Unge på druk lever i nuet
Danske unge drikker løs, bl.a. fordi de kun fokuserer på nuet og er ligeglade med fremtiden. På den måde hænger unges druk sammen med udviklingen af forbrugssamfundet, konkluderer dansk forsker.

Danske unge er fortsat i front, når det kommer til at hælde våde varer indenbords. Ny forskning kobler de unges brug af rusmidler sammen med værdierne i det moderne forbrugssamfund. (Foto: Colourbox.dk)

Danske unge er fortsat i front, når det kommer til at hælde våde varer indenbords. Ny forskning kobler de unges brug af rusmidler sammen med værdierne i det moderne forbrugssamfund. (Foto: Colourbox.dk)

Over halvdelen af 15-16-årige danskere har været fulde og på rulleskøjter i løbet af de sidste 30 dage. Det fremgår blandt andet af Den Europæiske Skolebørnsundersøgelse om alkohol og stoffer (ESPAD).

Undersøgelsen lægger sig i en slipstrøm af rapporter, der dokumenterer danske unges rekordstore forbrug af alkohol.

»Der findes ikke et endegyldigt svar på, hvorfor danske unge drikker oftere end unge i andre lande. De mest nævneværdige faktorer er formentlig tilgængelighed, forældre med en liberal holdning til alkohol samt et lavt prisniveau,« forklarer Jeanette Østergaard, ph.d., Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI).

Unges druk hænger sammen med forbrugssamfundet

I den netop publicerede forskningsrapport 15 åriges hverdagsliv og udfordringer, har forskere fra SFI mere konkret undersøgt, om der findes en sammenhæng mellem værdierne i et forbrugssamfund og øget erfaring med rusmidler.

Og konklusionen er klar:

Fakta

Fænomenet nutidig hedonisme kan ses i lyset af det moderne samfund, som er domineret af et forbrugssamfund.

Udgangspunktet er, at forbrug er blevet mere omfattende og gennemgribende i samfundet og har lagt kimen til en ny eksistensform, som er koncentreret omkring, hvad man kunne kalde en ”her-og-nu-oplevelse”. Heri ligger også, at man – og i særlig grad som ung – har retten til at nyde, det vil sige ret til at have det sjovt og leve i nuet.

»Forbrugssamfundets orientering mod hedonisme hænger stærkt sammen med omfattende druk og hasherfaring blandt 15-årige drenge og piger, selv når man udelukker andre faktorer som social baggrund,« siger Jeanette Østergaard.

Sammenhængen kan umiddelbart være svær at forstå, men det, Jeanette Østergaard kalder nutidig hedonisme, dækker over, at nydelse her og nu er i centrum - typisk gennem forbrug.

»Forbrugssamfundet er baseret på oplevelser og forbrug. Vi skal jo ikke forbruge for at overleve – vi har allerede de basale ting. Det handler her om at leve i nuet – ikke at planlægge fremtiden,« forklarer Jeanette Østergaard.

»Man kan dog ikke sige, at det hele er forbrugssamfundets skyld. Men forbrugssamfundet og hedonisme er en kontekst, de unges druk kan forstås i,« tilføjer Jeanette Østergaard.

Unge følger hellere hjerte end hoved

I undersøgelsen har forskerne spurgt de unge om, i hvor høj grad forskellige udsagn passede på deres personlighed, bl.a. "Du løber gerne en risiko, ellers bliver det for kedeligt” og ”Du følger hellere dit hjerte end dit hoved”.

Fakta

Undersøgelsen af de unges brug af rusmidler er en del af Børneforløbsundersøgelsen, hvor SFI har fulgt 6.000 danske børn siden deres fødsel i 1995. Resultatet af den femte og nyeste dataindsamling er netop publiceret i den omtalte rapport.

Både drenge og piger, som drikker ofte samt har prøvet at ryge hash, scorer højt på hedonisme-skalaen.

Unge prøver sig af til private fester

I 15-16-års-alderen er det privatfesten, der er omdrejningspunkt. Her lærer de unge at drikke og prøver hinandens grænser af.

Privatfesten er vigtig for skabelsen og vedligeholdelsen af venskaber.

»Privatfesten er det rum, hvor de unge for første gang får lov til at seksuallise hinanden uden voksne. De tager en masse oplevelser med fra det rum, når de mødes igen mandag morgen og beretter om lørdagens fest.«

»Privatfesten er deres første uafhængige rum uden autoriteter, som sætter dagsordenen. Det er deres rum,« fortæller Jeanette Østergaard.

Unge på druk har mange venner

Fakta

Danske unge har forsat verdensrekord i druk. Eksempelvis drikker kun cirka halvt så mange svenske og norske 15-16-årige drikker sig jævnligt i hegnet, viser rapporten fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI).

Forskningen viser, at de unge, som får flest af de våde varer indenbords, er stærkt forankret i et socialt netværk og nemt taler med det modsatte køn.

»Især drenge skiller fårene fra bukkene med alkohol. Man kan kun være med, hvis man har en ekstrem alkoholadfærd. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at hvis man ikke drikker har man ingen venner, men der findes et klart mønster,« siger Jeanette Østergaard.

Forældres erfaring med rusmidler siver ned til børnene

Forskerne afslører desuden, at hvis dine forældre har stiftet bekendtskab med hash, er det mere sandsynligt, at du selv har prøvet rusmidlet som 15-årig.

»Forældrenes hasherfaring siver ned til børnene på en eller anden måde, men det er svært at sige præcist hvordan. Men hvis børn ved deres forældrene har prøvet hash, har de nok en anden opfattelse af risikoen ved rusmidlet,« siger Jeanette Østergaard.

Præcis hvordan forholdet mellem de unges brug af rusmidler og forbrugssamfundets orientering mod hedenisme fungerer, kan Jeanette Østergaard dog ikke sætte en finger på:

»Jeg kan ikke svare på, om de unge bliver nydelsesorienteret på grund af alkohol og hash, eller det er en ’forudgående’ værdiorientering,« slutter Jeanette Østergaard.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og her kan du læse mere om de farvestrålende ravfossiler med insekter fra Kridttiden, indlejret i gyldent harpiks, der størknede for 99 millioner år siden.