Kritik: Danmark ødelægger klimaet med skatteyderbetalt olieforskning
Danske skatteydere bidrager med millioner til forskning i udvinding af olie og gas. Den type forskning vækker heftig kritik, bl.a. fordi et nyt studie viser, at en stor del af verdens kendte olie- og gasreserver skal forblive uberørte, hvis verdenssamfundet skal nå sine klimamål.

Danske skatteydere har via Højteknologifonden (i dag Innovationsfonden) været med til at betale til forskning i, hvordan man finder og udvinder endnu mere olie og gas. Herudover bidrager skatteyderne blandt andet også via de penge, universiteterne selv poster i olieforskningen. (Foto: Shutterstock)

Danske skatteydere har via Højteknologifonden (i dag Innovationsfonden) været med til at betale til forskning i, hvordan man finder og udvinder endnu mere olie og gas. Herudover bidrager skatteyderne blandt andet også via de penge, universiteterne selv poster i olieforskningen. (Foto: Shutterstock)

Danske skatteydere bidrager med millionbeløb til forskning i, hvordan man finder olie og gas og udvinder mere af det.

En lang række forskere er imidlertid enige om, at olieforskningen er problematisk, da en stor del af de olie- og gasreserver, vi i forvejen kender, er nødt til at forblive uberørte, hvis verdenssamfundet skal nå sine klimamål.

»Hvis klimaaftalen skal holdes, er der en masse fossile brændsler, der må blive i jorden. Så investeringer i fossil forskning kan vise sig at være spild af penge,« siger Christophe McGlade, forsker ved University College London.

Han står bag et nyt studie i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature, som kortlægger, hvilke kendte olie, kul og gasreserver, der skal forblive uberørte, hvis verdens mål om en global opvarmning på maksimalt to grader skal overholdes.

Skatteydere betaler millioner til olieforskning

Danske skatteydere har blandt andet betalt til olieforskningen via bevillinger på 74,5 millioner kroner fra Højteknologifonden (nu Innovationsfonden) fra 2009 til 2014.

Hertil kommer de penge, universiteterne selv har postet i olieforskningen. Nordsøfonden, som ejes af den danske stat, har ligeledes været med til at bevilge én milliard kroner til 'Center for Olie og Gas' ved Danmarks Tekniske Universitet (se faktaboks).

Fakta

Serie: Den sorte forskning

En ny serie på Videnskab.dk sætter fokus på dansk forskning, som sigter mod at finde og udvinde mere olie og gas.

10 danske og udenlandske forskere, som Videnskab.dk har talt med, kritiserer, at landets universiteter bruger tid og store summer penge på olie- og gasforskningen.

Kritikerne mener blandt andet, at denne ’sorte forskning’ kan føre til øget global opvarmning. Andre forskere - og flere politikere - påpeger derimod, at vores samfund fortsat har brug for at udvikle viden om, hvordan vi kan udnytte de fossile brændstoffer i blandt andet Nordsøen.

Læs, hvordan serien er blevet til i boksen under artiklen.

»Man kan stille spørgsmålstegn ved det faktum, at danske skatteydere er med til at finansiere forskning, som potentielt er spildte penge, da forskningen ikke vil blive brugt til noget relevant for fremtiden. Pengene kunne jo være blevet brugt på mere nyttige ting, såsom forskning i alternativ energi,« siger Christophe McGlade fra University College London.

Olieforskning går ud over klimaet

Det synspunkt bliver bakket op af klimaprofessor og rådgiver for den engelske regering, Kevin Anderson.

»Hvis man siger, at det er okay at udføre forskning, som har til formål at øge olie- og gasudvindingen, siger man grundlæggende, at man er ligeglad med, at planetens temperaturstigning overstiger de to graders Celsius, som er fastsat til at give farlige klimaændringer.« 

»Det kan godt være, at man ikke forstår dynamikken i det, men det er i virkeligheden det, man siger,« udtaler Kevin Andersson, vicedirektør ved Tyndall Centre for Climate Change Research og professor i energi og klimaforandringer ved University of Manchester.

I hans hjemland Storbritannien har debatten – ligesom i en række andre lande - raset om, hvorvidt det er problematisk at forske i udvinding af fossile brændstoffer. I Danmark har den offentlige debat om olieforskningen hidtil været fraværende.

Videnskab.dk har imidlertid talt med en række forskere ved danske og udenlandske universiteter, som er utilfredse med, at der postes penge i forskning i fossile brændstoffer.

Forsker: Olieforskning er etisk forkert

Fakta

Højteknologifonden (nu omlagt til Innovationsfonden) har bevilget 74,5 millioner kroner til forskning i udvinding af olie og gas fra 2009 til 2014. Der er tale om disse projekter:

- Bio Rec (DTU)
- Next Oil (DTU)
- Option (DTU)
- PWPC (KU)
- Nano Sand (KU)
- PSPA (KU)

Kilde: Innovationsfonden

En af dem er forskeren Noah Weiss fra København Universitet.

Han frygter, at forskningen vil gøre det muligt for industrien at udvinde mere af den svært tilgængelige olie og gas - det vil nemlig være direkte ødelæggende for den omstilling til vedvarende energi, som Danmark og resten af verden står over for at skulle gennemføre, mener han.

»Vi bør kigge ind i fremtiden på universitetet og tænke over, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle det samfund, vi gerne vil have. At bruge tid og penge på forskning i konventionelle, fossile brændstoffer er ikke at tænke fremadrettet. Fra et etisk perspektiv er det forkert,« siger Noah Weiss, ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

FN's klimapanel, som består af hundredvis af internationale forskere, har i sin seneste rapport lavet et såkaldt carbonbudget – en udregning, som viser, hvor mange af de allerede kendte reserver af olie, kul og gas, der skal blive i jorden, hvis vi skal have en rimelig chance for at holde Jordens temperaturstigning under to grader, hvilket er verdens officielle mål.

»Det er fuldstændigt uomtvisteligt, at vi ikke kan producere og forbruge alle kendte reserver af olie, kul og gas. Tværtimod bliver størstedelen af reserverne nødt til at forblive i undergrunden,« siger Kevin Anderson, professor og direktør for Cyndall Centre for Climate Change Research.

Innovationsfonden: Vi skal have energi i fremtiden

Hos Højteknologifonden (nu Innovationsfonden), som har bevilget millionbeløb til olie- og gasforskningen, afviser pressechef Thomas Bjerre, at bevillingerne til olie- og gasforskning er problematiske.

Fakta

Et nyt studie, som blev publiceret i tidsskriftet Nature, kommer frem til, at verdens kendte fossile brændsler indeholder tre gange så meget CO2, som det, der må brændes af og udledes, hvis vi skal have 50 procent chance for at holde Jordens temperaturstigning under to grader.

Forskerne bag studiet har regnet på, hvor mange af de kendte reserver af olie, kul og gas, der bør blive i jorden - ud fra anvendelighed og beliggenhed.

Studiets anbefalinger er, at 80 procent af verdens kul, 50 procent af verdens gas og 30 procent af verdens olie, skal forblive urørt.

Der er tale om den olie, kul og gas, som allerede er fundet, og som er ejet af private eller statslige selskaber.

Hvis verdens udledninger af CO2 fortsætter i samme takt, vil vi overskride budgettet for, hvor meget vi må udlede, om 16 år.

Kilder: Dr Christophe McGlade og Nature

»Vi afvejer to hensyn. Det ene er, at man har en global dagsorden om, at vi skal have en fossilfri verden. På den anden side skal Danmark have sin energiforsyning på plads og ikke være tvunget til at importere olie og gas.«

»Vi vil have et fossil-frit samfund på sigt, men vi har også brug for et Danmark med et stærkt off-shore-erhverv, der gør os selvforsynende med fossile brændstoffer indtil da,« siger presse- og mediechef Thomas Bjerre fra Innovationsfonden.

Han understreger, at Innovationsfonden giver klart flest penge til forskningsprojekter, som omhandler vedvarende energi.

Ud over de penge, som skatteyderne bidrager med til olieforskningen, er en række danske og internationale oliegiganter også med til at betale til dansk olieforskning.

Opgørelser, som Videnskab.dk har fået aktindsigt i (se boks under artiklen), viser, at olie- og gasindustrien har bevilget mindst 275 millioner kroner til danske universiteter fra 2009 til 2014. Heraf er 185 millioner gået direkte til forskning i olie- og gasudvinding (Læs mere i artiklen 'Fuldstændig absurd': Industrien betaler danske universiteter for at finde olie).

Dansk know-how bliver ikke i Danmark

På Danmarks Tekniske Universitet, som for nyligt åbnede milliardsatningen ’Center for Olie og Gas’, afviser prorektor Henrik Wegener, at olieforskningscenteret kommer til at bedrive meningsløs forskning.

»De fleste lande vil formentligt gerne udvinde og producere så meget af deres kendte olie, kul og gasreserver som muligt. Problemet er, alle lande samtidig har aftalt, at holde planetens opvarmning under to grader. Vores forskning bekræfter, at de to muligheder er gensidigt udelukket.«

Christopher McGlade, University College London

Han understreger, at DTU's kurs stemmer overens med regeringens målsætning om, at Danmarks energiforsyning udelukkende skal komme fra vedvarende energikilder i 2050.

»Samtidig med at vi opfinder teknologier, der fremmer en grøn omstilling, skal vi udvikle teknologier inden for olie- og gasområdet blandt andet for at udnytte vores Nordsø-reserver bedre. Som samfund bliver vi i de næste årtier nødt til at spille på alle heste inden for energiområdet for at sikre, at vi både har energi nok, og at vi får realiseret den grønne omstilling,« udtaler DTU's prorektor Henrik Wegener i en skriftlig kommentar til Videnskab.dk.

Henrik Wegener svarer på flere kritikpunkter i artiklen 'DTU: Derfor forsker vi i olie og gas'.

På Københavns Universitet mener Noah Weiss imidlertid ikke, at det giver nogen mening udelukkende at vurdere DTU's olieforsking i et dansk perspektiv. De olieselskaber, som finansierer forskningen, borer nemlig olie op fra undergrunden i mange andre dele af verden, påpeger han.

»Man kan ikke kun kigge på Danmarks energisituation. De teknologier, vi udvikler her, vil blandt andet blive brugt i Kina, Indien og USA. De lande er bestemt ikke på vej væk fra fossile brændsler. Hvis vi giver dem evnen til at hive endnu mere olie og gas op og brænde det af, vil de gøre det,« siger Noah Weiss, ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab ved Københavns Universitet.

Forsker: Vi mangler debat 

DTU bekræfter, at noget af forskningen i det nye center givetvis vil kunne bruges til olie- og gasudvinding i hele verden.

Fakta

DTU's 'Center for Olie og Gas' har fået bevilget 1 milliard kroner af DUC, som står for Danish Underground Consortium.

DUC er et samarbejde mellem AP Møller Mærsk, Nordsøfonden, Shell og Chevron.

Nordsøfonden er ejet af den danske stat. Fonden gik ind i DUC i 2012.

Kilde: DUC

»Vi skal have nogle grundlæggende videnskabelige discipliner i spil. Det, der kommer ud af det, vil givetvis også kunne anvendes i andre dele af verden af olie- og gasindustrien,« siger Bo Cerup Simonsen, direktør for Center for Olie og Gas DTU ved Danmarks Tekniske Universitet.

DTU's 'Center for Olie og Gas' er finansieret af AP Møller Mærsk, Chevron, Shell og Nordsøfonden. Chevron og Shell er begge en del af 'The Supermajors', som er en betegnelse for verdens seks største olie- og gasselskaber.

Yannick Cornet, som selv er forsker ved DTU, kritiserede olie-centeret i et debatindlæg i DTU-avisen for nylig.

I indlægget opfordrer han ledelsen til at nedsætte et uafhængigt udvalg, hvor de etiske problemstillinger ved forskning i olie- og gasudvinding kan debatteres. Han er enig i, at centeret skal vurderes i et globalt perspektiv.

»Denne her forskning øger mængden af kendte olie- og gas-reserver i verden. Og vi har intet globalt system, som sørger for, at vi ikke brænder den kendte olie og gas af,« siger Yannick Cornet, ph.d.-studerende i transport-policy og adfærd, og fortsætter:

»Der er intet i centerets kontrakt, der forhindrer selskaberne i at bruge den nye viden og teknologi, som forskerne vil tilvejebringe, når de borer andre steder i verden. Steder, som i øvrigt har meget mindre ambitiøse klimamålsætninger end Danmark. Så Danmarks målsætninger er irrelevante, når man vurderer denne type forskning i et etisk perspektiv. Forskningen vil føre til øget global opvarmning.«

DTU: Vi går forrest i grøn forskning

Prorektoren på DTU understreger, at DTU går forrest i forhold til at fremme den grønne omstilling.

»En hurtig læsning på DTU's hjemmeside vil vise, at DTU er det universitet i Danmark, der har den absolut største andel af forskning og innovation inden for bæredygtige energiteknologier,« skriver Henrik Wegener, der kun ønsker at lade sig interviewe skriftligt.

Du kan læse hele Videnskab.dk’s interview med prorektor ved DTU, Henrik Wegener, i artiklen 'DTU: Derfor forsker vi i olie og gas'.

Sådan har vi gjort

  1. Videnskab.dk har søgt aktindsigt i private bevillinger til Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Aktindsigten dækker perioden 2009 til og med 2013.
  2. I opgørelsen over bevillingerne har vi identificeret de forskningsprojekter, som har fået bevillinger fra olie- og gasselskaber. 
  3. Med udgangspunkt i ovenstående regnede vi ud, at danske universiteter har fået mindst 275 millioner kroner af olie- og gasselskaber i alt i perioden.
  4. Herefter undersøgte vi, hvad de konkrete forskningsprojekter, som er støttet af olie- og gasselskaber, gik ud på. Vi har frasorteret de forskningsprojekter, som ikke omhandler forskning i olie og gas. Dermed kunne vi udregne, at 185 millioner kroner (ud af de samlede bevillinger på 275 millioner kroner fra olie- og gasindustrien) er gået til projekter, der helt eller delvist har som formål at undersøge, hvordan man kan udvinde olie og gas i kendte felter eller finde nye forekomster af olie og gas. Klart størstedelen af olie- og gasforskningen foregår ved DTU og KU.
  5. Vi har fået to forskere til at gennemgå vores dokumentation for at være sikre på, at vi har klassificeret de forskellige forskningsprojekter korrekt.

Usikkerheder og mangler

  • Vi søgte aktindsigt på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at skaffe universiteternes oversigter over private bevillinger fra 2014.
  • Vi har ledt efter relevante forskningsprojekter i opgørelserne over universiteternes private bevillinger ud fra de firmaer, som har givet bevillingen. Mere konkret har vi har søgt efter navne på verdens og danmarks største olie- og gasselskaber. Der kan dog være flere olie- og gasselskaber, som har beviliget penge til danske universiteter end dem, vi har søgt efter og i givet fald indgår disse bevillinger ikke i beregningerne.
  • Det har ikke været muligt at identificere DTU-projekter for en samlet bevilling på 45 millioner kroner fra olie- og gasindustrien. I aktindsigten har disse projekter været forsynet med koder, og det har ikke været muligt at få DTU til at give en samlet oversigt over, hvilke specifikke forskningsprojekter koderne dækker over. Derfor er disse projekter ikke medregnet som projekter, der forsker i udvinding af olie og gas. En del af disse projekter kan dog potentielt set være forskning, som handler om olie- og gasudvinding, men det er ikke muligt at dokumentere.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk