Regeringen vil have eliteforskning uden ekstra udgifter
07 december 2017

Regeringen er netop lanceret en strategi for forskningen i Danmark. Målet er, ifølge en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Danmark skal være en af de førende forskningsnationer. 

I alt består strategien af 28 initiativer, der er fremlagt i en rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som skal fremme forskningen i Danmark. Men det er ikke alt forskning, der bliver tilgodeset. Det er nemlig især teknologisk udvikling, som får et kickstart.

Generelt for de 28 initiativer er, at det primært tilgodeser naturvidenskablig forskning. Her peger uddannelses- og forskningsministeren på, at det er de teknologiske opfindelser, der gavner virksomheder og borgere.

»Derfor vil vi i de kommende år prioritere flere forskningsmidler til teknologisk forskning og etablere et nationalt center, som skal fremme forskning i eksempelvis kunstig intelligens, big data og kvantecomputing,« fortæller uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, ifølge pressemeddelelsen.

Selvom der er kommet 28 nye initiativer, er der ikke sat flere penge af til forskning på regeringens nye forslag til finansloven, kan man læse i rapporten. 

Den komplette liste fra rapporten kan du se nedenfor: 

 1. Etablering af en Nobelpagt, som førende forskere har vist skepsis overfor.
 2. Ny model for fordeling af basismidler efter kvalitet
 3. Forskningsprogram for fremtidens topforskere
 4. Et nationalt ERC-støtteprogram
 5. Eftersyn af karriereveje i dansk forskning
 6. Etablering af fyrtånsmiljøer i tilknytning til ESS
 7. Medlemskab ved Institut Laue-Langevin (ILL)
 8. Ny national strategi for digital infrastruktur
 9. Analyse af investeringer i national forskningsinfrastruktur og kortlægning af finansieringslandskab
 10. Etablering af nye danske innovationscentre
 11. Handlingsplan for deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation
 12. Forskning som fremmer nye teknologiske muligheder og løsninger
 13. Prioritering af flere midler til teknologisk forskning
 14. Styrket kapacitet for teknologisk forskning
 15. Nationalt center for forskning af nye digitale teknologier
 16. Styrket teknologioverførsel fra universiteterne
 17. Bedre videngrundlag om teknologisk forskning
 18. Forbedrede skatteforhold for erhvervsliv og forskere
 19. Videnbaseret innovation i verdensklasse
 20. Evaluering af Danmarks Innovationsfond
 21. Bedre videngrundlag om danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling
 22. Forskning vedrørende den offentlige sektor herunder uddannelser og dagtilbud
 23. Evaluering af professionshøjskoler og erhvervsakademiers forsknings- og udviklingsaktiviteter
 24. Nedsættelse af meriteringsudvalg
 25. Styrket formidling af forskningen
 26. Etablering af Forum for Forskningsfinansiering
 27. Styrket koordination og samspil mellem Danmarks Innovationsfond, Markedsmodningsfonden og udviklings- og demonstrationsprogrammer
 28. Enklere forskningsadministration

agr

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.