarven Y (eller bruger briller) - så bestyrker man kun, at det åbenbart må være et reelt problem.

Det man selv eller andre er fra naturens hånd, er simpelt hen ikke så mange ord og drøftelser værd. Og hvis man alligevel agerer, som om det var tilfældet ... så devaluerer man faktisk bare selv det, man alligevel er.

Så som Vagn siger: Det var dog meget bedre, hvis diverse "minoriteter" bare slappede af og var tilfredse med sig selv - uden særlig "stolthed" og uden særlig "skam". Uden dét er ligeværdet afskaffet på ens egen side, og kan slet ikke indføres.

farver,

I Indien oplevede Jeg at tilhøre 'pink people', det kunne Jeg egentlig ret godt lide.
Den dominerende sorte farve i Zimbabwe's flag er begrundet i den overvejende sorte befolkning.
Der hvor Jeg boede på Fiji, skilte en af melaneserne sig ud fra de andre, det viste sig også at han var fra Nigeria, det var lige ord-spillet Jeg blev opmærksom på.
Det gør en forskel om man siger polak el. po'lak.

Rødhåret, neger, sort?

Som rødhåret knægt fik jeg nok min del af drilleri, "rødhårede abekat", "brand i tagetagen" osv.

Det fik mig hver gang til at eksplodere, så det var jo rigtig sjovt for drillepindene! Efterhånden, men svært med et rødhåret temperament, fandt jeg ud af at LADE som om jeg var ligeglad. Det hjalp lidt!, men mere med tiden.

Alle bliver vel drillet med et eller andet, plageånderne er ganske dygtige til at finde ofrenes svage punkter.

MEN, jeg har beskæftiget mig lidt med information mv., det afgørende er ikke hvad man siger, men hvad modtageren opfatter det man siger.

Så meget enkelt, hvis jeg syntes det er fint, kosher, ikke-diskrimirende at sige sort på lettere portugisisk, negro, så rammer det plet hos en masse mennesker, der er jo flest hvide danskere, men åbenbart ikke hos alle dem med mere mørk lød.

Så i mørkt selskab ville jeg sikkert sige sort, i "hvidt" middellaldrene neger, der er jo ingen grund til at skabe distance, når man taler sammen, tværtimod!

Men jeg ville være meget gladere, hvis alle farver/køn/sexualiterer kunne være glade/ stolte af dem selv, i stedet for hele tiden at tro, de bliver diskrimeret pga. farver/køn/sexualiter, mv.

Det betyder ikke, i min optik, at jeg skal elske alle, jeg er blevet SÅ træt af fx bøsser, der indleder enhver samtale med " jeg er bøsse", så tænker jeg ikke, "Gud, hvor spændende", men "So fucking what!"

Jeg har endnu aldrig mødt en heterosexuel mand, eller kvinde, der på samme måde startede en samtale med at fortælle om sin sexuelle holdning, jeg er fløjtende ligeglad, det må de selv ligge og rode med

For over 40 år siden var jeg til en fest for psykologistuderende, en af dem satte sig ved siden af mig, første ord var "Hvordan virker jeg på dig?"
Jeg svarede, som sandt var "Umådelig selvoptaget"! Det blev han ikke begejstret for, men at bede om en vurdering af personligheden hos en, der kun siger "Hvordan virker jeg på dig?", tyder mere på et lavt selvværd end på en spændende personlighed, hvad der var det jeg uddybede

Menneskers forhold til hinanden er gensidigt, INGEN har krav på særbehandling pga. køn,religion, etnicitet , osv, omvendt skal ingen behandles dårligere af samme grund.

Det er ikke et selvstændigt formål for mig at fornæme div befolkningsgrupper, men jeg vil meget gerne have en bedre forklaring end at "Jeg føler mig stødt".

Det gør vi andre nok stort set dagligt, uden at klage til mennskerettighehedsdomstolen

Jubii vs. wikipedia

Dette er vist lidt off topic ....

Men den korrekte forklaring på græsk-katolsk er her:

http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6skkatolsk

Forklaringen fra jubii er noget misforstået: Pågældende skriver om "den såkaldt "græsk-katolske" kirke". Der findes ingen sådan kirke ... og dét er sådan omtrent pointen.

Dét, og så at man med udtrykket sammenblander to kirker, hvis overhoveder gensidigt ekskommunikerede hinanden.

Det er hvorfor. Hvornår kender og finder jeg intet svar på.

For så vidt som dette overhovedet er relevant for debatten må det være deri - at det viser at ord som er neutrale i én kontekst kan bruges som skældsord i en anden ... og omvendt.

Det er m.a.o. hensigten, ikke ordet, der er afgørende.

Google-nonsens

Jeg kan selv google mig til intetsigende ting og der er et hav af disse debatter derude - debatter der viser at ingen af dem aner en dyt og blot sidder og sender wiki-kopier rundt.

Jeg spurgte hvorfor og hvornår blev begrebet "Jeg er græsk-katolsk" fået den betydninger her i landet at man er ligeglad.

Og jeg har stadigvæk ikke fået en forklaring.

Luksusproblem og navlepilleri.

Gogglede græsk-katolsk: fra en debat på Jubii:

Nej, det var fordi den såkaldt "græsk-katolske" ortodokse (Byzantiske) kirke (i det daværende Konstantinopolis - nu om dage kendt som "Istanbul", omend den stadig kendes ved sit gamle græske navn i alle græske medier) valgte komplet at ignorere den nyere katolske kirkes pavelige formaninger, i sin tid.
Ai, men håber det gav mening. Der er idag ortodokse i Bulgarien, Serbien, Rumænien og hvide-Rusland - udover naturligvis i Grease. Thelo na rumba!

I øvrigt blev jeg selv mobbet meget i skolen fordi jeg åbenbart har negroide ansigtstræk, d.v.s. store læber (behøver ikke at bruge botox), stor næse, store ører og tynde håndled og ankler, samt en ranglet kropsbygning. Møgungerne sagde, at der måtte være negre i min familie, formentlig tallerkennegre. Men sådan er de, også i dag, og jeg synes at lærerne gør for lidt for at standse den slags. Jeg er også i mit arbejde som politibetjent på Vesterbro blevet kaldt "den hvide neger". I tidens løb er jeg blevet kaldt mange fornærmende ting og rent ud sagt, så gider jeg ikke tage mig af det. Det siger jo ikke så meget om mig, men snarere noget om den, der udtaler den slags.

Græsk-katolsk

I kan sige hvad I vil - Jeg er græsk-katolsk....

Hmm..... er det nedsættende? ;)

Og hvorfor betyder det ligeglad? - Jeg har sgu ikke kunne finde en fornuftig forklaring.

Tyrker

"Din lede tyrker" sådan, så skal ordet tyrker også betragtes som racistisk!

Negritude

Jeg kan ikke lade være med at tænke på det franske ord negre, som betyder det samme som neger på dansk og ligeledes stammer fra spansk eller portugisisk.

Da fransk er modersmål for de sorte/negrene på de fransk vestindiske øer samt vidt udbredt i de forhenværende franske kolonier i Afrika, opstod der et begreb blandt intellektuelle sorte/negre i disse områder, hvor også den franske kulturpåvirkning er markant, kaldet negritude og skal vel nærmest forstås som negerhed i den franske kultur - altså negre med fransk sprog og kultur. En af de fremmeste indenfor den bevægelse var Leopold Senghor, der senere blev præsident i den afrikanske stat Senegal. Her ligger der ikke noget negativt i at være neger. Det udtrykker blot en identitet. Se nedenstående link.

http://en.wikipedia.org/wiki/Negritude

Problemet her i Danmark er, at vi (eller i hvert fald de politiske korrekte) prøver at importere amerikanernes traume over negerslaveriet og den senere racediskrimination, men det har vi danskere slet ikke nogen historiske forudsætninger for at identificere os med.

Tak for svaret, Anders

Jeps, det gik hen over hovedet på mig. Ironi er nu også generelt svært at håndtere i skriftlige fora.

Men tak for svaret; jeg ånder lettet op :-)

"Rene hjerter"

Hej Asger:-)

Beklager at min ironi gik hen over hovedet på dig.
Mit synspunkt eller budskab, er det samme. Synspunkterne kan dog belyses fra flere vinkler, uden at budskabet forandres.

Ironi er én vinkel.

"Rene hjerter"

Hej Asger:-)

Beklager at min ironi gik hen over hovedet på dig.
Mit synspunkt eller budskab, er det samme. Synspunkterne kan dog belyses fra flere vinkler, uden at budskabet forandres.

Ironi er én vinkel.

Rene hjerter uanset hudfarve

Anders: "hvis bare hjertet er rent, så er det ikke racisme! "

Det kan ikke siges mere præcist. Eller har du måske noget, som kan forveksles med et argument for, at det ikke er lige præcis sådan, det forholder sig?

I øvrigt kan jeg ikke se, hvordan dette budskab adskiller sig fra dine egne tidligere indlæg.

Rene hvide hjerter

Jamem, jamen! Jamen, jamen!

Hvad skal man nu lægge øje til?!

En renskuret bravesnak fra renskurede hvide mænd. Som samstemmende, i et rent englekor, udbryder et; "hvis bare hjertet er rent, så er det ikke racisme! "

Briller

Jeg er blevet kaldt for brilleabe mange gange.

Hvorfor skulle etniske danskere påpege på en måde som var klart nedsættende at jeg bruger briller, hvis briller ikke er et nedsættende ord?

Jeg konkluderer heraf, at "briller" er et klart nedsættende ord, og anmoder i den politiske korrektheds navn om at det afskaffes fra sproget. De skal fra dags dato i stedet kaldes "optisk læseudstyr". Alle som ikke gør dette er nogle dumme svin.

Der er dog måske en anden mulighed - at de som hånede mine briller netop ved at bruge noget som IKKE er et problem SOM OM det var det - ønskede at genere MIG ... og ikke folk med briller i al almindelighed.

I så fald var det måske egentlig dem, der var problemet - og ikke brillerne. I så fald gør jeg måske bare ondt værre ved at gå rundt og få mindreværdskomplekser over, at der sidder noget på min næse, som betegnes med ordet briller.

Så hvis mit førnævnte projekt lykkes, og ordet "briller" bliver et tabuord - så tror jeg egentlig ikke det hjælper mig.

Tvært imod: Dem som bruger det for at genere vil blive ved. Det eneste der ville være "opnået" ville være, at alle de som ønskede at bruge det sagligt skulle til at have problemer med at bruge ordet. Tabuisering er kun og udelukkende skyts til mobberne. Det gavner ingen andre.

P.S.
Jeg tror at MLK ville være meget ked af, at nogle racister overtog hans bevægelse indefra og ville indføre ordet "sort" for at "styrke racebevidstheden", og dermed gøre det til et problem at være "neger" - efter at han og andre begavede mennesker var nået langt i kampen for at fastslå, at det IKKE var.

Jeg tror netop, at den del af den amerikanske befolkning, som opfatter sig selv som en "sort befolkning" adskilt fra de øvrige amerikanere - hverken har fattet eller fået gavn af hans budskaber. Overhovedet.

Det er heldigvis ikke alle, jeg her taler om - kun dem, som troede og tror at "lighed" betyder "enklaver" og at "ligeberettigelse" betyder "skyttegravskrig".

Offerrollen?

Hey Birger. MLK i vores tid ville ikke acceptere at blive kaldt negro af dig eller nogen anden . Du skulle prøve at tage til USA og prøve det af på den befolkningen hans budskab ændrede.. Hvis du tror jeg ta'r fejl.

Det handler ikke om at spille offer eller slaveriet's historie, det har ingen konneksion til Danmark.

For de fleste sorte danskere handler det om respekt og om at blive omtalt i øjenhøjde uanset deres hudfarve. Hvis folk af ikke etnisk dansk baggrund gik rundt om omtalte dig som kaukasisk ville du sikkert heller ikke føle dig helt tilpas med det efter et stykke tid. Eller måske ville du eftersom det ville inkludere størstedelen af befolkningen. Men som et mindretal i ethvert land brude man kunne forvente den lille smule respekt det er ikke at blive omtalt af en anden etnisk gruppe, med et bestemt ord man ikke føler sig tilpas med. Jeg ved det er meget at forlange i et lille land som Danmark, hvor alt skal forblive som der er ifølge nogle:)

NEGER VS. RØDHÅRET.

Ad Christoph Dean.
-----------------------
SORT HUD ER STADIG UALMINDELIGT I DANMARK, OG RØDT HÅR ER HELLER IKKE ALMINDELIGT.
Dersom man i ophidselse fx siger "DIN RØDHÅREDE ABE" til en rødhåret, er det så det røde hår, eller er det ordet abe, der er skældsordet.
Rødt hår er en let måde at karakterisere en person på, det samme gælder sort hud. Hvis ordet neger ikke fandtes, ville folk nok sige "sorthudet" i stedet.
Her i Danmark har vi aldrig haft noget følelsesladet forhold til negre, det har altid været rent beskrivende, og som Kim Kaos siger, så er det tankespind at lægge noget nedsættende i ordet her i Danmark.
---
Som barn (indtil ca. 20 års alderen) så jeg kun en eneste neger her i Danmark. Jeg så ham gennem et sporvognsvindue nær Hovedbanegården (i linie 10 på vej til at besøge min mormor). Det var en langt større oplevelse end at se en elefant, hvis man ville se en elefant, så kunne man bare gå i ZOO og hilse på Jumbo.
Naturligvis fortalte man som barn den oplevelse videre, der er intet nedsættende i det.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Offerrollen.

Nogle mennesker har en besynderlig fornøjelse ved at påtage sig en offerrolle. Det gælder f. eks. kvinder (de er undertrykte), bøsser (bliver diskrimineret), muslimer (vi må ikke lave tegninger af profeten) og negre, der stadig har traumer over slaveriet ... der er sikkert mange flere eksempler.
Det er ynk og klynk og tudefjæs. Det er så synd for dem og det er de andres skyld. Søndag d. 16. marts var jeg til Gudstjeneste i Rye kirke i Hornsherred, hvor Naser Khader prædikede og holdt foredrag om Det arabiske forår. Han sagde bl.a. at araberne skal holde op med at give Vesten skylden for at de har det dårligt, men selv gøre noget for at forbedre deres tilværelse. Men det nemmeste er at give andre skylden.

Og til Christoph Dean: Der er intet nedsættende i ordet neger, men hvis nogen siger nigger eller onkel Tom, så er det noget helt andet. Når Martin Luther King kunne bruge ordet flere gange i sine taler, så må det da være OK . Hør bare her:

http://www.youtube.com/watch?v=qJ5Jw0VEl70

Kort før han blev myrdet i 1968 holdt han en tale for nogle renovationsarbejdere og her anvendte han også ordet negro. Den kunne jeg desværre ikke finde. Men jeg har hørt den et par gange på TV.

Oprindelig havde jeg den holdning, at det var forkert af tegneren Kurt Westergaard at tegne profeten Muhammed med en bombe i turbanen. Men senere har jeg læst bogen Tavshedens tyranni af Flemming Rose og i den er der masser af eksempler på karikaturtegninger fra Arabiske aviser, hvor man ikke holder sig tilbage med at tilsvine først og fremmest jøder og statsledere i Vesten. Så der er ingen grund til at være fintfølende og tage hensyn. De skal have deres egen medicin.

re:sort

Dean: "De fleste etniske danskere ved godt det er et nedsættende ord"

Nej vi er mange der slet ikke var klar over det var nedsættende før de pisse irriterende nysprogs politiskekorrekte Politiken-segement typer dukkede op og fortalte os at vi var racister.

Sært nok så har alle de bedrevidende fortrængt at mange af os er vokset op i en tid hvor de sorte i USA selv definerede sig som negros og sorte - og det var det den tids korrekte måde at omtale dem på.

Og det var ikke de hvide der krævede det men dem selv.

Nu kommer så alle de tyndarmede og fortæller os at det ord er forbudt.

Vi I hvad I kan rende og hoppe.

Vi er mange der vil forsætte at benytte de ord uanset hvad - pointen må være at så længe det ikke er ment nedsættende og kun bruge i det omfang det er relevant så er det ok at bruge det som beskrivelse af en person der er neger.

Sort

De fleste etniske danskere ved godt det er et nedsættende ord, men vælger at spille uvidende når debatten kommer op eller hvis de bliver konfronteret af en person de har rettet ordet mod.. Jeg havde mange etnisk danske venner i min opvækst og har efterhånden været i en del konfrontationer med danske bekendte og ubekendte.. Og historien fra jeg var barn til nu er at ordet neger er det første der bliver brugt når en person prøver at fornærme mig..... Hvorfor ville etniske danskere gentagene gange bruge det ord som skældsord hvis de ikke mente det var nedladende?

Neger må man gerne sige, eller hvad?!

Redaktionens indblanding i debatten tyder på manglende gennemlæsning af indlæggene.

At være 'endimensionel' er ikke en kritik. Det er noget vi alle er. Jo mere vi lære en ting- eller andre mennesker at kende, jo flere dimensioner sætter vi på.

Så, at være 'endimensionel' er ikke nogen kritik. Det er et udgangspunkt. Bevæger man sig ikke fra udgangspunktet, så kunne der selvfølgelig være basis for en kritik - hvis man ellers er et sundt og raskt menneske.

Så mit 'endimensionelle' synspunkt er: Ifølge redaktionen må man gerne sige 'neger'. Det er helt i orden! Og bliver en logisk konsekvens af redaktionens indgreb i debatten.

Så det er i orden at sige 'neger' men ikke, at fortælle folk at de er endimensionelle - når de er det!

Hej Jan :)Du var på date med en; ?????

Hej Jan :)

Ang. dit indlæg "Frelsthed og politisk korrekthed"

Du var på date med en neger og så var du på date med en anden neger. Og så har du været på date med flere øst-asiater. Nogle med smalle øjne og andre uden smalle øjne.

På mig virker det 'endimensionelt'. Og for at redaktionen ikke skal skride ind; du har udelukkende fokuseret på en side af dine dates. Ikke på individerne.

Så selvfølgelig er du ikke racist, men der er plads til udvidelse, ud over førstehåndsindtrykket.

Indlæg redigeret

Personlige kommentarer er slettet fra et indlæg.

Redaktionen

Frelsthed og politisk korrekthed

Hej.

1. ER JEG RACIST ? :

Sidste år var jeg på date med en neger. Og i år skulle jeg have været på date med en anden neger. Det siger jeg for at fortælle, at jeg på ingen måde er racist.

På samme måde har jeg været på dates med flere øst-asiatere. Det siger jeg også for at fortælle, at heller ikke der er jeg racist. Jeg skelner mellem øst-asiatere med smalle øjne og øst-asiatere med ikke smalle øjne. Nogle personer kalder dem skæv-øjede. Men det gør jeg ikke, da jeg synes, at det lyder lidt racistisk. Men det kan selvfølgelig være sagt med et stort glimt i øjet.

2. POLITISK KORREKTHED HAR TAGET OVERHÅND :

Jeg er nogle gange ved at brække mig over såkaldt politisk korrekthed. Efter henvendelse fra en eller flere sure og frelste forbrugere har firmaet, der laver Haribo Skipper Mix, vist taget er stykke lakrids ud af posen, der ligner en indfødt stammehøvding. Den er åbenbart racistisk. Bvadr siger jeg bare. Sikke noget pjat.

På samme måde har nogle såkaldt politisk korrekte personer vist være sure over, at kaptajn Haddock i Tintin ryger eller drikker og at Cowboy Lucky Luck i sin tegneserie vist røg førhen. Hvad bliver det næste ? Bliver den tykke mærkelige mand på Haribo Skippermix også forbudt, fordi han fornærmer tykke personer ? Bliver mænd i lakrids og chokolade også forbudt fordi det fornærmer de personer, der er mørke i huden.? Jeg skriver sgu til Haribo.

En bestemt skuespiller stod med en smøg i en reklame. Det fik nogle frelste personer ondt af. Det skal hun da have lov til.

Jeg har "opfundet" mange tegneserie-figurer, som jeg endnu ikke har fået udgivet. Det drejer sig om superhelte, kravlenisser samt andre figurer. Som modreaktion til den nuværende politiske korrekthed og frelsthed, skal flere af disse ryge og drikke.

3. UNDGÅ FORVIRRING:

Der bor mange hvide mennesker i Afrika. Og der bor mange negre i Europa og U.S.A.

Så hvis man siger afrikaner, ved man ikke om det er en hvid person eller en neger. Derfor bruger jeg ordet neger. På den måde undgår jeg forvirring.

Kærlig hilsen
Jan Hervig Nielsen

At køre i ring

Der er vist røget ét indlæg for meget med i oprydningen. Det er svar til Hvid > sort af Thomas Anker Carlsen. Her kommer det igen - for god ordens skyld let redigeret:

- - -

Lige for god ordens skyld: Min brug af "for pokker" herunder er et retorisk spil på samme udtryk i det indlæg, jeg svarer på:

Vedrørende forslaget om slet ikke at omtale farve, så er det absurd. Det svarer til, at man ikke må sige, om en gravhund er ruhåret eller korthåret, eller om et træ er et løvtræ eller et nåletræ.

Hvis nogen mener, at de kan gå gennem livet uden et fuldt deskriptivt sprog, så dem om det. Men lad for pokker være med at bede alle andre om det. (Eller endnu værre: At fordømme dem, som ikke er med "på legen").

Og lad for pokker også være med at sige, at farvebetegnelse "er lig med" kategorisering. For det er det da ikke, med mindre man lider af synæstesi. En farvebenævnelse kategoriserer farven - intet andet.

Det er i de færreste situationer, at man kun skal overskue to personer, og at disse kan kendes på to forskellige farver shorts :-) ... Vi har ind imellem brug for at kunne beskrive nogen, jf. mit første indlæg "Relevans er ikke racisme".

Vi har også, jf. Anders Arnkildes glimrende indlæg, brug for sprogligt at kunne forholde os til de forskelle, vi kan se. Og det er en særdeles vigtig pointe.

Der er kort sagt allerede argumenteret udtømmende for, at forslag om slet ikke at tale om farve er ikke-konstruktive forsøg på at afskaffe "normalsproget".

Det står da de mennesker frit for at prøve at lade være, som måtte synes, det kunne være en god idé - men så venligst uden at opfordre alle andre til også at gå igennem livet med dette kunstige handicap.

Også tak herfra

Venlig hilsen

Asger Harlung

Tak!

Det er ærgerligt, at nogle ikke kan holde diskussionerne på et abstrakt/upersonligt niveau, og godt at redaktionen reagerer på det, så vi ikke graver os dybere ned i sandkassen!

Kommentarer slettet

En række kommentarer er blevet slettet, da der var tale om en personlig diskussion, der var kørt af sporet.

Redaktionen

MEGET MØRKHUDET PERSON MED NEGROIDE ANSIGTSTRÆK ???

DER FINDES MEGET MØRKHUDEDE PERSONER MANGE ANDRE STEDER END I AFRIKA !!!
Personligt kan jeg ikke opfatte ordet neger som nedsættende på nogen som helst måde. Da jeg var barn var en neger en neger ligesom en kat er en kat – og så var den historie ikke længere.
Der er forskel på de meget mørkhudede afrikaneres hudfarve og fysiognomi. Hos nogle er hudfarven over i det brunlige, hos andre er den rent sort, ligesom "mørkhedsgraden" heller ikke er den samme. Der er også forskel på de negroide træk, uden at jeg helt er klar over, hvor stor forskellen er for "ægte afrikanere". Formodentlig kan kendere skelne mellem afrikanere af forskellig afstamning?
For mig synes der at være stor forskel på fx øst-asiater fra forskellige lande. Således ligner filippinere ikke japanere, der igen ikke ligner koreanere, som er vidtforskellige fra thaier. Det er der vel intet forkert i?
---
DET ER BÅDE BEKLAGELIGT OG YDERST UPRAKTISK, AT DET TIDLIGERE HELT NEUTRALE ORD NEGER NU FOR VISSE PERSONER TILSYNELADENDE OPFATTES NEGATIVT OG NEDSÆTTENDE.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Big twobble man

Bølle boldklub er i angreb op ad banen mod Bisse boldklubs mål. Jay har bragt sig i stilling foran mål, og Werner nærmer sig straffesparksfeltet med bolden. Hans far står som ivrig tilskuer ved sidelinien og råber til Werner "Indover til en nikker".

Det skulle han gonnok ikke have gjort. Jay var af en anden etnisk farve end hvid :(

Hvid > Sort

Rent sprogligt altså: Godt > ondt. Lovligt > ulovligt. Eneste undtagelse er vist tallet på bundlinjen.

Dét fænomem er årsagen til, at mange ikke bryder sig om, at kalde medmennesker "sorte".
De fleste danskere (også jeg) opfatter simpelthen "neger" som det mere neutrale udtryk.
MEN, når nu det opfattes som nedsættende - uanset hensigten, så lad dog være for pokker!

Under transmissioner af boksekampe, omtales kæmperne efter deres buksers farve : )

Der er ingen god grund til at kategorisere en person som tilhørende en gruppe der omfatter ~ 3.124.720.973 individer - det tilfører simpelthen ingen relevant information (udenfor medicinen og historien).

Hold en god tone

Venligst hold en god tone i debatten, selv om I er uenige.

Redaktionen

Verdensdel vs. hudfarve

Det håber jeg virkelig, at vi må ellers ville jeg ikke rigtig vide, hvad jeg skulle kalde mig selv. På den anden side ville jeg dog aldrig betegne mig selv som gul.

Asiat

Må vi så heller ikke sige asiat mere?

Vi må ikke være nærtagende.

Kan man slette sine kommentarer ?? Det vidste jeg ikke. Jeg erkender, at jeg som menneske er fejlbarlig og har været for hurtig på aftrækkeren nogle få gange. Men det kan jo ske for os alle. Og når jeg stikker snuden frem, så er jeg også villig til at modtage nogle slag på den.
I denne debat er jeg overvejende enig med Anders og Asger i deres betragtninger. Det er min fornemmelse at udviklingen går i retning af større tolerance og overbærenhed. Dette at indvandrer stand-up komikere kan lave grin med det, der tidligere var tabu, er et udtryk for at de er bedre integreret og har selvironi, hvilket ellers har været et typisk dansk fænomen.

Endimensionalitet og refleksion

Anders Arnkilde:

Godt indlæg. Jeg er meget enig.

Den eneste løsning er at have et sprog for tingene - således at vi i det mindste har muligheden for at vælge at reflektere og søge nuancerne.

Sproget KAN selvfølgelig misbruges og gøres stereotypt og absolut.

Men det er samtidig kun hvis vi kan benævne forskelle (f.eks. også på hvad der er vigtigst; det nedstyrtede fly eller svigermors voksdug), at vi kan reflektere over dem.

Uden sproget har vi kun de instinktive stereotyper og absolutter tilbage - og så ryger empatien.

Hvis man hverken må sige "sort" eller "neger", bliver de mørkhudede til "dem vi ikke må tale om". Og så ved vi jo godt, hvilken vej, det går.

Racisme er endimensionelt (og menneskeligt)

Mekanismen der i visse sammenhænge fører til racisme, ligger i os alle.

Når vi ser ting vi aldrig har set før, eller møder nye mennesker. Så er vi nød til at sætte det nye ind i sammenhæng som giver mening.
Mening giver kun de sammenhænge som vi allerede kender.
Pludseligt bliver vores sprog underligt fattigt.
'Ham den lange', 'ham den korte', 'hende med det sexede mellemrum mellem tænderne'.
Og samtidig føler vi os trygge ved det vi kender.
'Det er ungerne fra nabogården, der har været på spil igen!'.

Vi taler i stereotyper og absolutter. Fordi det nye er så komplekst og derfor så utroligt svært at rumme.
"Malaysisk fly styrtet, 239 døde"; læser man i nyhederne. Pludselig bortledes opmærksomheden.
Man har lige spildt kaffe på svigermors voksdug.

Med stereotyperne og absolutterne, ryger også vores empati for andre.

Med manglende empati, ryger vores samvittighed for andre.

For når vi ikke føler for andre og 'Udemærket godt ved hvad det er for nogle varyler', så kan vi godt tillade os, at behandle dem anderledes.
I yderste konsekvens, kan de behandles som slaver.

Men inden vi får rigtig dårlig samvittighed. Så tænk på, at de andre, 'dem der ikke er som os', 'er nøjagtigt lige som os' på godt og ondt - (tror jeg nok!).

Hvordan er ordet neger kommet ind i sproget?

Ordet neger er en fordanskning af det portugisiske og spanske ord negro, som slet og ret betyder sort. Så på spansk er det ikke mere politisk ukorrekt at kalde en mørk person af afrikansk afstamning for negro, end det er på dansk at bruge ordet sort eller på engelsk at bruge ordet black.

Portugiserne var de første europæere, der anvendte sorte slaver. De købte dem oprindeligt af de muslimske maurere fra nordafrika, som havde fragtet dem med karavaner gennem Sahara fra det sorte Afrika. Det havde nordafrikanerne gjort siden oldtiden.

Indtil da havde portugiserne anvendt hvide slaver fra Nord- og Østeuropa. I takt med at slaveriet op i gennem middelalderen blev afskaffet flere og flere steder i Europa, faldt udbudet af slaver herfra. I selve Portugal blev slaveriet først afskaffet i 1761.(I selve Danmark blev slaveriet kaldet trældom udfaset i løbet af 1200-tallet.)

I stedet for at købe slaverne gennem nordafrikanske mellemhandlere sejlede portugiserne nu direkte til det sorte Afrika og købte dem der. I 1552 udgjorde sorte slaver således op mod 10 procent af befolkningen Lissabon.

I 1482 byggede portugiserne i det, der i dag er den vestafrikanske stat Ghana, hvad der regnes for det første europæiske bygningsværk i troperne, i form af fortet São Jorge da Mina eller Elmina, som det senere blev kaldt. Det var på denne kyststrækning (Guldkysten eller Costa da Mina, som portugiserne kaldte den), at danskerne over 150 år senere oprettede sin første handelsstation i Afrika. På det tidspunkt var portugiserne fordrevet af hollænderne, men portugisisk var stadig det sprog, som man kommunikerede med lokalbefolkningen på. Det må være herfra, at ordet negro og neger er kommet ind i det engelske og danske sprog. Både englændere og hollændere grundlagde handelsstationer på denne forhenværende portugisisk dominerede kyststrækning. På hollandsk bruges ordet neger også om sorte afrikanere.

Vikingerne og afrikanere

Det er forresten ganske morsomt. Vores forfædre havde ikke så mange farver, at gøre godt med, så de kaldte afrikanere (altså de mørke/sorte/negre) for 'blåmænd'.

Vi har stadig udtrykket i vores sprog. 'At stikke blår i øjnene' og at Pjerrot spiser 'blår'.

Det er egentligt et rørende udtryk. Man ser vores forfædre for sig, med vidt opspilede forundrede øjne da de første gang møder afrikanere.
Og historien er nok ikke blevet dårligere, når de kom hjem og skulle berette om alle de vidundere de havde mødt. Kraker, drager, gyldne byer og så lige 'blåmænd'.

Der er forskel på 'neger' og 'nigger'

Der er lidt besvær med ordet 'neger'. Fordi det enten kan være en forvanskning af det spanske 'negros' - der betyder sort. Eller en person fra landet Niger.

Derimod er ordet 'nigger' klart racistisk, da det opstod i det amerikanske syden, som en betegnelse for en 'forhenværende slave' en nigger.
Ordet opstod først efter den amerikanske borgerkrig.
Så når man i Tv-serien 'Nord og Syd' hører en person betegnet som 'nigger', før borgerkrigen er brudt ud. Så er det tale om en anakronisme.

Når det amerikanske ord 'nigger' er med i danske børnesange, om afrikanske børn, så er der altså tale om en eller anden form for sammenblanding.
Forfatterne har simpelthen ikke kendt betydningen af ordet og har taget det med fordi han syntes det lød godt.

Upassende indlæg er slettet

Et indlæg er slettet pga. upassende indhold, som ikke tilførte debatten noget relevant.

Redaktionen

Hvid afrikaner

Er det i orden at sige Obama er negerpræsident eller at der kun er problemer med de sorte, eller er det bedre at sige afroafrikanere ikke er så godt uddannet som hvide afrikanere, måske er det ikke nødvendig at sige at Ugandas præsiden er sort eller afroafrikaner, ja det er ikke let!

Til Ken

Tak for dit bidrag. Og jeg forstår dig godt. Det er også derfor, jeg reelt bruger ordet "sort" i praksis. Men "sort" er der jo også - som du kan se her i debatten - dem, der har problemer med.

Nu er du ganske rigtigt ikke "neger". Men du er alligevel berørt af balladen om det ord, og jeg håber, at du kan se og forstå den problematik, jeg peger på: Ordet "Neger" er oprindeligt et "godt", "velmenende" ord; det er ikke oprindeligt problematisk, det er blevet - gjort - problematisk. Og det helt reelt på de mørkhudedes bekostning; de har ikke ønsket eller haft interesse i at ordet "neger" skulle udråbes som beskidt.

Den interesse, man som mørkhudet kan have i sagen i dag, er kunstigt skabt. Det betyder ikke, at problemstillingen ikke er der - men at den måske skal ses i et andet lys end bare "neger er et fyord".

Selv tilvælger jeg kun ordet neger i dag - når jeg vil problematisere de mennesker og omstændigheder, som har gjort, at jeg som oftest må fravælge det.

Men det kan derfor også - i hvert fald som en mulighed - være en forklaring på at nogen bruger ordet: Hverken som udtryk for "gammel vane" eller som udtryk for "racisme" - men som noget helt tredje; nemlig ikke at ville lade de politisk korrekte sætte dagsordenen eller lade andre diktere ens sprog. Eller måske tilvælger de endda ordet, fordi de virkelig gør sig umage med at vælge det mest "pasende" ord og i den forbindelse oplever "sort" som mere negativt.

Jeg forstår godt at du stopper op og tænker: "Hvad ligger der nu i dét".

Men det viser jo netop også, at i denne strid om sproget er du og andre blevet gjort til genstand for et kraftigt følelsesmæssigt tovtrækkeri. Det har I ikke bedt om - og dem som har startet balladen har kun gjort alle med mørk hudfarve en bjørnetjeneste! *)

Balladen om ordet "neger" har helt kontant sat udviklingen væk fra racisme tilbage med årtier. Og det kunne faktisk være en god grund til at generobre ordet - ikke mindst for dem, der blev taget som gidsler i de politisk korrektes "sag".

- - - -

*) Bjørnetjeneste her anvendt i ordets oprindelige og korrekte betydning: http://da.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnetjeneste)

Negro, nigger, neger, sort?

Neger er ikke kommet til som dansk ord direkte fra det latinsker niger=sort, men fra det portugisiske negro=sort, de to ors opfattes af nogle ikke som politisk korrekte, men dansk sort=sort er korrekt!?

Jeg kan sagtens forstå, at nigger, der jo var den amerikanske betegnelse for negre, negroer, sorte, dengang de (oftest) var slaver, men at de tre ord, der alle bare betegner hudfarven, skulle være mere diskriminerende end hvid, fatter jeg ikke, og jeg har endnu ikke mødt nogen, der kunne give en rational forklaring på det.

Da jeg var knægt var skældsordet for en mandlig homeseksuel bøsse, det pæne ord var homofil, siden bøsserne tog ordet til sig og vendte det til det politisk korrekte er homofile (hvis nogen ellers husker ordet) vel et skældsord?

I USA hedder de sorte officielt afroamerikanere, indianere kaldes oprindelige amerikanere, men jeg har aldrig hørt nogen kalde hvide for euroamerikanere, de kalder sig amerikanere, det er da vildt diskriminerende overfor indianerne at nogle af indvandrerne hugger ikke blot deres land, men også deres nationalitet?

For at slutte af med Shakespeare "What's in a name, a rose by any other name would smell as sweet", det er ikke ord, men holdninger der tæller!

Et indspark fra en "neger"...

Jeg er i den situation, at min far er "almindelig" etnisk dansk, mens min mor er afrikaner. Derfor er jeg rent teknisk mulat, men har gennem min opvækst alligevel fået et indgående forhold til ordet neger - bl.a. fordi jeg i praksis oftere er blevet kaldt neger end mulat.

Guderne skal vide, at jeg mange gange er blevet spurgt ind til, hvorfor jeg ser ud, som jeg gør, hvortil min forklaring altid har lydt: "Det er fordi, jeg har en hvid far og en sort mor". Dette har været min måde at beskrive min virkelighed på, selvom nogen muligvis vil argumentere for, at det ville have været lige så neutralt at beskrive dem som "en hvid far og en negermor" - hvilket jeg dog forholder mig skeptisk overfor.

Selvom jeg havde det relativt svært med ordet neger i min tidligere barndom, så har jeg dog efterhånden indfundet mig med, at de fleste af dem, jeg i dag hører ordet neger fra, benytter det i en god mening.

Hvorom alting er, så sidder jeg alligevel tilbage med en undren over, hvorfor nogle folk vælger ordet neger over sort? Som jeg ser det, så har vi to ord, der principielt er fuldt ud anvendelige ved omtale af den samme gruppe mennesker. Neger og sort. Og uagtet om man mener, at ordet neger er et neutralt udtryk eller ej, så er det et faktum, at der er nogen, der anser anvendelsen af ordet for problematisk, og så er mit spørgsmål: Hvad er baggrunden for, at der er folk, der insisterer på at bruge ordet neger, når man principielt lige så godt kunne bruge ordet sort, og derved være på "den sikre side"?

Som jeg ser det, så må alle almindeligt oplyste danskere være bekendt med den debat, der har hersket omkring anvendelsen af ordet, og når nogen derfor vælger fx at kalde mig neger, så kan jeg i mange situationer have svært ved at se det som andet end et aktivt tilvalg, når personen lige så godt kunne have brugt ordet sort. Det, som jeg derefter efterlades med, er en undren over, hvad jeg skal lægge i det tilvalg - om det blot var udtryk for en harmløs vane, eller om vedkommende ønskede at bekende sig til det menneskesyn, som der er nogen, der mener, der er tilknyttet til det.

At ord ændrer betydning

Det hænder at ord ændrer betydning, men det kan skyldes forskellige ting og kan have meget forskellige "indlagte" betydninger.

"Lokum" var engang et pænt ord for noget beskidt, så det blev skiftet ud med "das", som var et nyt "pænt ord" for noget som imidlertid stadig var beskidt, som derfor blev skiftet ud med W.C., som man så efter en tid fandt ud af også var beskidt, så i dag hedder det noget andet.

Der er kun behov for at skifte navnet ud, hvis man har et problem med tingen selv - eller hvis navnet har fået en dårlig klang af historiske årsager.

Ordet "nigger" blev skiftet ud med "neger" ("negro") omkring 1900, fordi "nigger" var en betegnelse fra slaveriets tid. "Neger" er altså et udtryk som blev indført i respekt, i opgør med slaveriet og dets ånd - af dem som anså "de sorte" som medmennesker.

Negerne kaldte sig selv negere i mange år derefter. Indtil nogle fascister (al fascisme prædiker ensretning, defineret ved særlige pænhedregler, og pegen fingre ad dem som ikke følger trop - og politisk korrekthed er dermed en klart fascistisk bevægelse) gav sit til at råbe op om, at "ordet er racistisk".

Men disse menneskers hensigt var ikke antiracistisk eller respektfuld - overhovedet.

Hensigten var, som i alle fascistiske bevægelser, at stille sig op som de "pæne" farisæere og pege fingre ad alle de andre.

At man tog negerne som gidsler, og det på mere end én måde, var man da ligeglade med:

For ved at råbe op i årtier, har de "politisk korrekte" frataget de sorte/negerne den betegnelse, som i sig bærer deres historie og et opgør med slaveriet. Og man har skabt et enormt fornyet fokus på hudfarve. Og med "nye betegnelser" som "afroamerikanere" har man faktisk udskilt de sorte borgere mere fra den øvrige befolkning, end man gør med en ren racebetegnelse (med mindre man altså er racist; alle andre er nemlig ligeglade med racebetegnelser som andet end en etableret sproglig metode til at skelne imellem ting som ser forskellige ud).

Men ordet "neger"s historie er altså en ganske anden historie end historien om ordet "lokum". Lokum skiftede navn - adskillige gange, fordi ingen - tilgiv at jeg må sige det lige ud - synes at lort er lækkert.

Og "bøsse" var et skældsord, indtil de homoseksuelle meget viist sagde, ja for pokker, vi er sgu' bøsser". Det er en tredje historie.

Lokum skiftede betydning, fordi det handlede om lort. Bøsse skiftede betydning, fordi de homoseksuelle var kvikke. Neger har måske også skiftet betydning - men i så fald ene og alene, fordi en bevægelse af selvfede og magtliderlige mennesker har råbt højt om ordet i et par årtier. Og desværre har haft held med det i stedet for at blive smidt på porten.

Så ja, ord ændrer betydning, men "neger" er kun et negativt ladet ord i dag, hvis vi gør knæfald for den "historiske årsag" - nemlig årtiers propaganda fra dem, som vil fratage negerne deres historie, bruge dem som gidsler i deres egen politiske agenda, og ved lejligheden udskille dem mere via "nysprog", end de på nogen måde var, før ordet "neger" blev udråbt som problematisk.

En neger er ikke en beskidt ting. Og hvis man ikke synes det, behøver man heller ikke at udråbe selve betegnelsen som "beskidt".

Når jeg selv i dag skal tale om en sort person, siger jeg oftest netop - sort.

Det er en alvorlig indrømmelse, en pinlig bekendelse. For jeg gør det netop ikke, fordi jeg anerkender at ordet "neger" er respektløst eller nedsættende. Det er i oprindelse og betydning ingen af delene. Jeg undgår ordet alene, fordi en fascistisk bevægelse har haft held til at smadre en stolt og dækkende betegnelse med årtiers propaganda, og fordi jeg så for "nemheds" (=fejheds) skyld lader være med at bruge den, simpelt hen fordi jeg ikke gider at tage kampen om sproget hver gang.

Men jeg er rasende i alle disse situationer- både på dem, som - kunstigt - har gjort ordet neger problematisk. Og på mig selv, fordi jeg i situationen bøjer mig for noget, som de facto er forkert - både semantisk og moralsk. (Her er i øvrigt en glimrende og lærerig kilde om det moralsk katastrofale ved, at nogen vil kontrollere sproget: http://skriveportalen.dk/?download=Mr%20Storyteller.pdf)

Så ja, ord skifter betydning. Men der er enorme kvalitative forskelle på, hvornår, hvordan og - især - hvorfor. Og dermed også på hvorvidt og hvornår man bør anerkende "betydningsskiftet".

Sort

Neger betyder "sort" lidt på samme måde som Lokum betyder "sted" eller Idiot betyder "privat person" i modsætning til "offentlig person". Ordenes betydning ændrer sig med tiden (og med stedet) og de fleste vil nok gerne have sig frabedt at blive kaldt idiot - det er dog ok at kalde sig selv idiot. Børnene sig, at "han er brun i ansigtet" - eller "han har sort hår". De fleste gange jeg hører ordet "neger", sker i den nedsættende ånd med vrængende tone, og folk ved det sgu godt - de er jo ikke idioter (eller.. det er de jo "egentligt"..)

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg