Nyt studie: Meget maskuline mænd har større risiko for dårligere mentalt helbred
Den traditionelle manderolle kan have en stor effekt på mænds mentale tilstand, viser nyt studie.
mænd maskulin maskulinitet psykisk helbred mental tilstand depression angst kønsrolle manderolle playboy selvtilstrækkelighed risikovillighed voldelighed dominans magt

Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det. Mænd registreres og behandles kun halvt så ofte for depression som kvinder. (Foto: Shutterstock)

Ifølge et nyt studie har mænd, der ser dem selv som playboys, eller som føler, at de har magt over kvinder, større tilbøjelighed til at have et dårligere mentalt helbred end mænd, der i mindre grad indordner sig den traditionelle manderolle.

Studiet, der er publiceret i Journal of Counselling Psychology, afslører også, at mænd, som indordner sig de maskuline normer, er mindre tilbøjelige til at søge hjælp for psykologiske problemer.

Studiet bygger på en metaanalyse af omkring 80 studier, der tilsammen havde gjort brug af 19.543 forsøgsdeltagere.

Forskerne fra Indiana University forsøgte at identificere sammenhængen mellem det psykiske helbred, og i hvor høj grad mændene indordnede sig under den traditionelle manderolle, og det var netop dette, alle de analyserede studier fokuserede på. 

Metaanalyse

Metaanalyse er en statistisk sammenfatning af resultater fra flest mulige videnskabelige undersøgelser af en afgrænset problemstilling.

De traditionelle kønsroller er en socialt konstrueret forestilling om den adfærd, som er typisk for kvinder eller mænd i et givet samfund.

Målestok for maskuline normer

Studierne, der blev analyseret i metaanalysen, benyttede en målestok for 11 dimensioner af maskuline normer:

 1. At vinde 
  mænd maskulin maskulinitet psykisk helbred mental tilstand depression angst kønsrolle manderolle playboy selvtilstrækkelighed risikovillighed voldelighed dominans magt

  Magt over kvinder er en af de ni dimensioner, der konsekvent er associeret med et dårligere psykisk helbred, ifølge studiet. (Foto: Shutterstock)

 2. Følelsesmæssig kontrol
 3. Risikovillighed
 4. Voldelighed
 5. Dominans
 6. Dyrkelse af playboy-adfærd
 7. Selvtilstrækkelighed
 8. Arbejdets forrang
 9. Magt over kvinder
 10. Foragt for homoseksuelle
 11. Dyrkelse af status

Studierne målte, hvilke dimensioner der var associeret med den positive eller negative mentale sundhedstilstand, og om forsøgsdeltagerne havde søgt psykologisk hjælp.

Ni dimensioner var i signifikant grad associeret med et dårligere psykisk helbred som depression, angst og manglende socialt velvære.

Forskerne fandt, at selvtilstrækkelighed, dyrkelse af playboy-adfærd og magt over kvinder konsekvent var associeret med et dårligere psykisk helbred.

»Utidssvarende og simplificeret tilgang«

En gruppe australske forskere, der ikke har været involverede i studiet, advarer dog om, at metastudiet bruger en utidssvarende og simplificeret tilgang til kønsnormerne, som ikke adresserer maskulinitetens kompleksitet.

»Det er en teori og en måde at granske mænd og mænds liv, som jeg af mange forskellige årsager føler, er problematisk,« siger Jo River, som forsker i mænds helbred og selvmordsforebyggelse ved University of Sydney.

»Hovedsagen er, at mænds holdninger og synspunkter til idealbilledet af en mand ikke fortæller os noget om magtforholdet mellem mænd og maskuliniteten, eller hvilken effekt det har på visse mænds mentale helbred; særligt hvordan det påvirker mænd fra en række forskellige baggrunde, som vælger at legemliggøre de dominerende mandsidealer.«

Metaanalyser medfører altid fortolkningsproblemer

Raewyn Connell, der er professor i samfundsvidenskab og maskulinitet ved University of Sydney, mener, at det vil være uklogt at drage praktiske konklusioner fra forskningen, fordi vi skal skelne mellem korrelation og kausal sammenhæng.

mænd maskulin maskulinitet psykisk helbred mental tilstand depression angst kønsrolle manderolle playboy selvtilstrækkelighed risikovillighed voldelighed dominans magt

Studierne målte, hvilke af dimensionerne var associeret med den positive eller negative mentale sundhedstilstand og psykologhjælp. Ni af dimensionerne var i signifikant grad associeret med et dårligere psykisk helbred som depression, angst og socialt velvære. (Foto: Shutterstock)

»Metaanalysernes statistiske teknik er nyttig til visse formål, men de medfører altid fortolkningsproblemer. Det er at gå alt for langt, hvis man tror, at denne rapport kan fortælle os noget klart eller afgørende om mænd generelt,« siger han.

»Målestokken for maskulinitet – angiveligt en præcis målestok for, hvor meget mændene indordnede sig maskuline normer – er baseret på en meget simplificeret, faktisk utidssvarende, opfattelse af kønsnormerne.«

»Når kvantitative studier har solid information om, hvad mennesker rent faktisk gør, er de mere værdifulde. Det kan være meget informativt simpelthen at tale med mændene om deres adfærd i forbindelse med at søge hjælp. Men i denne rapport er selv denne adfærd behandlet på et ekstremt abstraktionsniveau,« siger Raewyn Connell.

Maskulinitetselementer former helbredet

Michael Flood, der er lektor i sociologi ved University of Wollongong, fortæller dog, at en lang række studier, der fulgte mænd over en længere periode, har fundet, at de mænd, der i højere grad tager de maskuline roller til sig, også tog større helbredsmæssige risici og generelt havde en dårlige helbredsmæssig adfærd end andre mænd.

»Vi ved, at den traditionelle maskulinitets centrale elementer – eksempelvis stoicisme, selvtilstrækkelighed og dominans – former mændenes helbred,« siger han.

»Der er samstemmende beviser for, at når mænd påtager sig disse egenskaber og fremhæver disse egenskaber i sig selv, har de også et dårligere mentalt helbred. De er desuden mindre tilbøjelige til at søge hjælp, når deres fysiske eller følelsesmæssige helbred er dårligt.«

mænd maskulin maskulinitet psykisk helbred mental tilstand depression angst kønsrolle manderolle playboy selvtilstrækkelighed risikovillighed voldelighed dominans magt

Det er ikke alle de traditionelle maskuline egenskaber, som har en negativ effekt på mændenes helbred. Motion og fitness har en både beskyttende og positiv effekt på den psykiske sundhedstilstand. (Foto: Shutterstock)

Fitness og motion har en positiv og beskyttende effekt

Lektor Michael Flood tilføjer, at ikke alle de traditionelle maskuline egenskaber har en negativ effekt på mændenes helbred. 

Han fortæller, at fitness og motion ofte har en positiv og beskyttende effekt på de mænd, der i høj grad tager de maskuline egenskaber til sig.

»Det, som dette studie fortæller os, er, at vi har brug for sociale og kulturelle løsningsmodeller på mænds helbred, og at vi skal adressere maskulinitetens mere omfattende konstruktioner, som former mændenes liv,« siger Michael Flood.

Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation, og er oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud