Hører elefanter overhovedet hjemme i zoo?
Zoo-elefanter har for høj dødelighed, lyder det fra en forsker, som mener, at vi bør diskutere, om elefanter overhovedet skal holdes i zoo.

Ifølge Virpi Lummaa tjener dyr i zoologiske haver normalt som skoleeksempel på, hvordan dyr klarer sig under optimale forhold, hvor der er nok mad og ingen farer fra rovdyr og lignende trusler. »Men elefanter er et af de få eksempler, hvor dyrene i zoologiske haver klarer sig dårligere sammenlignet med vilde elefanter - og endda også sammenlignet med Myanmars elefanter, som arbejder i tømmerindustrien,« siger Virpi Lummaa. (Foto: Shutterstock)

Elefantunger, som bliver født i zoologisk haver, har for høj dødelighed.

Sådan lød det fra flere forskere i en artikel, som Videnskab.dk bragte for nylig.

Den finske forsker Virpi Lummaa påpeger nu, at elefanterne dør så tidligt, at det bør overvejes, om elefanter overhovedet skal holdes indespærret i zoologiske haver.

»Jeg synes, at det er en diskussion, vi bør tage, om man skal holde elefanter i zoologiske haver. Den måde, som de lever i zoologiske haver i dag, reducerer deres levetid markant,« siger Virpi Lummaa, som er leder af en forskningsgruppe ved Afdelingen for Dyre- og Planteforskning ved det britiske University of Sheffield.

Her forsker hun blandt andet i elefanter, som arbejder i Myanmars (Burmas) skovningsindustri.

Forsker: Zoo-elefanter er triste 

Elefanterne i Myanmar er af den asiatiske art – også kendt som den indiske elefant – der regnes som den mest truede elefantart.

Data over levetid og børnedødelighed blandt Myanmars arbejdselefanter er i flere forskningsartikler blevet brugt til sammenligninger med tilsvarende data for asiatiske elefanter, som lever i zoologiske haver.

En meget omdiskuteret artikel i det videnskabelige tidsskrift Science har blandt andet vist, at asiatiske elefanter, som er født i europæiske zoologiske haver, har en 'spædbørnsdødelighed', som er mere end dobbelt så høj som spædbørnsdødeligheden blandt Myanmars arbejdselefanter.

LÆS OGSÅ: 'Forskere: Derfor dør elefantunger i zoo'

Nyere forskning har fundet klare forbedringer i dødeligheden blandt de zoologiske havers asiatiske elefantunger, men forskeren Virpi Lummaa mener fortsat, at det er »meget tankevækkende, at Myanmars arbejdselefanter har en lavere dødelighed end elefanterne i de europæiske zoologiske haver.«

»Det er da virkelig alarmerende, at Myanmars tømmerelefanter, som knokler med at trække tømmer hele dagen, lever længere end elefanter i zoologisk haver. Jeg tror, at det siger noget om, hvor triste zoo-elefanter er,« siger Virpi Lummaa og tilføjer, at det er umuligt at skabe »naturlige forhold« for elefanter i zoologiske haver.

Flytninger stresser elefanterne

Virpi Lummaa mener blandt andet, at mange zoo-elefanter lider under stress fra at blive flyttet rundt mellem forskellige zoologiske haver i forskellige lande.

»Elefanter er sociale dyr, og de lever i livslange familieforhold. De knytter tætte bånd til deres gruppe, og hunnerne bliver sammen med deres mor og bedstemødre hele livet. Så hvis de bliver fjernet fra deres familie er det rigtig skidt for dem,« siger Virpi Lummaa.

Joseph Saragusty, som forsker i elefanters reproduktion ved det tyske Leibniz-Institut for Zoo- og dyreforskning (IZW) er enig i, at det kan være problematisk at flytte rundt på zoo-elefanter.

»Flytninger mellem zoologiske haver giver en masse stress for dyrene. Ikke bare de elefanter, som bliver forflyttet, men også for de andre elefanter, som bliver på det sted, hvor elefanten boede før. Der, hvor elefanten flyttes hen, giver det også stress for dyrene, at der pludselig skal introduceres en ny elefant i gruppen,« siger Joseph Saragusty.

Betydelige forbedringer i zoologiske haver

I en forskningsartikel, som professor Georgia Mason fra det canadiske University of Guelph står bag, påpeger forskerne også, at overvægt og stress kan spille en rolle i forhold til at forkorte zoo-elefanters levetid.

»En af hypoteserne er, at mødrene bliver stressede i zoologiske haver, og at det påvirker ungerne helt ind i voksenlivet,« siger professor Georgia Mason, som også er medforfatter på den omdiskuterede elefant-undersøgelse, som blev publiceret i Science i 2008.

Internationalt set har dyreværnsaktivister brugt Science-undersøgelsens tal over zoo-elefanters forkortede levetid og ungedødelighed som et argument for, at de truede asiatiske elefanter ikke bør holdes i zoologiske haver.

Fakta

Den asiatiske elefant - også kendt som den indiske elefant - anses for at være den mest truede elefantart.

I 2008 skabte det stor international opmærksomhed, da en undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Science viste, at asiatiske elefanter i zoologiske haver i Europa havde en betydeligt kortere levetid (medianlevetid), end elefanter som arbejdede i Myanmars tømmerindustri.

Science-undersøgelsen viste også, at 'spædbørnedødeligheden' blandt asiatiske elefantunger født i zoologiske haver var mellem to og tre gange så høj, som blandt elefantunger født i Myanmars tømmerindustri.

Undersøgelsen byggede på data over 4.500 asiatiske og afrikanske elefanter - herunder 484 asiatiske elefanter, som levede i zoologiske haver i Europa i perioden 1960-2005.

Repræsentanter fra zoologiske haver og andre forskere har været kritiske over for Science-undersøgelsens resultater - især i forhold til konklusionerne om zoo-elefanternes forkortede levetid.

Andre og nyere undersøgelser har da også fundet betydelige forbedringer i både zoo-elefanternes levetid og dødeligheden blandt de zoologiske havers elefantunger.

For nylig påpegede flere forskere dog i en artikel på Videnskab.dk, at de fortsat mener, at de zoologiske havers bestand af asiatiske elefanter er under pres på grund af for høj dødelighed blandt elefantungerne.

Modsvaret fra de zoologiske haver har blandt andet været, man ikke kan skære alle zoologiske haver over én kam, og at situationen for zoo-elefanter har forbedret sig betydeligt i de senere år.

En undersøgelse, som Joseph Saragusty fra Tyskland står bag, viser også, at der er sket betydelige forbedringer med dødeligheden blandt elefantunger i zoologiske haver i de senere år. Joseph Saragusty påpeger desuden, at det spiller en vigtig rolle for forskningen i elefanter, at de store dyr kan blive studeret i zoologiske haver. 

Zoo-elefanter skaber opmærksomhed om arten

Herudover tjener zoo-elefanterne som ambassadører for deres art, og de er med til at skabe fascination og opmærksomhed om den truede dyreart - og dermed også til at generere støtte til bevarelsen af elefanter, lyder det fra videnskabelig direktør ved København Zoo, Bengt Holst.

»Elefantens historie bliver nu engang bedst fortalt, når hovedpersonen selv er tilstede,« siger Bengt Holst.

Zoologisk Have i København beskriver selv, at havens mission er at »medvirke aktivt i de internationale bestræbelser for at bevare dyrearter«. Når forskning viser, at der er højere dødelighed blandt elefantunger i zoo, synes du så, at I er med til at bevare asiatiske elefanter ved at holde dem i zoologisk have?

»Som tidligere nævnt sætter jeg spørgsmålstegn ved den nævnte undersøgelse i Science, som jeg kender ganske godt. Men der er selvfølgelig altid plads til forbedring, og tallene fra de senere år viser da også, at vi går i den rigtige retning.«

»Desuden handler det om at rejse bevidsthed om elefanten, og det er vi med til at gøre. Man kan ikke pille et enkelt dyr ud og sige, om det lever op til missionen. Vi lever op til missionen på forskellig vis for de enkelte dyr. For elefanter er målet ikke at sætte dyr tilbage i naturen, men at skabe en fascination for dette store dyr og dermed være med til at få folk til at tage ansvar for elefanternes fremtid.«

»For bestanden i zoologiske haver synes jeg, at det væsentlige er, at man kan se en udvikling, som går i den rigtige retning, og den udvikling synes jeg, man skal understøtte ved at anerkende de steder, hvor det går godt frem for at skære alle over én kam,« siger Bengt Holst fra København Zoo.

Flere forskere påpeger, at det kan være problematisk at flytte elefanter rundt mellem forskellige zoologiske haver. Er det noget, som I tager hensyn til?

»Ja, det er det. Tidligere var det sådan, at man flyttede elefanterne enkeltvis, ofte i en ung alder for at få den letteste transport. Men i naturen er en elefantflok bygget op af beslægtede dyr, som støtter sig til hinanden, og derfor er det også væsentligt, at de flyttes i social sammenhæng.«

»Der er derfor udarbejdet retningslinjer, som siger, at elefanter skal flyttes minimum to ad gangen. Hanelefanter kan stadig flyttes enkeltvis, da de også i naturen færdes alene.«

Hvorfor hentede i så to voksne elefanter fra to forskellige hollandske zoologiske haver sidste år?

»Det var en mor og datter, som blev genforenet hos os efter at have været adskilt i adskillige år, hvor de kom fra. Meningen var at få en voksen hunelefant, der kunne udfylde en tanterolle i København Zoos flok. I en elefantflok er det sådan, at ikke-ynglende hunelefanter, unge som gamle, ofte udfylder en tanterolle, hvor de er med til at passe på de andre hunners unger og til at opdrage dem, når de bliver så store.«

»Desuden ville vi godt have en mere varieret aldersstuktur i flokken, for at få større social kompleksitet. Men det er selvfølgelig klart, at vi aldrig hundrede procent vil kunne efterligne en flok fra naturen, for der er flokken ofte større,« siger videnskabelig direktør ved København Zoo, Bengt Holst.

Samtidig med at de to elefanter fra hollandske zoologiske haver flyttede ind i København, blev hunelefanten Inda flyttet fra København til en italiensk zoo, hvor hun ifølge Bengt Holst er faldet godt til.

»Hun ville ikke kunne trives med de nye elefanter i København, da hun så skulle kæmpe om førerrollen,« lyder det fra Bengt Holst.

I august i år døde en nyfødt elefantunge i Zoologisk Have i København af en sjælden hjertefejl. København Zoo kan dog glæde sig over, at en af havens elefanter i februar i år fik en sund og rask elefantunge.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.