Nyt projekt skal undersøge luftforureningen i Norden
24 august 2015

KORT NYT FRA UDLANDET:

Er nogle befolkningsgrupper i de nordiske lande mere udsatte for at blive syge og måske dø for tidligt af luftforurening? Og hvad er hovedkilderne til forureningen i de nordiske lande?

Disse spørgsmål samt mange andre skal et nyt samarbejde mellem de nordiske lande forsøge at finde svar på. Projektet har fået 30 millioner norske kroner af NordForsk-programmet for sundhed og velfærd. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

En af de danske forskere bag projektet er Jørgen Brandt, der er Professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

»Vi forventer først og fremmest at få ny viden om luftforureningens skadevirkninger på menneskers sundhed,” fortæller professor Jørgen Brandt og fortsætter:  ”Vores fokus vil være på den kemiske sammensætning af de enkelte luftforureningskomponenter og deres hovedkilder, hvordan disse påvirker forskellige befolkningsgrupper i de nordiske lande og forureningens effekter på sundhed og velfærd,« siger han i en pressemeddelelse.

Forskerne skal i projektet ”Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic countries” kortlægge luftforureningen og dens forskellige komponenter helt ned på en 1 km x 1 km-skala i alle de nordiske lande til brug i en unik, fælles database.

Dataene skal i projektet anvendes til at vurdere og måle landenes omkostninger gennem en længere årrække ved luftforureningens betydning for folkesundheden i form af blandt andet luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft, sygedage, hospitalsindlæggelser og for tidlig død.

Læs også:2,5 millioner dør hvert år af luftforurening

Luftforurening giver mindre babyer


Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.
ams

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.