Delfiners rettigheder deler forskerne
Delfiner og hvaler er så intelligente, at de bør anerkendes som en slags personer og have menneskelignende rettigheder. Det mener en gruppe udenlandske forskere, men danske forskere er uenige.

Mange husker sikkert den glade og legesyge delfin Flipper fra fjernsynet. Den kloge delfin gik rent ind i manges hjerter, når den på forunderlig vis opklarede forbrydelser eller reddede uskyldige mennesker fra farlige situationer. I dag er forskerne i strid, om delfiner er så specielle, at de bør have rettigheder ligesom mennesker, eller om vi mennesker overfører vores egne følelser til delfinerne. (Foto: Colourbox)

Mange husker sikkert den glade og legesyge delfin Flipper fra fjernsynet. Den kloge delfin gik rent ind i manges hjerter, når den på forunderlig vis opklarede forbrydelser eller reddede uskyldige mennesker fra farlige situationer. I dag er forskerne i strid, om delfiner er så specielle, at de bør have rettigheder ligesom mennesker, eller om vi mennesker overfører vores egne følelser til delfinerne. (Foto: Colourbox)

Hvem elsker ikke delfiner?

De er legesyge, venlige og ser altid glade ud. Og synet af en dresseret delfin, der springer gennem ringe, danser til musik eller maler med vandfarve, kan bringe smilet frem hos både store og små.

Men livet som show-delfin i en aqua park eller et delfinarium møder kritik fra forskere og dyreværnsorganisationer verden over. Kritikken går på, at forskning i delfiners og hvalers hjerner viser, at delfiner og hvaler er komplekse væsener og har et menneskeligt niveau af selvbevidsthed. Derfor bør delfiner og hvaler ikke blive brugt i dyreshows eller jaget vildt. 

Det mener i hvert fald en gruppe udenlandske forskere ved navn ’Helsinki Gruppen’. Gruppen, der blandt andet består af professorer og forskere inden for områder som neurovidenskab, biologi, etik og filosofi samt dyreværnsforkæmpere, har fremsat en erklæring for at give delfiner og hvaler menneskelignende rettigheder.

Delfiner bør anerkendes som ’personer’

Ifølge en af gruppens medlemmer, Thomas White, professor i etik fra Loyola Marymount University, USA, handler erklæringen om, hvilke grænser der bør fastsættes for, hvordan vi mennesker har lov til at behandle hvaler og delfiner.

»Den videnskabelige forskning om hvalers og delfiners kompleksitet er efter vores mening bevis nok for at sige, at den måde, vi mennesker behandler delfiner og hvaler, ikke er etisk acceptabel,« siger Thomas White til Videnskab.dk.

Ifølge ham betyder især delfiners intelligens og bevidsthedsniveau på en række områder - såsom evnen til at løse problemer samt social og sproglig intelligens - at man bør betragte dem som ’personer’, selv om de ikke er mennesker.

I denne video fra aktivist-websitet Supreme Master Televisionfortæller professor i etik Thomas White om, hvorfor han mener, delfiner bør have rettigheder, der minder om menneskerettigheder. En holdning, som danske forskere ikke deler.

»For mig handler problematikken om, at delfinernes avancerede, intellektuelle og følelsesmæssige evner gør dem i stand til at opleve smerte som en ’person’. Ud fra et etisk synspunkt handler det altså mere om, at de er selvbevidste, end at de er kloge,« forklarer han.

Delfiner og hvalers hjerner er meget komplekse

En anden af gruppens medlemmer, professor i neurovidenskab og adfærdsbiologi, Dr. Lori Marino fra Emory University i Atlanta, USA, er også af den opfattelse, at delfiner har en selvbevidsthed.

»Delfiners selvbevidsthed kan til dels måles, fordi de genkender sig selv i spejle. Når de ser sig selv i spejlet, ved vi, at de er klar over, at: ”Hey, det er mig!”« forklarede hun for nyligt til det britiske medie BBC.

Dr. Lori Marino mener desuden, at de videnskabelige fremskridt har ændret vores opfattelse af delfinernes og hvalernes hjerner.

»Tidligere troede man, at delfiners og hvalers hjerner var store, men ikke særligt komplekse. Nu ved vi, at der er tale om store hjerner med en enorm kompleksitet, der på mange måder minder om menneskets,« siger Lori Marino til BBC.

Hvalers hjerner kan ikke sammenlignes med mennesket

Den udlægning er de danske forskere, Videnskab.dk har talt med, ikke enige i.

En af dem er Nina Eriksen, ph.d.-studerende fra Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab på Bispebjerg Hospital. Hun har undersøgt hjernerne fra døde marsvin og vågehvaler i et forsøg på at få et indtryk af deres intelligens. Blandt andet ved at tælle antallet af neuroner – hjerneceller – i hjernebarken og sammenligne med menneskehjernen.

Fakta

Helsinki Gruppen udformede oprindeligt erklæringen i år 2010, men gruppen har for nyligt bragt ønsket om støtte til erklæringen op igen under det årlige møde på verdens største videnskabelige konference, ’American Association for Advancement of Science’ (AAAS) i Vancouver, Canada.

Hjernebarken er det område i hjernen, hvor man regner med, intelligensen sidder, og forskerne formoder, at jo flere hjerneceller man har i hjernebarken, jo klogere er man.

Resultatet viste, at vågehvaler i gennemsnit har 13 milliarder neuroner i hjernebarken, mens marsvin har 15 milliarder neuroner. Til sammenligning har mennesket i gennemsnit 20 milliarder neuroner, selv om forsøgsdeltagerne i undersøgelsen svingede mellem 15 milliarder og 35 milliarder.

»Men tallene kan ikke forstås, som at marsvins og vågehvalers intelligens nærmer sig menneskets. Det mener jeg nemlig slet ikke, man kan tale om. Blandt andet fordi menneskets hjerne er meget større end andre dyrs i forhold til kroppen,« siger hun.

Størrelsesforholdet mellem krop og hjerne hedder på fagsprog 'Encephalization Quotient' ('EQ'). Menneskets EQ er cirka 7,5, og det dyr, der kommer tættest på mennesket, er faktisk en delfin af arten hvidskæving med en EQ på 4,5. Til sammenligning ligger chimpanser på 2,5.

Langt ude at sammenligne delfiner med mennesker

En anden dansk forsker, Peter Teglberg Madsen, der er professor i zoofysiologi fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, mener heller ikke, at det giver mening at sammenligne delfiner og hvalers intelligens med menneskers.

»Det synes jeg, er langt ude. Jo, det er rigtigt, at delfiner og hvaler har sociale strukturer, hvor de tager sig af hinandens unger, bruger en avanceret kommunikation og lever længere. Men det samme kan man sige om andre dyr og fugle. Efter min mening kan det nuværende videnskabelige data ikke tillade, at hvaler eller delfiner ophøjes til noget helt specielt eller bliver sammenlignet med mennesker,« siger han.

Danske forskere er imod erklæringen

Generelt støtter ingen af de danske forskere, Videnskab.dk har talt med, op om Helsinki Gruppens erklæring.

Helsinki Gruppens erklæring skal beskytte delfiner og hvaler mod menneskelige overgreb som delfinshows og jagt. Erklæringen består af ti punkter og lyder blandt andet: ”Alle delfiner og hvaler har ret til at leve”, ”Ingen hvaler eller delfiner bør holdes i fangenskab, blive dårligt behandlet eller fjernes fra deres naturlige miljø” og ”Ingen hvaler eller delfiner kan være ejet af lande, virksomheder, organisationer eller andre.” (Foto: Colourbox)

Peter Teglberg Madsen har sympati for idéen om at behandle dyr bedre, men siger i samme åndedrag, at han synes, erklæringen er både naiv og problematisk.

»Etisk set er det ekstremt farligt at begynde at give nogle bestemte dyr særstatus blandt organismer. Hvad så med grise, som er tæt beslægtede med hvaler, der også kan løse intellektuelle opgaver? Vi har 25 millioner svin i de danske stalde – skal de så også have særlige rettigheder? Eller hvor trækker vi grænsen?«

»Det var klogere, at vi brugte lidt krudt på at behandle vores landbrugsdyr lidt bedre end at bruge energi på at gøre det rigtigt godt for de få hvaler, der holdes i fangenskab,« siger han.

Erklæringen kan ses som et overgreb

Peter Teglberg Madsen bakkes op af biolog Carl Kinze, der er videnskabelig redaktør på www.hvaler.dk.

»Når man laver en erklæring for kloge dyr, sætter man dem op på piedestal, men det giver på sin vis frit slag i forhold til, hvordan vi behandler de dumme dyr,« siger han.

Han anser erklæringen som et udtryk for tom snak og symbolpolitik, og et eksempel på, at vi mennesker forsøger at tage ansvar og vise medfølelse på et afsporet grundlag.

»Det handler om holdninger, ikke videnskab. Erklæringen er et forsøg på at gøre det godt for delfinerne og hvalerne, men hvis man endelig skal tale etik og rettigheder, kan man også argumentere for, at man jo aldrig har spurgt hvalerne og delfinerne, om de synes, erklæringen er en god idé. Og så bliver det at lave rettigheder for nogen, man ikke har spurgt, i sig selv et overgreb,« siger Carl Kinze.

Høj intelligens bør ikke give flere rettigheder

Fakta

Ifølge det britiske medie BBC har videnskabelige undersøgelser af delfiners hjerner for nyligt vist, at de kommunikerer med hinanden på samme måde som mennesker. Og ligesom mennesker kan delfiner genkende sig selv i et spejl og er i stand til at tænke på fremtiden.

I et eksperiment ved Institut for Marine Mammal Studies i Mississippi, USA, blev delfinerne belønnet, når de fjernede affald i deres indhegning og afleverede det til forskerne. En af delfinerne gemte store papirsposer på bunden af sin indhegning, hvorefter den rev dem fra hinanden og afleverede stykkerne en ad gangen for at få flere belønninger.

Heller ikke Bengt Holst, zoolog og vicedirektør i Københavns Zoo og medlem af Det Dyreetiske Råd, bakker op om tanken om, at hvaler og delfiner skal have særlige rettigheder.

»Personligt mener jeg, det er en forkert vej at gå. Den eneste naturlige grænse for, hvornår man kan lave rettigheder, og hvornår man ikke kan, er efter min mening mellem mennesket og alle andre arter. Det andet er en glidebane,« siger han.

Ifølge Bengt Holst er det at udstikke specielle rettigheder til nogle arter problematisk, fordi det antyder, at nogen har mere ret til at være på Jorden end andre. Men uanset intelligensniveau bør man ikke opdele arter i første- og andenrangsvæsener.

»Det gør ingen forskel, at hvaler og delfiner er intelligente - for hvad er intelligens egentlig? En IQ-test opbygget ud fra et menneskeligt synspunkt handler jo kun om, hvad vi mennesker skal kunne for at overleve.«

»Hvis en rotte derimod skulle udforme en IQ-test, ville den måske opstille en labyrint, og så ville den vinde overlegent, hvorimod mennesket ville dumpe stort. Det viser bare, at intelligens er et meget luftigt begreb, når man sammenligner på tværs af arter,« siger han.

Generelt mener han, det er et skråplan at mene, at intelligens i sig selv giver flere rettigheder.

»Man kan kun forestille sig, hvilket ramaskrig det ville medføre, hvis nogen inden for menneskeracen begyndte at mene sådan,« perspektiverer han.

Anerkender kritik af hvalers og delfiners dyrevelfærd

Fakta

Sympatien for de vilde dyr har i dag tydeligvis overhalet den gruppe, man i gamle dage kaldte ’husdyr’. På det lille husmandssted kunne den enlige malkeko i gamle dage opnå familiestatus med navn og ikke som i dag et nummer.

Efterhånden som landbrugene er blevet industrialiserede, er hensynet til og sympatien for dyrene rykket nedad, hvilket også afspejler sig i navngivningen, så husdyrene i dag har fået navneforandring til ’produktionsdyr’.

Nederst i det zoologiske hierarki er skadedyrene som f.eks. rotter og muldvarpe.

Kilde: Thyge Jensen

Hverken Peter Teglberg Madsen eller Carl Kinze lægger skjul på, at der er mange dyrevelfærdsmæssige forhold at kritisere i forhold til hvaljagt eller problemer med delfiner, der drukner i fiskegarn.

Alene i de danske fiskegarn drukner der for eksempel hvert år mellem 1.000 og 5.000 marsvin i forbindelse med fiskeri.

»Et andet problem for dyrevelfærden er, at de grønlandske fangere bruger 3-5 timer på at dræbe en Grønlandshval, fordi deres fangstredskaber er uegnede. Det er ikke godt nok. Men de problemer er ikke ensbetydende med, at delfiner og hvaler skal have særstatus,« siger Peter Teglberg Madsen.

Handler om grundlæggende moralske rettigheder

Professoren i etik, Thomas White fra Helsinki Gruppen, argumenterer, at erklæringen ikke handler om at rangere en bestemt art over en anden.

Erklæringen skal heller ikke ses som et udtryk for, at intelligente væsener har ret til at behandle andre skabninger dårligt, fordi de ikke har det samme intelligensniveau eller selvbevidsthed.

»Det handler om, at vi skal sikre, at højtstående væsener eller ’personer’ som delfiner og hvaler som minimum har en grundlæggende moralsk ret til at leve og ikke blive dræbt eller behandlet som nogens ejendom,« siger han.

»Ud fra min synsvinkel som filosof, gælder det, at når man siger at et væsen bør have ’grundlæggende moralske rettigheder’, taler man i virkeligheden om, hvilke betingelser medlemmerne af denne art har brug for for at leve og udvikle sig. For hvalernes og delfinernes vedkommende vil det sige, at de bør have ret til at blive ladt i fred for mennesker og ikke blive udnyttet på den måde, vi hidtil har gjort.«

Thomas White har skrevet en bog om delfiners intelligens, hvor han argumenterer mere vidtrækkende for at behandle delfiner som 'personer'. Bogen hedder 'In Defense of Dolphins' og er baseret på forskning på området fra de sidste 40 år.

Erklæring er lavet for menneskets skyld
Thyge Jensen er tidligere ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg med havpattedyr som hovedarbejdsområde og i dag redaktør på hjemmesiden hvaler.dk.

Han mener, hele diskussionen handler om, at vi mennesker forsøger at tilgodese vores egne behov ved at tillægge og påtvinge dyr vores egne idealer om ’frihed, masser af plads og selskab af egne artsfæller’.

»Vi bryder os ikke om, at blive konfronteret med ubehageligheder, for eksempel at dyr behandles dårligt, så derfor kommer hensynet til os selv ofte til automatisk at blive omdannet til et hensyn til dyrene.«

Vi skelner mellem ’søde’ og ’onde’ dyr
Hensynet til det enkelte dyr er dog ikke ens for alle dyregrupper, hvilket Thyge Jensen på sin vis kan forstå, hvis forskelsbehandlingen hænger sammen med hvor lavt- eller højtudviklet et dyr er sanse- og adfærdsmæssigt.

»Men desværre hænger hensynet oftere sammen med dyrenes popularitet - om de er ’søde’ og ’smukke’ eller ’grimme’ og ’onde’. Og vi menneskers syn på meningen med et dyrs liv varierer drastisk for de forskellige dyregrupper,« siger han.

Øverst i hierarkiet befinder sig kæledyrene, der ifølge Thyge Jensen ofte får en omsorg, som nærmer sig det groteske. Hobbydyr som for eksempel heste ligger også højt på ranglisten, men efterhånden er de vilde dyr begyndt at trænge sig frem i køen.

»Inden for de vilde dyr er der igen nogle, der er mere populære end andre, og der er ingen tvivl om, at her har havpattedyrene fået en særstilling.«

Spækhuggeren Keiko blev sat fri for menneskets skyld
Han nævner som eksempel spækhuggeren Keiko fra ’Free Willy’-filmene. Keiko havde levet hele sit liv i et delfinarium, men efter filmene blev den forsøgt sat tilbage i naturen i Nordatlanten, blandt andet på grund af et stort folkeligt pres. (Læs også artiklen: Spækhuggeren Keiko blev aldrig rigtig fri)

»Den vilde spækhuggerbestand må siges ikke at have haft nogen gavn af, at Keiko blev forsøgt sat tilbage i havet. Dyret betyder intet for den vilde bestand, men tværtimod kunne man have frygtet, at det - på trods af alle forsigtighedsregler – var en sund smittebærer af en sygdom, det måske havde pådraget sig i fangenskab. Keiko er et tydeligt eksempel på en situation, hvor et dyr tillægges og påtvinges vore egne behov,« siger Thyge Jensen.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk