Annonceinfo

Unge begår vold for spændingens skyld

Unge, der udviser såkaldt spændingssøgende aggression, begår oftere kriminalitet end andre unge. Det er som regel vold for spændingens skyld, viser ny forskning.

De unge, der er aggressive og har mest tendens til at udføre vold som f.eks. et spark, gør det faktisk for selv at få ’et kick’ – det er spænding, der driver værket i dette tilfælde. (Foto: Colourbox)

Det er den spændingssøgende, impulsive aggression, mere end den mere målrettede, planlagte form for aggression, som er tættest knyttet til lovbrud, vold og destruktivitet i ungdomsalderen.

Det viser et samarbejdsstudie mellem Atferdssentret i Oslo og Universitetet i Nottingham, England, publiceret i tidsskriftet Personality and Individual Differences.

I studiet undersøgte man, hvordan unge, som scorede højt på fire forskellige former for alvorlig aggression, fungerede på andre områder.

De fire aggressionsformer var:

 • Spændingssøgende aggression (thrill-seeking)
   
 • Eksplosiv aggression (explosive/reactive)
   
 • Hævngerrig aggression (vengeful/rimunative)
   
 • Kold, målrettet aggression (coercive)

De to første aggressionsformer er af impulsiv eller ikke-planlagt karakter, mens de to sidstnævnte fra udøverens side typisk er planlagt eller af målrettet karakter.

Unge på institution

Udvalget bestod af 101 unge med alvorlige adfærdsforstyrrelser i aldersgruppen 12-18 år, samtlige var på institution.

De unge selv og deres lærere besvarede en række spørgsmål knyttet til social kompetence, sociale og emotionelle problemer og hvordan de agerede på skolen.

Af de fire aggressionstyper fremstod de, som viste mest eksplosiv aggression som dem, der havde allerstørst problemer, særligt i skolen. Det var dem, der viste allermest udfarende adfærd i skolen, og som oftest var blevet smidt ud af skolen.

Desuden havde de ifølge lærerne ofte meget dårlig selvkontrol. Eksplosiv aggression var svagt til moderat relateret til alle former for kriminalitet, men særligt voldsrelateret kriminalitet. Oveni var denne form for aggression ofte stærkt koblet til angst- og depressionsproblemer.

De spændingssøgende er mest udsatte
Mange af de unge, der har en aggressiv adfærd, har store samarbejdsvanskeligheder i skolen. (Foto: Colourbox)

De, der viste hævngerrig aggression scorede lavest med hensyn til udførte lovbrud.

Men denne form for aggression var nært forbundet med både koncentrationsbesvær og tankeproblemer (som at ’hænge sig i’ en bestemt tanke eller handling, høre eller se ting, som ikke er der, stirre gentagende tomt ud i luften).

Denne gruppe scorede for øvrigt dårligst af alle på samarbejdsfærdigheder. Ud over at vise en del tegn på udfarende adfærd i skolen, rapporterede disse unge også om angst- eller depressionsproblemer.

De, der viste mest spændingssøgende aggression scorede samtidig højest af alle både på mere og mindre alvorlige former for kriminalitet. Særligt når det kom til vold, det at gå med skjulte våben og at udøve hærværk, var denne gruppes resultat skidt.

De, der viste kold, målrettet aggression lignede en del den spændingssøgende gruppe, men scorede en del lavere på alle former for selvrapporteret, udført kriminalitet. De fremstod imidlertid som generelt meget aggressive, både som de vurderede sig selv og som lærerne vurderede dem.

Matcher tidligere studier

Studiets resultater matcher andre tidligere gennemførte studier og viser, at aggression og alvorlig kriminalitet blandt unge, inklusiv vold, som oftest er stærkt motiveret af det at opleve spænding – det er ’få et kick’.

Resultaterne peger dermed i retning af, at det er den spændingssøgende, impulsive aggression, mere end den mere målrettede, planlagte form for aggression, som er tættest knyttet til de mest alvorlige former for lovbrud, vold og destruktivitet blandt unge.

© forskning.no Oversættelse: Julie M. Ingemansson

Seneste fra Kultur & Samfund

 • Klimaforandringer i Asien var skyld i pestudbrud i Europa

  Ny forskning tyder på, at perioder med nedbør efterfulgt af tørke i Centralasien var årsag til den sorte død. Det rejser tvivl om den almindelige antagelse, om at smittebærende rotter og deres lopper stod bag en af menneskehedens store katastrofer.
  Bringes i samarbejde med The Conversation
 • Videnskabsjournalistik vildleder folk om genetik

  Læsere får en overdrevet opfattelse af genernes indflydelse på vores liv, når de læser journalistiske artikler om genetik og adfærd, viser ny forskning. Det er noget, journalister skal holde sig for øje, mener forsker.
 • Nudging er ikke kærlige puf

  Stort set ingen har fattet, hvad nudging er. Et nudge er hverken 'et lille blidt skub', 'en helt ny videnskabelig metode [der] kan ændre vores adfærd, uden vi opdager det' eller 'en måde at friste kunder til at træffe et andet valg, uden at de føler, de er blevet tvunget'. Men hvad er det så?
  Bringes i samarbejde med ISSP - The Initiative for Science, Society and Policy

Bestil en forsker

Annonceinfo

Det læser andre lige nu

Annonceinfo

Annonceinfo

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.
Annonceinfo

Seneste kommentarer

Seneste blogindlæg