Helt ufatteligt tal: Forskere beregner antallet af sorte huller i universet
sort hul

Sorte huller er fortsat et af universets store gåder. (Illustration: Shutterstock)

Sorte huller er fortsat et af universets store gåder. (Illustration: Shutterstock)

Kilde: 
19 januar 2022

Et hold forskere har forsøgt at komme lidt nærmere forståelsen af universet og lavet en beregning over antallet af sorte huller, der er at finde derude: 

40 trillioner - eller 40.000.000.000.000.000.000, lyder det enorme tal. Og selvom tallet er enormt, skulle det angiveligt ‘kun’ udgøre en procent af al stof i det observerbare univers. 

Det skriver ScienceAlert på baggrund af et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet The Astrophysical Journal. 

Med det nye studie er der naturligvis tale om en computergenereret beregning, men ikke desto mindre kan estimater over antallet af sorte huller ifølge forskerne være et vigtigt skridt i forståelsen af det kosmiske fænomen. 

»Det her er en af de første, og den mest robuste ab initio-beregning (beregning lavet uden tidligere beregninger, red.) af sorte hullers masse gennem den kosmiske historie,« lyder det fra astrofysiker ved International School of Advanced Studies og medforfatter på studiet, Alex Sicilia, ifølge mediet. 

For at gennemføre beregningen har Alex Sicilia og hans kolleger kigget på sorte huller, der dannes af enkelte stjerner, og sorte huller, der dannes, når to stjerner - også kaldet dobbeltstjerner - bliver til sorte huller og på et tidspunkt kolliderer. 

Det har de blandt andet gjort ved at kigge på såkaldte gravitationsbølger - også kendt som tyngdebølger, der er krusninger i rumtiden. Disse bølger skabes blandt andet, når to sorte huller kolliderer og skaber større, sorte huller, skriver ScienceAlert. 

På den måde kunne forskerne så beregne fødselsraten af sorte huller, der har en masse mellem fem og 160 gange større end Solens masse, og som er opstået gennem hele universets levetid. Og det er her, de kommer frem til tallet på 40 trillioner sorte huller, der ligger spredt rundt i det observerbare univers. 

Ved at kigge på fødselsraten har forskerne angiveligt også kunne se, hvordan sorte huller også var til stede lige efter Big Bang og helt i begyndelsen af universets opståen, skriver ScienceAlert. 

Studiet med forskernes estimat over antallet af sorte huller er det første i rækken af flere. 

Fremtidige studier skal være med til at undersøge den samlede masse af sorte huller, hvordan de udvikler sig og dermed give et mere fuldendt billede af det kosmiske fænomen, skriver mediet. 

 
rf

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.