Annonceinfo

Prostituerede gør det for sex og penge

Ny kortlægning af prostituerede i Danmark viser, at der er færre prostituerede end forventet, og at der stort set ikke er danske gadeprostituerede. Størstedelen af de prostituerede nævner sex som en af hovedårsagerne til deres valg af erhverv.

En ny undersøgelse fra SFI kortlægger omfanget af prostitutionen i Danmark. Antallet af prostituerede er ifølge undersøgelsen på 3200. Det er færre end hidtil anslået. (Foto: Colourbox)

Prostituerede i det danske sexmiljø er i høj gradet drevet af egen seksualitet og seksuelle nysgerrighed.

Det viser en ny kortlægning af prostitutionsmiljøet.

Halvdelen af de prostituerede siger, at de begyndte i faget på grund af seksuel nysgerrighed, og 68 procent betragter prostitution som en del af deres egen seksualitet.

»Der er ingen tvivl om, at pengene er den primære årsag til, at kvinderne går ind i prostitution, men det er meget overraskende, at der i høj grad også er en seksuel motivation,« siger Jens Kofod, der står bag rapporten Prostitution i Danmark fra SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd.

Detaljeret kortlægning

I rapporten bliver det danske prostitutionsmiljø kortlagt ned i mindste detalje.

Det tegner et billede af prostituerede, der er i miljøet af vidt forskellige grunde, men som ofte føler sig stigmatiserede af det offentlige og offentligheden som nogen, der skal hjælpes ud af prostitution.

Ifølge rapporten er det under halvdelen af de prostituerede, der har overvejet at stoppe inden for det seneste år.

Fakta

Undersøgelsens metode:
Det kvalitative studie er gennemført fra juli 2010 til januar 2011, hvor der er indsamlet 119 interviews med tidligere og nuværende prostituerede samt med fagpersoner fra offentlige myndigheder og ngo’er, som har tilknytning til prostitutionsmiljøet. Det er blandt andet suppleret med observation og et kvantitativt studie med blandt andet 290 besvarelser af spørgeskemaer

Tværtimod fremhæver størstedelen sex som en af grundene til at blive i erhvervet. Som den klinikprostituerede Lilli siger i rapporten:

”Og så får jeg jo bare masser af sex. Så jeg behøver jo heller ikke at gå ud og kigge efter en kæreste, vel? Det er også en del af den frihed, jeg har. [...] Jeg får jo også masser af bekræftelse og ih, de synes, jeg er gudeskøn og dejlig, jeg får jo alt det der, hele tiden ... sådan noget som en pige godt kan lide at høre [...].”

Fire grupper af prostituerede

Forskerne deler de prostituerede op i fire grupper:

  • kvindelige escortprostituerede
  • mandlige escortprostituerede
  • kvindelige klinikprostituerede
  • gadeprostituerede.

I de kvantitative undersøgelser om grunden til at gå ind i prostitution nævner 67 procent af escortkvinderne seksuel nysgerrighed som en grund.

For klinikkvinderne fremhæver 51 procent samme grund. I de kvalitative interviews nævner flere, at de havde stor interesse for sex inden de begyndte i faget og blandt andet gik i swingerklubber eller havde mange partnere.

46 procent af escortkvinderne og 17 procent af de klinikprostituerede siger, at de søgte ind i prostitution, fordi de ligesom den tidligere klinikprostituerede Anne-Marie, der her udtaler sig i rapporten, alligevel havde mange partnere inden:

”Jeg tænkte; nå ja, om jeg går i byen og scorer – hvilket jeg gjorde lidt for meget på det tidspunkt – eller jeg er et sted, hvor jeg kan tjene penge samtidig, det kan vel komme ud på et.”

Ingen tegn på misbrug
85 procent af de prostituerede svarer ifølge SFI-undersøgelsen, at de gør det for pengenes skyld. En prostitueret tjener i snit 24.000 kroner om måneden. (Foto: Colourbox)

Man kunne få den tanke, at størstedelen af de prostitueredes behov for sex er en længsel mod bekræftelse, som hører sammen med misbrug i barndommen.

Men på det område har forskerne ikke kunne konkludere noget med sikkerhed.

I undersøgelsen fortæller nogle prostituerede om overgreb i barndommen, mens andre uopfordret understreger, at de har haft en god, almindelig og lykkelig barndom.

De uopfordrede understregninger sker især fordi mange prostituerede ikke kan genkende det billede medier, politikere og borgere har af prostituerede som nogen, der arbejder med at sælge sex af alle mulige andre årsager, end fordi de kan lide arbejdet.

Derfor oplever de prostituerede også, at det offentlige konstant har et mål om at hjælpe dem ud af prostitution i stedet for at respektere, at det nu en gang er det erhverv, de har valgt.

Men faktisk nævner 67 procent af escortkvinderne og 34 procent af klinikkvinderne, at prostitution er en del af deres seksualitet som begrundelse for at blive i faget.

For eksempel kan den klinikprostituerede Tine ikke genkende billedet af den stakkels luder.

Gruppen af gadeprostituerede skiller sig ud i forhold til prostituerede på klinikker. De kæmper oftere med for eksempel narkotikaproblemer. (Foto: Colourbox)

”Altså, jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at det også var for pengene, men jeg nyder sexen [...] Så ja, altså for jeg tror ikke, man kan holde til det her [...], hvis man ikke også nyder det, man har med kunderne.(…) Man kan jo sagtens have lyst til masser af sex, uden at der er noget i det. Og det kan jeg jo ikke bare gå ud og sige: ’Prøv og hør her, jeg har bare super meget lyst til masser af sex med forskellige mennesker’.”

Der er dog en klar forskel på gadeprostituerede og de øvrige prostituerede i forhold til sex. Kvinderne på gaden er helt tydeligt ikke i branchen for at få sex, men kæmper med andre problemer som for eksempel stofmisbrug.

Langt færre end antaget

Undersøgelsen ændrer ikke bare forestillingerne om, hvorfor prostituerede er prostituerede.

Rapporten opgør antallet af prostituerede i Danmark til godt 3200.

Den nye opgørelse viser færre prostituerede, end man hidtil har antaget.

Forskellen skyldes primært, at de metoder, forskerne har brugt, giver et mere præcist billede. Det er for eksempel vigtigt at tage højde for, at mange prostituerede arbejder på flere klinikker ad gangen.

»Undersøgelsen viser, at området er langt mere nuanceret end hidtil antaget. For det første har vi halveret vurderingen af, hvor mange prostituerede der er i Danmark, og for det andet viser undersøgelsen, at debatten om prostituerede som sølle stakler eller lykkelige ludere er skæv. De fleste befinder sig et sted midt i mellem. De prostituerede har vidt forskellige livsvilkår og grunde til at prostituere sig,« siger Jens Kofod fra SFI.

citatDer er ingen tvivl om, at pengene er den primære årsag til, at kvinderne går ind i prostitution, men det er meget overraskende, at der i høj grad også er en seksuel motivation
- Jens Kofod

Der er omkring 1600 på klinikker, 900 kvinder i escort og lidt under 600 udenlandske gadeprostituerede.

Dertil kommer mandlige escort-prostituerede og champagne-piger på strip-barer, som forskerne skønner til at være mindst 100.

Desuden er der den mere private/diskrete prostitution, som det ikke har været muligt at opgøre omfanget af.

Udenlandske kvinder overtager gaden

Den sidste gruppe i kortlægningen er de danske gadeprostituerede.

Efter to døgns intensiv overvågning af Vesterbros gader optalte SFI’s forskere 13-15 danske prostituerede på gaden.

Forskerne har ikke kunnet opgøre det samlede antal danske gadeprostituerede.

Men deres undersøgelser indikerer, at antallet af danske kvinder på gaden er svundet ind siden 1990’erne. Sammenholdt med de omkring 600 udenlandske gadeprostituerede synes det klart, at de danske kvinder er i kraftigt mindretal på gaden.

Gennemsnitsindtægt på 24.000 kroner

Hovedårsagen til prostitution er for alle grupper penge.

»85 procent siger, at de gør det for pengene. For nogle af dem drejer det sig om helt basale ting som at betale husleje og daginstitution, mens det for andre drejer sig om stofmisbrug og for andre igen om at have råd til ferierejse nummer syv på et år. En typisk historie kan være, at kvinderne bliver skilt, manden løber med alle pengene, og så ser kvinderne ingen anden udvej end prostitution,« siger Jens Kofod.

Den gennemsnitlige månedsløn for en prostitueret er godt 24.000 kroner om måneden. Det er kun en brøkdel højere end gennemsnitslønnen for samfundet generelt. Men de prostituerede skal betale en del udgifter som kondomer og leje af lokaler ud af indtægten.

ok

God idé at lave en uddannelse for sexarbejdere.

Ok

Fik udtrykt mig lidt upræcist. Jeg mener uddannelse SOM sexarbejdere, ikke at sexarbejdere ingen uddannelse har. Dermed ikke sagt at en sexarbejder-uddannelse ville være en god idé, tanken virker lidt komisk, men nævner det bare, da man jo inden for stort set alle andre brancher kan uddanne sig.

Hvilken

Dagsorden har sexualpolitisk forum?

tak

Hvor fra har du, at sexarbejdere ingen uddannelse har?

At sammenligne med

At sammenligne med IT-branchen er far out.

Hvor stor en procentdel af rengøringsassistenter og kassedamer m.fl. i mere fysisk belastende og beskedent aflønnede grupper har overvejet at stoppe indenfor det sidste år?

Har disse grupper overhovedet kvalifikationer til andre jobmuligheder?

Har de prostituerede?

Tak

Hej Rasmus, tak for forklaringen og tallene. Vilkårene for hhv klinik/escortkvinder og gadeprostituerede er tydeligvis så forskellige, at gennemsnittet på 44% dårligt giver mening. Så ja, for de førstnævnte er "under halvdelen" vel nærmest en underdrivelse. Man kan stadig tolke det som et højt tal (tænk hvis det fx var i IT-branchen, at 33% overvejede at stoppe inden for et år!), men omvendt er prostitution jo en "flygtig" branche, uden uddannelse og med lav "pensionsalder", osv, så det kan vel også tolkes som et lavt tal.

Til Thomas og Nanna

Hej Thomas, det er rigtigt, og tallene her er ret manipulerbare afhængig af hvilken holdning man har, hvis man har en holdning. I min artikel fokuserer jeg primært på danske escort- og klinikpiger, da det umiddelbart er mest interessant i en national sammenhæng (som alle ved er gadeprostitution en del af global sammenhæng, hvor kriterier som tvang, trussel, fattigdom spiller store roller).
Hvis man ser samlet på tallene for escortmænd og kvinder, klinikkvinder og gadeprostituerede, så har 44 procent overvejet at stoppe inden for et år. Hvis man kun ser på gadeprostituerede så er tallet 94 procent der har overvejet at stoppe. Ser man på escort- og klinikkvinder er tallet henholdsvis 35 og 33 procent. Så i og med min artikel primært, men nok ikke tydeligt nok, fokuserer på overvejende danske kvindelige prostituerede(altså escort og klinik), så er margenen ned til 44 procent, men især til 35 og 33 procent, så stor, at det næsten er en underdrivelse at skrive "under halvdelen".

Hej Nanna, ud fra din beskrivelse, forstår jeg faktisk godt du kan blive foranlediget til at tænke i de baner. Men det har nu ikke noget på sig. Uden jeg ved det (jeg er freelancetilknyttet videnskab.dk) kan sammenfaldet mellem bloggeres holdning, det videnskabelige resultat og min vinkling på baggrund af rapporten, være, at bloggerne funderer deres holdninger på en forskningsmæssig indsigt, som stemmer overens med den virkelighed forskningsrapporten beskriver.

Vinkling

Jeg mistænker ikke videnskab.dk for politisk dagsorden, men man skal selvfølgelig være forsigtig med vinklinger, især i så kontroversielle emner, hvis man ikke vil mistænkes for det. "Ifølge rapporten er det under halvdelen af de prostituerede, der har overvejet at stoppe inden for det seneste år." kunne fx ligeså godt skrives "Ifølge rapporten er det op mod halvdelen af de prostituerede, der har overvejet at stoppe inden for det seneste år." (hvis det altså er 40-50 % hvad jeg formoder) Det ville give den stik modsatte vinkling - til trods for at der reelt står det samme. Måske skulle man bare skrive det præcise procenttal og lade læserne om tolkningen af det.

Overmåde karakteristisk er

Overmåde karakteristisk er det, at rapportens beskrivelse af mandlig prostitution næsten udelukkende beskæftiger sig med homoseksuelle, som sandsynligvis også er i overtal.

Jeg kan anbefale forskerne at tulle ind i fx Magasins eller et andet stormagasins restaurant/cafeteria og sige goddag til de unge mænd, som udelukkeńde betjener velhavende, midaldrende kvindelige kunder. Man skal bruge en del timer, før man kan spotte dem, men så åbner der sig pludselig en helt anden indfaldsvinkel.

Til Rasmus

Hej Rasmus,

Tak for dit grundige svar.
Når jeg konkluderer, at du og videnskab.dk har en politisk dagsorden, er det fordi din vinkling ligger helt i tråd med, hvad der i øvrigt bliver skrevet og blogget om prostitution på videnskab.dk

Når to af videnskab.dk 's fire seksualitetsbloggere er medlemmer /medstiftere af den politiske interesseorganisation Seksualpolitisk Forum, og således frit kan politisere fra en forskningsplatform, synes jeg ikke, det virker tilfældigt, at de vinkler du finder interessante er helt i tråd med deres dagsorden.

http://videnskab.dk/kultur-samfund/ny-blog-saetter-sex-pa-den-seriose-da...

Hvis videnskab.dk ikke ønsker at tage politisk stilling - hvorfor hører man så kun den samme stemme?

Kunne man forestille sig en lignende politisk bias på økonomi- eller samfundsforskning?

Mvh.
Nanna

til Nanna

Hej Nanna, der er mange forskellige vinkler på rapporten. Ingen af dem jeg har læst har været forkerte eller indbyrdes modstridende. Rapporten er meget omfattende og gennemarbejdet og rummer mange elementer, som man kan trække ud som mest interessant. Min vinkling bygger på det som jeg fandt mest overraskende i rapporten. For mig er det mindre overraskende, at udenlandske gadeprostituerede ikke er glade for deres erhverv og tilværelse, og den vinkel egner sig bedre til en avis, der kan tage det op politisk. Min faglige vurdering som journalist er, at det nye i rapporten i høj grad er det billede rapporten tegner af en del af de især danske prostituerede.

Man kunne også have vinklet på de prostitueredes uddannelsesniveau, det overraskende lave antal prostituerede, deres indtjening, eller det faktum, at mange prostituerede føler sig stigmatiserede når det offentlige møder dem med en holdning om, at de skal hjælpes ud af prostitution.

Hverken videnskab.dk eller jeg har nogen politisk dagsorden. Jeg fortæller ideelt om forskning og viden der rokker ved de almindeligt udbredte opfattelser af virkeligheden.

Det videnskabelige overblik over en så omfattende rapport som denne, vil du aldrig kunne få af en enkelt artikel. Det kræver, at du læser den videnskabelige afhandling, som er ret interessant.

Rasmus Karkov

Det er mindre interessant at

Det er mindre interessant at læse avisernes versioner end at læse rapporten:
http://www.sfi.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2f...

Politiken har en tredie indfaldsvinkel, der understreges forskellen på at mænd er lede "sexturister" mens kvinder, som frekventerer prostituerede tuttenuttet søger "ferieromantik".

Kvindefascisterne skråler selvfølgelig over, at den onde mand sammenligner to helt sammenlignelige ting.

http://politiken.dk/debat/ECE1299151/behoever-sexturisme-at-vaere-kynisk...

Vestjyske eller Information har sandsynligvis andre vinklinger, afhængig af deres læseres fordomme og politiske tilknytning.

fejl

fejl

Det er mere interessant,

at sammenligne denne artikel med eksempelvis Berlingskes dækning af rapporten

http://www.b.dk/nationalt/ulykkelig-udenlandsk-og-til-salg-paa-gaden

Sådan kan man hæfte sig ved forskellige enkeltheder, og lave forskellige overskrifter alt efter hvilken politisk dagsorden man gerne vil støtte.
Det er et vilkår ved den frie presse, og hurra for den, men noget videnskabeligt overblik giver det ikke.

Det er jo en fin

Månedsløn, inden for hvilke fag tjener man dét?

Det er overmåde interessant,

at den ny danske undersøgelse i alle hovedtræk stemmer med den hollandske forsker Ine Vanwesenbeeck, ph.D.'s konklusioner og at det endnu engang underbygges at Servicestyrelsen under Velfærdsministeriet både forfalskede disse og senere løj groft om forfalskningen.

Dokumentationen herfor findes i "Svar til Margrethe Wivel om redegørelsen om prostitution i København" af 11. februar 2008 - nu fjernet fra Københavns Kommunes hjemmesider, og i "Redegørelse om prostitution i København", Købehavns Kommune, Socialforvaltningen, som også er enten fjernet fra eller skjult så grundigt i kommunens site, at en søgning ikke viser den.

Ine Vanwesenbeeck:
http://prostitution.procon.org/view.source.php?sourceID=002451

Review af Ine Vanwesenbeeck's bog:
"Prostitutes' Well-Being and Risk. - book reviews"
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_n1_v34/ai_19345179/

Seneste fra Kultur & Samfund

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg