'Det er jo ikke raketvidenskab': Er raketforskere virkelig klogere end alle andre?
hvor hurtigt kan man øge intelligens blive klogere hjernen

Raketforskere og hjernekirurger er måske ikke så meget klogere end alle os andre, viser det sig. (Foto: Shutterstock)

Raketforskere og hjernekirurger er måske ikke så meget klogere end alle os andre, viser det sig. (Foto: Shutterstock)

14 december 2021

»Det er jo ikke raketvidenskab, vel?«

Vi kender alle udtrykket, der sendes afsted som en drillende bemærkning, hvis man sidder og bakser med et eller andet problem, som - ifølge alle andre - burde være pærelet at løse. 

Var det nu rent faktisk videnskab om raketter, man sad og bøvlede med, ville det jo være forståeligt, hvis det tager lidt længere tid - raketvidenskab er jo et kompliceret emne at forstå! 

Raketvidenskab-udtrykket samt det lignende, men mindre brugte, »det er jo ikke hjernekirurgi«, der hives frem fra samme kasse af smarte bemærkninger, trækker således på en antagelse om, at raketforskere og hjernekirurger er lidt klogere end alle andre. 

Men passer det nu også?

I juleudgaven af tidsskriftet The BMJ har et hold forskere undersøgt, om udtrykkene holder vand - og her er svaret nej - intelligensniveauet blandt raketforskere og hjernekirurger er ikke højere end hos resten af befolkningen, lyder konklusionen.

BMJ's særlige juleudgave

Tidsskriftet BMJ udkommer hvert år i en speciel december-version, hvor studierne og forskernes kommentarer er i en noget lettere tone, end man ellers plejer. 

Studierne er dog stadigvæk blevet peer-reviewed (fagfællebedømt), og er lige så virkelige som de forskningsprojekter, der ellers bliver omtalt i BMJ.

Her er to andre historier fra årets juletidsskrift:

Studiet har sammenlignet intelligensen hos 329 rumfartsingeniører og 72 neurokirurger med 18.257 'almindelige' og tilfældigt udvalgte personer.

Her blev de alle bedt om at udfylde en online-test, der målte forskellige parametre, herunder:

  • kognition (fra planlægning til ræsonnement)
  • arbejdshukommelse
  • opmærksomhed
  • evne til at styre følelser

Faktorer såsom antal års erfaring indenfor de respektive fag blev også taget med i forskernes analyser. 

Resultaterne viser, at rumfartsingeniører og neurokiruger blev matchet på alle parametre sammenlignet med den generelle befolkning. Neurokirurgerne var ganske vist lidt hurtigere til at løse problemer end resten af befolkningen, men de var til gengæld langsommere, når det kom til at huske ting. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et såkaldt observationsstudie, der ikke måler intelligensen hos samtlige raketforskere og neurokirurger sammenlignet med resten af Jordens befolkning.

Ifølge forskerne bag studiet kan det dog sige noget om, at de velkendte udtryk sætter raketforskere og hjernekirurger op på en piedestal, når det måske ikke er berettiget. 

De peger derimod på, at udtryk såsom: »a walk in the park«, der minder om det danske 'det rene barnemad', og som ikke relaterer sig til et bestemt erhverv, ville være mere passende at bruge.

Rf 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.