Konspirationsteoretikere var dårligere til at tænke kritisk i lille undersøgelse

Selvom man er fritænker, er man ikke nødvendigvis kritisk tænker. (Foto: Shutterstock)

Selvom man er fritænker, er man ikke nødvendigvis kritisk tænker. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
12 juli 2021

Det kan være fristende at skylde et terrorangreb på regeringen eller at spore alle verdens ulykker tilbage til en lille magtelite som i al hemmelighed styrer tingene.

Men troen den slags konspirationsteoretiske idéer kobles nu i et lille fransk studie sammen med en dårlig evne til at tænke kritisk.

Det skriver psykologimediet PsyPost.

Studiet blev lavet på 338 psykologistuderende, som skulle deltage i to forsøg for først at måle deres evne til kritisk tænkning og derefter deres tilbøjelighed til konspiratoriske overbevisninger.

I første forsøg skulle deltagerne udføre Ennis-Weir-testen. Det er en klassisk test, som måler kritisk tænkning i form af ens evne til at forstå et argument og sammensætte et skriftligt modsvar.

Derefter skulle de udfylde et spørgeskema, hvor der blev spurgt ind til deres holdninger til forskellige konspiratoriske synspunkter, og om de troede, at der var noget forhold mellem tro på konspirationsteorier og ens evne til at tænke kritisk, skriver PsyPost.

Her fandt forskerne en tendens til ringere kritisk tænkning hos de deltagere, som erklærede sig enige i udsagn som ‘Visse betydningsfulde begivenheder skyldes en lille gruppe som i al hemmelighed manipulerer verdensbegivenhederne’ og ‘Statsoverhovedernes magt er underlagt små ukendte grupper, som i virkeligheden styrer verdenspolitikken’.

Til gengæld fandt forskerne, modsat den populære kliché, ikke belæg for, at forsøgsdeltagerne med konspiratoriske overbevisninger anså sig selv som værende bedre til at tænke kritisk end andre.

Studiet kommer med to forbehold, fortæller studiets førsteforfatter Anthony Lantian til PsyPost.

»Som med alle andre studier er der begrænsninger. For det første afholder vores studies metodologiske design os fra at konkludere, at der er en årsagssammenhæng mellem mangel på kritisk tænkning og en øget tro på konspirationsteorier. Vi kan kun påpege, at der er et negativ sammenfald mellem disse to variabler.«

»En anden begrænsning er, at det er svært at generalisere disse resultater til andre kontekster. Hvorvidt dette resultat kan ekstrapoleres udover fransktalende psykologistuderende kræver yderligere forskning.«

Studiet blev udgivet i tidsskriftet Applied Cognitive Psychology.

cll

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.