GPS på ryggen af to ørneunger skal beskytte danske havørne
28 august 2017

Danmarks største rovfugl, havørnen, er en hemmelighedsfuld størrelse, som vi ikke ved ret meget om.

Som noget helt nyt er to havørneunger derfor blevet udstyret med GPS, som skal gøre os klogere på, hvordan vi bedre kan beskytte de store fugle.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

»Vi forventer os meget af de data, der kommer ud af projektet. Vi har at gøre med en havørnebestand i Danmark, der er i kraftig vækst, efter at ørnen genindvandrede for blot to årtier siden. Havørnen er en top-rovfugl øverst i fødekæden, og det er vigtigt, at vi kender så mange nuancer som muligt i dens liv,« siger Anders Tøttrup, der er lektor ved Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima og tovholder i ørneforskningen, i pressemeddelelsen.

Havørneungerne er vokset op i en rede i et skovområde ved Evensø nær Præstø Fjord på Sydsjælland.

Den rede forlod de 2 ørneunger for få dage siden, iklædt den beskedne vægt af 80 gram GPS, som hvert 15. minut fortæller inden for få meters nøjagtighed: 

  • Hvor fuglene befinder sig.
  • I hvilken højde de flyver.
  • Og med hvilken hastighed.

Biologerne bag projektet håber på at blive klogere på ørnenes adfærd i deres første leveår, hvor de endnu ikke har ynglet og er derfor ikke er knyttede til et bestemt sted.

»I dag ved vi ikke meget om, hvor unge danske havørne bliver af, når de forlader deres reder. Det er i det hele taget en meget begrænset viden, vi har om ørnenes færden, fra de er helt unge, til de slår sig ned og begynder at yngle som 4-5-årige,« siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog i DOF, i pressemeddelelsen.

GPS-teknikken skal give svar på de mange ubesvarede spørgsmål om Danmarks havørne, så biologerne kan beskytte dem endnu bedre, end de kan i dag.

Mere præcist skal data fra GPS'erne give et praj om ørnenes levesteder, hvordan de bevæger sig i et tætbefolket og lavtbebygget land, og hvordan de reagerer på vindmøller.

Alle kan følge ørneungernes ruter på det kort, som man via DOF’s hjemmeside kan klikke sig ind på.

»Vi vil opdatere kortet en gang i døgnet. De nyeste data vil dog først blive offentliggjort med et par dages forsinkelse. Men på et animeret kort kan man få et godt indtryk af ørnenes færden,« siger Daniel Palm Eskildsen i pressemeddelelsen.

Vil man endnu tættere på ørneungernes tid i reden, har DOF i flere år via sin hjemmeside sendt direkte ØrneTV fra en havørnerede på Lolland.

naa

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.