Annonceinfo

Hash giver varige skader i hjernen

Unge hashrygere bliver muligvis mindre intelligente voksne, viser ny international hjerneforskning. Det er alvorligt, for man klarer sig generelt dårligere i livet, hvis man har en lav IQ, siger en dansk hjerneforsker.

Voksne virker måske uintelligente i timerne efter, de har røget en chillum, men hvis du er ung, er effekten værre: så har det varig effekt på din intelligenskvotient, viser ny forskning. (Foto: Udit Kulshrestha)

Det kan være en god griner at lade chillummen gå rundt. Men vær varsom. Din hukommelse og intelligens kan tage skade i mange år, hvis du ryger for meget sjov tobak, inden du fylder 20 år.

Det har nogle af verdens førende hjerneforskere netop fundet ud af.

»Det er forskere, der tidligere har leveret banebrydende resultater, og man kan roligt sige, at de her folk, de tjekker deres ting. Det er første gang, en så omfattende undersøgelse viser, at intelligensen tager varig skade, hvis man ryger hash som teenager,« siger Anders Gade, der er lektor i neuropsykologi på Københavns Universitet.

Kroniske skader

Man husker dårligere, og intelligenskvotienten falder markant. Man får også sværere ved at planlægge og at lave flere ting på en gang, hvis man ryger meget hash, før man er fyldt 20 år, viser den nye undersøgelse. Men det er ikke det hele.  

Mange år efter man har kvittet cannabissen, fungerer hjernen stadig dårligere end normalt, konkluderer det internationale forskerhold, der har fulgt over 1000 personer i 38 år – fra de blev født i 1972-1973 til i dag.

Testpersonerne kommer fra byen Dunedin på New Zealands syd-ø (læs mere om den enestående testgruppe under artiklen).

(Se dog også artiklen Hash giver måske ikke varige skader i hjernen alligevel - skrevet et halvt år, efter denne undersøgelse kom ud.)

IQ er faldet med otte point 

Hjerneforskerne fik de newzealandske testpersoner til at løse en intelligenstest, da de var 13 år og endnu ikke havde prøvet at ryge hash.

Fakta

Cannabis, hash, tjald, pot, marijuana eller sjov tobak. Kært barn har mange navne. Uanset navnet stammer den euroforiserende tobak fra hamp-planten.

Hamp-planten består af mere en 400 forskellige kemikalier. Deriblandt cannabidioloc acid, som er et antibiotisk stof med egenskaber, der ligner penicillin. Også andre stoffer i planten har helbredende virkninger.

Hamp er dog mest kendt som en ingrediens i cannabis. Cannabis er et euforiserende stof, man ryger. Som regel bliver cannabissen rullet ind i en cigaret som en joint, men nogle ryger det også på en pibe eller på andre måder.

Hovedingrediensen i cannabis er tetrahydrocannabino (THC). THC har en eurofiserende, afslappende og mild hallucinerende effekt.

Nogle mennesker får grineflip, når de ryger cannabis. Træthed og sult er andre velkendte effekter af cannabisrygning.

Mere end 20 år efter, da de var fyldt 38 år, målte forskerne igen testpersonernes intelligenskvotient.

Nogle af dem fyrede så meget fed, mens de var teenagere, at de blev afhængige af hash, før de fyldte 20 år. Andre begyndte først at ryge som voksne. Resten har sjældent eller aldrig inhaleret en joint.

  • Intelligenskvotienten (IQ) var i gennemsnit faldet med 6-8 point hos dem, der røg hash flere gange om ugen, før de fyldte 20 år.
     
  • IQ var ikke faldet hos personer, der først var startet med at ryge hash, efter de var fyldt 20 år.
     
  • Testpersoner, der røg mange joints før de fyldte 20 år, havde stadig en lavere IQ som 38-årige, selv om de for længst havde kvittet cannabissen.

Hampen skader også andre vigtige hjernefunktioner, viser den nye undersøgelse: De testpersoner, der havde et hashmisbrug som teenagere, husker dårligere og har sværere ved at multitaske som voksne, fandt forskerne ud af ved at interviewe deres tætte venner og familiemedlemmer.

Hjernen er ikke færdig udviklet

De unge newzealændere har sandsynligvis taget varig skade af at ryge cannabis, fordi deres hjerner stadig er i gang med at udvikle sig, forklarer lektor i neuropsykologi Anders Gade.

»Teenageres hjerner er ikke færdigudviklede, derfor er de mere sårbare over for stoffer. Dyreforsøg har vist, at den voksne og færdigudviklede hjerne kan modstå mere,« siger han.

Da newzealænderne fik testet deres intelligens som teenagere og igen som voksne, skulle de løse en række opgaver.

Lav IQ gør livet kortere

Testpersonerne fik i alt otte opgaver, der blandt andet gik ud på, at de skulle svare på en masse spørgsmål, huske mange ord og afkode forskellige symboler. På baggrund af svarene kunne forskerne beregne deres IQ.

»Det er Wechlers intelligenstest. Det er den, forskere bruger verden over. Den går ud fra, at vores intelligens er sammensat af vores evne til at kunne udføre mange ting effektivt og hurtigt,« forklarer lektor i neuropsykologi Anders Gade.

Fakta

Hvor meget kan man ryge uden at tage skade?

Hvor meget hash teenagere skal ryge, før deres hjerner tager skade, har Dunedin-forskerne ikke fundet ud af i deres undersøgelse.

Om intelligensen er særlig sårbar over for hashrygning på bestemte tidspunkter i ungdommen, ved forskerne heller ikke. De kan altså ikke sige, om det er farligere at ryge hash, når man er 15 år, end når man er 18 år.

Intelligensen vender ikke tilbage til det oprindelige niveau, selv om man kommer ud af sit misbrug. Det viste undersøgelsen, efter forskerne havde taget højde for, om testpersonerne var stoppet med at gå i skole, fordi de havde et hashmisbrug, om de drak for meget, eller om der var andre ting i deres liv, som kan have påvirket deres intelligensniveau.

Selv med disse forbehold in mente, var de voksne testpersoners IQ faldet med 6-8 point, hvis de havde røget meget hash som teenagere.

Der er brug for mere forskning, før man ved præcis, hvorfor teenagerhjernen tager kronisk skade af cannabis.

Men nogle siger, at de bliver bedre til at spille musik eller at tegne, når de ryger hash. Det er vel også en form for intelligens.

Kan man måle kreative evner med Wechlers intelligenstest?    

»Nej, den sociale og den kreative intelligens kan man ikke måle. Den test, forskerne her har brugt, er alligevel populær, fordi den kan forudsige, hvordan børn klarer sig i livet. Flere undersøgelser viser, at man klarer sig dårligere på en lang række områder som uddannelse, job, løn, og man bliver faktisk heller ikke så gammel, hvis man har en lav IQ,« siger Anders Gade.

Livet kan blive kortere, hvis intelligenskvotienten er lav, fordi folk, der ikke er så intelligente, er dårligere til at samle viden om, hvordan man lever et sundt liv. Derfor bliver de mere syge end folk med en høj IQ, har flere forskere peget på.

Cannabis rammer bredt

Resultaterne af den nye undersøgelse er derfor alvorlige, mener den neuropsykologiske lektor Anders Gade.

»Forskerne har forsøgt at se, om der er nogle områder af den intelligens, man kan måle, der tager mere skade end andre, men det ser ud til, at cannabissen skader intelligensen bredt, når hjernen stadig er under udvikling i teenageårene,« siger han.

»Tidligere forskning har vist, at misbrug af stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy kan give betydelige kognitive defekter i hjernen, men det syntes ikke at være tilfældet med hash. Derfor er jeg overrasket over den nye undersøgelse, men den er så velgennemført og omfattende, at jeg tror på den,« fortsætter han.

Forskerne bag undersøgelsen kommer fra King's College i England, University of Otago i New Zealand og Duke University i USA. De er tilknyttet det internationale forskningsprojekt Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Unit, der har base på University of Otago i New Zealand.

Resultaterne af deres undersøgelse er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PNAS.

En guldgrube af viden

1073 babyer blev født i 1972 og 1973 på Queen Mary Maternity Hospital i den mellemstore newzealandske by Dunedin. I de 40 år, der siden er gået, har forskere fulgt med i babyernes liv.

»Det er et enestående projekt, fordi forskerne har fået lov til at følge en hel årgang i så mange år. Det er en guldgrube af viden. Det er et ekstremt velplanlagt projekt, som de har kunnet stable på benene, fordi de har fået en masse fondsmidler,« siger lektor i neuropsykologi Anders Gade, der i mange år har fulgt forskergruppens arbejde.

Forskerne kommer fra forskellige fag og institutter på universiteter i New Zealand, USA og England, men projektet har i dag sin base på University of Otago, New Zealand.

Sociale, fysiske og mentale forhold

Ved jævnligt at undersøge årgang 1972-1973 fra Dunedin har forskerne kunnet samle vigtige oplysninger om de nu 40-åriges fysiske og mentale udvikling.

Hjertekarsygdomme, hjernernes udvikling, tændernes tilstand og luftvejsproblemer er nogle af de områder, Dunedin-forskerne har beskæftiget sig med.

Testpersonernes seksualitet og psykosociale forhold har forskerne også fulgt med i. Det har de gjort ved løbende at interviewe newzealænderne om personlige emner som kæresteforhold, levemåder og familierelationer.

Over 1.100 publikationer er kommet ud af Dunedin-projektet.

Læs mere på Dunedin-projektets hjemmeside

Hønen eller ægget?

Netop, ingen bevis for noget af det, på mig virker det som om at disse undersøgelser er gået hen og blevet politiske, dermed mister videnskaben en masse godvill, deres meninger kommer til at støtte Sundhedsstyrelsens politiske dagorden samt den alm: politiske dagsorden indenfor regeringen.
Disse instanser skal nu komme med en eller flere rigtige gode grunde til at de vil fastholde denne stupide modstand mod at Hashen skal frigøres, de grunde som de har talt om må og skal sku have andre grunde end de taler om og som ingen kan tage alvorlige, de er simpelhen kun til grin i hele lande selv mange danske politibetjente tager kraftigt afstand fra disse latterlige påstande, mod dumhed kæmper selv guderne sku forgæves, det er meget mærkeligt at disse mennesker slipper så let fra disse postilatter, jeg er dybt rystet over den danske presse.
Alan Berg.

Indlæg slettet, bruger blokeret

Et indlæg er slettet, og brugeren er blokeret, da vedkommende vedblev med at poste reklameindlæg.

Redaktionen

Useriøs undersøgelse!

Jeg bliver altså nødt til at komme med et lille opråb her! Nu skal det ikke forstås som at jeg vil mane alle eventuelle farer ved hashrygning til jorden. Men det som Wechslers iq-test måler er IKKE den fulde intelligens på et individ. Snarere er det individets evner indenfor en række meget specifikke kognitive opgaver. Hvis der ikke måles på forskellige former for kreativitet, hvilket de fleste er enige om er den absolut største indikator for intelligens, så er testen jo mere eller mindre ubrugelig og usigelig mht overall intelligens. Man kan måske sige noget om at folk der ryger for meget for ofte generelt ser ud til at få dårligere hukommelse og blive dårligere til multi-tasking, men derfra og så til ligefrem at påstå at man bliver mindre intelligent af det, det er altså noget af et spring. De fleste daglige hashrygere ville nok give ret i at deres korttidshukommelse formentlig er blevet ringere, at de nok også er blevet dårligere til at multitaske og at de generelt er blevet sløvere og langsommere i optrækket. Og videnskabeligt har der vidst været temmelig stor enighed om det længe, så det er der altså ikke noget nyt i. Men de fleste vil samtidig sværge på en oplevelse af at der så er andre ting som de er blevet bedre til. Som nævnt i artiklen hører man tit folk påstå at det er blevet bedre til forskellige former for kreativitet og noget andet man også hører folk påstå ofte er at deres evne til at fundere dybt og tænke filosofisk er markant forbedret. Disse er jo netop ting som ikke måles med standard iq-tests, men som stadig er en uhyre vigtig indikator for intelligens. En computer er nærmest ufejlbarlig til at huske ting, den er fremragende til at multitaske, der er ikke det matematiske problem man ikke kan smide efter den uden at den løser det på stedet og den kan til enhver tid slå et hvilket som helst menneske i skak og værre endnu, den kan programmeres til at score top på enhver standard iq-test! Men er den særligt intelligent?? Nej vel, den er dum som en dør, fuldstændig væk fra tapetet og ville aldrig nogensinde selv kunne finde på noget helt af sig selv!

Et mindre alvorligt handicap

Jeg kan fint leve med handicappet "seks procent nedsat evne til at skelne mellem den femkantede klods og den sekskantede".
Og så vil jeg afvente yderligere forskning. Langt værre ville det nemlig være, om forskningen bekræftede, hvad jeg dog ikke finder videre sandsynligt, at hashindtagelse skulle vise sig skadelig for min sensoriske begavelse, min følelsesmæssige intelligens eller min spirituelle intelligens.

Påvirket i flere dage!?

Jeg ser ofte denne påstand slynget omkring som var det fakta. Men een ting er at man har en metabolit i kroppen, en anden ting er at man faktisk er påvirket.
Derfor spørger jeg jer, der påstår man er påvirket i flere dage... Hvordan er man påvirket i flere dage?

Fordele ved legalisering

Det er rigtigt, at lidt akohol sandsynligvis er mindre sundhedsfarligt end lidt hash. Men meget alkohol kan omvendt være mere sundhedsfarligt end meget hash.

Som sådan kan de to stoffer ikke sammenlignes, men lidt alkohol kan bedre anvendes i hverdagen end lidt hash.

Problemet er ikke, om hash er farligt eller ej. Problemet er lovgivningen. Den skaber en gråzone, hvor læger og behandlere har mere end svært ved at færdes. I dette marginaliserede miljø trives misbruget bedre, da brugerne forståeligt nok føler sig stigmatiserede, hvilket får dem til at søge sammen i grupperinger, der ikke altid er sociale i samfundsmæssig forstand.

Det er her, de problemer, som Peter Hansen skitserer, befinder sig. De forsvinder sandsynligvis ikke ved en legalisering, men den vil skabe langt bedre muligheder for konstruktiv kontakt til dette uheldige miljø.

Det er muligt, at trusler fra myndighedernes side vil virke afskrækkende på visse brugere. Men disse trusler vil igen provokere andre, der føler deres sociale frihed tilsidesat. Disse lovbrydere bliver lige så farligere, som mynighederne fører en hårdere kurs.

Man kan i moralsk forstand ikke bebrejde pusherne. De forsvarer sig mod et overgreb på deres personlige frihed, såfremt de gerne vil betale skat og efterleve almindelige regler for distribution.. Men man kan naturligvis i høj grad bebrejde dem deres metoder. Her er det først og fremmest myndighederne, der bør tage et mere konstruktivt initiativ til problemløsning end forbud.

F.U.c.k. de Unge!

Er ikke min pointe - langt fra.

Jeg boede for få år siden tæt på en mand, der dyrkede en god mængde cannabis. Hans udmelding var "det var ikke hans problem hvem der anvendte hashen".
Han blev da også dømt for produktionen - men indtil da var han sælger, eller hedder det "pusher"?

Han var med til at spytte hash ud på markedet, og dermed presse prisen ned....
Og, jo mere & billigere hash der kommer ud på markedet, jo lettere er det at få fingrene i.
Men, det er frie mennesker ... jo ... så hvad er dit problem?! ... tjaee - je ghæfter mig ved egne erfaringer (kommer senere), samt det faktum .... at nogle andre skriver at de har taget de næste skridt - nemlig LSD, heroin, morfin, etc. - som nævnt i bl.a. denne tråd. Men, det er jo en påstand!, ja - og, der er ingen direkte forbindelse ...derfor løs venligst videre...

Som min nabo gjorde, så lad os da bare se at få en masse hash ud, så vi kan tjene en 60.000kr pr år på en 20 kg, for dem der køber er jo selvstændige individer der har et frit valg - og "ingen skal samtidig bestemme hvad jeg (der er 40 år og IKKE er ung mere!) skal ryge! .... :O( (moral ønskes hos dem der skriver sådan noget!).

Det selvstændige som pointeres at man er, er man bare ikke som ung - man er typisk undergivet en masse gruppepres. Og, man skal samtidig også lige prøve - og, så er der også lige lærerne og skolen som er lidt svær for tiden ...
Og, når så hashen ryges, så er det feeddddt - så døser man hen i "en tidslomme" ....
Og, det er altså (host!) pi...svært at tro på, at korttids-konsekvenserne ikke er vigtige, ift. at lære, være med, og komme igennem skolen - hvis blot man er "høj" nogle gange i løbet af et skoleår.
(hvilket alt andet lige fører til langtidskonsekvenser - f.eks. hvis man ender med at droppe ud af skolen som jo "er væk i en døs" eller er umulig at fuldføre (med dårlige karakterer og tilbagemeldinger, kritik, etc.) - og, man finder måske andet selskab, og skal jo fordrive tiden med noget ... og hvad er det så man vælger - for der er ikke altfor mange hylder, med lave karakterer eller intet skole-bevis...
I det nuværende samfund ender man måske i bedste fald (ift tidsfordriv og tvivlsomt selskab) i en halv-ufaglært arbejdsposition, som man nogle år senere, ikke kan bruge til en skid, med mindre man tager til Kina hvor alle de ufaglærte er "rejst hen"...!)

Nogle skriver at "man bliver mere dybde-tænkende" fremfor den hurtige tænkende - eller hvordan det nu er formuleret.
Den lyder rigtigt sjov og underlig - for der skal såvidt jeg har læst, anvendes ganske betragtelige mængder af hjernegymnastiske øvelser oppe i hjernen, for netop at gøre personen til en "dybde-tænkende" genistreg - det kræver tilsyneladende langt flere "aktive (ikke bedøvede)" hjerneceller, end en hash-påvirket hjerne kan bedrive.
Altså: I bedøvet tilstand, eller med xx antal hjerneceller "passiviseret/ødelagt" funker hjernen ikke ligefrem bedre og mere "dybdegående" - det skulle være som den bilfører, der mener han kan styre bilen bedre, uden luft i dækkene ...

Ryger man hash - og er det en del af ens identitet - så vil man vel gerne tro, at det er ufarligt (det man fortsat gør). Og, det vil man gerne trods det at alle ved der er problemer af forskellig art, bl.a. sociale.
Analogi: Når nogle i dejlige motor-mumlende lkuksusbiler kører f.eks. 150km/t eller mere på vejene, har jeg hørt dem påstå, at det er ufarligt og at de har styr på det hele.
Men, praksis er at vi allesammen ved, at hvis der sker noget uforudsigeligt (f.eks. et barn går ud på vejen, eller bilens fører er uopmærksom blot et øjeblik) .. ja, så .....
Trods dette er der således flere sige, der mener de har 100% styr på situationen.
Hashen har positive virkninger - man bliver bedre til at tænke, man får løst sociale problemer, man bliver....
Ligesom med bilerne, så ligner det efterrationaliseringer - og ved bilen er sandheden at bremselængden, en fysisk "lovmæssighed", bliver meget længere og deres reaktionstid er den samme, og de simpelthen ikke som andet end "Netsches Herre-overmenneske guddommelige individ" kan redde andre.
Hvad den lovmæssige sandhed er ved hash, er lidt mere grødet - men, alle ved at man "tåger hen i en tidslomme", hvilket ikke ligefrem fører en frem på nogen måde i livet... måske lige bortset fra et godt knald, hvis man ellers har præstationsangst - hvis man da kan få den op at stå.

Nu er jeg ikke pro-alkohol og imod-hash fanatiker.
Alkohol er sku også dumt. Men, et glas øl virker ikke i flere døgn - det gør hashen, jfr. samtlige forskere og "brugere", hvis de altså skal være ærlige - og, je ghar stødt på en del på universitetet, hvor det var IN at "ryge en fed".

Synd for de unge, der i forvejen er udsat i skolen, at de skal få / gruppepresses til noget, der som et minimu påvirker deres frmtid i en negativ retning - hvis man altså tror at skolen er vigtig.

Men, som jeg startede: Giv det dog til dem, de er jo selv herrer, de er individer i et frit land .... værsgo..... feeeeddddddddttttt maaaaannnnneerrrrrr ogggg ddyyyyyyybbbttttt.... yep
(kommer til at tænke på Cheech & Chong ... her var humoren fremme - for de unge er det morsomme ikke liige til at få øve på)

Hash

der er 3 ting man ikke må lave lovlig 1 Speedt 2 Metamf og 3 Kokain resten kan godt sælges i håndkøb.
Alan Berg.

Som i NL. Legaliser.

Enig med, Kristoffer Nærland, Legalisering "for voksne" ville spare Politiet og dermed samfundet for mange penge og meget andet BØVL!
Men hvor går grænsen? Hjerneskade P.g.a. has eller sprut?

Hash

Jeg må sku undre mig over disse indlæg der kommer her, de virker meget mærkeligt jeg kan ikke finde ud af om folk mener det er farligt at ryge.
Alt er farligt hvis man tager det tit sådan er livet der er sku ingen der slipper levende fra livet.
Men ingen skal fortælle mig hvad jeg må og ikke må, sådan er det bare, det er sku mit liv og jeg gør det jeg mener er rigtigt, så lad bare politiet bruge alle de penge de kan hvis de tror at det får bare 1 til at holde op med stoffer, de må sku have penge nok, og de har stadigvæk ikke forstået at de har tabt, men dem om det-
alan berg

Åndelig bevidsthed

I mine yngre dage røg jeg meget hash. Det gør jeg stadig, men væsentlig mindre og sjældnere end før.Jeg har foretaget bevidsthedsmæssigt grænseoverskridende eksperimenter med LSD.

Jeg fortryder intet. Muligvis vil jeg ikke kunne bestå en IQ-test, mn jeg er til gengæld blevet guddommelig. Jeg anser det sidste for at være absolut vigtigst.

Hvad min påståede guddommelighed angår, skal den ses som et udtryk for et forsøg på selvstændig tænkning uafhængig af verdslige konventioner. Jeg tilslutter mig i det væsentligste Nietzsche´s herremoral

Min hensigt er naturligvis at påpege, at selvstændig tænkning er langt vigtigere end logisk hurtighed. Det er kun det sidste der kan måles videnskabeligt i en IQ-test.

Det mentale niveau bør man selv være herre over. Ingen skal sætte mine evner i bås. Hverken på den ene eller den anden måde.

Jeg kan berolige læserne med, at jeg er en socialt velfungerende og udadtil helt normal person uden nogen form for adfærdsforstyrrelser.

Kritiseret undersøgelse

Det er rigtigt, den artikel kom lidt senere, man ved heller ikke om de unge mennesker der fik et jævnligt forbrug, i forvejen havde sociale problemer, eller om de havde latente psykiske problemer. Dette er ofte en årsag til at unge der prøver cannabis, også bliver ved med at ryge det, da det hjælper på deres symptomer.

Det er også interessant at vide, at da man indførte forbuddet i USA, havde man dengang omkring 60.000 jævnlige brugere, i dag har man 15 millioner, så meget for forbuddets virkekraft....

Kritiseret undersøgelse

Den underssøgelse, der ligger til grund for den kommenterede artikel, er blevet stærkt kritiseret af adskillige fagfolk. Man ved ganske enkelt ikke, om det er hash eller de sociale omstændigheder hos de målte personer, der har skylden for de faldende IQ-tal.

Så længe hash er forbudt, må vi regne med en vis risiko for socialt betingede mentale skader hos rygerne, da disse stigmatiseres af myndighederne gennem lovgivningen.

Under alle omstændigheder tror jeg ikke på permanente skader. Måling af lav IQ er ikke nødvendigvis ensbetydende med dårlig begavelse. Beviset på en høj intelligens kræver en vis motivation for deltagelse hos personen, hvis den skal kunne bekræftes i en videnskabelig test.

@ Jamie Scott

Jeg var stadig et normalt menneske med et normalt helbred dengang jeg tog testen, men siden da har jeg været syg i mange år, og fået mange medikamenter, der ikke har hjulpet meget, jeg tror heller ikke jeg turde tage testen i dag.

Men jeg tror jeg vil kontakte Mensa i England og bede om kopier af mine testresultater, blot til minde om dengang man kunne tænke ;)

@ Liliane Morriello

Ja okay mig der skimmede lidt hurtigt de jeg læste, og det er min fejl. Her er hvad jeg læste: Er en en IK på 132 det samme, uanset hvornår prøven er taget?
Nej, det kan man ikke regne med. I 2002 ændredes beregningen af IK. Raven kalibrede og moderniserede deres prøve, og i den forbindelse skiftede de skala. I dag bruges en skala med en middelværdi på 100 og en standardafvigelse på 15. Tidligere var standardafvigelsen 24.
Opdateret: 2004-02-18 17:46:17. Det er taget direkte fra Mensa.dk i deres FAQ.
Der misforstod jeg tydeligt hvad der stod i hvert fald.
Men kan roligt sige at jeg ikke tør at tage en ny test, da jeg er bange for at flunke den totalt.

@ Jamie Scott

118 er allerede en højere end gennemsnittet, men hvis man i Danmark kun skal have en IQ på 132, så må danskerne i gennemsnit have en meget lav intelligens.

I England er kravet 150, eller var det dengang jeg lod mig teste.

At man i dag kan få en psykolog til at skrive en attest, er nyt for mig, det kunne man ikke tidligere.

Det med at man mister IQ hvis man ryger er noget pjat, efter min mening.

Til Jens.

Hashrygere er langsomme i opfattelse og reaktion. Men de er også gode til at fordybe sig. Hvilke af delene der er fordel eller ej afhænger af situationen.

Einstein var ikke dum. Men han vidste, at logiske løsninger i sidste ende er paradoksale.
En logisk løsning kan findes skematisk. Men den giver ingen eksistentiel forklaring på noget som helst. Alle logiske opstillinger er menneskeskabte og refererer kun til vores allerede eksisterende opfattelsesvne. Hvis denne er forkert, er den logiske løsning både rigtig og forkert.

Hvis Einstein virkelig mente, at kun 2 % ville kunne løse gåden, må han mene ved hurtig skematisk opstilling. Alle normalt begavede kan løse den skematisk, men ikke lige hurtigt. Det kræver overblik, men jeg vil stadig hævde, at mangel på sådant ikke er tegn på manglende begavelse. Man er ikke nødvendigvis dum, fordi man ikke kan koncentrere sig.

Selvstændig tænkning er vigtigere for begavelsen end hurtighed.

Internet

Godt du har internettet til at hjælpe dig Jens - men på den måde lærer man ikke at tænke selv.

Hashrygerne langsommere

Tyskeren har fisk. Mon det er rødfisk? Med flødedressing?

Hvorfor er fyrtårnene ved Vadehavet syd for grænsen farvet rød-hvide i striber?

Dette var ingen gåde. Dette var ingen IQ-test. Hvad er det så?

Hash-rygerne testes for hurtighed. Mon ikke de bliver langsomme i opfattelse og reaktion.

Mon Einstein var nærmest dum?

Einsteins gåde

Nu kan I jo teste hvor kloge I er - her er Einsteins gåde

• There are 5 houses that are each a different colour.
• There is a person of a different nationality in each house.
• The 5 owners drink a certain drink. They each smoke a certain brand of cigarettes and also have a certain pet. No owner has the same pet, smokes the same brand of cigarettes nor drinks the same drink.
• The question is. “Who has the fish?”

CLUES

1. The British man lives in the red house.
2. The Swedish man has a dog for a pet.
3. The Danish man drinks tea.
4. The green house is to the left of the white house.
5. The owner of the green house drinks coffee.
6. The person that smokes Pall Mall has a bird.
7. The owner of the yellow house smokes Dunhill.
8. The person that lives in the middle house drinks milk.
9. The Norwegian lives in the first house.
10. The person that smokes Blend, lives next to the one that has a cat.
11. The person that has a horse lives next to the one that smokes Dunhill.
12. The one that smokes Bluemaster drinks beer.
13. The German smokes Prince.
14. The Norwegian lives next to a blue house.
15. The person that smokes Blend, has a neighbour that drinks water.

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

― Albert Einstein

Til Jamie Scott

Jeg tror ikke, at hashrygning påvirker intelligensen i afgørende grad. Den kan ændre ens tænkemåde, men sandsynligvis ikke den samlede begavelse.

Muligvis vil man have sværere ved at løse visse tests, men samtidig lettere ved at løse andre.

Det er en kendt sag, at hash hæmmer korttidshukommelsen. Men sandsynligvis kun midlertidigt. Samtidig kan det til en vis grad stimulere langtidshukommelsen.

Det kan dermed hæmme den logiske tænkning, men samtidig i kraft af midlertidigt skærpet sansning stimulere intuitionen. Det er ikke fordelagtigt at bruge hash i forbindelse med praktiske gøremål, men det kan til gengæld give en vis indsigt i "det store billede". Denne kan være gavnlig i forbindelse med kunstnerisk og åndeligt arbejde.

Naturlig intelligens

Ja. Intelligens kan måles på mange måder. Samtidig er man ikke altid lige skarp på alle felter. Men for at få et højt pointtal skal man kunne løse mange forskellige tests.

Man er ikke altid frisk på at løse alle disse forskellige opgaver. Man vil sandsynligvis være selektiv. Men det er for det meste ikke nok til at få rigtig mange point.

Derfor må man træne sig op til at løse de opgaver, man ikke har mod på. Fejltagelser stimlerer problemløsningsevnen, hvis den ellers er til stede i tilpas høj grad.

Det kan være en god ide ikke at tænk for meget over spørgsmålene. Tænk intuitivt og begå de fejl, det nu kan indebære. Erfaringen hermed vil stimulere hjernen til hele tiden at forsøge på at gøre det bedre. Husk, at det altid er det bedste resultat, der tæller, uanset hvor mange prøver man har gennemgået.

Hvis man ikke har lyst til eller mod på at besvare spørgsmålene, er man ikke nødvendigvis dum. Men man vil aldrig ville kunnet få målt sin egentlige IQ, da denne kun kan måles videnskabeligt gennem en standardiseret metode.

Mange er modstandere af disse metoder, hvilket fra et psykologisk synspunkt er forståeligt. Man er, hvad man er og kan, hvad man kan. Ens tænkeevne bliver hverken bedre eller dårligere af at blive sat i bås. Man bør stole på egne evner og ikke lade sig teste udelukkende for at få bekræftet sit selvværd. Det bør kun ses som en form for leg. Aldrig som en konkurrence. Herved risikerer man rent faktisk at blive dum, selvom man er et geni.

Einstein var trods sin høje begavelse modstander af IQ-tests. Han har sagt, at hvis en fisks evner bliver bedømt udfra dens evne til at klatre i træer, vil den altid føle sig dum.

@ Liliane Morriello

Liliane Morriello, hvis du forstod hvad jeg skrev, så ville du også vide at jeg er mere end klar over, at 118 ikke er nok. Tallet de selv sigter efter er ca 132. og desuden kan du få en psykolog til at tage en test på dig også, som er adgangs givende. Og nu var det en hentydning til at min IQ ville have været noget højere i føge artiklen hvis jeg ALDRIG havde røget hash.

@ Jamie Scott

Uanset hvordan og hvorledes, Mensa bruger flere test der netop tager højde for de forskellige typer af intelligens, Matematisk, sproglig, rum og tid, visuel, social, osv. og de bruger den til enhver tid mest anerkendte målemetoder, der netop tager højde for at ikke alle, eller så at ingen, er lige stærke på alle områder.

For at blive medlem af Mensa skal man have en IQ der når prøverne er lagt sammen ligger noget højere end 118, som kan betegnes som over middel, og som værende en fin intelligens. For at komme ind i Mensa, skal man ligge over den 98. percentil.

Det var ikke typer af test eller værdien af disse jeg ville slå fast, men at korrigere din udtalelse om at du med en testet IQ på 118 kan være medlem af Mensa.

Mvh

@ Liliane Morriello

Læs den igen, og måske du vil forstå min første comment. IQ er et vidt begreb, jeg kan for eksempel ikke forstå matematik, men er utrolig logisk tænkende og stærk i sprog.

Til Liliane Morriello

Det bør tilføjes, at man godt kan have en høj intelligens, selvom man ikke får gode resultater gennem en IQ-test.

Det skyldes flere psykologiske faktorer. Man kan eks. have modvilje mod og dermed svært ved at arbejde med de former for problemløsning, der indgår i testen.

Problemet med disse tests er, at de er standardiserede. De kan derfor ikke tilfredsstille alle former for tænkning. Denne standardisering er imidlertid nødvendig for at metoden, der ligger til grund for testen, er videnskabeligt brugbar.

Bagsiden af hash
Hash og andre stoffer

Det er aldrig blevet bevist at Hash er farligt, det er en skrøne, jeg begyndte at ryge Hash da jeg var 12 år gammel, da jeg blev ca 14 år gammel holdt jeg helt op med Hash, fordi det kedede mig for der sker ikke noget nyt og jeg har ikke rørt det siden.
idag er jeg 56 år gammel og jeg har ingen men af det, derefter begyndte jeg at bruge nåle til morfinbase og senere blev det så Heroin jeg tog.
En ting er at jeg aldrig vil kunne køre bil, men på Heroin kan jeg køre lige så godt.
Danmark er blevet et overvågens samfund, samtidig er danskerne blevet et folkefærd af kujoner vi er blevet en flok får som gør hvad politikere beder om, det er simpelthen sørgeligt at vi ikke er kommet længere, hvad er de så bange for? regner de med at folk løber hen på apoteket og køber stoffer, tro mig det er der ingen der tror på bare fordi at det blev lovligt at købe i håndkøb.
Ingen og da slet ikke politikerne skal kommer og fortælle hvad jeg må og ikke må, hvorfor skulle de dog gøre det vi er sku da voksen mennesker som ved hvad man skal gøre.
alan57

@ Jamie Scott

Jamie Scott, med en IQ på 118, bliver man ikke medlem af Mensa, da jeg i midten af firserne for sjov skyld lod mig teste af Mensa på et sprog der ikke var mit eget, var den første test god nok til at jeg blev inviteret til test nummer to, men der flunkede jeg så med 3 point, men jeg kan sige dig at kravet er noget højere, selvom 118 allerede er en del over gennemsnittet.

For at blive medlem af Mensa skal ens intelligens ligge højt nok til at man placerer sig blandt de højeste 2 procent af verdens befolkning.

Kun en måde!

Eneste måde forskerne kan få et ordenligt svar på, er ved selv at tænde op.
Har røget fra en alder af 14 til en alder af 27 med en IQ på 118 pt. Ville jeg have været medlem af Mensa hvis jeg ikke røg?

Faren

Der er vidst ikke nogen der er i tvivl om at der er en eller anden form for fare forbundet ved brugen af hash, men hvor vidt faren er så stor, som denne artikel lægger op til, er der vidst en del der tvivler på.

Men ellers har du helt ret Kristoffer!

Ja selvfølgelig er hash farlig - og hvad så?

Det lyder som et interessant forsøg og selvom jeg ikke overrasket over resultatet, er jeg dog overrasket over hvor mange der er.

SELVFØLGELIG er hash farlig, hvis man anser sig som at værende nogen lunde intelligent og ikke vil anse dette, tror jeg man bør overveje sit udsagn om det første.

Noget helt andet er legalisering. Legalisering har, og bør aldrig være en debat om hvorvidt hash er farlig eller ufarligt nok til at blive legaliseret, alkohol er ekstremt giftigt og det ser vi igennem fingre med, men det gør vi fordi vi lader voksne mennesker træffe deres egne beslutninger om hvordan de skal leve deres liv. Det at hash er farligt for børn burde slå fast med syvtommers søm at der skal fokuseres mere på at få hashrygning ud af gymnasiet, men det har intet at gøre med legalisering. Legaliseringen bør finde sted fordi voksne mennesker selv skal kunne tage stilling til hvad de indtager.

Super!

Dette er netop et emne der har været forsøgt fremstillet ensporet, så det glæder mig meget I tager historien op igen, nu hvor der er kommet udsagn fra andre vinkler på sagen :)

Ny artikel på vej

Hej Malik

Videnskab.dk har en ny artikel på trapperne, som omhandler det, du efterlyser. Den er ikke helt klar, men kommer på sitet inden for den nærmeste fremtid :-)

Venlig hilsen
Redaktionen

Nu hvor der er kommet andre input

i samme undersøgelse, ville det så ikke klæde Videnskab.dk at bringe de nye udsagn!?

Eller er Videnskab.dk kun interesseret i videnskab set fra ét perspektiv?

Hash er Farlig. Hahaha

Det var dog det værste vrøvl jeg længe har læst.

@ Alan

Helt enig Alan ;)

Hash Liliane Morriello

Mange tak for dine indput som var en forfriskningen endeligt aat høre fra en person der forstår hvad dette handler om.
Det er ikke fordi jeg Skal være på tværs,men jeg er bare så træt af at folk lader sig føre som får af politikerne og politiet, især når man med et minimum af hjerne kan se hvad der er ved at ske i vores overvågnings samfund og det griber om sig efter salamimetoden så man næsten ikke opdager det for hvem kan være imod sundhed ikke sandt?.
MVH:

@ Alan

Helt enig, den enkelte skal selv have valget og magten over egen krop og hvad de kommer i den.

Forbud må kun forekomme hvor mere end en person er involveret, en forbryder og et offer. Det forekommer ikke når oplyste mennesker vælger, f.eks. at ryge en spliff, frem for at drikke et glas vin.

Hash Liliane Morriello

Det får aldrig en ende prøv at se på rygning og fedme hvad skal de så bestemme hvad jeg som voksen person må og ikke må næste gang?
Det er en glidebane og vi skal være så sunde at vi snart ikke må dø og vi er alt for mange mennesker i forvejen på denne jord det er gået hen og blevet en religion sundhed.
Jeg vil sku ikke sidde på et plejehjem som 90 årig og ikke ane hvem jeg er eller om jeg har børn.
Nej tak så meget heller være her i noget korter tid og gøre de ting jeg mener gør mig glad.

@ Alan

enten lovligt eller ikke lovligt?

Du har ret i at man ikke kan smøre brødet på begge sider uden at få fedtede fingre.

Derfor har du delvis ret.

Men man kan godt gøre noget delvis lovligt, til f.eks. behandling af fysiske og psykiske lidelser, og her er det lægen der er nødt til at beslutte om patienten egner sig til en behandling med cannabis.

Den medicinske cannabis adskiller sig ikke fra den cannabis der bruges rekreativt, som igen ikke adskiller sig fra den cannabis der også nærer et misbrug.

Derfor er det ikke helt så enkelt som du siger.

Personligt bryder jeg mig ikke om forbud, slet ikke forbud der er tænkt som skulle værende adfærdsregulerende. Sådanne forbud bringer flere problemer med sig end de løser. Men så længe der er så mange økonomiske, moralske og politiske overvejelser inde i billedet, vil man blive ved med den propaganda der har præget de sidste 50-60 år, og som står i vejen for reel og saglig information.

Personligt så jeg helst at cannabis og andre stoffer blev helt afkriminaliseret i morgen, og at cannabis blev legaliseret og reguleret. For samfundets skyld, for de syge mennesker der har brug for det til behandling af deres lidelser, og for friheden til selv at være herre over egen krop.

Det er et sundhedsmæssigt område ikke et kriminelt. Derfor skal behandling af dem der får et problem, ind under sundhedsloven, ingen afhængig person er nogensinde blevet bedre af at blive sat i fængsel.

Sådan som loven er, understøtter den kriminelle bander i deres virksomhed.

Mvh

Hash Ida Berg

Nu er alt pludseligt relativitet, den går ikke enten er noget ulovlig eller også lovlig, nu skal vi så til at lade det være op til lægerne om Hash er medicin dvs: at en læge kan beslutte om jeg er syg eller jeg er narkoman, derfor bliver jeg patient eller kriminel og det kommer til at ske hver gang myndighederne bruger loven til at regulere hvad mennesker må indtage.
Derfor skal politikerne være meget forsigtig med at bruge love til disse ting, især at kriminalisere ting man ikke kan gribe ind over for og når det kommer til stoffer er det næsten aldrig de store de fanger.
Dem der sidder i fængsel er de små, narkomanerne og småhandlerne.

Ja, cannabis er medicin

Og ikke nok med det, men måske det mest bredspektrede middel vi har.

Og ja, den unge mand er medicinsk cannabis patient. Dog imod egen læges vilje, han er derfor blevet knyttet til en anden læge.

Da han bad sin egen læge om hjælp, til at få cannabis (Marinol) på recept, fik han at vide at han kunne få noget metadon, metadon til en tidligere narkoman der var afhængig af heroin, det gale vanvid, især når cannabis kan hjælpe bedre og med mindre risici end metadonen, der meget vel kunne smide ham tilbage i et narkotikamisbrug.

Jeg ved ikke hvor du har læst om fibromyalgi, men videnskaben er temmelig enige om at fibromyalgi skyldes skader på centralnervesystemet, disse kan være forårsaget af f.eks. fysisk traume, eller kroniske smerter gennem længere tid.

Jeg tager selv de kosttilskud du nævner dagligt, og selv om de hjælper, har det ikke haft så dramatisk en virkning som den du beskriver.

Relativitet

Alt er selvfølgelig relativt!
...Og hash er da helt sikkert bedre end heroin! - Det er jo en virkelig stærk gift. Det regner jeg trods alt ikke hash for at være!

...Og - hvis man er så dårlig, som ham du beskriver, så kan jeg da godt forstå valget - Men så er vi jo over i noget, der kunne kaldes "medicinering", hvor man kan vælge at nedprioritere visse negative bivirkninger til fordel for overhovedet at kunne holde det hele ud.

...Har i øvrigt selv lige haft utroligt held med en vitaminkur (selen,zink,magnesium,B12) - Efter 10 dage kunne jeg mærke, at mine celler(?) begyndte at virke igen - således at jeg ikke længere hele tiden fik så p... ondt i musklerne, som jeg har haft det tiltagende gennem flere år og kulminerende i, at min ene skulder netop nærmest gik af led. Måtte begynde at tage smertestillende, hvad jeg ellers aldrig gør. Jeg læste om fibromyalgi - noget med,at cellerne kan komme totalt i underskud...

@ Ida Berg

Det er rigtigt, cannabisbrug hos unge der endnu ikke er færdigudviklede, udsætter sig selv for en risiko, både hvad angår intelligens og indlæring.

Jeg har dog lige besøgt en ung mand der har kæmpestore sociale og sundhedsmæssige problemer, han begyndte at ryge hash som 14 årig, hvorefter han grundet kontakten til de kriminelle miljøer, fik tilbudt flere og hårdere stoffer, og igennem flere år var han heroinafhængig, endte i fængsel, osv., han trappede sig selv ud af heroinen, den sidste rest af hvad han kaldte heroinaber, havde han svært ved at slippe, han blev tilbudt metadon, hvilket han takkede nej til, men brugte cannabis til at komme af med den sidste rest af heroinen.

Han har været ude af heroinen i flere år nu, men bruger stadig cannabis for sin livslange epilepsi, og de smerter han får ved at hans skulder spontant går af led, og de psykiske smerter han har efter den mishandling han fik i barndomhjemmet og som han til sidst måtte flygte fra, hvorefter han tilbragte resten af sin barndom på børnehjem.

Han ryger meget og hver dag, men han er et af de sødeste, empatiske og intelligente mennesker jeg nogensinde har mødt, ja hans intelligens overgik selv de fleste af os andres herinde.

Intelligens og lovgivning....

"Intelligens" er jo så lige artiklens emne?! - eller - skal vi tage den lidt brede, blødere: - "Tankeform" :- Man kan osse tale om "realitetssans", "evne til at planlægge", "indlevelsesevne", "empati" - der er mange navne...
-Og der er det jo så, at det ikke er så smart for ens medbillister, hvis man ikke har realitetssans og det tager et kvarter" før input blir til udput, når man sanser noget...Derfor: Ikke noget kørekort til dem, der ryger hash - Det er skadeligt - for DE ANDRE! Det er ikke en lovgivning, der er til for at tage vare p rygeren.

Og det r ikke smart for nogle born hvis deres far ikke kan indleve sig i hvordan de har det Derfor heller ikke nogen foraldremyndighed!

Retarderede skal ikke have korekort og ikke nogen foraldremyndighed! Det er for farligt for deres omgivelser!

Hash

Lad os da for din skyld lege med tanken at jeg er dum, men hvad rager det så dig? og for at gøre det værre hvad rager det nogle lovgiver inde på Christiansborg?
Jeg har ikke bedt om deres hjælp, hvor kommer denne tåbelige ide fra at disse personer mener at de er kompatente til at hjælpe mig, især da jeg ikke har bedt om deres hjælp og hvad der er meget åndsvag er at den hjælp de vil give mig har lavet det hele meget værre, hvad gør vi så?
Det er ikke altid flertallet der har ret husk det, men Ida Berg det er mennesker som dig der er farlige, for det første går du ud fra at jeg er dummer end jeg var før, hvor har du den viden fra? og hvem har bildt dig ind at jeg ønsker nogens hjælp?
Hvis du vil hjælpe nogen så vendt på at de beder om den og lad være med at trække den ned over hovedet på folk som en plastikpose de kan kvæles i.
alan57

Hvem snakker du med?

Det ville hjælpe hvis vi vidste hvem din kommentar var henvendt til. Og også hvis du ville uddybe lidt mere. En sådan kommentar virker ikke hverken særligt oplyst eller gennemtænkt.

Mvh

Farvel intelligens!

Ja - Det er så DET, du satser! - By by intelligens!!! - Og især til at kunne planlægge sit liv fornuftigt og få det til at lykkes for en.
Hvis du vitterlig ER så intelligent - så brug pæren - og stop, før det er for sent !

@ Alan

Det hører under det jeg kalder for adfærdsregulerende love, man forsøger via lovene at få borgerne til at handle udfra forud bestemte retninglinjer som man politisk har besluttet er attråværdige.

Det er også i orden, når adfærden involverer personer der ikke selv tager del i adfærden eller som tager del mod deres vilje.

Men grundlæggende må man ikke, i mine øjne røre ved eller indskænker den del af den personlige frihed, som kun berører en selv, som grundlæggende ikke skader andre end en selv.

Flere og flere love er det til trods blevet adfærdsregulerende, i de seneste 12 år har man set det især indenfor den sociale lovgivning. Og selv når man ikke har det adfærdsregulerende for øje, ender mange love med at være det.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg