Lokal vandforvaltning forebygger konflikter
Kampen om vand er årsag til et utal af konflikter i ulandene. Men konflikterne behøver ikke at ende i vold, viser ny forskning. For lokal vandforvaltning virker. Men bliver alt for ofte nedprioriteret, når bistandskronerne skal fordeles.

Når der er knaphed på vand, opstår der ofte konflikter mellem tobaksdyrkere, der skal bruge vand til kunstvanding og dem, der har brug for vandet til drikkevand. (Foto: Helle Munk Ravnborg)

Allerede inden regntiden var omme, stod det klart for indbyggerne i Condega kommune i Nicaragua, at den følgende tørtid med stor sandsynlighed ville blive meget hård, hvis ikke der blev skredet radikalt ind.

Ligesom store dele af det øvrige Nicaragua havde Condega kommune kun modtaget en brøkdel af den nedbør, der plejer at falde i perioden fra maj til november.

Samlet faldt der frem til november 2009 under 200 millimeter regn mod normalt omkring 800 millimeter.

Tobak eller tøjvask

Samtidig havde kommunen de foregående år oplevet en kraftig stigning i dyrkningen af tobak.

Mellem 2005 og 2009 var arealet, som blev dyrket med tobak, steget med 50 procent. Tobakken plantes ud i slutningen af regntiden og kunstvandes så i de tørre måneder frem til høst - normalt fra slutningen af februar og frem til april.

Antallet af klager og konflikter mellem tobaksdyrkere og folk, der mangler vand til deres dyr, tøjvask og badning - men også til drikkevand, er således steget markant i de senere år.

Konflikter kortlagt

Et internationalt forskningsprogram koordineret af Dansk Institut for Internationale Studier har gennem de sidste tre år arbejdet med at kortlægge de konflikter og samarbejder om vand, som har fundet sted over en tiårig periode i fem kommuner i Afrika, Asien og Latin Amerika, heriblandt i Condega kommune i Nicaragua.

Programmet anslår, at der i en lille kommune som Condega med en befolkning på omtrent 30.000 indbyggere har været omkring 800 hændelser om vand de sidste 10 år.

Af disse hændelser har knap halvdelen været konfliktfyldte.

Ligesom store dele af det øvrige Nicaragua havde Condega kommune kun modtaget en brøkdel af den nedbør, der plejer at falde i perioden fra maj til november. Samlet faldt der frem til november 2009 under 200 millimeter regn mod normalt omkring 800 millimeter. (Foto: Colourbox)

Hændelser omkring kunstvanding versus brug af vand til drikkevand og andre huslige formål har de sidste fem år i takt med udbredelsen af tobaksproduktionen tegnet sig for en stadig stigende andel af hændelserne om vand - ikke mindst de konfliktfyldte.

Blandt andet fordi mange floder og åer er tørret helt ud i løbet af tørtiden de seneste år.

Lokal vandforvaltning virker

Ikke alle stridigheder om vand fører til konflikt.

Nogle gange ender de i stedet med bedre lokalt samarbejde om den knappe ressource, men det afhænger af, hvordan man løser konflikterne på lokalt og national niveau.

Condega kommune har et aktivt lokaldemokrati. Her sidder den lokale presse, flere ngo'er og repræsentanter fra kommunens landsbyer side om side med det lokale politi og relevante nationale myndigheder på de månedlige møder i den kommunale miljøkommission.

Fakta

VIDSTE DU

Den 22. marts er FN's internationale vanddag, hvor der verden over sættes fokus på vand som en uundværlig men knap ressource.

Efter anbefaling fra miljøkommissionen, som havde diskuteret udsigten til alvorlig tørke og vandmangel, efter at nedbøren svigtede i 2009, vedtog Condegas kommunalbestyrelse i oktober sidste år et midlertidigt forbud mod tobaksdyrkning langs de floder, som hyppigst løber tør, og som forsyner en stor del af kommunens indbyggere, inklusive Condega by, med drikke- og vaskevand.

Forbuddet gælder frem til begyndelsen af den næste regntid midt i 2010.

Regler for brug af vand

Samtidig udarbejdede den kommunale miljøkommission i samråd med blandt andre borgere og tobaksdyrkere en kommunal forordning, der regulerer brug og beskyttelse af kommunes vandressourcer.

Denne forordning blev vedtaget i december 2009 og indebærer blandt andet, at kun vandbesparende kunstvandingsteknologi, som for eksempel drypvanding, må anvendes efter den 28. februar, mens al anden kunstvanding ikke må finde sted efter denne dato.

Ikke alle stridigheder om vand fører til konflikt. Nogle gange ender de i stedet med bedre lokalt samarbejde om den knappe ressource, men det afhænger af, hvordan man løser konflikterne på lokalt og national niveau.

Helle Munk Ravnborg

Kommunen har fået hjælp af såvel den lokale presse som de nationale myndigheder til at udarbejde, udbrede kendskabet til og håndhæve såvel det midlertidige forbud som den kommunale forordning om regulering af brug og beskyttelse af vand foreskriver.

Takket være denne rettidige omhu har Condega kommune bidraget til, at den tørke, som ellers allerede på nuværende tidspunkt ville have været katastrofal for mange mennesker, indtil nu ikke har givet anledning til en stigning i antallet af konflikter.

Det har snarere ført til samarbejde om at forvalte den beskedne mængde vand, der i år er til rådighed.

Dansk bistand bør styrke lokal vandforvaltning

Eksemplet fra Condega illustrerer det potentiale, som kommunal vandforvaltning rummer, hvis og når der opnås samspil mellem nationale, kommunale og lokale instanser og inddragelse af borgere og civilsamfundsorganisationer.

Ikke desto mindre overses det kommunale niveau tit i forsøgene på at styrke vandforvaltningen i udviklingslandene. Det er en forsømmelse, som blandt andet dansk bistand opfordres til at rette op på.

Lavet i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier.

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud