Verdensomspændende studie: Landbruget står for 35 procent af al vores udledning af drivhusgasser
køer græsser

Landbruget står for 35 procent af al menneskabt udledning, og størstedelen af landbrugets udledning stammer fra produktion af animalske fødevarer. (Foto: Shutterstock) 

Landbruget står for 35 procent af al menneskabt udledning, og størstedelen af landbrugets udledning stammer fra produktion af animalske fødevarer. (Foto: Shutterstock) 

Kilde: 
14 september 2021

Det er ikke nogen hemmelighed, at landbruget er blandt de store syndere, når det drejer sig om udledningen af drivhusgasser.

Nu har et hold forskere fra amerikanske University of Illinois forsøgt at kortlægge, præcist hvor meget CO2 og andre drivhusgasser landbruget årligt udleder på verdensplan.

Resultaterne viser, at landbruget står for 35 procent af al menneskabt udledning, og størstedelen af landbrugets udledning stammer fra produktion af animalske fødevarer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af studie publiceret i tidsskriftet Nature Food. 

Forskerholdet er kommet frem til opgørelserne ved at kigge på udledningen af flere forskellige gasser, herunder kuldioxid, metan og lattergas, fra dyrelandbrug og fra dyrkning af planter til fødevarer. 

I opgørelserne indgår blandt andet transport, skovrydning og opbevaring af fødevarer. 

Ifølge AFP fandt de først og fremmest, at landbruget tilsammen - både dyrelandbrug og dyrkning af plantebaserede produkter - i perioden 2007 til 2013 udledte drivhusgasser svarende til op mod 17.318 milliarder tons CO2 hvert år, hvilket er 35 pct. af al menneskeskabt drivhusgasudledning. 

Når forskerne så dykkede nærmer ned i tallene og så isoleret på henholdsvis udledning fra de plantebaserede produkter og dyrelandbrug, fandt de, at 57 procent af landbrugets udledning kom fra de animalske fødevarer. Her hører dyrkning af foder til landbrugsdyr også under. 

Til sammenligning stod landbrugets dyrkning af plantebaserede produkter for 29 procent af udledningen, skriver AFP. Andre ting, såsom dyrkning af bomuld og gummi, dækker over de resterende 14 procent. 

Atul Jain, professor på University of Illinois og førsteforfatter på studiet, forklarer til AFP, at undersøgelserne bygger på modeller for over 170 planter og 16 animalske produkter i op mod 200 lande. 

Med modellerne er tallene derfor baseret på estimater, men ifølge forskerne bag bygger opgørelserne på lande-specifikke tal, hvor de har været i stand til at kigge på, hvor store områder af verdens landbrug, der var sat af til dyrkning af planter og til dyrelandbrug, skriver AFP. 

Ifølge studiet står produktionen af oksekød for 25 procent af de samlede udledninger fra madproduktionen, og dermed står oksekød øverst på listen over de fødevarer, der står for at udlede mest CO2. Produktionen af ris var den højeste scorer, når det kom til de plantebaserede produkter. 

Viden om udledningen af drivhusgasser fra de enkelte fødevarer kan ifølge forskerne være nyttig, når der i fremtiden vil være stigende efterspørgsel på mad verden over.  

Rf

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.