Mobbede unge bliver oftere arbejdsløse
15-årige, der bliver mobbet eller udsat for vold, er mere tilbøjelige til at falde uden for arbejdsmarkedet senere i livet.

Mobning kan have langsigtede konsekvenser for ofrene. (Foto: Shutterstock)

Mobning kan have langsigtede konsekvenser for ofrene. (Foto: Shutterstock)

»Modforanstaltninger må sættes ind allerede i grundskolealderen,« siger ph.d.-studerende Ida Frugård Strøm på det norske Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hun forsker i børn og unge, der har været udsat for vold, seksuelt misbrug og mobning, og hun har set på de unges tilknytning til studier og arbejdsmarked, da de blev 23 år gamle.

Resultater af en undersøgelse, hvor 15-årige besvarede spørgsmål blandt andet om vold, seksuelt misbrug og mobning, er sammenholdt med oplysninger om beskæftigelse, uddannelse og sociale ydelser otte år efter.

»De fleste af de få studier, der har set på de langsigtede konsekvenser af at blive udsat for misbrug og mobning, har fokuseret på helbredsmæssige konsekvenser.

»Denne undersøgelse viser, at misbrug og mobning også kan have konsekvenser for den fremtidige økonomi og beskæftigelse,« siger Ida Frugård Strøm.

Personer, der blev udsat for vold eller mobning som 15-årige, var dobbelt så tilbøjelige til ikke at have et arbejde senere i livet i forhold til dem, der ikke var udsat for den form for misbrug.

Mishandling påvirker evnen til at lære

Tidligere forskning har vist, at det at blive udsat for vold, seksuelt misbrug og mobning i barndommen kan give alvorlige fysiske og psykiske skader i det lange løb, og det kan påvirke præstationerne i skolen.

Nogle undersøgelser viser også, at mishandling og mobning i barndommen kan føre til nedsat deltagelse eller endda livslang udelukkelse fra arbejdsmarkedet, men årsagen er uklar.

»En mulig forklaring er, at det at blive udsat for vold, seksuelt misbrug og mobning påvirker den mentale sundhed og evnen til at lære, så de udsatte præsterer dårligt i skolen, udvikler problematisk adfærd eller forlader skolen for tidligt.«

»Alt dette medvirker, at personen ikke tilegner sig færdigheder, som er nødvendige på arbejdspladsen,« siger Ida Frugård Strøm.

Mishandling hænger sammen med social status

Udsættelse for vold, seksuelle misbrug og mobning hænger ofte sammen og påvirker hinanden i en ond spiral. Mishandling i barndommen hænger ofte også med lav socioøkonomisk status, hvilket igen ofte fører til lav beskæftigelse i voksenalderen.

Unge, der blev udsat for flere former for mishandling, var generelt vokset op med dårligere økonomi og havde ofte forældre, der ikke var gift, og forældre, der ikke arbejdede på fuld tid, var arbejdsløse eller levede af sociale ydelser, viser undersøgelsen.

Forskerne undersøgte, om der var de dårlige socioøkonomiske opvækstvilkår, der førte til lav tilknytning til arbejdsmarkedet, eller om det havde at gøre med den mishandling, som de unge var blevet udsat for.

»Selv når der var kontrolleret for socioøkonomisk status, var der lavere beskæftigelse blandt dem, der blev udsat for flere former for mishandling,« siger Ida Frugård Strøm.

Mobbede dropper oftere ud af uddannelser

Mishandlede unge har større risiko for at droppe ud af uddannelser og ende helt uden for arbejdsmarkedet. (Foto: Shutterstock)

Forskerne så også på, om det at afslutte skolegangen havde nogen indflydelse på fremtidig deltagelse i arbejdsmarkedet. Anden forskning viser, at færdiggørelse af en ungdomsuddannelse øger de færdigheder, som arbejdsmarkedet efterspørger, og dermed øges beskæftigelsen også.

»Risikoen for ikke at fuldføre en ungdomsuddannelse øgedes i takt med den mængde af mishandling og mobning, som de unge mennesker var blevet udsat for.«

»Og de unge, som gennemførte en ungdomsuddannelse på trods af mobning eller voldsoverfald, havde stadig lavere deltagelse på arbejdsmarkedet end dem, der ikke var udsat for mishandling,« siger Ida Frugård Strøm.

Det kan betyde, at der er andre forklaringer bag lavere beskæftigelse end utilstrækkelig uddannelse.

Tidligere undersøgelser viser, at faktorer som civilstand, social støtte, sociale færdigheder, sygdomme og stofmisbrug kan bidrage til reduceret deltagelse på arbejdsmarkedet.

Ida Frugård Strøm siger, at udsættelse for vold, seksuelle overgreb og mobning i barndommen kan føre til svækket helbred, hvilket igen kan bidrage til reduceret deltagelse på arbejdsmarkedet.

»Det er derfor vigtigt at se på flere mekanismer end uddannelse alene, når man forsøger at øge beskæftigelsen,« siger hun.

70 procent er ikke blevet mishandlet

Af de næsten 12.000, der deltog i undersøgelsen, sagde omkring 70 procent, at de ikke havde oplevet nogen form for mobning, vold eller seksuelle overgreb.

Over 80 procent havde ikke modtaget nogen form for sociale ydelser og arbejdede eller studerede, da de var 23 år gamle.

De unge, der opgav, at de var blevet udsat for både vold, seksuelle overgreb og mobning, havde det højeste frafald fra både uddannelse og arbejdsmarkedet.

Mobning har langsigtede konsekvenser

Undersøgelsen viser, at mobning ikke er et midlertidigt problem med konsekvenser på kort sigt, men snarere et problem med langsigtede konsekvenser, der skal behandles ligeså seriøst som andre former for mishandling og overgreb mod børn.

»Det er tydeligt, at de færdigheder, du har brug for på arbejdsmarkedet, dannes tidligt i livet. Derfor bør foranstaltninger for at forhindre efterfølgende arbejdsløshed sættes ind i udskolingsalderen eller endnu tidligere.

»Sådanne foranstaltninger bør fokusere på sårbare grupper herunder dem, der er ofre for misbrug og mobning,« siger Ida Frugård Strøm

© forskning.no Oversættelse: Jonas Salomonsen

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs mere om blandt andet det mikroskopfoto, som du kan se herunder.


Annonce: