Professor: Hypotese om antioxidanter er rent nonsens
Antioxidanter i frugt og grønt virker ikke, som vi tror, og vi kan ikke regne med, at vi nedkæmper kroppens frie radikaler og forebygger sygdomme blot ved at spise antioxidanter. Antioxidanterne og andre bioaktive stoffer virker dog sundhedsfremmende ved blandt andet at stimulere kroppens eget forsvar.
antioxidanter, oxidation, fire radikaler, sundhedsfremmende, kroppens forsvar, polyfenoler, bioaktive stoffer

Nogle antioxidanter indvirker positivt på din sundhed, men ikke på den måde man tidligere har troet.

Nogle antioxidanter indvirker positivt på din sundhed, men ikke på den måde man tidligere har troet.

Polyfenoler i blåbær og grøn the, beta-caroten i gulerødder og C-vitamin i peberfrugter og citroner.

Det er nogle af de klassiske antioxidanter, som skulle modvirke oxidation i kroppen og dermed også forebygge sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme.

Men vi kan ikke bare regne med, at vi er i gang med at nedkæmpe kroppens frie radikaler og forebygge sygdomme, blot fordi vi spiser løs af antioxidanterne, ifølge professor og institutleder Lars Porskjær Christensen ved Syddansk Universitet. Han forsker i sundhedsfremmende effekter af bioaktive stoffer på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi.

»Den traditionelle hypotese om antioxidanter er rent nonsens. Den siger, at hvis du indtager fødevarer, der indeholder stoffer, som i laboratoriet har vist en antioxidativ effekt, de såkaldte ’direkte antioxidanter’, vil de også virke som antioxidanter i kroppen og have en sundhedsfremmende effekt ved at nedkæmpe skadelige frie radikaler. Den antagelse har ingen bund i virkeligheden,« siger Lars Porskjær Christensen.

Antioxidanter har svært ved at optages i tarmen

Der er flere forklaringer på, hvorfor hypotesen om antioxidanter ifølge Lars Porskjær Christensen ikke er gangbar. Og hvorfor nogle af antioxidanterne alligevel har en virkning. Det sidste vender vi tilbage til.

»Koncentrationen af polyfenoler og andre antioxidanter er ofte så lav i blodet, at det ikke kan forklare, at de skulle virke som direkte antioxidanter inde i kroppen,« siger Lars Porskjær Christensen og uddyber hvorfor vi ser den lave koncentration:

Frie radikaler og kroppens antioxidative forsvar

Oxidation eller iltning er en kemisk proces, hvor et stof går i forbindelse med ilt. Frie radikaler i kroppen forårsager oxidation.

Frie radikaler dannes i kroppen, når maden omsættes til energi eller kroppen udsættes for stress, for eksempel i forbindelse med sygdom. De kan oxidere andre molekyler og dermed sætte skadelige processer i gang, der i sidste ende kan resultere i kræft eller andre sygdomme.

Antioxidanter er kemiske stoffer, der modvirker oxidation. Kroppens eget antioxidative forsvar kan neutralisere frie radikaler, så de ikke gør skade. Det sker ved hjælp af kroppens antioxidative enzymer og antioxidanter i kroppen.

Kilder: Antioxidanters sundhedsfremmende effekt – sandhed eller myte? Dansk kemi 2012 

»Når de direkte antioxidanter kommer ned i tarmen og skal optages i kroppen, har mange af dem svært ved at komme igennem tarmens fedtelskende membraner, fordi de er relativt polære (vandelskende, red). De skal først nedbrydes og gøres mindre polære af tarmens bakterier, før de er i stand til at passere cellemembranen«.

»Herudover bliver antioxidanterne omdannet i leveren, og størstedelen af dem bliver hurtigt udskilt med urinen. For den resterende del ved vi ikke ret meget om hvor stofferne bliver af, og hvor meget der bliver optaget i cellerne, hvor de centrale redoxprocesser foregår,« siger Lars Porskjær Christensen.

Læs også: Antioxidant modvirker motionsfordele for ældre mænd

Antioxidanter er komplekse

Der er fuld opbakning fra professor Lars Ove Dragsted på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Han forsker også i sundhedsfremmende effekter af bioaktive stoffer.

»Det er en meget stor mundfuld at antage, at direkte antioxidanter, som for eksempel polyfenoler, virker som antioxidanter i menneskekroppen og derfor gør os sundere,« siger Lars Ove Dragsted og uddyber:

»Antioxidanter og antioxidation er komplekse begreber, fordi antioxidanter indgår i såkaldte redoxbalancer i kroppen. De afhænger fuldstændigt af det miljø, de befinder sig i, og kan virke som antioxidanter i én situation og som prooxidanter i en anden. Derfor kan du ikke vide, om et stof virker som antioxidant i kroppen, fordi det udviser en antioxidativ effekt i et laboratorieforsøg,« siger Lars Ove Dragsted.  

Læs også: Antioxidanter fordobler spredningen af kræft i mus og menneskeceller

20.000 studier har ikke vist noget brugbart

Et godt eksempel på et stof, der kan virke både som prooxidant og antiooxidant, er C-vitamin.

»C-vitamin er vigtig for at styrke bindevævet i kroppen. Det virker som prooxidant ved at krydsbinde proteinkæder i bindevævet ved en oxidativ proces. Derimod bruges C-vitamin som antioxidant i maden, men sammen med jern kan det komme til at virke modsat, altså som prooxidant, siger Lars Ove Dragsted. 

»Vi skal starte helt fra grunden igen. Vi kender kun få specielle eksempler på stoffer, der kan virke direkte som antioxidanter i menneskekroppen, og som samtidig har vist en sundhedsfremmende eller medicinsk effekt -på trods af, at der findes mindst 20.000 studier på området,« siger Lars Ove Dragsted. 

Bioaktive stoffer er hemmeligheden i frugt og grønt

Betyder det så, at vi skal glemme alt om at spise os sunde i frugt og grønt?

Her lyder et rungende nej fra de to forskere. Der er masser af forsøg, der viser, at det er sundhedsfremmende at spise frugt og grønt.

Og her bliver det rigtig interessant, for det viser sig, at det er helt andre stoffer, der booster kroppens eget forsvar.

»Frugt og grøntsager indeholder nogle bioaktive stoffer, der, i mange tilfælde, ikke virker som antioxidanter, hvis du måler dem udenfor kroppen. Men når de kommer ind i kroppen, ser de ud til at virke antioxidativt, fordi de aktiverer kroppens eget antioxidative forsvar og på den måde bekæmper oxidativt stress. De bioaktive stoffer er efter min vurdering hele hemmeligheden ved at spise frugt og især grøntsager,« siger Lars Porskjær Christensen.

»Det er naturlige giftstoffer i planterne, der blandt andet virker som indirekte antioxidanter, fordi de, på grund af deres giftvirkning, øger produktionen af kroppens egne cellebeskyttende proteiner såsom afgiftningsenzymer og antioxidantenzymer,« siger Lars Porskjær Christensen.

Læs også: Antioxidanter hæmmer effekten af træning

antioxidanter nonsens bioaktive stoffer tarm kål grøntsager

Du skal stadig spise masser af grøntsager. Kål er f.eks. en af de fødevarer, der indeholder bioaktive stoffer, som aktiverer kroppens eget antioxidative forsvar. (Foto: Shutterstock)

En stor del af virkningen ligger måske i tarmen

Det synspunkt bakkes op af Lars Ove Dragsted, der selv har stået bag en række humanforsøg med indtag af frugt og grønt:

»Vi har studier, der peger på, at indtag af frugt og grønt øger kroppens eget antioxidative forsvar, og det er et spændende resultat, som jeg godt kunne tænke mig at følge op på. Med andre ord ser endnu ukendte faktorer i frugt og grønt ud til at sætte gang i vores egne enzymer, som vi bruger til at fjerne reaktive oxygen forbindelser og radikaler med,« siger Lars Ove Dragsted.

De fleste af de stoffer, der styrker vores eget antioxidative forsvar, de indirekte antioxidanter, optages, ligesom de direkte antioxidanter, dårligt fra tarmen, men til gengæld har de en større aktivitet.

Det vil sige, at der skal en mindre mængde til, for at de kan udøve en effekt.

»Tarmvæggen selv optager mere af de indirekte antioxidanter, og den har en kapacitet til at afgifte fremmedstoffer, der er meget lig leverens. En stor del af virkningen kan derfor ligge lokalt i tarmen, som er det første bolværk mod uønskede stoffer,« siger Lars Ove Dragsted.

Antioxidanter virker alligevel - bare på en anden måde

Og så var der det med, at nogle af antioxidanterne virker alligevel.

For at gøre forvirringen større, ser det ud til, at nogle af de stoffer, vi kender som antioxidanter i fødevarer, for eksempel polyfenoler, netop virker sundhedsfremmende ved at stimulere kroppens eget antioxidative forsvar.

»Selvom polyfenolerne viser en stærk antioxidativ effekt i laboratoriet, er vi ret sikre på, at de ikke går ind og virker som direkte antioxidanter i kroppen. Til gengæld virker de sandsynligvis som indirekte antioxidanter, der kan stimulere kroppens eget antioxidative forsvar, men det kræver flere undersøgelser at vise det mere sikkert,« siger Lars Dragsted.

Polyfenolerne ser altså ud til at have en sundhedsgavnlig effekt blot ikke på den måde, som man længe har troet.

Spørgsmålet er, om det ikke kan være lige meget, om stofferne virker på den ene eller den anden måde, når blot der er en gavnlig effekt?

»Det afgørende er, at man ikke kan forudsige stoffernes virkning blot ved at teste dem som antioxidanter i et reagensglas. Det er deres optagelse og bioaktivitet som fremmere af vores egne forsvarsenzymer, der tæller, siger Lars Ove Dragsted.«

C-vitamin, E-vitamin og beta-caroten virker ikke

Hvordan forholder det sig så med de øvrige såkaldte antioxidanter: carotenoiderne, som vi blandt andet finder i gulerødder, samt C- og E-vitamin, der er de to centrale antioxidative vitaminer i organismer?

Lars Ove Dragsted giver her et overblik:

»Den forskning, der har været lavet med C- og E-vitamin er stort set negativ hele vejen igennem. De fleste studier viser ikke, at de påvirker vores redoxbalancer. De er selvfølgelig vigtige ved mangeltilstande, men det hjælper ikke at fylde mere på, når der allerede er nok af dem. Og det er der hos stort set alle raske mennesker,« siger han.

Antioxidanter i kosten

Opdeles i vitaminoxidanter, der omfatter C-vitamin og E-vitamin og ikke-vitaminoxidanter, der omfatter polyfenoler og karotenoider.

Polyfenoler er en fællesbetegnelse for en stor gruppe af planteindholdsstoffer med mere end én fenolgruppe og omfatter flavonoider, anthocyaniner og fenoliske syrer.

Han forklarer, at beta-caroten formodentlig kun virker som antioxidant i meget specielle systemer, for eksempel hos planter.

Hos mennesker er det en kilde til vitamin A, men kun hvis vi mangler det.

»Desværre har beta-caroten nogle virkninger i bronchierne, der medfører celleforandringer hos blandt andet rygere ved store doser, så tilskud af beta-caroten øger kræft hos denne gruppe selv om frugt og grønt ikke har den virkning,« siger Lars Ove Dragsted.

Selen virker måske

For at fuldende billedet, er der et enkelt mineral, selen, der virker på en helt tredje måde.

Som indirekte antioxidant indgår selen som byggesten til forskellige proteiner, selenoproteiner, i vores eget antioxidantforsvar.

»Selen er en anden type indirekte antioxidant, og der er forsket meget i dets virkninger i kroppen. Nogle studier har vist en gavnlig effekt, mens andre ikke har. Men effekten afhænger af den form, selen gives på, og det kan muligvis forklare hvorfor effekten er udeblevet i nogle af studierne,« siger Lars Ove Dragsted. 

Selenoproteiner er næsten alle antioxidative enzymer, og op til en vis grænse ser det ud til at være en fordel at øge aktiviteten af enzymerne.

antioxidanter nonsens bioaktive stoffer tarm kål grøntsager

De såkaldte antioxidanter kan også ligefrem have en sundhedsskadelig effekt, hvis de kommer ind i høje koncentrationer i kroppen. Derfor anbefaler forskerne at undgå store doser antioxidanter i form af tilskud. (Foto: Shutterstock)

Indtag af kosttilskud kan virke sundhedsskadeligt

De såkaldte antioxidanter kan også ligefrem have en sundhedsskadelig effekt, hvis de kommer ind i høje koncentrationer i kroppen.

I stedet for at virke antioxidativt, kan de komme til at virke prooxidativt. Det vil sige, de får den modsatte effekt og fremmer oxidationen.

Derfor anbefaler forskerne at undgå store doser antioxidanter i form af tilskud.

»Hvis du for eksempel hælder store mængder polyfenoler i dig, får det den modsatrettede effekt, fordi kroppens oxygen vil kunne oxidere polyfenolerne, hvorved der dannes nye radikaler. Og det var jo dem, som antioxidanterne skulle fjerne fra kroppen,« siger Lars Porskjær Christensen.

Han understreger, at det kun gælder ved indtag af kosttilskud og ikke ved indtag af normale mængder af fødevarer.

Et eksempel på en formodet direkte antioxidant, hvor man har fundet en sundhedsskadelig effekt ved indtag i store doser, er beta-karoten, der giver gulerødder deres orange farve, fortæller Lars Ove Dragsted.

»Man har i to store humanstudier med i alt 50.000 mennesker givet høje doser af beta-caroten til rygere og astbestarbejdere for at modvirke risikoen for lungekræft. Betacaroten viste sig som sagt at virke irriterende på bronchierne og at øge risikoen for lungekræft og hjertesygdom,« siger han.

Uden frugt og grønt bliver din krop doven

Lars Porskjær Christensen opsummerer:

»Hvis du ikke spiser frugt og grøntsager, bliver din krop ikke tilstrækkelig stimuleret. Med andre ord bliver den doven, og kroppens forskellige gavnlige mekanismer, der skal reagere, hvis din krop skal bekæmpe forskellige sygdomme, vil ikke fungere optimalt.«

»Men du skal spise varieret - alt med måde - og ikke overdrive indtaget ved for eksempel at begynde at indtage store mængder kosttilskud,« siger Lars Porskjær Christensen.

Gulerødder, ingefær og kål booster kroppens forsvar

Det helt store spørgsmål er hvilke bioaktive stoffer, der kan stimulere kroppens eget antioxidative forsvar, og hvilke fødevarer vi kan finde dem i?

Forskningen giver ikke et endegyldigt svar, men udover nogle få humanstudier, er der lavet en lang række af in vitro- og dyreforsøg, som peger på en effekt af forskellige bioaktive stoffer i frugt og grønt.

Lars Porskjær Christensen giver nogle eksempler:

»Gulerødder indeholder stofferne falcarinol og de beslægtede polyacetylener, der stimulerer kroppens eget antioxidative forsvar og også virker antiinflammatorisk, altså styrker kroppens immunforsvar. De hvide gulerødder, der ikke indeholder antioxidanten beta-caroten, udviser samme effekt som de orange, og det er et tydeligt tegn på, at effekten skyldes noget andet end beta-caroten i gulerødder,« siger han.

Endvidere findes falcarinol og lignende bioaktive stoffer i rodfrugter og krydderurter, som er nært beslægtet med gulerødder, som for eksempel selleri, pastinak, persille, persillerod, fennikel, dild, kørvel og koriander.

Andre gode eksempler er:

  • curcumin i gurkemeje
  • chalconer i lakridsrod og humle
  • sesquiterpenlaktoner i artiskok og forskellige typer salat (for eksempel lactucin)
  • carnosol og carnosinsyre i rosmarin, salvie og beslægtede krydderurter
  • glucosinolater i kål, der omdannes til andre stoffer, som kan aktivere det endogene antioxdative forsvar.
  • gingeroler i ingefær. De er fedtopløselige og optages derfor godt fra tarmen, men stofferne bliver hurtigt clearet fra blodet, og man ved ikke, om de bliver optaget i cellerne eller udskilt i urinen.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk