Musik i ørerne påvirker din kørsel
Walkmen, iPods og MP3-afspiller sidder efterhånden i de flestes øregange – også i bilisternes. Nu foreligger den første systematiske oversigt over, hvordan brug af dette udstyr påvirker kørslen i trafikken.

Musik i ørerne påvirker din koncentration og evne til at begå dig i trafikken, viser ny forskning. (Foto: Marcel Pelletier)

På med hovedtelefonerne og så ud i trafikken. Sådan har mange bilister det bedst, men musikken i ørerne kan påvirke din kørsel i uheldig retning.

Det belgiske vejtrafiksikkerhedsinstitut (IBSR-BIVV) har lavet den første systematiske oversigt over, hvordan brug af dette udstyr påvirker bilkørslen, samt hvilken lovgivning der er på området i forskellige lande.

Oversigten er baseret på et litteraturstudie samt en spørgeskemaundersøgelse blandt nationale trafiksikkerhedseksperter.

Denne artikel er et kort resumé af de væsentligste resultater. Oversigten omfatter alle former for transportabelt lydudstyr, hvortil der anvendes hovedtelefoner.

I praksis betyder det musiktelefoner, iPod, MP4 afspillere, walkmen, transportable Cd-afspillere med videre. Betegnelsen »MP3-afspiller« anvendes som samlebetegnelse for de forskellige former for underholdningsudstyr.

Påvirker trafiksikkerheden

Af oversigten fremgår det, at brug af en MP3-afspiller under bilkørsel kan have betydning for trafiksikkerheden på to måder.

Dels som følge af distraktion.

Dels ved at vanskeliggøre indhentning af relevant auditiv information fra bilen, vejen med videre under kørslen.

Fakta

LÆS OGSÅ

Læs mere om Distraktion i trafikken i Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning fra DTU Transport.

Ikke overraskende er det betjeningen af en MP3-afspiller, der udgør den største risiko.

Når yndlingsnummeret eksempelvis skal findes kan det medføre, at bilisten ser væk fra trafikken i længere tid eller på kritiske tidspunkter. Det medfører en øget risiko for, at bilisten misforstår eller overser centrale elementer i trafikken.

Betjening af MP3-afspilleren kan endvidere medføre, at en eller begge hænder fjernes fra rattet, hvilket gør det svært at styre bilen. Endelig er der risiko for, at bilisten bliver så optaget af at finde den rigtige sang eller lignende, at vedkommende »glemmer« at orientere sig i trafikken.

Musik kan afgøre kørslen

Med hensyn til i hvilken grad det, der lyttes til, udgør en kilde til distraktion, viser forskningen ikke entydige resultater.

I relation til musik afhænger effekten blandt andet af, hvilken musik der lyttes til, hvem der lytter og i hvilke situationer.

Nogle undersøgelser tyder på, at musik kan have en positiv effekt eksempelvis i form af øget koncentration og opmærksomhed samt mindre stress og aggression i forbindelse med kødannelse og lignende.

Andre undersøgelser har vist, at samme stykke musik kan føre til kort reaktionstid i nogle uventede situationer og lang reaktionstid i andre.

Det kræver stor koncentration at navigere i trafikken. Har du musik i ørerne, lukker du automatisk lyde ude, der kan hjælpe dig til at optimere din kørsel. (Foto: Colourbox)

Endelig er der undersøgelser, der viser, at tempoet på den musik, der lyttes til, har betydning. Således fører musik i højt tempo til højere kørehastighed og flere færdselsforseelser (eksempelvis kørsel for rødt lys) end musik i lavt tempo.

I relation til taleradio og lignende tyder undersøgelser på, at påvirkningen af kørselspræstationen er minimal. Dog afhænger effekten blandt andet af, hvor emotionelt engagerende det, der lyttes til, er.

Lyde udefra forsvinder

Hvad angår manglende mulighed for at indhente relevant auditiv information, er det et faktum, at lyde fra bilen, vejen etc. er en vigtig adfærdsregulerende faktor i forbindelse med bilkørsel.

Denne form for feedback gør det eksempelvis lettere at vurdere sin egen kørehastighed, at blive opmærksom på et udrykningskøretøj etc. Brug af hovedtelefoner medfører, at anden lyd effektivt lukkes ude.

Brug af MP3-afspiller under bilkørsel kan derfor muligvis udgøre en større trafiksikkerhedsrisiko end eksempelvis en bilradio uden hovedtelefoner gør, fordi det forhindrer bilisten i at indhente auditiv information. Der er dog brug for yderligere forskning på dette område.

Forskellig lovgivning

Når yndlingsnummeret eksempelvis skal findes kan det medføre, at bilisten ser væk fra trafikken i længere tid eller på kritiske tidspunkter. Det medfører en øget risiko for, at bilisten misforstår eller overser centrale elementer i trafikken.

Mette Møller

En række trafiksikkerhedseksperter i 28 forskellige lande (inklusiv Danmark) fik tilsendt et kort spørgeskema med det formål at afdække de enkelte landes lovgivning angående brug af MP3-afspillere i trafikken.

Information fra følgende 14 lande indgik i undersøgelsen: Australien, Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Frankrig, Island, Israel, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien og USA.

Svarene fra de forskellige lande viste, at de fleste lande har en generel lovgivning, der også kan omfatte brug af transportabelt underholdningsudstyr, hvor der benyttes hovedtelefoner.

I den belgiske færdselslov står der eksempelvis, at bilister til enhver tid skal være i stand til at foretage de relevante manøvrer og have bilen under kontrol.

Fem lande har en mere specifik lovgivning, hvor der eksplicit henvises til manuel håndtering af MP3-afspillere og lignende samt brug af hovedtelefoner. Det drejer sig om Schweiz, Tyskland, Frankrig og Spanien og USA.

Tyskland har endvidere lovgivning, hvor det præciseres, at brug af hovedtelefoner er tilladt i det omfang, det ikke påvirker bilistens visuelle og auditive orientering.

Underrapportering

Undersøgelsens forfattere understreger, at det er sandsynligt, at der er tale om underrapportering af relevant lovgivning, idet der specifikt blev spurgt om lovgivning angående MP3-afspillere, hvor der anvendes hovedtelefoner.

Det kan have medført, at visse nationale eksperter har undladt at oplyse angående lovgivning, hvor MP3-afspillere ikke eksplicit nævnes, men som alligevel er relevant.

Lavet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.