Hvorfor doper unge sig med ADHD-medicin?
En dansk forsker har sat sig for at undersøge, hvorfor raske studerende på ADHD-medicin i New York og København tager hjernedoping, og hvad der sker, når hjernedoping bliver 'normalt'.

Medicineringen mod eksamensangst eller stress er ikke et fremmed fænomen i Danmark, men resultaterne fra de få undersøgelser, der er lavet, viser, at det herhjemme hovedsageligt drejer sig om betablokkere og koffeinpiller. (Foto: Shutterstock)

Medicineringen mod eksamensangst eller stress er ikke et fremmed fænomen i Danmark, men resultaterne fra de få undersøgelser, der er lavet, viser, at det herhjemme hovedsageligt drejer sig om betablokkere og koffeinpiller. (Foto: Shutterstock)

De lukker sig inde på deres værelse, slår rødder på læsesalen med lakridser og termokrus eller barrikaderer sig bag reoler af bøger på byens biblioteker. Når eksamenstiden begynder, forsvinder de studerende helt fra gadebilledet ned i bøgerne og deres brandvarme laptops.

For nogle bliver presset så stort eller ønsket om topkarakteren så afgørende, at de fylder sig med receptpligtige medikamenter i bestræbelsen på at præstere bedre.

I det store vakuum af kvalitative studier på området, har antropolog ved Københavns Universitet Margit Anne Petersen i sit ph.d.-projekt sat sig for at udforske det, vi herhjemme kender som hjernedoping, men som mere korrekt omtales 'medicinsk optimering' eller endnu finere 'kognitiv forbedring'.

Alt sammen udtryk for raske mennesker, som indtager receptpligtige medikamenter for at præstere hurtigere, længere eller mere koncentreret.

Hvordan påvirker ADHD-medicin studie- og privatliv?

Særligt i USA og særligt blandt studerende, under navnet 'study drugs' eller 'smart drugs', vinder fænomenet indpas, hvilket har foranlediget en heftig debat om de etiske, sundhedsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af medicinsk optimering.

Debatten har også nået Danmark, som med nogen tøven og i mindre omfang også er hoppet med på trenden, hvilket i 2010 resulterede i retningslinjer på området fra Etisk Råd.

Margit Anne Petersen har stukket hånden ned i det slumrende hvepsebo for at undersøge, hvad det betyder, når raske studerende i New York og København bruger ADHD-medicin for at fremme deres præstationer.

»Jeg vil gerne undersøge, hvilke rolle medicinen spiller for deres studie- og privatliv.«

»Jeg håber, projektet kan bidrage med nye forståelser af, hvordan unge mennesker håndterer udfordringer i deres liv, samt give indsigt i, hvordan grænser for, hvad der anses for normalt og ikke normalt i samfundet, rykkes gradvist,« siger Margit Anne Petersen, som har fulgt de unge i deres hverdagsliv i så mange forskellige situationer som muligt for at lære mest muligt om dem.

Det nye normal i New York

Fakta

Der er endnu et år tilbage af Margit Anne Petersens ph.d., men hun er allerede blevet kimet ned af journalister, der efterspørger nye forskningsresultater, der kan kaste lys på debatten om medicinsk optimering, der bare venter på at blusse op igen. Senest feltet var under beskydning var i 2010, da Etisk Råd tog emnet under behandling.

Margit Anne Petersen er to år inde i arbejdet med sin afhandling og har netop afsluttet sine feltstudier, hvoraf størstedelen af hendes materiale er indsamlet i New York, mens et mindre studie er gennemført i København.

Da Videnskab.dk fanger hende, er hun netop vendt hjem fra den amerikanske metropol, hvor hun har fulgt 20 studerende tæt gennem et helt semester.

»Det var slående, hvor normalt det var at tage de her receptpligtige piller. Jeg blev så overrasket over, at det var så nemt at få fat i folk, og at det var så udbredt. Hvert eneste sted, jeg kom hen, var der en historie om nogen, som brugte det. Hvad enten det var min søns keramiklærer eller en dame i supermarkedet,« fortæller Margit Anne Petersen, der ret hurtigt blev bekræftet i, at New York var det helt rigtige sted til at udforske fænomenet.

I 2010 gav den amerikanske forening for læger med speciale i neurologi grønt lys til at udskrive recepter på præstationsfremmende medicin til raske mennesker.

Og med USA's rekord i medicinforbrug er det måske ikke overraskende, at smart drugs er i hastigt omløb blandt amerikanske studerende, hvor op mod 25 procent tager Ritalin, ifølge en stor national undersøgelse fra 2005.

Sidst, men ikke mindst valgte Margit Anne Petersen USA, da hun finder det interessant at se, om Danmark følger samme trend, da mange tendenser fra USA kommer til Europa og Danmark med nogen forsinkelse.

Dopaminsystemet under pres

I New York var ADHD-medicinen det mest udbredte medikament blandt de studerende.

Enten i form af Ritalin, som vi også kender i Danmark, eller i form af præparaterne Adderall og Dexedrine. Men det var, ifølge Margit Anne Petersen, særligt de to sidste, der begge er en form for amfetamin, som var i høj kurs blandt de studerende.

Der er både alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger ved brugen af disse stoffer, da de går ind og påvirker dopaminsystemet i hjernen; et helt centralt system, der indgår i mange processor.

Når eksamenstiden begynder, forsvinder de studerende ned i bøgerne og deres brandvarme laptops. For nogle bliver presset så stort eller ønsket om topkarakteren så afgørende, at de fylder sig med receptpligtige medikamenter i bestræbelsen på at præstere bedre. (Foto: Shutterstock)

Hjerneforsker og professor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, Jesper Mogensen, forklarer, at Ritalin påvirker hjernen som mange andre misbrugsstoffer.

»Når du tager Ritalin, så forsinkes processen, som fjerner signalstoffet - neurotransmitteren - dopamin fra synapsespalterne, som er de steder, hvor nervecellerne påvirker hinanden, altså kommunikerer. På den måde forstærkes virkningen af dopamin. For raske mennesker betyder det groft sagt, at de kan holde sig vågne i længere tid,« siger Jesper Mogensen, der afviser, at Ritalin skulle have nogen egentlig indlæringseffekt.

Man ved meget lidt om, hvordan ADHD-medicin påvirker hjernen på lang sigt – både hos raske mennesker og hos folk med ADHD.

På kort sigt kan et Ritalin-forbrug medføre søvnløshed, nervøsitet og hovedpine, som de mest almindelige bivirkninger. Dernæst hårtab, aggressivitet og sløret syn, som er mere sjældne, mens det i meget sjældne tilfælde kan medføre psykotiske symptomer og hjerteanfald.

Margit Anne Petersen sporede meget lidt nervøsitet omkring bivirkningerne blandt de medicinglade studerende i New York. Præparaterne blev betragtet som lægemidler, der dagligt bruges i store doser af ADHD-patienter.

»Hos de studerende gik logikken lidt på – hvis læger synes, at det er okay, at ADHD-patienter tager det dagligt, så er det også okay, at jeg tager det en gang imellem,« genfortæller Margit Anne Petersen.

Kontekst, kontekst og campusfest

I New York mødtes den danske forsker med informanterne på så mange forskellige måder som muligt. Ofte i flere dage i træk. I større forsamlinger, på bibliotekerne og om natten under de lange seje læsestræk.

»Det er vigtigt at møde folk i så mange forskellige situationer som muligt, fordi der altid er forskel på, hvordan folk fortæller om deres liv og rent faktisk lever deres liv,« siger Margit Anne Petersen, som også nævner gensidig tillid som en nødvendig betingelse for succes i studiet.

»Folk fortalte meget lidt om ubehagelige eller direkte negative aspekter af at tage study drugs. Når jeg så dem over længere tid i forskellige situationer med forskellige mennesker, så begyndte sprækkerne i historien at åbne sig, for folk handler forskelligt i forskellige sammenhænge. Det blev det muligt at se aspekter, som ikke var synlige i interviewsituationen alene,« siger Margit Anne Petersen.

Fakta

DJØF lavede i 2011 en Studielivsundersøgelse, hvori syv procent svarede, at de har anvendt præstationsfremmende midler. Overvejende flest har brugt betablokkere og koffeinpiller. Midler, der ikke regnes for at være helt så kontroversielle, da bivirkningerne er forholdsvis ufarlige i forhold til Ritalin. Den seneste Studielivsundersøgelse fra DJØF i 2013 viser stort set det samme resultat.

»At være med til fest gjorde, at jeg for eksempel opdagede, at der også var nogen, som tog de her medikamenter til fest. For så kunne de drikke flere øl og holde sig vågne om natten.«

Selv er hun ikke stødt på nogle forskningsprojekter, hvor man har fulgt studerende i deres hverdagsliv. Professor i kognitionsforskning og antropologi på Aarhus Universitet, Andreas Roepstorff, er positivt stemt over for et kvalitativt forskningsprojekt på det her felt.

Han påpeger, hvor afgørende betydning konteksten kan have, når det drejer sig om virkningen af ADHD-medicin.

»Det er utroligt vigtigt ikke kun at kigge på biologien af ADHD-medicin, men også på brugen af ADHD-medicin. Hvis vi skal kunne vurdere, hvad der sker, når man tager de her lægemidler, så skal man også forstå effekterne, brugen og praksis af dem. Intet tyder på, at de her stoffer virker ens på alle mennesker, hvilket gør førstepersonsperspektivet og dermed konteksten så vigtig,« siger Andreas Roepstorff.

Tabu om hjernedoping i Danmark

Medicineringen mod eksamensangst eller stress er ikke et fremmed fænomen i Danmark, men resultater fra de få undersøgelser, der er lavet, viser, at det herhjemme hovedsageligt drejer sig om betablokkere og koffeinpiller.

Midler, der ikke regnes for at være helt så kontroversielle, da bivirkningerne er forholdsvis ufarlige i forhold til Ritalin.

For Margit Anne Petersen viste det sig at være ualmindeligt svært at finde frem til raske studerende på ADHD-medicin i Danmark - og efterfølgende at få dem til at tale.

På et opslag fik hun en enkelt henvendelse, hvor hun blev gjort opmærksom på, at det var problematisk for personen »at skrive min email ned, uden at nogen så det.«

»Hvor de i New York nærmest stod i kø for at være med i studiet, brugte jeg i Danmark flere måneder på at skaffe nogle få informanter. I Danmark var det hele tiden en forhandling om; er det nu sikkert for mig det her? Man kunne virkelig mærke, at der var et tabu omkring det at tage study drugs,« fortæller Margit Anne Petersen.

Fakta

Danskernes Ritalin-forbrug
I Danmark fik 2.379 mennesker i 2001 udskrevet ADHD-medicin. I 2012 var det 38.318 – altså 15 gange så mange. Ritalin udgør i dag 93 procent af den ADHD-medicin, der udskrives.

Kilde: Statens Serum Institut

Alligevel kunne professor ved Institut for Farmaci ved Københavns Universitet, Claus Møldrup, i 2010 ud fra en holdningsundersøgelse lavet af European Social Survey berette, at mere end hver anden dansker er positiv stemt over for at raske mennesker bruger lægemidler, som kan forbedre hukommelsen.

Holdningen afspejler altså ikke den forholdsvis ringe udbredelse, men meget tyder på et paradigmeskifte, når det drejer sig om medicinering af raske mennesker især i USA. Det drejer sig ikke længere bare om at behandle og forebygge, men om at forbedre og optimere.

Et felt under heftig debat

I 2010 udfærdigede Etisk Råd en rapport om Medicinsk Optimering, hvori Rådet efterlyser en offentlig debat på området. Derudover opfordrer det til uddannelsessteder til at indføre politik på området, og endelig mener nogle fra Rådet, at man også bør lovgive på området.

Siden har universiteterne afvist kontrol med studerende og brugen af hjernedoping, og der er ikke sket meget fra Christiansborg. Men Etisk Råd har alligevel fået en enkelt ønske opfyldt: Medicinsk optimering er i dén grad blevet debatteret offentligt.

Og Margit Anne Petersen er da også blevet kimet ned af journalister, som efterspørger nye resultater, der kan blusse op i debatten igen.

Thomas Søbirk Petersen, ph.d. og lektor i praktisk filosofi på Roskilde Universitet, er blandt de få forskere, der taler for, eller rettere ikke taler imod, medicinsk optimering i Danmark.

Han har forsket i de etiske argumenter om brugen af doping i sportens verden og vil ikke afvise, at det kan være en god idé at bruge lægemidler for at forbedre sin præstationsevne, uden man som det mindste har undersøgt mulighederne.

»Man bør være nysgerrig, og hvis et stof kan hjælpe til øget koncentration og en øget arbejdsevne, hvorfor så være kategorisk imod det. I mange dele af verden har man en medicinsk forskrækkelse, hvor opfattelsen er, at man kun giver medicin til syge mennesker. Hvis man giver det til raske, så er det for at forebygge en sygdom. Vi har gjort det lovligt at anvende p-piller, nikotin fra tobak, og alkohol til raske. Selv kaffe, chokolade, sodavand accepterer vi, selvom det også er stoffer, der kan stimulere din præstation,« siger Thomas Søbirk Petersen, som understreger, at det selvfølgelig skal ske efter ordinering af en læge.

Biologiske systemer er hårfine mekanismer

Generelt er der lavet meget få studier af langtidsvirkningerne ved brugen af ADHD-medicin. Af den grund alene mener professor Andreas Roepstorff, at man bør tænke sig godt og grundigt om, før man eksperimenterer med stoffer som Ritalin, der påvirker dopaminsystemerne og dermed helt centrale elementer i hjernen.

»Biologiske systemer er hårfine mekanismer. Hvis man skruer op ét sted, så skruer man måske ned et andet sted. Det gælder både for medicinsk behandling og for raske studerende, som tager det,« siger Andreas Roepstorff.

Hjerneforsker Jesper Mogensen tilslutter sig ligeledes gruppen af skeptikere, når raske mennesker indtager receptpligtig medicin. Medicinsk behandling er altid en afvejelse af, hvor alvorlige bivirkningerne er, i forhold til den positive effekt behandlingen har, mener han.

»Medicin virker overalt i hjernen, så hvis man opnår noget ønskeligt, så vil man også opnå noget negativt. På den måde skyder vi med spredehagl, når vi giver medicin til raske mennesker,« siger Jesper Mogensen, som i stedet anbefaler motion som et bivirkningsfrit alternativ til at fremme den kognitive funktion.

Sådan påvirker Ritalin hjernen

Ritalin påvirker, som mange andre typer medicin, dopaminbalancen i hjernen. Dopamin er en neurotransmitter, et kemisk signalstof, og drivkræften bag processer i hjernen, der er knyttet til velvære.

Mere specifikt hæmmer Ritalin genoptagelsen af dopamin i de enkelte hjerneceller, så dopamin-niveauet øges i synapsespalten, kløften mellem to hjerneceller.

Folk med ADHD har en dopamin-ubalance, så hjernecellerne trækker dopamin væk fra synapsespalten, hvilket hæmmer kommunikationen mellem hjernecellerne.

For ADHD'erne skaber Ritalin derfor balance i dopaminsystemet og giver en følelse af ro og overblik.

I en velfungerende hjerne vil et øget dopamin-niveau i synapsespalten, som Ritalin medfører, skabe overaktivitet.

Raske mennesker oplever derfor en opkvikkende effekt, hvilket gør, at de for eksempel kan holde sig vågne i længere tid. 

USA

En stor undersøgelse fra 2005 viser, at gennemsnitligt 6,9 procent af alle college-studerende har taget receptpligtig medicin (Ritalin, Dexedrine or Adderall) for at optimere hjernen.

Mellem de enkelte colleges svinger tallene fra 0 procent og helt op til 25 procent.

I 2008 viste en undersøgelse blandt førsteårsstuderende på amerikanske colleges, at 18 procent af 1.253 adspurgte havde taget receptpligtig ADHD-medicin (Ritalin, Adderall og Concerta) for at optimere hjernen.

Danmark

I 2010 viste en undersøgelse ifølge Information, at 2 procent af 2.000 adspurgte universitetsstuderende havde prøvet receptpligtigt medicin som Ritalin for medicinsk optimering.

I 2011 svarede 7 procent af 663 adspurgte i den årlige Studielivsundersøgelse af DJØF, at de har anvendt præstationsfremmende midler. Heraf har 41 procent taget betablokkere og 23 procent taget andet middel som for eksempel Ritalin.

I 2013 svarede 7 procent af 1.013 adspurgte i Studielivsundersøgelsen, at de har anvendt præstationsfremmende midler. Heraf har 51 procent taget betablokkere, mens 18 procent har taget andet som for eksempel Ritalin.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk