Slut med cirkusdansk på Google Translate?
Maskiners oversættelse af tekster kan stå over for en revolution. Med såkaldt neural oversættelse kan maskinerne ifølge forskere lære at blive bedre, så vi undgår rodede oversættelser, som man kender det fra Google Translate.
NMT, neural machine translation, oversættelse, neural maskinoversættelse, oversætter

Google Translates oversættelser er langt fra altid perfekte. Men en ny teknik, Neural Maskinoversættelse (NMT), kan sandsynligvis bringe oversættelser tættere på korrekt sprog.

Verdens computere bliver større og hurtigere og kan arbejde med mere og mere data, som vil gøre vores hverdag lettere på mange områder.

Et af de områder er oversættelser. Mange har prøvet at copy/paste en sætning på fremmedsprog ind i Google Translate og få en sætning på dansk tilbage, som halvvejs giver mening, halvvejs lyder som en ordentlig brandert. 

Sætningerne ender som cirkusdansk, fordi de bygger på statistik, hvor maskinoversættelsen udvælger ord, der kun gennemsnitligt set forekommer på en givet placering i en sætning.

Forskere har løbende arbejdet på at forbedre de statistiske maskinoversættelser, men »vi har ramt et kvalitetsloft for mange sprog,« konstaterer Sharon O'Brien, leder af Centre for Translation and Textual Studies ved Dublin City University.

NMT skal efterligne menneskets hjerne

I stedet retter forskerne nu blikket mod en anden type oversættelse, såkaldt Neural Maskinoversættelse eller på engelsk: Neural Machine Translation (NMT - se faktaboks).

NMT bygger på læring

NMT-teknikken går groft sagt ud på, at programmet, ligesom den menneskelige hjerne, lærer af det input, det får.

Med tiden vil det kunne analysere en hel sætning, så sætningsdele ikke bliver oversat individuelt som i dag.

I stedet vil ord og formuleringer blive udvalgt, så de passer ind i en helhed.

»Maskinoversættelsen bygger på dyb læring. Det handler om at lave forbindelser mellem ord for begreber, fænomener og ting, og over tid bliver sammenhængene svagere eller stærkere, afhængig af hvor stor succes den har.«

»Det her område har kun få eksperter endnu, men indfrier det løfterne, vil oversættelser fra maskiner kun blive bedre,« fortalte Sharon O’Brien for nylig på en konference for oversættelsesforskere på Aarhus Universitet.

Allerede fuld fart på NMT

Arbejdet med at skabe bedre oversættelser med NMT er i fuld gang, blandt andet ved New York University, Stanford University og University of Montreal.

Hvis du vil have en fornemmelse af, hvordan NMT fungerer, kan du prøve det på en meget simpel hjemmeside, som forskere fra University of Montreal har lavet.

Google søgte allerede i 2015 patent på et NMT-system. Facebook har annonceret, at man så hurtigt som muligt også vil bruge NMT til oversættelser, altimens abstracts og artikler vælter ud i verden på videnskabelige konferencer og på det ikke-peer-reviewede arXiv.org (eksempel 1, 2 og 3). 

Oversættere - gør jer klar til NMT

Det kører altså i en tydelig retning, men det er stadig svært at sige med nogenlunde sikkerhed, hvornår forskerne vil få et endeligt gennembrud, der breder NMT ud til oversættelsesmaskiner som eksempelvis Google Translate.

grafik til neural maskinoversættelse NMT oversættelse tekster computere maskiner

Vil du længere ind i de tekniske tanker bag NMT, så læg vejen forbi en blog af én af verdens mest aktive forskere på området, Kyunghyun Cho fra New York University, som har lavet denne grafik. Af tekniske årsager skal du finde linket videre til bloggen under denne artikel. Beklager.

Ifølge Sharon O’Brien kan professionelle oversættere dog godt begynde at ruste sig til at gå en ny hverdag i møde:

»Maskinlæring er meget komplekst, og de, der arbejder med det, siger, at de ikke kan se maskinen overgå mennesket som oversætter, men de kan godt se mennesker samarbejde med maskiner i nær fremtid.«

»Men vi ved det virkelig ikke. Vi kan kun sige, at oversættere kommer til at være mere teknisk orienterede. Vi skal tænke mere tværdisciplinært og måske kunne interagere med nye oversættelsesmaskiner om 3-5 år,« lød Sharon O’Briens vurdering på Aarhus Universitet.

Læs mere om konferencen for oversættelse

Konferencen ’The 2016 EST Congress in Aarhus - Translation Studies: Moving Boundaries’ var arrangeret af Institut for Erhvervskommunikation ved Aarhus BSS under Aarhus Universitet; tidligere kendt i en lidt anden indpakning som Handelshøjskolen i Århus.

Hvis du undrer dig over, hvordan en konference om oversættelse kan samle hundredvis af videnskabsfolk fra hele verden, kan du læse videre i artiklen '430 forskere samlet – for at tale oversættelser?!'

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud