Indlandsisen vil overleve den globale opvarmning
Indlandsisen forsvinder ikke, selvom Jordens klima bliver varmere. Til gengæld vil de højere temperaturer føre til betydelig afsmeltning fra Antarktis. Det viser nyt danskledet studie.

Bare rolig, man vil også kunne stå på ski og køre på slæde på indlandsisen om 100 år, som denne forsker, der er på vej hen til NEEM-projektets camp. NEEM-projektet involverer forskere fra 14 lande og ledes af professor Dorte Dahl-Jensen fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. (Foto: NEEM)

Bare rolig, man vil også kunne stå på ski og køre på slæde på indlandsisen om 100 år, som denne forsker, der er på vej hen til NEEM-projektets camp. NEEM-projektet involverer forskere fra 14 lande og ledes af professor Dorte Dahl-Jensen fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. (Foto: NEEM)

Den globale opvarmning vil ikke få den grønlandske iskappe til at smelte væk, som hidtil antaget. I hvert fald ikke de næste 4.000 år.

Det viser et omfattende studie af en i alt 2.537 meter lange iskerne, som et internationalt forskerhold har boret ud af den grønlandske indlandsis.

Iskernen rummer detaljerede oplysninger om, hvordan det globale klima ændrede sig i den forrige mellemistid, Eem, som var varmere end den mellemistid, vi for øjeblikket befinder os i. Studier af iskernen kan derfor give en idé om, hvordan forholdene på Jorden kommer til at udvikle sig på sigt, i takt med at kloden bliver varmere.

»Vores analyser af iskernen viser, at det allerede i begyndelsen af Eem-perioden var otte grader varmere på Jorden end i dag. Alligevel forsvandt den arktiske iskappe ikke. Da den nuværende globale opvarmning vil føre til knap så store temperaturstigninger, er det usandsynligt, at den arktiske iskappe vil smelte væk,« siger Dorthe Dahl-Jensen, der har ledet projektet som professor ved Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet under Københavns Universitet.

Eem-tiden var varmere end hidtil antaget

Fakta

Jordens klima har i millioner af år vekslet mellem istider på omkring 100.000 år og mellemistider på 10.000-15.000 år.

At bore en 2,5 kilometer lang iskerne ud af Grønlands indlandsis er ikke en opgave, man klarer på en eftermiddag. Det er en gigantisk kraftanstrengelse, der tager mange år. Sommer efter sommer er Dorthe Dahl-Jensen og hendes kollegaer draget af sted til isens land for at få det velbevarede, men noget uhåndterlige klimaarkiv i hus. Hjemme igen har forskerne kortlagt isens sammensætning i deres avancerede laboratorier.

Isen er dannet af den sne, der i sin tid faldt over Grønland, og som kulden fik til at blive liggende. Da sneen i løbet af et år ændrede karakter og faldt i varierende mængde, dannede hvert års snefald et karakteristisk lag, der sammen med alle de andre lag udgør én lang tidslinje over perioden. Iskernen rummer altså årtusinders islag, som hver især siger noget om, hvad der skete på et bestemt tidspunkt i perioden, præcis som træers årringe.

Forskerne har især været optaget af at måle lagenes individuelle ilt-koncentration, for den giver forskerne meget specifik information om, hvordan det arktiske område så ud dengang. Den sladrer om, hvor tynd luften var i de luftlag, hvor isen blev skabt.

Temperaturen bestemmes ud fra ilt-isotop

De lag, hvis iltkoncentration er høj, er dannet på en en tynd iskappe tæt på havoverfladen. De lag, hvis iltkoncentration er lav, må derimod være blevet dannet højt oppe på toppen af en tyk iskappe, hvor luften var tynd. 

Borekernen kunne selvfølgelig ikke hentes op i ét langt stykke, men i mindre bidder på et par meter. Borerørets yderside er belagt med tapper, der kan skære sig gennem isen. (Foto: Antje Fitzner, NEEM).

Ved at følge hvordan datidens iltkoncentration ændrede sig afhængig af tiden, fik forskerne et klart billede af, hvordan iskappen enkelte gange tog på, men for det meste tabte sig gennem Eem-tiden.

Samtidig kunne forskerne måle specifikt, hvor varmt klimaet var på et givent tidspunkt i perioden ved at bestemme koncentrationen af den særlige ilt-isotop O18.

»Den gængse forestilling har været, at middeltemperaturen dengang var mellem tre og fem grader varmere end i dag, men det, kan vi konstatere, var for lavt sat. At vi nu kan sige, at klimaet under Eem-perioden må have været noget varmere end hidtil troet, er et stort videnskabeligt resultat,« siger Dorthe Dahl-Jensen.

Varmen åd en fjerdedel af iskappen

Godt nok fik det varme klima indlandsisen til at smelte på overfladen og langs kanterne. Og godt nok blev iskappens tykkelse gennem Eem-perioden reduceret med hele 400 meter, fordi smeltevandet piblede ud i det omkringliggende hav. Men det overraskende varme klima åd kun en fjerdedel af den grønlandske iskappe, så iskappen overlevede. Efter årtusinders afsmeltning var der stadig masser af is tilbage, selvom iskappen var 150 meter tyndere, end den er nu. 

Forskere transporterer radarudstyr 50 km hen over indlandsisen med slæde. (Foto: NEEM).

Erkendelsen af, at afsmeltningen fra Arktis var ret lille, stiller forskerne over for en ny udfordring, nemlig at finde en forklaring på, hvorfor vandstanden i datidens have steg med mellem fire og otte meter. Afsmeltningen fra Arktis kan nemlig ifølge Dorte Dahl-Jensens og hendes kollegaers beregninger kun redegøre for to af dem, så der mangler altså et bidrag til regnestykket, der kan redegøre for de sidste to til fire meter. Dette vand kan kun stamme fra ismasserne på Antarktis.

»Den gode nyhed er, at Grønlands iskappe ikke er så følsom, som vi troede, over for temperaturstigninger. Den dårlige nyhed er, at varmen må have medført en betydelig større afsmeltning fra Antarktis, langt større, end vi hidtil har regnet med. Den gigantiske ismasses bidrag til den globale vandstandsstigning må have været meget stor,« siger Dorthe Dahl-Jensen.

Nutidens Antarktis er ustabil   

At afsmeltning fra Antarktis spiller så stor en rolle for vandstanden i havene, bekymrer forskerne, da man ved, at den globale opvarmning allerede er godt i gang med at gøre den vestlige del af Antarktis ustabil.

Hvis Antarktis på et tidspunkt bryder sammen, vil det være fatalt, da havenes vandstand øjeblikkeligt vil stige, endog meget markant. Kollapset og opbruddet vil nemlig få bunden af Antarktis til at løsrive sig fra sit nuværende skjulested under havniveau og stige op til havoverfladen, hvor den vil flyde som en gigantisk korkprop. 

I sommeren 2011 fik Dorthe Dahl-Jensen (sort jakke midt for) og hendes kolleger royalt besøg på isen. (Forto: NEEM)

»Proppen vil fortrænge en masse vand, der vil trække op mod den nordlige halvkugle, som derfor vil opleve voldsomme vandstandsstigninger,« siger Dorthe Dahl-Jensen.

Hvis man vil gøre sig forhåbninger om at kunne forudsige klimaændringer og vandstandsstigninger i fremtiden, må man på en eller anden måde få bidraget fra Antarktis med i klimamodellerne.

»Man har gjort sit bedste for at tage højde for Antarktis i klimamodellerne. Men området er en af de sværeste komponenter i modellerne, fordi det er så stort. Dertil kommer, at området reagerer så langsomt på temperaturstigninger, at det er rigtigt svært at lave en ordentlig prognose,« siger Dorthe Dahl-Jensen.

Så ens - og alligevel så forskellige

Antarktis er altså en joker i fremtidens klima, og ved at granske Eem-perioden håber forskerne på at kunne forstå, hvordan de gigantiske ismasser vil reagere på den globale opvarmning på sigt.

»Klimamodeller er skræmmende konservative, og der er sket meget værre ting i klimaets historie end de dommedagsscenarier, vi kan frembringe med vores klimamodeller. Vores studie bidrager til at få kortlagt præcis, hvordan klimaet har ændret sig gennem tiderne, så vi kan tage højde for det i modellerne.«

Lektor Peter Ditlevsen, NBI, KU

Men forskerne advarer om at overfortolke resultaterne og frygte dommedag.

»Det kan blive varmt på mange måder, og Eem-perioden er ikke en fuldstændig analog til vores nutid og fremtid. Derfor skal man passe på med at sige, at datidens forhold svarer til, hvad der venter os,« siger lektor Peter Ditlevsen fra Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Det varmere klima under Eem-tiden opstod, fordi der dengang kom mere sol på de nordlige breddegrader. Det skyldtes, at Jorden og Solen kom tættere på hinanden i deres baner. Sådan er det ikke længere, hvilket har den konsekvens, at klimaet i den nuværende mellemistid er knap så varm.

»Den opvarmning, vi ser nu, skyldes med næsten 100 procents sikkerhed menneskets udledning af CO2. Og en opvarmning, der er drevet ad CO2, har ikke nødvendigvis samme konsekvenser, som en opvarmning, der skyldes større solindstråling. Så Eem-perioden kan ikke fortælle os præcis, hvad der kommer til at ske, i takt med at den globale opvarmning sætter ind. Men den kan give os en idé,« Peter Ditlevsen.

Resultaterne er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

Videoen er produceret af Niels Bohr Institutet.

Øer og bjerge stuver vandet op

Vandstanden i verdenshavene er bestemt af, at tyngdekraften er vinkelret på havoverfladen. Det er denne kraft, der definerer, hvad der er vandret. Så længe man er på åbent hav, flugter 'vandret' med jordens overflade.

Men i nærheden af bjerge eller iskapper, som rager op over havet, påvirkes havvandet også af en tyngdekraft fra bjerget eller iskappen. Den samlede kraft, der påvirker vandet - summen af tyngdekraften fra Jorden og bjerget eller iskappen - vil stuve vandet op langs kontinentet eller iskappens kant.

Hvis iskappen forsvinder på grund af afsmeltning, siver det opstuvede vand væk. Så selvom havniveauet stiger med afsmeltningen fra iskappen, vil havstanden faktisk falde tæt ved iskappen.

»Hvis Grønlands indlandsis smeltede bort, ville verdenshavene i gennemsnit stige syv meter, men i Danmark og farvandene omkring Grønland vil vandstanden stige mindre end en meter. Kun hvis der sker en tilsvarende smeltning af Antarktis, vil havet stige voldsomt omkring Danmark,« fortæller lektor Peter Ditlevsen fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Tredje gang var lykkens gang

Forskerne har måttet slås med mange problemer i deres jagt på is fra Eem-perioden. Den første iskerneboring, GRIPP, fandt sted helt tilbage i 90’erne, og løb parallelt med en amerikansk boring, GIS-2. Isen viste sig dog at være foldet i bunden af kernen, så der var rod i de enkelte islags kronologi. Det gjorde det umuligt at bruge iskernen som en pålidelig tidslinje.

Man fandt et nyt borested højere mod nord og borede en ny kerne ud, Nordgripp. Men efter længere tids boring viste det sig, at kernen ikke gik tilstrækkeligt langt tilbage i tiden til, at man kunne udforske Eemtiden.

Tredje gang lykkedes det endelig at få en tilstrækkelig god iskerne i hus. Denne såkaldte NEEM-boring, som blev afsluttet i sommeren 2012, var dog også problemfyldt, da isen også her viste sig at være foldet i bunden – dog ikke mere, end at man ved hjælp af forskellige kneb kunne gennemskue, hvordan lagene ville have ligget, hvis isen ikke var blevet foldet gennem tiderne. Et af knebene bestod i at bruge data fra radarer, der var fløjet hen over isen og havde høstet oplysninger fra den.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk