Fører streng grænsekontrol til mere menneskehandel?
Kan EU's strenge regler for migration føre til, at nogle kvinder fanges i trafficking som eneste vej til Europa? Det er ét af de spørgsmål, som en dansk forsker vil besvare i et nyt forskningsprojekt, der netop har modtaget en halv million kroner fra Sapere Aude-programmet.

»Jo mere lukkede grænserne bliver, jo mere fremmer vi indirekte menneskehandel,« siger Christian Groes, lektor på Kulturmødestudier ved Roskilde Universitet. (Foto: Shutterstock)

»Jo mere lukkede grænserne bliver, jo mere fremmer vi indirekte menneskehandel,« siger Christian Groes, lektor på Kulturmødestudier ved Roskilde Universitet. (Foto: Shutterstock)

Kvinder fra Thailand og Nigeria søger ofte mod Europa - enten som sexarbejdere eller ved for eksempel at gifte sig med en dansk mand. Deres fattige hjemområder er afhængige af de penge, som kvinderne kan tjene i Europa og sende hjem, men en strengere migrationskontrol i EU har gjort det sværere for kvinderne at komme til Europa i de seneste år.

Sapere Aude

Sapere Aude-legaterne, som uddeles af Det Frie Forskningsråd, sigter mod at støtte dygtige, yngre forskere.

Programmet har til hensigt at give de mest talentfulde videnskabsfolk i Danmark de bedste betingelser for at kunne gennemføre deres forskning på allerhøjeste niveau samt give grobund for, at dansk forskning kan udvikle sig og være med i den bedste internationale liga.

Det Frie Forskningsråd hører under Undervisnings- og beskæftigelsesministeriet og finansierer forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer.

Alle projektansøgningerne er blevet vurderet ud fra, om det ansøgte projekt vil være til gavn for dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd har tildelt 40 unge forskere en Sapere Aude-bevilling på hver en halv million kroner.

’Sapere Aude’ er et udtryk, som filosoffen Immanuel Kant gjorde til et kendt motto for tiden omkring år 1800. Løst oversat betyder det ’hav mod til at tænke selv’.

I alt uddeles knap 200 millioner kroner til excellente forskere i forbindelse med Sapere Aude.

Nu har en dansk forsker startet et tre-årigt projekt, som blandt andet skal undersøge, om EU’s strenge migrationskontrol presser kvinderne ud i trafficking, når det er svært at komme ind i Europa på legal vis.

»Jeg synes, det er vigtigt at kunne belyse nogle af de spørgsmål, fordi man i Vesten bruger rigtig mange penge på at bekæmpe trafficking og prostitution. Det er en meget moralsk og politisk debat i de fleste vestlige lande, men man får ikke altid kigget på, hvordan vores egen lovgivning måske er med til at skabe de processer, hvor kvinderne kan blive udnyttet i trafficking, fordi det er så svært at komme ind i Europa,« siger postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Sine Plambech og uddyber:

»Jo sværere det er at komme ind i Europa, jo mere har kvinderne været nødt til gældsætte sig for at få falske papirer til at komme ind i Europa. Spørgsmålet er, om det ville det ændre sig, hvis de nu kunne søge om et arbejdsvisum og komme til Europa uden at skulle skylde penge til et kriminelt netværk.«

Projektet har netop modtaget en halv million kroner fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, som bringer projektets samlede midler op på 3.380.000 kroner. I alt har 40 unge, talentfulde forskere modtaget en bevilling på en halv million kroner fra Sapere Aude-programmet. 

Styrkelse af Frontex kan føre til desperate migranter

I sit projekt skal Sine Plambech sammenligne udviklingen i Thailand og Nigeria og blandt andet undersøge, hvordan EU’s tiltagende migrationsrestriktioner påvirker kvinderne. Er de for eksempel begyndt at migrere andre steder hen, fordi det er for svært at komme ind i Europa?

Også aktuelle EU-situationer skal under forskerens lup. EU-kommissionen har netop lavet et forslag til en styrkelse af Frontex, som er EU’s grænsekontrolinstrument, og hvad sådan en styrkelse vil have af betydning for kvinderne, vil Sine Plambech også undersøge.

»Jeg kommer helt sikkert til at kigge på, hvad det kommer til at betyde for de kvinder, som rejser fra Nigeria gennem Sahara-ørkenen og sejler over middelhavet, at det nu bliver endnu sværere at komme til Europa, end det har været før. Vil de begynde at rejse til Sydafrika eller Sydamerika, eller vil de blive i Nigeria og finde på andre måder at overleve?« siger Sine Plambech.

På Roskilde Universitet mener lektor Christian Groes også, at en styrkelse af Frontex vil kunne påvirke migranternes rejse.

»Det kan sagtens føre til mere desperate migranter, der vil betale stadig mere og tage stadig flere risici for at komme til Europa og arbejde som sexarbejdere. Men de kan kun gøre dette ved at søge ‘assistance’ hos menneskesmuglere og kriminelle, der kan skaffe papirer, ulovlig transport, steder hvor de kan arbejde, steder at bo, når de kommer frem og andre praktiske ting,« siger Christian Groes, som er lektor på Kulturmødestudier ved Roskilde Universitet, og som selv har forsket i migration, sexarbejde og trafficking.

Stramme migrationsregler kan standse udvikling i lokalområderne

I øjeblikket er Sine Plambech i gang med feltstudier i Thailand. Når hun kigger sig omkring i landsbyen, som hun kalder ‘Mo Baan’, der på thai betyder ‘Min Landsby’, er betydningen af kvindernes migration ikke til at overse. Migrationen har i høj grad været med til at udvikle området i Nordøst-Thailand, som Sine Plambech for beboernes skyld har valgt at holde anonymt.

Mange af landsbyens huse er betalt af kvinder, som befinder sig i Danmark, men som har sendt penge hjem til Thailand. Derfor er det også vigtigt at have migrationens betydning for områderne for øje, når man i EU strammer reglerne for migration, fortæller Sine Plambech.

»Jo flere migrationsrestriktioner, vi sætter for, at kvinderne kan komme til udlandet, jo sværere bliver det for dem at være med til at udvikle deres lokalområder. Så der er en modsætning mellem ønsket om at udvikle fattige områder, så mennesker ikke migrerer, og at vi samtidig har migrationskontrol. Og hvad er konsekvensen af det? Det er et super aktuelt spørgsmål lige nu. Hvad betyder det, når vi laver flere restriktioner for de lande i syd, der på mange måder lever af migration?« siger Sine Plambech.

Ifølge Christian Groes kan en af konsekvenserne af en streng grænsekontrol være, at kvinderne havner i hænderne på kriminelle menneskesmuglere.

Sine Plambech laver i øjeblikket feltstudier i en thailandsk landsby, som hun for beboernes skyld har valgt at holde anonym. Derfor kalder hun den bare 'Mo Baan', som på thai betyder 'Min Landsby'. (Foto: Henrik Bohn Ipsen)

»Jeg er helt enig med Sine i, at der er en sammenhæng mellem øget migrationskontrol og menneskehandel. Jo mere lukkede grænserne bliver, jo mere fremmer vi indirekte menneskehandel. Det er de fleste forskere på området enige om,« siger Christian Groes.

Lektor: Godt, at området får mere opmærksomhed

I 2011 modtog Christian Groes selv omkring 400.000 kroner fra Sapere Aude-programmet til blandt andet at undersøge, hvordan kvinders migration fra det sydlige Afrika til Europa bliver muligt gennem seksuelle forhold til hvide mænd, herunder sexarbejde, sugardaddy-forhold og ægteskaber, og hvordan migrationen er motiveret af forpligelser overfor familien. Det kan du læse mere om i denne artikel

Han er derfor glad for, at et endnu et Sapere Aude-stipendium er gået til forskning på området.

»Det er anden gang, et Sapere Aude-stipendium går til en undersøgelse af sammenhængen mellem sexarbejde, migration og trafficking. Det er flot. Og det tyder på, at det er et område, man tager mere seriøst end tidligere,« siger Christian Groes, som regner med, at Sine Plambech vil kunne skabe brugbar, ny viden om trafficking:

»Jeg kender hende som en usædvanlig dygtig og talentfuld forsker med de bedste forudsætninger for at generere ny og brugbar viden på et område, vi stadig ved meget lidt om,« siger Christian Groes.

De 499.854 kroner, som Sine Plambech har modtaget fra Sapere Aude-programmet skal blandt andet bruges til et tre måneders ophold på University of Oxford, hvor hun skal få indblik i, hvordan EU’s migrationsrestriktioner har udviklet sig gennem de seneste mange år. Ud over opholdet skal Sapere Aude-midlerne finansiere et website med adgang til forskning og film samt en international konference i Danmark.

De 40 forskere, som hver har modtaget en halv million fra Sapere Aude-programmet, er...

1. Anton Allen Abbotsford Smith, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Cyborg-enzymer: Udvikling af hybrider mellem proteiner og syntetiske polymerer.

2. Arne Nedergaard Kousholt, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Undersøgelse af genet BRIP1s rolle i brystkræftforebyggelse og behandling.

3. Bue Rübner Hansen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Nye ideer om det gode liv i fællesskab i velfærdsstatens krise.

4. Camilla Hartmann Friis Hansen, adjunkt, ph.d., til sit forskningsprojekt: Et nyt middel i kampen mod fedme og sukkersyge kaldet TL1A.

5. Casper Steinmann, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Kan man både blæse og have mel i munden når man regner bindingsstyrker ud for antibiotika-lignende stoffer?

6. Christoph Houman Ellersgaard, ph.d., til sit forskningsprojekt: Eliteforbindelser. Om hvordan elitenetværk både binder magteliten sammen og binder den fast.

7. Denys Grombacher, ph.d., til sit forskningsprojekt: Forbedret anvendelse af overflade-nuklear magnetisk resonans til lokalisering og karakterisering af grundvandsressourcer.

8. Ditte Andersen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Mødet mellem udsatte unge og velfærdsstaten: Narrative effekter i institutionelle grænseregioner.

9. Emil Wolsk, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Kan ændringer i biomarkører forudsige kommende hjertehændelser hos hjertesyge patienter?

10. Ewa Katarina Ohlsson, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Afdækning af den rolle, som replikativ stress har i blodstamceller.

11. Frederik Poulsen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Billeder på eksil i Det Gamle Testamente.

12. Frederik Teilfeldt Hansen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Bestemmelsen af strukturen af megaenzymet, cyclosporin syntetase, ansvarlig for produktionen af lægemidlet cyclosporin.

13. Freja Herborg Hansen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Mutationer i dopamintransporteren – en ny genetisk årsag til parkinsonisme hos børn og yngre voksne.

14. Jakob Stokholm, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Sammensætningen af tarmens tidlige mikrobiom og risiko for astma, allergi og eksem i barndommen.

15. Jannik Bruun Larsen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Nye membran-baserede delivery systemer til effektiv og specifik levering af kemoterapeutiske stoffer til kræftceller.

16. Jean Farup, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Multipotente stamceller i skeletmusklerne: et tveægget sværd under metabolisk dysfunktion?

17. Jerrik J. Mielby, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Fremstilling af syntetisk naturgas ved hjælp af indkapslede nanopartikler.

18. Jörg Claussen, adjunkt, ph.d., til sit forskningsprojekt: Hvilken påvirkning har naboer, familie og kollegaer på beslutningen om at få installeret solceller?

19. Kasper Svendsen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Programverifikation for realistiske programmeringssprog.

20. Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, adjunkt, ph.d., til sit forskningsprojekt: Materialer på nanoskala: Med røntgenstråling på opdagelse i nanoteknologien.

21. Kristine Bohmann, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: DNA-sporing af flagermus’ føde og tarmflora gennem 45 år: Går vejen til dyrs tilpasning gennem maven?

22. Lars Rønn Olsen, adjunkt, ph.d., til sit forskningsprojekt: Formulering af sikker og effektiv immunterapeutisk kræftbehandling ved hjælp af analyse af gen- og proteindata. 

23. Lasse Folke Henriksen, adjunkt, ph.d., til sit forskningsprojekt: Netværks betydning for rekruttering af erhvervslivets ledelseslag og konsekvenser for ulighedsdynamikker i samfundet.

24. Mads Søgaard, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Avancerede matematiske metoder til præcise beregninger i teoretisk elementarpartikelfysik. 

25. Mette Løvschal, adjunkt, ph.d., til sit forskningsprojekt: Tid og kausalitet – komplekse, tidslige dynamikker i landskabets forandring (2.-1. årt. f.Kr.) 

26. Mia Sloth Lundkvist, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Kombination af observationer fra rummet og 3D-simuleringer af de ydre lag i stjerner.

27. Morten Lundh, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Opdagelsen af en ny vigtig regulator af brunt fedt.

28. Pernille Klarskov Pedersen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Kontaktfri måling af ledningsevne på nanoskala.

29. Peter Marcus Kristensen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Hvorfor bliver globale magtforskydninger forbundet med krig og konflikt? 

30. Roberto Ortiz, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Grøn bekæmpelse af tilgroning af overflader i biologiske miljøer.

31. Sarah Falk, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Triple-action behandling af kræft-inducerede knoglesmerter.

32. Sidsel Birkelund Schmidt, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Genetisk og fysiologisk karakterisering af manganeffektivitet hos gamle byglandracer. '

33. Simon Tilma Vistisen, lektor, ph.d., til sit forskningsprojekt: Hjertets naturlige fejlslag kan vise vej til den rigtige behandling af kritisk syge patienters kredsløb.

34. Sine Plambech, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Menneskehandel og sexarbejde set fra et Globalt Syd perspektiv.

35. Stig D. Friis, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Katalytisk Happy Hour – Kan anvendelsen af to katalysatorer give adgang til ny, værdifuld molekylær kompleksitet? 

36. Thomas Dinsdale-Young, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Automatisk beviser for, at flertrådet software er fejlfri. 

37. Tina Vicky Alstrup Hansen, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Forbedret parasitbehandling via grundlæggende forståelse af tarmparasitters (piskeorms) lægemiddeloptag.

38. Tobias Gehring, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Kvanteafbildning af biologiske prøver.

39. Tommy Norin, postdoc, ph.d., til sit forskningsprojekt: Ikke alle er lige fleksible! Variation i dyrs stofskifte og dets betydning i et foranderligt miljø. 

40. Tore Bjerregaard Stage, ph.d., til sit forskningsprojekt: Kan variation i gener forudsige alvorlige smerterelaterede bivirkninger ved brug af kræftlægemidlet paclitaxel?

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk